ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [28]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [29]  Bhagava etadavoca santi bhikkhave eke samanabrahmana
aparantakappika  aparantanuditthino  aparantam  arabbha  anekavihitani
adhimuttipadani  abhivadanti  . sanni atta hoti arogo parammaranati
ittheke  abhivadanti  .  asanni  atta hoti arogo parammaranati
ittheke  abhivadanti  .  nevasanni  nasanni  atta hoti arogo
parammaranati  ittheke  abhivadanti  .  sato  va  pana  sattassa
ucchedam  vinasam  vibhavam  pannapenti  .  ditthadhammanibbanam  va
paneke  abhivadanti  .  iti santam va attanam pannapenti arogam
parammarana  .  sato  va  pana  sattassa  ucchedam  vinasam vibhavam
pannapenti  .  ditthadhammanibbanam  va  paneke  abhivadanti . iti
imani  panca  hutva  tini  honti  tini  hutva panca honti .
Ayamuddeso pancattayassa.
   [30]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana sannim attanam
pannapenti   arogam  parammarana  rupim  va  te  bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
Arupim   va  te  bhonto  samanabrahmana  sannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  rupinca  arupinca va te bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
nevarupim  narupim  va  te  bhonto  samanabrahmana sannim attanam
pannapenti  arogam  parammarana  ekattasannim  va  te  bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
nanattasannim  va  te  bhonto  samanabrahmana  sannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  parittasannim  va  te  bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
appamanasannim  va  te  bhonto  samanabrahmana  sannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  etam  va  panetesam upativattatam
vinnanakasinameke abhivadanti appamanam anenjam 1-.
   {30.1} Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ye kho te bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
rupim  va  te  bhonto  samanabrahmana sannim attanam pannapenti
arogam parammarana arupim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam
pannapenti  arogam  parammarana  rupinca  arupinca va te bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
nevarupim  narupim  va  te  bhonto  samanabrahmana sannim attanam
pannapenti  arogam  parammarana  ekattasannim  va  te  bhonto
@Footnote: 1 Ma. Yu. anenjam. annattha idisameva.
Samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
nanattasannim  va  te  bhonto  samanabrahmana  sannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  parittasannim  va  te  bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
appamanasannim  va  te  bhonto  samanabrahmana  sannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  ya  va  panetasam  sannanam
parisuddha  parama  agga  anuttariya akkhayati yadi rupasannanam yadi
arupasannanam  yadi  ekattasannanam  yadi  nanattasannanam  natthi
kinciti  akincannayatanameke  abhivadanti  appamanam  anenjam  tayidam
sankhatam  olarikam  atthi  kho  pana  sankharanam nirodho atthetanti
iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [31]  Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana asannim attanam
pannapenti  arogam parammarana rupim va te bhonto samanabrahmana
asannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana  arupim  va te
bhonto  samanabrahmana  asannim  attanam  pannapenti  arogam
parammarana  rupinca  arupinca  va  te  bhonto  samanabrahmana
asannim   attanam   pannapenti  arogam  parammarana  nevarupim
narupim  va  te  bhonto  samanabrahmana  asannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  .  tatra  bhikkhave  ye  te
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
Tesamete  patikkosanti  tam  kissa  hetu  sanna  rogo  sanna
gando sanna sallam etam santam etam panitam yadidam asannanti.
   {31.1} Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ye kho te bhonto
samanabrahmana  asannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
rupim  va  te  bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti
arogam  parammarana  arupim  va  te  bhonto  samanabrahmana
asannim   attanam   pannapenti   arogam  parammarana  rupinca
arupinca  va  te  bhonto  samanabrahmana  asannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  nevarupim  narupim va te bhonto
samanabrahmana  asannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
yo  hi  koci  bhikkhave samano va brahmano va evam vadeyya
ahamannatra  rupa  annatra  vedanaya  annatra  sannaya  annatra
sankharehi  annatra  vinnana  1- agatim va gatim va cutim va
upapattim  va  vuddhim  va virulhim va vepullam va pannapessamiti
netam  thanam  vijjati  tayidam  sankhatam  olarikam  atthi  kho  pana
sankharanam  nirodho  atthetanti  iti  viditva tassa nissaranadassavi
tathagato tadupativatto.
   [32]  Tatra  bhikkhave  ye  te  samanabrahmana  nevasannim
nasannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana  rupim  va te
bhonto  samanabrahmana  nevasannim  nasannim  attanam  pannapenti
@Footnote: 1 Ma. Yu. vinnanassa. Po. vinnanena.
Arogam  parammarana  arupim  va  te  bhonto  samanabrahmana
nevasannim  nasannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
rupinca  arupinca  va  te  bhonto  samanabrahmana  nevasannim
nasannim  attanam  pannapenti  1-  arogam  parammarana  nevarupim
narupim  va  te  bhonto  samanabrahmana  nevasannim  nasannim
attanam pannapenti arogam parammarana.
   {32.1} Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana sannim attanam
pannapenti  arogam  parammarana  tesamete  patikkosanti yepi te
bhonto  samanabrahmana  asannim  attanam  pannapenti  arogam
parammarana  tesamete  patikkosanti  tam  kissa hetu sanna rogo
sanna  gando  sanna  sallam  asanna  sammoho  etam  santam
etam panitam yadidam nevasannanasannati.
   {32.2} Tayidam bhikkhave tathagato abhijanati 2- ye kho te
bhonto   samanabrahmana   nevasannim   nasannim   attanam
pannapenti   arogam  parammarana  rupim  va  te  bhonto
samanabrahmana  nevasannim  nasannim  attanam  pannapenti  arogam
parammarana  arupim  va  te  bhonto  samanabrahmana  nevasannim
nasannim   attanam   pannapenti  arogam  parammarana  rupinca
arupinca  va  te  bhonto  samanabrahmana  nevasannim  nasannim
attanam  pannapenti  arogam  parammarana  nevarupim narupim va te
bhonto  samanabrahmana  nevasannim  nasannim  attanam  pannapenti
@Footnote: 1 Po. Ma. pannapenti. sabbattha idisameva . 2 katthaci pajanatiti dissati.
Arogam parammarana ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va
ditthasutamutavinnatabbasankharamattena   etassa  ayatanassa  upasampadam
pannapenti  byasanam  hetam  bhikkhave  akkhayati  etassa ayatanassa
upasampadaya   na   hetam  bhikkhave  ayatanam  sankharasamapatti
pattabbamakkhayati    sankharavasesasamapattipattabbametam    bhikkhave
ayatanamakkhayati  .  tayidam  sankhatam  olarikam  atthi  kho  pana
sankharanam  nirodho  atthetanti  iti  viditva tassa nissaranadassavi
tathagato tadupativatto.
   [33]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana sato sattassa
ucchedam  vinasam  vibhavam  pannapenti  tatra  bhikkhave  ye  te
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
tesamete  patikkosanti  yepi  te  bhonto samanabrahmana asannim
attanam  pannapenti  arogam  parammarana  tesamete  patikkosanti
yepi  te  bhonto  samanabrahmana  nevasannim  nasannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  tesamete  patikkosanti  tam
kissa  hetu sabbepime bhonto samanabrahmana uddham paramasanti 1-
asattimyeva  abhivadanti  iti  pecca  bhavissama  iti  pecca
bhavissamati  .  seyyathapi  nama  vanijassa  vanijjaya  gacchato
evam  hoti ito me idam bhavissati imina idam lacchamiti evameva
khome  bhonto  samanabrahmana  vanijupamam  manne  patibhanti  iti
@Footnote: 1 Ma. uddham saram  asattimyeva . Yu. uddham sara asattimyeva.
Pecca bhavissama iti pecca bhavissamati.
   {33.1} Tayidam bhikkhave tathagato abhijanati ye kho te bhonto
samanabrahmana  sato  sattassa  ucchedam  vinasam  vibhavam pannapenti
te  sakkayabhaya  sakkayaparijeguccha  sakkayanneva  anuparidhavanti
anuparivattanti . seyyathapi nama sa 1- gaddalabandho dalhe thambhe
va khile va upanibandho tameva thambham va khilam va anuparidhavati anuparivattati
evamevime  bhonto  samanabrahmana  sakkayabhaya sakkayaparijeguccha
sakkayanneva  anuparidhavanti  anuparivattanti . tayidam sankhatam olarikam
atthi  kho  pana  sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa
nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [34]  Ye  hi  keci  bhikkhave samana va brahmana va
aparantakappika  aparantanuditthino  aparantam  arabbha  anekavihitani
adhimuttipadani  abhivadanti  sabbe  te  imaneva  pancayatanani
abhivadanti etesam va annataram . santi bhikkhave eke samanabrahmana
pubbantakappika  pubbantanuditthino  pubbantam  arabbha  anekavihitani
adhimuttipadani abhivadanti.
   {34.1} Sassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
ittheke abhivadanti . assassato atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti ittheke abhivadanti . sassato ca assassato ca atta
ca  loko  ca  idameva  saccam moghamannanti ittheke abhivadanti .
@Footnote: 1 Ma. gaddulabaddho. Yu. gaddulabaddho.
Nevasassato  nassassato  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
moghamannanti  ittheke  abhivadanti  . antava atta ca loko ca
idameva  saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti  .  anantava
atta  ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti  ittheke
abhivadanti  .  antava  ca  anantava  ca  atta  ca loko ca
idameva  saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti  .  nevantava
nanantava  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti
ittheke  abhivadanti  .  ekattasanni atta ca loko ca idameva
saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti  . nanattasanni atta ca
loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti .
Parittasanni  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti
ittheke  abhivadanti  . appamanasanni atta ca loko ca idameva
saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti  .  ekantasukhi atta ca
loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti .
Ekantadukkhi  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti
ittheke  abhivadanti  .  sukhadukkhi  atta  ca  loko ca idameva
saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti  .  adukkhamasukhi atta ca
loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti.
   [35]  Tatra  bhikkhave  ye  te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  sassato  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
Moghamannanti  tesam  vata  annatreva  saddhaya  annatra  ruciya
annatra   anussava   annatra   akaraparivitakka   annatra
ditthinijjhanakkhantiya   paccattanneva   nanam   bhavissati  parisuddham
pariyodatanti  netam  thanam  vijjati  .  paccattam kho pana bhikkhave
nane asati parisuddhe pariyodate yadapi te bhonto samanabrahmana
tattha   nanabhagamattameva   pariyodapenti  tadapi  tesam  bhavatam
samanabrahmananam  upadanamakkhayati  .  tayidam  sankhatam  olarikam
atthi  kho  pana  sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa
nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [36]  Tatra  bhikkhave  ye  te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  assassato  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
moghamannanti  .pe.  sassato  ca  assassato  ca  atta  ca
loko ca ... nevasassato ca nassassato ca atta ca loko ca ...
Antava atta ca loko ca ... anantava atta ca loko ca ...
Antava ca anantava ca atta ca loko ca ... Nevantava nanantava
atta  ca loko ca ... ekattasanni atta ca loko ca ...
Nanattasanni  atta  ca  loko  ca  ...  parittasanni atta ca
loko ca ... appamanasanni atta ca loko ca ... ekantasukhi
atta  ca loko ca ... ekantadukkhi atta ca loko ca ...
Sukhadukkhi atta ca loko ca ... adukkhamasukhi atta ca loko ca
Idameva  saccam  moghamannanti  tesam  vata  annatreva  saddhaya
annatra  ruciya  annatara  anussava  annatra  akaraparivitakka
annatra   ditthinijjhanakkhantiya   paccattanneva   nanam  bhavissati
parisuddham  pariyodatanti  netam  thanam  vijjati  . paccattam kho pana
bhikkhave  nane  asati  parisuddhe  pariyodate  yadapi te bhonto
samanabrahmana   tattha   nanabhagamattameva  pariyodapenti  tadapi
tesam  bhavatam  samanabrahmananam  upadanamakkhayati  .  tayidam  sankhatam
olarikam  atthi  kho  pana  sankharanam  nirodho  atthetanti  iti
viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [37]  Idha  bhikkhave  ekacco  samano va brahmano va
pubbantanuditthinanca   patinissagga  aparantanuditthinanca  patinissagga
sabbaso  kamasannojananam  anadhitthana  pavivekam  pitim  upasampajja
viharati  etam  santam  etam  panitam  yadidam  pavivekam pitim upasampajja
viharamiti  .  tassa  sa paviveka piti nirujjhati pavivekaya pitiya
nirodha  uppajjati  domanassam  domanassassa  nirodha  uppajjati
paviveka  piti  . seyyathapi bhikkhave yam chaya jahati tam atapo
pharati yam atapo jahati tam chaya pharati evameva kho bhikkhave pavivekaya
pitiya   nirodha  uppajjati  domanassam  domanassassa  nirodha
uppajjati  paviveka  piti  .  tayidam  bhikkhave  tathagato pajanati
ayam  kho  bhavam  samano  va  brahmano  va  pubbantanuditthinanca
Patinissagga    aparantanuditthinanca    patinissagga    sabbaso
kamasannojananam  anadhitthana  pavivekam  pitim upasampajja viharati etam
santam  etam panitam yadidam pavivekam pitim upasampajja viharamiti . tassa
sa  paviveka  piti  nirujjhati  pavivekaya pitiya nirodha uppajjati
domanassam  domanassassa  nirodha  uppajjati  paviveka piti . tayidam
sankhatam  olarikam  atthi  kho  pana  sankharanam nirodho atthetanti
iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [38] Idha pana bhikkhave ekacco samano va brahmano va
pubbantanuditthinanca      patinissagga     aparantanuditthinanca
patinissagga  sabbaso  kamasannojananam  anadhitthana  pavivekaya
pitiya  samatikkama niramisam sukham upasampajja viharati etam santam etam
panitam yadidam niramisam sukham upasampajja viharamiti . tassa tam niramisam sukham
nirujjhati niramisassa sukhassa nirodha uppajjati paviveka piti pavivekaya
pitiya nirodha uppajjati niramisam sukham . seyyathapi bhikkhave yam chaya
jahati tam atapo pharati yam atapo jahati tam chaya pharati evameva kho bhikkhave
niramisassa  sukhassa nirodha uppajjati paviveka piti pavivekaya pitiya
nirodha  uppajjati niramisam sukham . tayidam bhikkhave tathagato pajanati
ayam kho  bhavam samano va brahmano va pubbantanuditthinanca patinissagga
aparantanuditthinanca   patinissagga   sabbaso   kamasannojananam
Anadhitthana  pavivekaya  pitiya  samatikkama niramisam sukham upasampajja
viharati  etam  santam  etam  panitam  yadidam  niramisam sukham upasampajja
viharamiti  .  tassa  tam  niramisam  sukham nirujjhati niramisassa sukhassa
nirodha  uppajjati  paviveka  piti  pavivekaya  pitiya  nirodha
uppajjati  niramisam  sukham  . tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana
sankharanam  nirodho  atthetanti  iti  viditva tassa nissaranadassavi
tathagato tadupativatto.
   [39] Idha pana bhikkhave ekacco samano va brahmano va
pubbantanuditthinanca      patinissagga     aparantanuditthinanca
patinissagga  sabbaso  kamasannojananam  anadhitthana  pavivekaya
pitiya  samatikkama  niramisassa  sukhassa  samatikkama  adukkhamasukham
vedanam  upasampajja  viharati etam santam etam panitam yadidam adukkhamasukham
vedanam  upasampajja  viharamiti  .  tassa  sa adukkhamasukha vedana
nirujjhati  adukkhamasukhaya  vedanaya  nirodha  uppajjati  niramisam sukham
niramisassa  sukhassa  nirodha  uppajjati  adukkhamasukha  vedana .
Seyyathapi bhikkhave yam chaya jahati tam atapo pharati yam atapo jahati
tam chaya pharati evameva kho bhikkhave adukkhamasukhaya vedanaya nirodha
uppajjati  niramisam  sukham  niramisassa  sukhassa  nirodha  uppajjati
adukkhamasukha  vedana  .  tayidam  bhikkhave  tathagato  pajanati
ayam  kho  bhavam  samano  va  brahmano  va  pubbantanuditthinanca
Patinissagga    aparantanuditthinanca    patinissagga    sabbaso
kamasannojananam   anadhitthana   pavivekaya  pitiya  samatikkama
niramisassa  sukhassa  samatikkama  adukkhamasukham vedanam upasampajja viharati
etam santam etam panitam yadidam adukkhamasukham vedanam upasampajja viharamiti.
Tassa  sa  adukkhamasukha  vedana  nirujjhati  adukkhamasukhaya vedanaya
nirodha  uppajjati  niramisam  sukham  niramisassa  sukhassa  nirodha
uppajjati  adukkhamasukha  vedana  .  tayidam  sankhatam olarikam atthi
kho  pana  sankharanam  nirodho  atthetanti  iti  viditva  tassa
nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [40] Idha pana bhikkhave ekacco samano va brahmano va
pubbantanuditthinanca   patinissagga  aparantanuditthinanca  patinissagga
sabbaso  kamasannojananam  anadhitthana  pavivekaya pitiya samatikkama
niramisassa  sukhassa  samatikkama  adukkhamasukhaya  vedanaya  samatikkama
santohamasmi   nibbutohamasmi  anupadanohamasmiti  samanupassati  .
Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ayam kho bhavam samano va brahmano
va    pubbantanuditthinanca   patinissagga   aparantanuditthinanca
patinissagga  sabbaso  kamasannojananam anadhitthana pavivekaya pitiya
samatikkama  niramisassa  sukhassa  samatikkama  adukkhamasukhaya  vedanaya
samatikkama   santohamasmi   nibbutohamasmi   anupadanohamasmiti
samanupassati   .   addha   ayamayasma   nibbanasappayameva
Patipadam  abhivadati atha [1]- panayam bhavam samano va brahmano va
pubbantanuditthim  va  upadiyamano  upadiyati  aparantanuditthim  va
upadiyamano  upadiyati  kamasannojanam  va  upadiyamano upadiyati
pavivekam va pitim upadiyamano upadiyati niramisam va sukham upadiyamano
upadiyati adukkhamasukham va vedanam upadiyamano upadiyati . yanca kho
ayamayasma   santohamasmi   nibbutohamasmi   anupadanohamasmiti
samanupassati  tadapi imassa bhoto samanabrahmanassa upadanamakkhayati .
Tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti
viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [41] Idam kho pana bhikkhave tathagatena anuttaram santam 2- varam padam
abhisambuddham  yadidam  channam  phassayatananam  samudayanca  atthangamanca
assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam viditva anupadavimokkho 3-
tayidam bhikkhave tathagatena anuttaram santam varam padam abhisambuddham yadidam channam
phassayatananam   samudayanca   atthangamanca  assadanca  adinavanca
nissarananca yathabhutam viditva anupadavimokkhoti.
   Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
         Pancattayasuttam nitthitam dutiyam.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo atthi . 2 Ma. Yu. santivarapadam .  3 Ma. vimokkhoti. tayidam
@bhikkhave ... vimokkhoti ime patha natthi.
            Kintisuttam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 27-41. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=28&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=28&items=14&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=28&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=28&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=28              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=245              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=245              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :