ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

page342.

Samanamundikasuttam [356] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena uggahamano paribbajako samanamundikaputto 1- samayappavadake tindukacire 2- ekasalake mallikaya arame pativasati mahatiya paribbajakaparisaya saddhim pancamattehi paribbajakasatehi . atha kho pancakango thapati savatthiya nikkhami divadivassa bhagavantam dassanaya . Atha kho pancakangassa thapatissa etadahosi akalo kho tava bhagavantam dassanaya patisallino bhagava manobhavaniyanampi bhikkhunam asamayo dassanaya patisallina manobhavaniya bhikkhu yannunaham yena samayappavadako tindukaciro ekasalako mallikaya aramo yena uggahamano paribbajako samanamundikaputto 3- tenupasankameyyanti . atha kho pancakango thapati yena samayappavadako tindukaciro ekasalako mallikaya aramo tenupasankami. [357] Tena kho pana samayena uggahamano paribbajako samanamundikaputto mahatiya paribbajakaparisaya saddhim nisinno hoti unnadiniya uccasaddamahasaddaya anekavihitam tiracchanakatham kathentiya seyyathidam rajakatham corakatham mahamattakatham senakatham @Footnote: 1-3 Yu. samanamandikaputto . 2 Si. Ma. tindukacire.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page343.

Bhayakatham yuddhakatham annakatham panakatham vatthakatham sayanakatham malakatham gandhakatham natikatham yanakatham gamakatham nigamakatham nagarakatham janapadakatham itthikatham surakatham visikhakatham kumbhatthanakatham kumbhadasikatham pubbapetakatham nanattakatham lokakkhayikam samuddakkhayikam itibhavabhavakatham iti va. {357.1} Addasa kho uggahamano paribbajako samanamundikaputto pancakangam thapatim durato agacchantam disvana sakam parisam santhapesi appasadda bhonto hontu ma bhonto saddamakattha [2]- samanassa gotamassa savako agacchati pancakango thapati yavata kho pana samanassa gotamassa savaka gihi odatavasana savatthiyam pativasanti ayam tesam annataro pancakango thapati appasaddakama kho pana te ayasmanto appasaddavinita appasaddassa vannavadino appevanama appasaddam parisam viditva upasankamitabbam manneyyati . atha kho te paribbajaka tunhi ahesum . atha kho pancakango thapati yena uggahamano paribbajako samanamundikaputto tenupasankami upasankamitva uggahamanena paribbajakena samanamundikaputtena saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi. [358] Ekamantam nisinnam kho pancakangam thapatim uggahamano paribbajako samanamundikaputto etadavoca catuhi kho aham thapati dhammehi samannagatam purisapuggalam pannapemi sampannakusalam @Footnote: 1 Yu. duratova. 2 Yu. etthantare ayanti dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page344.

Paramakusalam uttamappattipattam samanam ayojjham katamehi catuhi idha thapati na kayena papakam kammam karoti na papikam vacam bhasati na papakam sankappam sankappeti na papakam ajivam ajivati imehi kho aham thapati catuhi dhammehi samannagatam parisapuggalam pannapemi sampannakusalam paramakusalam uttamappattipattam samanam ayojjhanti. {358.1} Atha kho pancakango thapati uggahamanassa paribbajakassa samanamundikaputtassa bhasitam neva abhinandi nappatikkosi anabhinanditva appatikkositva utthayasana pakkami bhagavato santike etassa bhasitassa attham ajanissamiti . atha kho pancakango thapati yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho pancakango thapati yavatako ahosi uggahamanena paribbajakena samanamundikaputtena saddhim kathasallapo tam sabbam bhagavato arocesi. [359] Evam vutte bhagava pancakangam thapatim etadavoca evam sante kho thapati daharo kumaro mando uttanaseyyako sampannakusalo bhavissati paramakusalo uttamappattipatto samano ayojjho yatha uggahamanassa paribbajakassa samanamundikaputtassa vacanam . Daharassa hi thapati kumarassa mandassa uttanaseyyakassa kayotipi na hoti kuto pana kayena papakam kammam karissati annatra phanditamatta. Daharassa hi thapati kumarassa mandassa uttanaseyyakassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page345.

Vacatipi na hoti kuto pana papikam vacam bhasissati annatra roditamatta . daharassa hi thapati kumarassa mandassa uttanaseyyakassa sankappotipi na hoti kuto pana papakam sankappam sankappissati annatra vikujjitamatta . daharassa hi thapati kumarassa mandassa uttanaseyyakassa ajivotipi na hoti kuto pana papakam ajivam ajivissati annatra matu thanna . evam sante kho thapati daharo kumaro mando uttanaseyyako sampannakusalo bhavissati paramakusalo uttamappattipatto samano ayojjho yatha uggahamanassa paribbajakassa samanamundikaputtassa vacanam. [360] Catuhi kho aham thapati dhammehi samannagatam purisapuggalam pannapemi na ceva sampannakusalam na paramakusalam na uttamappatti- pattam samanam ayojjham apicimam daharam kumaram mandam uttanaseyyakam samadhiggayha titthati katamehi catuhi idha thapati kayena 1- papakam kammam karoti na papikam vacam bhasati na papakam sankappam sankappeti na papakam ajivam ajivati imehi kho aham thapati catuhi dhammehi samannagatam purisapuggalam pannapemi na ceva sampannakusalam na paramakusalam na uttamappattipattam samanam ayojjham apicimam daharam kumaram mandam uttanaseyyakam samadhiggayha titthati. @Footnote: 1 Yu. etthantare nasaddo dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page346.

[361] Dasahi kho aham thapati dhammehi samannagatam purisapuggalam pannapemi sampannakusalam paramakusalam uttamappattipattam samanam ayojjham . ime akusala sila 1- tamaham 1- thapati veditabbanti vadami . itosamutthana akusala sila tamaham thapati veditabbanti vadami . idha akusala sila aparisesa nirujjhanti tamaham thapati veditabbanti vadami . evam patipanno akusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti tamaham thapati veditabbanti vadami. {361.1} Ime kusala sila tamaham thapati veditabbanti vadami. Itosamutthana kusala sila tamaham thapati veditabbanti vadami . Idha kusala sila aparisesa nirujjhanti tamaham thapati veditabbanti vadami . evam patipanno kusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti tamaham thapati veditabbanti vadami. {361.2} Ime akusala sankappa tamaham thapati veditabbanti vadami . itosamutthana akusala sankappa tamaham thapati veditabbanti vadami . idha akusala sankappa aparisesa nirujjhanti tamaham thapati veditabbanti vadami . evam patipanno akusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti tamaham thapati veditabbanti vadami. {361.3} Ime kusala sankappa tamaham thapati veditabbanti vadami . itosamutthana kusala sankappa tamaham @Footnote: 1 si anekavaresu tahanti patho dissati. 2 Yu. ime akusalasila tahanti dissanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page347.

Thapati veditabbanti vadami . idha kusala sankappa aparisesa nirujjhanti tamaham thapati veditabbanti vadami . evam patipanno kusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti tamaham thapati veditabbanti vadami. [362] Katame ca thapati akusala sila . akusalam kayakammam akusalam vacikammam papako ajivo ime vuccanti thapati akusala sila. {362.1} Ime ca thapati akusala sila kimsamutthana. Samutthanampi nesam vuttam . cittasamutthanatissa vacaniyam . katamam cittam. Cittampi hi bahu anekavidham nanappakarakam yam cittam 1- saragam sadosam samoham itosamutthana akusala sila. {362.2} Ime ca thapati akusala sila kuhim aparisesa nirujjhanti. Nirodhopi nesam vutto . idha thapati bhikkhu kayaduccaritam pahaya kayasucaritam bhaveti vaciduccaritam pahaya vacisucaritam bhaveti manoduccaritam pahaya manosucaritam bhaveti micchajivam pahaya sammajivena jivitam 2- kappeti etthete akusala sila aparisesa nirujjhanti. {362.3} Katham patipanno 3- thapati akusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti . idha thapati bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati anuppannanam @Footnote: 1 Yu. sacittam . 2 Yu. jivikam . 3 Yu. etthantare cati dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page348.

Kusalanam dhammanam uppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati . evam patipanno kho thapati akusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti. [363] Katame ca thapati kusala sila . kusalam kayakammam kusalam vacikammam ajivaparisuddhimpi kho aham thapati silasmim vadami ime vuccanti thapati kusala sila . ime ca thapati kusala sila kimsamutthana . samutthanampi nesam vuttam . cittasamutthanatissa vacaniyam . katamam cittam . cittampi hi bahu anekavidham nanappakarakam yam cittam vitaragam vitadosam vitamoham itosamutthana kusala sila . ime ca thapati kusala sila kuhim aparisesa nirujjhanti . Nirodhopi nesam vutto . idha thapati bhikkhu silava hoti no ca silamayo tanca cetovimuttim pannavimuttim yathabhutam pajanati yatthassa te kusala sila aparisesa nirujjhanti. {363.1} Katham patipanno ca thapati kusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti . idha thapati bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya .pe. Anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya .pe. uppannanam kusalanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page349.

Dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati . evam patipanno kho thapati kusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti. [364] Katame ca thapati akusala sankappa . kamasankappo byapadasankappo vihimsasankappo ime vuccanti thapati akusala sankappa. {364.1} Ime ca thapati akusala sankappa kimsamutthana . Samutthanampi nesam vuttam . sannasamutthanatissa vacaniyam . katama sanna . sannapi hi bahu anekavidha nanappakaraka ya kamasanna byapadasanna vihimsasanna itosamutthana akusala sankappa. {364.2} Ime ca thapati akusala sankappa kuhim aparisesa nirujjhanti . nirodhopi nesam vutto . idha thapati bhikkhu vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati etthete akusala sankappa aparisesa nirujjhanti. {364.3} Katham patipanno ca thapati akusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti . idha thapati bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya .pe. anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya .pe. uppannanam kusalanam dhammanam thitiya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page350.

Asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati. Evam patipanno kho thapati akusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti. [365] Katame ca thapati kusala sankappa . nekkhammasankappo abyapadasankappo avihimsasankappo ime vuccanti thapati kusala sankappa. {365.1} Ime ca thapati kusala sankappa kimsamutthana . Samutthanampi nesam vuttam . sannasamutthanatissa vacaniyam . Katama sanna . sannapi hi bahu anekavidha nanappakaraka 1- ya 2- nekkhammasanna abyapadasanna avihimsasanna itosamutthana kusala sankappa. {365.2} Ime ca thapati kusala sankappa kuhim aparisesa nirujjhanti . nirodhopi nesam vutto . idha thapati bhikkhu vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja viharati etthete kusala sankappa aparisesa nirujjhanti. {365.3} Katham patipanno ca thapati kusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti . idha thapati bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya .pe. anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya .pe. uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam @Footnote: 1 Yu. nanappakarika . 2 Yu. ya iti patho na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page351.

Arabhati cittam pagganhati padahati . evam patipanno kho thapati kusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti. [366] Katamehi [1]- thapati dasahi dhammehi samannagatam purisapuggalam pannapemi sampannakusalam paramakusalam uttamappattipattam samanam ayojjham . idha thapati bhikkhu asekhaya sammaditthiya samannagato hoti asekhena sammasankappena samannagato hoti asekhaya sammavacaya samannagato hoti asekhena sammakammantena samannagato hoti asekhena sammaajivena samannagato hoti asekhena sammavayamena samannagato hoti asekhaya sammasatiya samannagato hoti asekhena sammasamadhina samannagato hoti asekhena sammananena samannagato hoti asekhaya sammavimuttiya samannagato hoti . imehi kho aham thapati dasahi dhammehi samannagatam purisapuggalam pannapemi sampannakusalam paramakusalam uttamappattipattam samanam ayojjhanti. Idamavoca bhagava attamano pancakango thapati bhagavato bhasitam abhinanditi. Samanamundikasuttam 2- nitthitam atthamam ------------ @Footnote: 1 Yu. etthantare cahanti dissati . 2 Yu. samanamandikasuttam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 342-351. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=356&items=11&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=356&items=11&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=356&items=11&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=356&items=11&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=356              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=4876              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=4876              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :