ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [27] Evaṃvādī 1- bhikkhave tathāgato evaṃvādiṃ bhikkhave tathāgataṃ
dasa  sahadhammikā  pāsaṃsaṭṭhānaṃ  āgacchanti  . sace bhikkhave sattā
pubbe  katahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave tathāgato
@Footnote: 1 Ma. evaṃvādī bhikkhave tathāgatā evaṃvādīnaṃ bhikkhave tathāgatānaṃ.
Pubbe  sukatakammakārī  yaṃ etarahi evarūpā anāsavā sukhā vedanā
vedeti  .  sace  bhikkhave  sattā  issaranimmānahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave tathāgato bhaddakena issarena nimmito
yaṃ etarahi evarūpā anāsavā sukhā vedanā vedeti.
   {27.1} Sace bhikkhave sattā saṅgatibhāvahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
addhā  bhikkhave  tathāgato  kalyāṇasaṅgatiko  yaṃ  etarahi evarūpā
anāsavā sukhā vedanā vedeti . sace bhikkhave sattā abhijātihetu
sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave  tathāgato kalyāṇābhijātiko
yaṃ etarahi evarūpā anāsavā sukhā vedanā vedeti. Sace bhikkhave
sattā  diṭṭhadhammūpakkamahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave
tathāgato  kalyāṇadiṭṭhadhammūpakkamo  yaṃ  etarahi  evarūpā  anāsavā
sukhā vedanā vedeti.
   {27.2} Sace bhikkhave sattā pubbe katahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
pāsaṃso tathāgato no ce sattā pubbe katahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
pāsaṃso tathāgato . sace bhikkhave sattā issaranimmānahetu sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti pāsaṃso tathāgato no ce sattā issaranimmānahetu sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti pāsaṃso tathāgato . sace bhikkhave sattā saṅgatibhāvahetu
sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti pāsaṃso tathāgato no ce sattā saṅgatibhāvahetu
sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato . sace bhikkhave sattā
abhijātihetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato  no  ce
Sattā  abhijātihetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato .
Sace  bhikkhave  sattā  diṭṭhadhammūpakkamahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti
pāsaṃso  tathāgato  no  ce  sattā  diṭṭhadhammūpakkamahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato  .  evaṃvādī  bhikkhave tathāgato
evaṃvādiṃ  bhikkhave  tathāgataṃ  ime  dasa  sahadhammikā  pāsaṃsaṭṭhānaṃ
āgacchantīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Devadahasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 24-26. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=27&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=27&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=27&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=27&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=27              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :