ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

page374.

Culasaropamasuttam [353] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . atha kho pingalakoccho brahmano yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavata saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi . Ekamantam nisinno kho pingalakoccho brahmano bhagavantam etadavoca yeme bho gotama samanabrahmana sanghino ganino ganacariya nata yasassino titthakara sadhusammata bahujanassa seyyathidam purano kassapo makkhali gosalo ajito kesakambalo pakudho kaccayano sanjayo velatthaputto nigantho nataputto sabbe te sakaya patinnaya abbhannimsu sabbeva na abbhannimsu udahu ekacce abbhannimsu ekacce na abbhannimsuti . alam brahmana titthatetam sabbe te sakaya patinnaya abbhannimsu sabbeva na abbhannimsu udahu ekacce abbhannimsu ekacce na abbhannimsuti dhammam te brahmana desessami tam sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . Evam bhoti kho pingalakoccho brahmano bhagavato paccassosi. [354] Bhagava etadavoca seyyathapi brahmana puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum atikkamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page375.

Tacam atikkamma pappatikam sakhapalasam chetva adaya pakkameyya saranti mannamano . tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya na vatayam bhavam puriso annasi saram na annasi pheggum na annasi pappatikam na annasi sakhapalasam tathahayam bhavam puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum atikkamma tacam atikkamma pappatikam sakhapalasam chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti. {354.1} Seyyathapi va pana brahmana puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum atikkamma tacam pappatikam chetva adaya pakkameyya saranti mannamano . tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya na vatayam bhavam puriso annasi saram na annasi pheggum na annasi tacam na annasi pappatikam na annasi sakhapalasam tathahayam bhavam puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum atikkamma tacam pappatikam chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti. {354.2} Seyyathapi va pana brahmana puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page376.

Titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum tacam chetva adaya pakkameyya saranti mannamano . tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya na vatayam bhavam puriso annasi saram na annasi pheggum na annasi tacam na annasi pappatikam na annasi sakhapalasam tathahayam bhavam puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum tacam chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti. {354.3} Seyyathapi va pana brahmana puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram pheggum chetva adaya pakkameyya saranti mannamano . tamenam cakkhuma puriso disva evam vadeyya na vatayam bhavam puriso annasi saram na annasi pheggum na annasi tacam na annasi pappatikam na annasi sakhapalasam tathahayam bhavam puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram pheggum chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti. {354.4} Seyyathapi va pana brahmana puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato saranneva chetva adaya pakkameyya saranti janamano . tamenam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page377.

Cakkhuma puriso disva evam vadeyya annasi vatayam bhavam puriso saram annasi pheggum annasi tacam annasi pappatikam annasi sakhapalasam tathahayam bhavam puriso saratthiko saragavesi sarapariyenam caramano mahato rukkhassa titthato saravato saranneva chetva adaya pakkanto saranti janamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham anubhavissatiti. [355] Evameva kho brahmana idhekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena attamano hoti paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena attanukkamseti param vambheti ahamasmi labhi sakkarasilokava ime pananne bhikkhu appannata appesakkhati . labhasakkarasilokena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya na chandam janeti na vayamati olinavuttiko ca hoti sathiliko . Seyyathapi so brahmana puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum atikkamma tacam atikkamma pappatikam sakhapalasam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page378.

Chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti . tathupamaham brahmana imam puggalam vadami. [356] Idha pana brahmana ekacco puggalo saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . labhasakkarasilokena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko. {356.1} So silasampadam aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti paripunnasankappo . so taya silasampadaya attanukkamseti param vambheti ahamasmi silava kalyanadhammo ime pananne bhikkhu dussila papadhammati . silasampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya na chandam janeti na vayamati olinavuttiko ca hoti sathiliko . seyyathapi so brahmana puriso saratthiko

--------------------------------------------------------------------------------------------- page379.

Saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum atikkamma tacam pappatikam chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti . tathupamaham brahmana imam puggalam vadami. [357] Idha pana brahmana ekacco .pe. antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . labhasakkarasilokena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko . so silasampadam aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo. {357.1} So taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti. Silasampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko . so samadhisampadam aradheti . so taya samadhisampadaya attamano hoti paripunnasankappo . so taya samadhisampadaya attanukkamseti param vambheti ahamasmi samahito ekaggacitto ime pananne

--------------------------------------------------------------------------------------------- page380.

Bhikkhu asamahita vibbhantacittati . samadhisampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam na janeti na vayamati olinavuttiko ca hoti sathiliko . Seyyathapi so brahmana puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram atikkamma pheggum tacam chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti. Tathupamaham brahmana imam puggalam vadami. [358] Idha pana brahmana ekacco puggalo saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena .pe. Antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . labhasakkarasilokena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko . so silasampadam aradheti . So taya silasampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo. So taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti . Silasampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page381.

Dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko . so samadhisampadam aradheti . so taya samadhisampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo. So taya samadhisampadaya na attanukkamseti na param vambheti . samadhisampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko . so nanadassanam aradheti . so tena nanadassanena attamano hoti paripunnasankappo. So tena nanadassanena attanukkamseti param vambheti ahamasmi janam passam viharami ime pananne bhikkhu ajanam apassam viharantiti . Nanadassanena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya na chandam janeti na vayamati olinavuttiko ca hoti sathiliko . seyyathapi so brahmana puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva saram pheggum chetva adaya pakkanto saranti mannamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham nanubhavissatiti . tathupamaham brahmana imam puggalam vadami. [359] Idha pana brahmana ekacco puggalo saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti otinnomhi jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi dukkhotinno

--------------------------------------------------------------------------------------------- page382.

Dukkhapareto appevanama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati . so evam pabbajito samano labhasakkarasilokam abhinibbatteti . so tena labhasakkarasilokena na attamano hoti na paripunnasankappo . so tena labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . labhasakkarasilokena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko . so silasampadam aradheti . so taya silasampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo. {359.1} So taya silasampadaya na attanukkamseti na param vambheti. Silasampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko . so samadhisampadam aradheti . so taya samadhisampadaya attamano hoti no ca kho paripunnasankappo. So taya samadhisampadaya na attanukkamseti na param vambheti . samadhisampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko . so nanadassanam aradheti . so tena nanadassanena attamano hoti no ca kho paripunnasankappo . so tena nanadassanena na attanukkamseti na param vambheti . nanadassanena ca ye anne dhamma uttaritara ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page383.

Panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati anolinavuttiko ca hoti asathiliko . katame ca brahmana dhamma nanadassanena uttaritara ca panitatara ca . idha brahmana bhikkhu vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati . ayampi kho brahmana dhammo nanadassanena uttaritaro ca panitataro ca . puna caparam brahmana bhikkhu vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam .pe. Tatiyam jhanam .pe. Catuttham jhanam upasampajja viharati. {359.2} Ayampi kho brahmana dhammo nanadassanena uttaritaro ca panitataro ca . puna caparam brahmana bhikkhu sabbaso rupasannanam samatikkama patighasannanam atthangama nanattasannanam amanasikara ananto akasoti akasanancayatanam upasampajja viharati . Ayampi kho brahmana dhammo nanadassanena uttaritaro ca panitataro ca . puna caparam brahmana bhikkhu sabbaso akasanancayatanam samatikkamma anantam vinnananti vinnanancayatanam upasampajja viharati .pe. sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma natthi kinciti akincannayatanam upasampajja viharati .pe. sabbaso akincannayatanam samatikkamma nevasannanasannayatanam upasampajja viharati . ayampi kho brahmana dhammo nanadassanena uttaritaro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page384.

Ca panitataro ca . puna caparam brahmana bhikkhu sabbaso nevasannanasannayatanam samatikkamma sannavedayitanirodham upasampajja viharati . pannayapassa 1- disva asava parikkhina honti . ayampi kho brahmana dhammo nanadassanena uttaritaro ca panitataro ca . ime kho brahmana dhamma nanadassanena uttaritara ca panitatara ca . seyyathapi so brahmana puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato saranneva chetva adaya pakkanto saranti janamano yancassa sarena sarakaraniyam tancassa attham anubhavissatiti . Tathupamaham brahmana imam puggalam vadami. [360] Iti kho brahmana nayidam brahmacariyam labha sakkarasilokanisamsam na silasampadanisamsam na samadhisampadanisamsam na nanadassananisamsam ya ca kho ayam brahmana akuppa cetovimutti etadatthamidam brahmana brahmacariyam etam saram etam pariyosananti. Evam vutte pingalakoccho brahmano bhagavantam etadavoca abhikkantam bho gotama abhikkantam bho gotama .pe. upasakam mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti. Culasaropamasuttam nitthitam dasamam. Opammavaggo tatiyo. @Footnote: 1 Ma. pannaya cassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page385.

Tassuddanam moliyatajjanaritthamano andhavanekatipunnanivapo rasikanerumahagajjamano saravaropunapingalakoccho. --------------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 374-385. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=353&items=8&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=353&items=8&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=353&items=8&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=353&items=8&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=353              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3583              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3583              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :