ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [351] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi    dukkhotiṇṇo    dukkhapareto
appevanāma   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti
na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  na  attānukkaṃseti
na paraṃ vambheti.
   {351.1}  So  tāya  sīlasampadāya  na  majjati  nappamajjati
nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno samādhisampadaṃ ārādheti .
So tāya samādhisampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo.
So tāya samādhisampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so
tāya   samādhisampadāya   na   majjati   nappamajjati  nappamādaṃ
āpajjati  appamatto  samāno  ñāṇadassanaṃ  ārādheti  .  so
tena  ñāṇadassanena attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo .
So  tena ñāṇadassanena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so
tena  ñāṇadassanena  na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati
appamatto  samāno  samayavimokkhaṃ  ārādheti  . ṭhānaṃ kho panetaṃ
bhikkhave vijjati yaṃ so bhikkhu tāya samayavimuttiyā parihāyethāti.
   {351.2}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato sāraṃ chetvā
ādāya  pakkameyya  sāranti  jānamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso
disvā  evaṃ  vadeyya  aññāsi  vatāyaṃ bhavaṃ puriso sāraṃ aññāsi
phegguṃ  aññāsi  tacaṃ  aññāsi  pappaṭikaṃ  aññāsi  sākhāpalāsaṃ
tathāhayaṃ  bhavaṃ  puriso  sāratthiko  sāgavesī sārapariyesanaṃ caramāno
mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  sāraññeva  chetvā  ādāya
pakkanto  sāranti  jānamāno  yañcassa  sārena  sāratharaṇīyaṃ
tañcassa  atthaṃ  anubhavissatīti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco
kulaputto  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi
jātiyā   jarāya   maraṇena   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi
dukkhotiṇṇo  dukkhapareto  appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa
antakiriyā paññāyethāti.
   {351.3}  So  evaṃ  pabbajito  samāno  lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena lābhasakkārasilokena na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ  ārādheti  .  so  tāya  sīlasampadāya attamano hoti
no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya sīlasampadāya na majjati
Nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno  samādhisampadaṃ
ārādheti  .  so  tāya  samādhisampadāya  attamano  hoti
no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya samādhisampadāya na
attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  . so tāya samādhisampadāya na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
ñāṇadassanaṃ  ārādheti  .  so  tena  ñāṇadassanena  attamano
hoti  no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  . so tena ñāṇadassanena
na  attānukkaṃseti  na paraṃ vambheti . so tena ñāṇadassanena na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
asamayavimokkhaṃ  ārādheti  .  aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso yaṃ
so bhikkhu tāya asamayavimuttiyā parihāyethāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 370-373. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=351&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=351&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=351&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=351&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=351              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3545              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3545              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :