ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
   [453]  Bhūtapubbaṃ  ānanda imissāyeva mithilāyaṃ rājā ahosi
maghadevo 2- nāma dhammiko dhammarājā dhamme ṭhito mahārājā dhammaṃ
carati  brāhmaṇagahapatikesu  negamesu  ceva jānapadesu ca uposathañca
upavasati  cātuddasiṃ  pañcadasiṃ  aṭṭhamiṃ  ca  pakkhassa  .  atha  kho
ānanda  rājā  maghadevo  bahūnaṃ  vassānaṃ  bahūnaṃ  3- vassasatānaṃ
bahūnaṃ  vassasahassānaṃ  accayena  kappakaṃ  āmantesi  yadā  me
samma  kappaka  passeyyāsi  sirasmiṃ  palitāni 4- jātāni atha me
āroceyyāsīti  .  evaṃ  devāti  kho  ānanda kappako rañño
maghadevassa  paccassosi  .  addasā  kho  ānanda  kappako bahūnaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. makhādevambavane .  2 Sī. Yu. makhādevo. 3 Yu. bahunnaṃ.
@4 Yu. sabbattha phalitānīti dissati.
Vassānaṃ  bahūnaṃ  vassasatānaṃ  bahūnaṃ  vassasahassānaṃ  accayena  rañño
maghadevassa  sirasmiṃ  palitāni  jātāni  disvāna  rājānaṃ  maghadevaṃ
etadavoca  pātubhūtā  kho  devassa  devadūtā  dissanti  sirasmiṃ
palitāni  jātānīti  .  tenahi  samma kappaka tāni palitāni sādhukaṃ
saṇḍāsena  uddharitvā  mama  añjalismiṃ  patiṭṭhāpehīti  .  evaṃ
devāti  kho  ānanda  kappako  rañño  maghadevassa  paṭissutvā
tāni  palitāni  sādhukaṃ  saṇḍāsena  uddharitvā  rañño  maghadevassa
añjalismiṃ patiṭṭhāpesi.
   {453.1}  Atha  kho  ānanda  rājā  maghadevo  kappakassa
gāmavaraṃ   datvā   jeṭṭhaputtaṃ   kumāraṃ   āmantāpetvā
etadavoca  pātubhūtā  kho  me  tāta  kumāra  devadūtā dissanti
sirasmiṃ  palitāni  jātāni  bhuttā  kho  pana me mānusakā kāmā
samayo  dibbe  kāme pariyesituṃ ehi tvaṃ tāta kumāra imaṃ rajjaṃ
paṭipajja  ahaṃ  pana  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajissāmi  tenahi  tāta
kumāra  yadā  tvaṃ  passeyyāsi  sirasmiṃ  palitāni  jātāni  atha
kappakassa gāmavaraṃ datvā jeṭṭhaputtaṃ kumāraṃ sādhukaṃ rajje samanusāsitvā
kesamassuṃ   ohāretvā   kāsāyāni   vatthāni  acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyāsi  yena  me idaṃ kalyāṇaṃ vattaṃ
nihitaṃ  anuppavatteyyāsi  mā  kho  me  tvaṃ  antimapuriso ahosi
yasmiṃ  kho  tāta kumāra purisayuge vattamāne evarūpassa kalyāṇassa
Vattassa  samucchedo  hoti so tesaṃ antimapuriso hoti . tantāhaṃ
tāta  kumāra  evaṃ  vadāmi  yena  me idaṃ kalyāṇaṃ vattaṃ nihitaṃ
anuppavatteyyāsi mā kho me tvaṃ antimapuriso ahosīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 415-417. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=453&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=453&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=453&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=453&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=453              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=5653              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=5653              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :