ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

page263.

Dighanakhasuttam [269] Evamme sutam ekam samayam bhagava rajagahe viharati gijjhakute [1]- sukarakhatayam 2- . atha kho dighanakho paribbajako yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavata saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam atthasi . Ekamantam thito kho dighanakho paribbajako bhagavantam etadavoca ahanhi bho gotama evamvadi evamditthi sabbam me na khamatiti . Yapi kho te esa aggivessana ditthi sabbam me na khamatiti esapi te ditthi na khamatiti . esa 3- ce me bho gotama ditthi khameyya tampissa 4- tadisameva tampissa tadisamevati. Ato kho te aggivessana bahu hi bahutara lokasmim ye evamahamsu tampissa tadisameva tampissa tadisamevati te tanceva ditthim nappajahanti annanca ditthim upadiyanti . ato kho te aggivessana tanu hi tanutara lokasmim ye evamahamsu tampissa tadisameva tampissa tadisamevati te tanceva ditthim pajahanti annanca ditthim na upadiyanti. [270] Santi aggivessana 5- eke samanabrahmana evamvadino evamditthino sabbam me khamatiti . santi aggivessana eke samanabrahmana evamvadino evamditthino sabbam me na khamatiti . @Footnote: 1 Ma. pabbate . 2 Ma. sukarakhataya . 3 Ma. esapi me . 4 Ma. Yu. tampassa. @5 Yu. santaggivessanati dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page264.

Santi aggivessana eke samanabrahmana evamvadino evamditthino ekaccam me khamati ekaccam me na khamatiti . tatra aggivessana ye te samanabrahmana evamvadino evamditthino sabbam me khamatiti tesamayam ditthi saragaya santike samyogaya santike abhinandanaya santike ajjhosanaya santike upadanaya santiketi . tatra aggivessana ye te samanabrahmana evamvadino evamditthino sabbam me na khamatiti tesamayam ditthi asaragaya santike asamyogaya santike anabhinandanaya santike anajjhosanaya santike anupadanaya santiketi. {270.1} Evam vutte dighanakho paribbajako bhagavantam etadavoca ukkamseti me bhavam gotamo ditthigatam samukkamseti me bhavam gotamo ditthigatanti . tatra aggivessana ye te samanabrahmana evamvadino evamditthino ekaccam me khamati ekaccam me na khamatiti ya hi tesam khamati sayam ditthi saragaya santike samyogaya santike abhinandanaya santike ajjhosanaya santike upadanaya santike ya hi tesam na khamati sayam ditthi asaragaya santike asamyogaya santike anabhinandanaya santike anajjhosanaya santike anupadanaya santiketi. [271] Tatra aggivessana 1- ye te samanabrahmana evam vadino evamditthino sabbam me khamatiti tattha vinnu puriso iti @Footnote: 1 Yu. tatraggivessanati dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page265.

Patisancikkhati ya 1- kho me ayam ditthi sabbam me khamatiti imance 2- aham ditthim thamasa paramassa 3- abhinivissa vohareyyam idameva saccam moghamannanti dvihi me assa viggaho yo cayam samano va brahmano va evamvadi evamditthi sabbam me na khamatiti yo cayam samano va brahmano va evamvadi evamditthi ekaccam me khamati ekaccam me na khamatiti imehi me 4- assa dvihi viggaho . iti viggahe sati vivado vivade sati vighato vighate sati vihesa . iti so viggahanca vivadanca vighatanca vihesanca attani sampassamano tanceva ditthim pajahati annanca ditthim na upadiyati . evametasam ditthinam pahanam hoti evametasam ditthinam patinissaggo hoti. {271.1} Tatra aggivessana ye te samanabrahmana evamvadino evamditthino sabbam me na khamatiti tatra 5- vinnu puriso iti patisancikkhati ya 6- kho me ayam ditthi sabbam me na khamatiti imance aham ditthim thamasa paramassa abhinivissa vohareyyam idameva saccam moghamannanti dvihi me assa viggaho yo cayam samano va brahmano va evamvadi evamditthi sabbam me khamatiti yo cayam samano va brahmano va evamvadi evamditthi ekaccam me khamati ekaccam me na khamatiti imehi me dvihi assa viggaho. Iti viggahe sati vivado vivade sati vighato vighate sati vihesa. Iti so viggahanca @Footnote: 1-6 Ma. ya ca kho. 2 Ma. imancaham. 3 Ma. paramasa. 4 Ma. ayam patho na dissati. @5 Ma. tattha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page266.

Vivadanca vighatanca vihesanca attani sampassamano tanceva ditthim pajahati annanca ditthim na upadiyati . evametasam ditthinam pahanam hoti evametasam ditthinam patinissaggo hoti. {271.2} Tatra aggivessana ye te samanabrahmana evamvadino evamditthino ekaccam me khamati ekaccam me na khamatiti tatra vinnu puriso iti patisancikkhati ya kho me ayam ditthi ekaccam me khamati ekaccam me na khamatiti imance aham ditthim thamasa paramassa abhinivissa vohareyyam idameva saccam moghamannanti dvihi me assa viggaho yo cayam samano va brahmano va evamvadi evamditthi sabbam me khamatiti yo cayam samano va brahmano va evamvadi evamditthi sabbam me na khamatiti imehi me assa dvihi viggaho . iti viggahe sati vivado vivade sati vighato vighate sati vihesa . iti so viggahanca vivadanca vighatanca vihesanca attani sampassamano tanceva ditthim pajahati annanca ditthim na upadiyati . evametasam ditthinam pahanam hoti evametasam ditthinam patinissaggo hoti. [272] Ayam kho pana aggivessana kayo rupi catummahabhutiko matapettikasambhavo odanakummasupacayo aniccucchadanaparimaddhana- bhedanaviddhamsanadhammo aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato sunnato anattato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page267.

Samanupassitabbo . tassimam kayam aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato sunnato anattato samanupassato yo kayasmim kayacchando kayasineho kayanvayata sa pahiyati. [273] Tisso kho ima aggivessana vedana sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha vedana . yasmim aggivessana samaye sukham vedanam vedeti neva tasmim samaye dukkham vedanam vedeti na adukkhamasukham vedanam vedeti sukhamyeva tasmim samaye vedanam vedeti . Yasmim aggivessana samaye dukkham vedanam vedeti neva tasmim samaye sukham vedanam vedeti na adukkhamasukham vedanam vedeti dukkhamyeva tasmim samaye vedanam vedeti . yasmim aggivessana samaye adukkhamasukham vedanam vedeti neva tasmim samaye sukham vedanam vedeti na dukkham vedanam vedeti adukkhamasukhamyeva tasmim samaye vedanam vedeti . sukha 1- aggivessana [2]- anicca sankhata paticcasamuppanna khayadhamma vayadhamma viragadhamma nirodhadhamma . dukkhapi kho aggivessana [3]- anicca sankhata paticcasamuppanna khayadhamma vayadhamma viragadhamma nirodhadhamma . adukkhamasukhapi kho aggivessana vedana anicca sankhata paticcasamuppanna khayadhamma vayadhamma viragadhamma nirodhadhamma . Evam passam aggivessana sutava ariyasavako sukhayapi vedanaya nibbindati dukkhayapi vedanaya nibbindati adukkhamasukhayapi vedanaya @Footnote: 1 Ma. sukhapi kho. 2-3 Ma. etthantare vedanati ayam patho dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page268.

Nibbindati nibbindam virajjati viraga vimuccati vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati . evam vimuttacitto kho aggivessana bhikkhu na kenaci samvadati na kenaci vivadati yanca kho loke vuttam tena voharati aparamasanti. [274] Tena kho pana samayena ayasma sariputto bhagavato pitthito nisinno 1- bhagavantam vijiyamano . atha kho ayasmato sariputtassa etadahosi tesam tesam kira no bhagava dhammanam abhinna pahanamaha tesam tesam kira no sugato dhammanam abhinna patinissaggamahati . iti hidam ayasmato sariputtassa patisancikkhato anupadaya asavehi cittam vimucci . dighanakhassa paribbajakassa virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti. [275] Atha kho dighanakho paribbajako ditthadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogalhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho vesarajjappatto aparappaccayo satthu sasane bhagavantam etadavoca abhikkantam bho gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi bho gotama nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhantiti evameva bhota gotamena anekapariyayena @Footnote: 1 Ma. thito hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page269.

Dhammo pakasito esaham bhagavantam [1]- saranam gacchami dhammanca bhikkhusanghanca upasakam mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti. Dighanakhasuttam nitthitam catuttham. ------- @Footnote: 1 Ma. etthantare gotamanti ayam patho dissati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 263-269. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=269&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=269&items=7&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=269&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=269&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=269              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3767              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3767              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :