ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

page27.

Pancattayasuttam [28] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum. [29] Bhagava etadavoca santi bhikkhave eke samanabrahmana aparantakappika aparantanuditthino aparantam arabbha anekavihitani adhimuttipadani abhivadanti . sanni atta hoti arogo parammaranati ittheke abhivadanti . asanni atta hoti arogo parammaranati ittheke abhivadanti . nevasanni nasanni atta hoti arogo parammaranati ittheke abhivadanti . sato va pana sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti . ditthadhammanibbanam va paneke abhivadanti . iti santam va attanam pannapenti arogam parammarana . sato va pana sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti . ditthadhammanibbanam va paneke abhivadanti . iti imani panca hutva tini honti tini hutva panca honti . Ayamuddeso pancattayassa. [30] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana rupim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page28.

Arupim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana rupinca arupinca va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana nevarupim narupim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana ekattasannim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana nanattasannim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana parittasannim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana appamanasannim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana etam va panetesam upativattatam vinnanakasinameke abhivadanti appamanam anenjam 1-. {30.1} Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ye kho te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana rupim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana arupim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana rupinca arupinca va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana nevarupim narupim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana ekattasannim va te bhonto @Footnote: 1 Ma. Yu. anenjam. annattha idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

Samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana nanattasannim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana parittasannim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana appamanasannim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana ya va panetasam sannanam parisuddha parama agga anuttariya akkhayati yadi rupasannanam yadi arupasannanam yadi ekattasannanam yadi nanattasannanam natthi kinciti akincannayatanameke abhivadanti appamanam anenjam tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto. [31] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana rupim va te bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana arupim va te bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana rupinca arupinca va te bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana nevarupim narupim va te bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana . tatra bhikkhave ye te samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page30.

Tesamete patikkosanti tam kissa hetu sanna rogo sanna gando sanna sallam etam santam etam panitam yadidam asannanti. {31.1} Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ye kho te bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana rupim va te bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana arupim va te bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana rupinca arupinca va te bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana nevarupim narupim va te bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana yo hi koci bhikkhave samano va brahmano va evam vadeyya ahamannatra rupa annatra vedanaya annatra sannaya annatra sankharehi annatra vinnana 1- agatim va gatim va cutim va upapattim va vuddhim va virulhim va vepullam va pannapessamiti netam thanam vijjati tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto. [32] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana nevasannim nasannim attanam pannapenti arogam parammarana rupim va te bhonto samanabrahmana nevasannim nasannim attanam pannapenti @Footnote: 1 Ma. Yu. vinnanassa. Po. vinnanena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page31.

Arogam parammarana arupim va te bhonto samanabrahmana nevasannim nasannim attanam pannapenti arogam parammarana rupinca arupinca va te bhonto samanabrahmana nevasannim nasannim attanam pannapenti 1- arogam parammarana nevarupim narupim va te bhonto samanabrahmana nevasannim nasannim attanam pannapenti arogam parammarana. {32.1} Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana tesamete patikkosanti yepi te bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana tesamete patikkosanti tam kissa hetu sanna rogo sanna gando sanna sallam asanna sammoho etam santam etam panitam yadidam nevasannanasannati. {32.2} Tayidam bhikkhave tathagato abhijanati 2- ye kho te bhonto samanabrahmana nevasannim nasannim attanam pannapenti arogam parammarana rupim va te bhonto samanabrahmana nevasannim nasannim attanam pannapenti arogam parammarana arupim va te bhonto samanabrahmana nevasannim nasannim attanam pannapenti arogam parammarana rupinca arupinca va te bhonto samanabrahmana nevasannim nasannim attanam pannapenti arogam parammarana nevarupim narupim va te bhonto samanabrahmana nevasannim nasannim attanam pannapenti @Footnote: 1 Po. Ma. pannapenti. sabbattha idisameva . 2 katthaci pajanatiti dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page32.

Arogam parammarana ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va ditthasutamutavinnatabbasankharamattena etassa ayatanassa upasampadam pannapenti byasanam hetam bhikkhave akkhayati etassa ayatanassa upasampadaya na hetam bhikkhave ayatanam sankharasamapatti pattabbamakkhayati sankharavasesasamapattipattabbametam bhikkhave ayatanamakkhayati . tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto. [33] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti tatra bhikkhave ye te samanabrahmana sannim attanam pannapenti arogam parammarana tesamete patikkosanti yepi te bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti arogam parammarana tesamete patikkosanti yepi te bhonto samanabrahmana nevasannim nasannim attanam pannapenti arogam parammarana tesamete patikkosanti tam kissa hetu sabbepime bhonto samanabrahmana uddham paramasanti 1- asattimyeva abhivadanti iti pecca bhavissama iti pecca bhavissamati . seyyathapi nama vanijassa vanijjaya gacchato evam hoti ito me idam bhavissati imina idam lacchamiti evameva khome bhonto samanabrahmana vanijupamam manne patibhanti iti @Footnote: 1 Ma. uddham saram asattimyeva . Yu. uddham sara asattimyeva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page33.

Pecca bhavissama iti pecca bhavissamati. {33.1} Tayidam bhikkhave tathagato abhijanati ye kho te bhonto samanabrahmana sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti te sakkayabhaya sakkayaparijeguccha sakkayanneva anuparidhavanti anuparivattanti . seyyathapi nama sa 1- gaddalabandho dalhe thambhe va khile va upanibandho tameva thambham va khilam va anuparidhavati anuparivattati evamevime bhonto samanabrahmana sakkayabhaya sakkayaparijeguccha sakkayanneva anuparidhavanti anuparivattanti . tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto. [34] Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va aparantakappika aparantanuditthino aparantam arabbha anekavihitani adhimuttipadani abhivadanti sabbe te imaneva pancayatanani abhivadanti etesam va annataram . santi bhikkhave eke samanabrahmana pubbantakappika pubbantanuditthino pubbantam arabbha anekavihitani adhimuttipadani abhivadanti. {34.1} Sassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . assassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . sassato ca assassato ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . @Footnote: 1 Ma. gaddulabaddho. Yu. gaddulabaddho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Nevasassato nassassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . antava atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . anantava atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . antava ca anantava ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . nevantava nanantava atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . ekattasanni atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . nanattasanni atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . Parittasanni atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . appamanasanni atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . ekantasukhi atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . Ekantadukkhi atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . sukhadukkhi atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti . adukkhamasukhi atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti. [35] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana evamvadino evamditthino sassato atta ca loko ca idameva saccam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

Moghamannanti tesam vata annatreva saddhaya annatra ruciya annatra anussava annatra akaraparivitakka annatra ditthinijjhanakkhantiya paccattanneva nanam bhavissati parisuddham pariyodatanti netam thanam vijjati . paccattam kho pana bhikkhave nane asati parisuddhe pariyodate yadapi te bhonto samanabrahmana tattha nanabhagamattameva pariyodapenti tadapi tesam bhavatam samanabrahmananam upadanamakkhayati . tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto. [36] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana evamvadino evamditthino assassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti .pe. sassato ca assassato ca atta ca loko ca ... nevasassato ca nassassato ca atta ca loko ca ... Antava atta ca loko ca ... anantava atta ca loko ca ... Antava ca anantava ca atta ca loko ca ... Nevantava nanantava atta ca loko ca ... ekattasanni atta ca loko ca ... Nanattasanni atta ca loko ca ... parittasanni atta ca loko ca ... appamanasanni atta ca loko ca ... ekantasukhi atta ca loko ca ... ekantadukkhi atta ca loko ca ... Sukhadukkhi atta ca loko ca ... adukkhamasukhi atta ca loko ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Idameva saccam moghamannanti tesam vata annatreva saddhaya annatra ruciya annatara anussava annatra akaraparivitakka annatra ditthinijjhanakkhantiya paccattanneva nanam bhavissati parisuddham pariyodatanti netam thanam vijjati . paccattam kho pana bhikkhave nane asati parisuddhe pariyodate yadapi te bhonto samanabrahmana tattha nanabhagamattameva pariyodapenti tadapi tesam bhavatam samanabrahmananam upadanamakkhayati . tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto. [37] Idha bhikkhave ekacco samano va brahmano va pubbantanuditthinanca patinissagga aparantanuditthinanca patinissagga sabbaso kamasannojananam anadhitthana pavivekam pitim upasampajja viharati etam santam etam panitam yadidam pavivekam pitim upasampajja viharamiti . tassa sa paviveka piti nirujjhati pavivekaya pitiya nirodha uppajjati domanassam domanassassa nirodha uppajjati paviveka piti . seyyathapi bhikkhave yam chaya jahati tam atapo pharati yam atapo jahati tam chaya pharati evameva kho bhikkhave pavivekaya pitiya nirodha uppajjati domanassam domanassassa nirodha uppajjati paviveka piti . tayidam bhikkhave tathagato pajanati ayam kho bhavam samano va brahmano va pubbantanuditthinanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

Patinissagga aparantanuditthinanca patinissagga sabbaso kamasannojananam anadhitthana pavivekam pitim upasampajja viharati etam santam etam panitam yadidam pavivekam pitim upasampajja viharamiti . tassa sa paviveka piti nirujjhati pavivekaya pitiya nirodha uppajjati domanassam domanassassa nirodha uppajjati paviveka piti . tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto. [38] Idha pana bhikkhave ekacco samano va brahmano va pubbantanuditthinanca patinissagga aparantanuditthinanca patinissagga sabbaso kamasannojananam anadhitthana pavivekaya pitiya samatikkama niramisam sukham upasampajja viharati etam santam etam panitam yadidam niramisam sukham upasampajja viharamiti . tassa tam niramisam sukham nirujjhati niramisassa sukhassa nirodha uppajjati paviveka piti pavivekaya pitiya nirodha uppajjati niramisam sukham . seyyathapi bhikkhave yam chaya jahati tam atapo pharati yam atapo jahati tam chaya pharati evameva kho bhikkhave niramisassa sukhassa nirodha uppajjati paviveka piti pavivekaya pitiya nirodha uppajjati niramisam sukham . tayidam bhikkhave tathagato pajanati ayam kho bhavam samano va brahmano va pubbantanuditthinanca patinissagga aparantanuditthinanca patinissagga sabbaso kamasannojananam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page38.

Anadhitthana pavivekaya pitiya samatikkama niramisam sukham upasampajja viharati etam santam etam panitam yadidam niramisam sukham upasampajja viharamiti . tassa tam niramisam sukham nirujjhati niramisassa sukhassa nirodha uppajjati paviveka piti pavivekaya pitiya nirodha uppajjati niramisam sukham . tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto. [39] Idha pana bhikkhave ekacco samano va brahmano va pubbantanuditthinanca patinissagga aparantanuditthinanca patinissagga sabbaso kamasannojananam anadhitthana pavivekaya pitiya samatikkama niramisassa sukhassa samatikkama adukkhamasukham vedanam upasampajja viharati etam santam etam panitam yadidam adukkhamasukham vedanam upasampajja viharamiti . tassa sa adukkhamasukha vedana nirujjhati adukkhamasukhaya vedanaya nirodha uppajjati niramisam sukham niramisassa sukhassa nirodha uppajjati adukkhamasukha vedana . Seyyathapi bhikkhave yam chaya jahati tam atapo pharati yam atapo jahati tam chaya pharati evameva kho bhikkhave adukkhamasukhaya vedanaya nirodha uppajjati niramisam sukham niramisassa sukhassa nirodha uppajjati adukkhamasukha vedana . tayidam bhikkhave tathagato pajanati ayam kho bhavam samano va brahmano va pubbantanuditthinanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page39.

Patinissagga aparantanuditthinanca patinissagga sabbaso kamasannojananam anadhitthana pavivekaya pitiya samatikkama niramisassa sukhassa samatikkama adukkhamasukham vedanam upasampajja viharati etam santam etam panitam yadidam adukkhamasukham vedanam upasampajja viharamiti. Tassa sa adukkhamasukha vedana nirujjhati adukkhamasukhaya vedanaya nirodha uppajjati niramisam sukham niramisassa sukhassa nirodha uppajjati adukkhamasukha vedana . tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto. [40] Idha pana bhikkhave ekacco samano va brahmano va pubbantanuditthinanca patinissagga aparantanuditthinanca patinissagga sabbaso kamasannojananam anadhitthana pavivekaya pitiya samatikkama niramisassa sukhassa samatikkama adukkhamasukhaya vedanaya samatikkama santohamasmi nibbutohamasmi anupadanohamasmiti samanupassati . Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ayam kho bhavam samano va brahmano va pubbantanuditthinanca patinissagga aparantanuditthinanca patinissagga sabbaso kamasannojananam anadhitthana pavivekaya pitiya samatikkama niramisassa sukhassa samatikkama adukkhamasukhaya vedanaya samatikkama santohamasmi nibbutohamasmi anupadanohamasmiti samanupassati . addha ayamayasma nibbanasappayameva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page40.

Patipadam abhivadati atha [1]- panayam bhavam samano va brahmano va pubbantanuditthim va upadiyamano upadiyati aparantanuditthim va upadiyamano upadiyati kamasannojanam va upadiyamano upadiyati pavivekam va pitim upadiyamano upadiyati niramisam va sukham upadiyamano upadiyati adukkhamasukham va vedanam upadiyamano upadiyati . yanca kho ayamayasma santohamasmi nibbutohamasmi anupadanohamasmiti samanupassati tadapi imassa bhoto samanabrahmanassa upadanamakkhayati . Tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto. [41] Idam kho pana bhikkhave tathagatena anuttaram santam 2- varam padam abhisambuddham yadidam channam phassayatananam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam viditva anupadavimokkho 3- tayidam bhikkhave tathagatena anuttaram santam varam padam abhisambuddham yadidam channam phassayatananam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam viditva anupadavimokkhoti. Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Pancattayasuttam nitthitam dutiyam. --------- @Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo atthi . 2 Ma. Yu. santivarapadam . 3 Ma. vimokkhoti. tayidam @bhikkhave ... vimokkhoti ime patha natthi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 27-40. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=28&items=14&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=28&items=14&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=28&items=14&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=28&items=14&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=28              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=245              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=245              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :