ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
           Sekhapatipadasuttam
   [24]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava sakkesu viharati
kapilavatthusmim nigrodharame . tena kho pana samayena kapilavatthavanam
sakyanam  navam  santhagaram  acirakaritam  hoti  anajjhavutthapubbam  1-
samanena  va brahmanena va kenaci va manussabhutena . atha kho
kapilavatthava  2-  sakya  yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu . ekamantam nisinna kho
kapilavatthava  sakya  bhagavantam etadavocum idha bhante kapilavatthavanam
sakyanam  navam  santhagaram  acirakaritam  hoti  3-  anajjhavutthapubbam
samanena  va  brahmanena  va kenaci va manussabhutena tam bhante
bhagava  pathamam  paribhunjatu bhagavata pathamam paribhuttam paccha kapilavatthava
sakya  paribhunjissanti  tadassa  kapilavatthavanam  sakyanam  digharattam
hitaya sukhayati. Adhivasesi bhagava tunhibhavena.
   {24.1} Atha kho kapilavatthava sakya bhagavato adhivasanam viditva
utthayasana  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva  yena  navam
santhagaram  tenupasankamimsu  upasankamitva  sabbasantharim  4- santhagaram
santharapetva  5-  asanani pannapetva udakamanikam patitthapetva
telappadipam  aropetva  yena  bhagava  tenupasankamimsu upasankamitva
@Footnote: 1 Si. Yu. anajjhavuttham . 2 Po. sabbattha " kapilavatthukati dissati.
@3 Yu. hotiti natthi . 4 Po. " sabbasantharisanthatam . 5 Yu. santharitva.
Bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  atthamsu  .  ekamantam thita kho
kapilavatthava  sakya  bhagavantam  etadavocum  sabbasantharim  santhatam
bhante  santhagaram  asanani pannattani 1- udakamaniko patitthapito
telappadipo aropito yassadani bhante bhagava kalam mannatiti.
   [25]  Atha  kho  bhagava  nivasetva pattacivaramadaya saddhim
bhikkhusanghena  yena  2- santhagaram tenupasankami upasankamitva pade
pakkhaletva  santhagaram  pavisitva majjhimathambham nissaya puratthabhimukho
nisidi  . bhikkhusanghopi kho pade pakkhaletva santhagaram pavisitva
pacchimam bhittim nissaya puratthabhimukho nisidi bhagavantamyeva purakkhatva 3-.
Kapilavatthavapi  kho sakya pade pakkhaletva santhagaram pavisitva
puratthimam   bhittim  nissaya  pacchimabhimukha  nisidimsu  bhagavantamyeva
purakkhatva 3- . atha kho bhagava kapilavatthave sakye 4- bahudeva
rattim  dhammiya  kathaya  sandassetva  samadapetva  samuttejetva
sampahamsetva  ayasmantam  anandam  amantesi  patibhatu tam ananda
kapilavatthavanam  sakyanam  sekho  patipado  5- pitthi me agilayati
tamaham ayamissamiti . evam bhanteti kho ayasma anando bhagavato
paccassosi  .  atha  kho  bhagava  catugunam  sanghatim  pannapetva
dakkhinena  passena  sihaseyyam  kappesi  padena  6-  padam
accadhaya sato sampajano utthanasannam manasikaritva.
   [26] Atha kho ayasma anando mahanamam sakkam 7- amantesi
@Footnote: 1 pannapitaniti yuttataram . 2 Po. navam . 3 Po. purakkhitvatipi dissati.
@4 yu sakke . 5 Yu. patipado . 6 Ma. Yu. pade . 7 Yu. sakyam.
Idha  mahanama ariyasavako silasampanno hoti indriyesu guttadvaro
hoti  bhojane  mattannu  hoti  jagariyamanuyutto  hoti  sattahi
saddhammehi  samannagato  hoti  catunnam  jhananam  abhicetasikanam
ditthadhammasukhaviharanam nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi.
   [27]  Kathanca  mahanama  ariyasavako  silasampanno hoti .
Idha  mahanama  ariyasavako silava hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati
acaragocarasampanno  anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya
sikkhati sikkhapadesu evam kho mahanama ariyasavako silasampanno hoti.
   [28]  Kathanca  mahanama  ariyasavako indriyesu guttadvaro
hoti  .  idha  mahanama  ariyasavako  cakkhuna  rupam  disva na
nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam
asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma
anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati  cakkhundriyam
cakkhundriye  samvaram  apajjati  sotena  saddam sutva ... ghanena
gandham  ghayitva  ...  jivhaya  rasam  sayitva  ...  kayena
photthabbam  phusitva  ...  manasa  dhammam  vinnaya  na nimittaggahi
hoti   nanubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam   manindriyam  asamvutam
viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma anvassaveyyum
tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati  manindriyam  manindriye  samvaram
Apajjati  evam  kho  mahanama ariyasavako indriyesu guttadvaro
hoti.
   [29] Kathanca mahanama ariyasavako bhojane mattannu hoti .
Idha  mahanama  ariyasavako  patisankha  yoniso aharam ahareti
neva  davaya na madaya na mandanaya na vibhusanaya yavadeva imassa
kayassa   thitiya   yapanaya  vihimsuparatiya  brahmacariyanuggahaya
iti  purananca  vedanam  patihankhami navanca vedanam na uppadessami
yatra  ca  me  bhavissati  anavajjata ca phasuviharo cati evam
kho mahanama ariyasavako bhojane mattannu hoti.
   [30]  Kathanca mahanama ariyasavako jagariyamanuyutto hoti .
Idha  mahanama  ariyasavako  divasam  cankamena nisajjaya avaraniyehi
dhammehi  cittam  parisodheti  rattiya pathamam yamam cankamena nisajjaya
avaraniyehi dhammehi cittam parisodheti rattiya majjhimam yamam dakkhinena
passena  sihaseyyam kappesi 1- padena 2- padam accadhaya sato
sampajano  utthanasannam  manasikaritva  rattiya  pacchimam  yamam
paccutthaya  cankamena nisajjaya avaraniyehi dhammehi cittam parisodheti
evam kho mahanama ariyasavako jagariyamanuyutto hoti.
   [31]  Kathanca  mahanama  ariyasavako  sattahi  saddhammehi
samannagato  hoti  .  idha  mahanama  ariyasavako  saddho hoti
saddahati  tathagatassa  bodhim  itipi  so bhagava araham sammasambuddho
@Footnote: 1 Ma. Yu. kappeti . 2 Ma. Yu. pade.
Vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro purisadammasarathi sattha
devamanussanam  buddho  bhagavati  hirima  hoti hiriyati kayaduccaritena
vaciduccaritena  manoduccaritena  hiriyati  papakanam  akusalanam  dhammanam
samapattiya  ottappi  hoti ottappati kayaduccaritena vaciduccaritena
manoduccaritena   ottappati   papakanam   akusalanam   dhammanam
samapattiya  bahussuto  hoti  sutadharo  sutasannicayo  ye  te
dhamma    adikalyana   majjhekalyana   pariyosanakalyana
sattha  1-  sabyanjana  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam
abhivadanti  tatharupassa  dhamma  bahussuta  honti  dhata  vacasa
paricita   manasanupekkhita   ditthiya  supatividdha  araddhaviriyo
hoti 2-  akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya
thamava  dalhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  satima
hoti  paramena  satinepakkena  samannagato  cirakatampi  cirabhasitampi
sarita  anussarita  pannava  3-  hoti  udayatthagaminiya  pannaya
samannagato  4-  ariyaya  nibbedhikaya  samma  dukkhakkhayagaminiya
evam kho mahanama ariyasavako sattahi saddhammehi samannagato hoti.
   [32] Kathanca mahanama ariyasavako catunnam jhananam abhicetasikanam 5-
ditthadhammasukhaviharanam  nikamalabhi  hoti  akicchalabhi  akasiralabhi .
Idha  mahanama  ariyasavako  vivicceva  kamehi  vivicca  akusalehi
dhammehi   savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam
@Footnote: 1 Po. sattham sabyanjanam . 2 Ma. Yu. viharati . 3 Yu. panna va hoti.
@4 Ma. hoti . 5 Yu. abhi.
Upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam
upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca
sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam  ariya acikkhanti
upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati
sukhassa  ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam
atthangama   adukkhamasukham   upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam
upasampajja  viharati  evam kho mahanama ariyasavako catunnam jhananam
abhicetasikanam  ditthadhammasukhaviharanam  nikamalabhi  hoti  akicchalabhi
akasiralabhi.
   [33] Yato 1- kho mahanama ariyasavako evam silasampanno hoti
evam  indriyesu  guttadvaro  hoti  evam bhojane mattannu hoti
evam  jagariyamanuyutto  hoti  evam  sattahi saddhammehi samannagato
hoti  evam  catunnam  jhananam  abhicetasikanam  ditthadhammasukhaviharanam
nikamalabhi  hoti  akicchalabhi  akasiralabhi  ayam  vuccati  mahanama
ariyasavako sekho patipado apuccandataya 2- samapanno 3- bhabbo
abhinibbhidaya  bhabbo  sambodhaya  bhabbo  anuttarassa  yogakkhemassa
adhigamaya  .  seyyathapi  mahanama  kukkutiya  andani attha va
dasa  va  dvadasa va tanassu kukkutiya samma adhisayitani samma
parisecitani  samma  paribhavitani  4-  kincapi  tassa  kukkutiya
@Footnote: 1 Po. casaddo dissati . 2 Ma. Yu. apuccandataya.
@3 Po. samannagatotipi dissati. 4 Po. pariseditani.
Na evam iccha uppajjeyya aho vatime kukkutapotaka padanakhasikhaya
va   mukhatundakena   va   andakosam  padaletva  sotthina
abhinibbhijjeyyunti  1-  evameva  kho  mahanama yato ariyasavako
evam  silasampanno  hoti  evam indriyesu guttadvaro hoti evam
bhojane  mattannu  hoti  evam  jagariyamanuyutto hoti evam sattahi
saddhammehi  samannagato  hoti  evam catunnam jhananam abhicetasikanam
ditthadhammasukhaviharanam  nikamalabhi  hoti  akicchalabhi  akasiralabhi  ayam
vuccati  mahanama  ariyasavako  sekho  patipado  apuccandataya
samapanno   bhabbo  abhinibbhidaya  bhabbo  sambodhaya  bhabbo
anuttarassa yogakkhemassa adhigamaya.
   {33.1} Sakho so 2- mahanama ariyasavako imamyeva 3- anuttaram
upekkhasatiparisuddhim  agamma  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati
seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo .pe. iti sakaram sauddesam
anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  ayamassa  pathamabhinibbhida  hoti
kukkutacchapakasseva andakosamha.
   {33.2}  Sakho  so  mahanama ariyasavako imamyeva anuttaram
upekkhasatiparisuddhim   agamma   dibbena   cakkhuna   visuddhena
atikkantamanusakena   .pe.   yathakammupage   satte  pajanati
ayamassa dutiyabhinibbhida hoti kukkutacchapakasseva andakosamha.
   {33.3} Sa kho so mahanama ariyasavako imamyeva anuttaram upekkhasati-
parisuddhim  agamma asavanam khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim
@Footnote: 1 Po. etthantare " atha kho bhabbava te kukkutapotaka padanakhasikhaya va mukhatundakena va
@andakosam padaletva sotthina abhinibbhijjitunti ime patha dissanti.
@2 Yu. sabbattha sa kho so . 3 Po. " anuttaram yogakkhemam.
Vimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati
ayamassa tatiyabhinibbhida hoti kukkutacchapakasseva andakosamha.
   [34]  Yampi  1-  mahanama  ariyasavako silasampanno hoti
idampissa  hoti  caranasmim  yampi  mahanama  ariyasavako indriyesu
guttadvaro  hoti  idampissa  hoti  caranasmim  yampi  mahanama
ariyasavako  bhojane  mattannu  hoti  idampissa  hoti  caranasmim
yampi  mahanama  ariyasavako  jagariyamanuyutto  hoti  idampissa
hoti  caranasmim  yampi  mahanama  ariyasavako  sattahi  saddhammehi
samannagato  hoti  idampissa  hoti  caranasmim  yampi  mahanama
ariyasavako  catunnam  jhananam  abhicetasikanam  ditthadhammasukhaviharanam
nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi idampissa hoti caranasmim
   {34.1} yanca kho mahanama ariyasavako anekavihitam pubbenivasam
anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi  jatiyo  .pe.
Iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam pubbenivasam anussarati idampissa
hoti  vijjaya  yampi  mahanama  ariyasavako  dibbena  cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  .pe.  yathakammupage satte pajanati
idampissa  hoti vijjaya yampi mahanama ariyasavako asavanam khaya
anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva   upasampajja   viharati   idampissa  hoti  vijjaya
@Footnote: 1 Ma. yampi kho.
Ayam  vuccati mahanama ariyasavako vijjasampanno itipi caranasampanno
itipi  vijjacaranasampanno  itipi  .  brahmunapesa  1- mahanama
sanankumarena gatha bhasita
    khattiyo settho janetasmim  ye gottapatisarino
    vijjacaranasampanno     so settho devamanuseti.
   [35] Sa kho panesa mahanama brahmuna sanankumarena gatha
sugita  na  duggita  subhasita  na  dubbhasita  atthasanhita  no
anatthasanhita  anumata  bhagavatati  .  atha  kho bhagava utthahitva
ayasmantam  anandam  amantesi  sadhu  sadhu  ananda  sadhu kho
tvam ananda kapilavatthavanam sakyanam sekhapatipadam abhasiti.
   Idamavoca  ayasma  anando  samanunno  sattha  ahosi
attamana  kapilavatthava  sakya  ayasmato  anandassa  bhasitam
abhinandunti.
        Sekhapatipadasuttam 2- nitthitam tatiyam.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. brahmuna kho panesa . 2 Ma. Yu. sekhasuttantam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 24-32. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=24&items=12&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=24&items=12&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=24&items=12&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=24&items=12&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=24              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=300              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=300              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :