ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
            Vibhangavaggo
            ------
           bhaddekarattasuttam
   [526]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  bhaddekarattassa vo bhikkhave uddesanca vibhanganca
desissami  tam  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti  . evam
bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [527] Bhagava etadavoca
     atitam nanvagameyya       nappatikankhe anagatam
     yadatitampahinantam         appattanca anagatam
     paccuppannanca yo dhammam   tattha tattha vipassati
     asamhiram asankuppam         tam viddha manubruhaye
     ajjeva kiccamatappam      ko janna maranam suve
     na hi no sangarantena      mahasenena maccuna
     evamviharimatapim         ahorattamatanditam
     tam ve bhaddekarattoti      santo acikkhate muniti.
   [528] Kathanca bhikkhave atitam anvagameti . evamrupo ahosim
Atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamvedano ahosim atitamaddhananti
tattha  nandim  samanvaneti  evamsanno  ahosim  atitamaddhananti
tattha  nandim  samanvaneti  evamsankharo  ahosim  atitamaddhananti
tattha  nandim  samanvaneti  evamvinnano  ahosim  atitamaddhananti
tattha  nandim  samanvaneti  .  evam  kho  bhikkhave  atitam
anvagameti.
   [529] Kathanca bhikkhave atitam nanvagameti . evamrupo ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvaneti  evamvedano  ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvaneti  evamsanno  ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvaneti  evamsankharo ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvaneti  evamvinnano ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  na samanvaneti . evam kho bhikkhave
atitam nanvagameti.
   [530]  Kathanca  bhikkhave anagatam patikankhati . evamrupo siyam
anagatamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti  evamvedano  siyam
.pe.  evamsanno  siyam  .pe.  evamsankharo  siyam  .pe. evam
vinnano  siyam  anagatamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti .
Evam kho bhikkhave anagatam patikankhati.
   [531] Kathanca bhikkhave anagatam nappatikankhati . evamrupo siyam
anagatamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvaneti  evamvedano  siyam
.pe.  Evamsanno  siyam  .pe.  evamsankharo  siyam  .pe. evam
vinnano  siyam  anagatamaddhananti  tattha  nandim  na samanvaneti .
Evam kho bhikkhave anagatam nappatikankhati.
   [532]  Kathanca bhikkhave paccuppannesu dhammesu samhirati . idha
bhikkhave  assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa akovido
ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinito  rupam  attato  samanupassati  rupavantam  va
attanam  attani  va  rupam  rupasmim  va  attanam  vedanam .pe.
Sannam  .pe.  sankhare  .pe.  vinnanam  attato  samanupassati
vinnanavantam  va  attanam  attani  va  vinnanam  vinnanasmim va
attanam. Evam kho bhikkhave paccuppannesu dhammesu samhirati.
   [533]  Kathanca  bhikkhave paccuppannesu dhammesu na samhirati .
Idha  bhikkhave  sutava  ariyasavako  ariyanam  dassavi  ariyadhammassa
kovido  ariyadhamme  suvinito  sappurisanam  dassavi  sappurisadhammassa
kovido  sappurisadhamme  suvinito 1- na rupam attato samanupassati na
rupavantam  va  attanam na attani va rupam na rupasmim va attanam
na  vedanam  .pe.  na  sannam  .pe.  na  sankhare  .pe. na
vinnanam  attato  samanupassati  na  vinnanavantam  va  attanam
na  attani  va  vinnanam  na  vinnanasmim  va attanam . evam
kho bhikkhave paccuppannesu dhammesu na samhirati.
@Footnote: 1 Yu. vinito.
   [534] Atitam nanvagameyya  nappatikankhe anagatam
     yadatitampahinantam         appattanca anagatam
     paccuppannanca yo dhammam   tattha tattha vipassati
     asamhiram asankuppam         tam viddha manubruhaye
     ajjeva kiccamatappam *-    ko janna maranam suve
     na hi no sangarantena      mahasenena maccuna
     evamviharimatapim         ahorattamatanditam
     tam ve bhaddekarattoti      santo acikkhate muniti
bhaddekarattassa  vo  bhikkhave  uddesanca  vibhanganca desissamiti .
Iti yantam vuttam idametam paticca vuttanti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Bhaddekarattasuttam nitthitam pathamam.
           ----------
@Footnote:* mikar—kr khagoe kicmatappam peDna kiccamatappam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 348-351. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=526&items=9&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=526&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=526&items=9&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=526&items=9&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=526              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4421              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4421              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :