ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
           Dhatuvibhangasuttam
   [673] Evamme sutam ekam samayam bhagava magadhesu carikancaramano
yena  rajagaham  tadavasari  yena  bhaggavo  kumbhakaro  tenupasankami
upasankamitva  bhaggavam  kumbhakaram  etadavoca sace te bhaggava agaru
viharama nivesane 1- ekarattinti . na kho me bhante garu atthi
cettha  pabbajito  pathamam  vasupagato  hoti  sace  so anujanati
viharatha bhante yathasukhanti.
   [674]  Tena  kho  pana  samayena pukkusati nama kulaputto
bhagavantam  uddissa  saddhaya  agarasma  anagariyam pabbajito . so
tasmim kumbhakaranivesane 2- pathamam vasupagato hoti . atha kho bhagava
yenayasma   pukkusati  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam
pukkusatim  etadavoca  sace  te  bhikkhu  agaru  viharama nivesane
ekarattinti  .  urundam  avuso  kumbhakaranivesanam  viharatayasma
yathasukhanti.
   [675]  Atha  kho bhagava kumbhakaranivesanam pavisitva ekamantam
tinasantharakam  pannapetva  nisidi  pallankam  abhujitva  ujum  kayam
panidhaya  parimukham  satim  upatthapetva  .  atha kho bhagava bahudeva
rattim  nisajjaya  vitinamesi  .  ayasmapi kho pukkusati bahudeva
@Footnote: 1 Si. Yu. viharamavesane . 2 Si. Yu. kumbhakaravesane.
Rattim nisajjaya vitinamesi . atha kho bhagavato etadahosi pasadikam
nu  kho  ayam  kulaputto iriyati yannunaham puccheyyanti . atha kho
bhagava  ayasmantam  pukkusatim  etadavoca  kamsi  tvam bhikkhu uddissa
pabbajito ko va te sattha kassa va tvam dhammam rocesiti.
   [676]  Atthavuso  samano  gotamo  sakyaputto  sakyakula
pabbajito  tam  kho pana bhavantam 1- gotamam evamkalyano kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam
buddho bhagavati taham bhagavantam uddissa pabbajito so ca me bhagava
sattha  tassaham bhagavato dhammam rocemiti . kaham pana bhikkhu etarahi
so  bhagava  viharati  araham sammasambuddhoti . atthavuso uttaresu
janapadesu  savatthi  nama  nagaram  tattha so bhagava etarahi viharati
araham  sammasambuddhoti  .  ditthapubbo  pana  te  bhikkhu  so
bhagava disva ca pana janeyyasiti . na kho me avuso ditthapubbo
so bhagava disvaham 2- na janeyyanti.
   [677] Atha kho bhagavato etadahosi mamam 3- khvayam kulaputto
uddissa  pabbajito  yannunassaham  dhammam  deseyyanti  .  atha kho
bhagava ayasmantam pukkusatim amantesi dhammam vo 4- bhikkhu desissami
tam  sunahi  sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  . evamavusoti kho
ayasma pukkusati bhagavato paccassosi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavantam . 2 Po. Ma. Yu. disva caham . 3 Ma. mamanca khvayam.
@4 Po. Ma. Yu. te.
   [678]  Bhagava  etadavoca  chadhaturo  ayam  bhikkhu  puriso
chaphassayatano  attharasamanopavicaro  caturadhitthano  yattha  thitam
mannassava  nappavattanti  mannassave  kho  pana  nappavattamane
muni   santoti  vuccati  pannam  nappamajjeyya  saccamanurakkheyya
cagamanubruheyya   santimeva   so   sikkheyya   ayamuddeso
chadhatuvibhangassa.
   [679] Chadhaturo ayam bhikkhu purisoti iti kho panetam vuttam.
Kincetam  paticca vuttam . chayima bhikkhu dhatuyo pathavidhatu apodhatu
tejodhatu  vayodhatu  akasadhatu  vinnanadhatu  . chadhaturo ayam
bhikkhu purisoti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   [680]  Chaphassayatano  ayam  bhikkhu  purisoti iti kho panetam
vuttam  .  kincetam  paticca  vuttam  . cakkhu phassayatanam 1- sotam
phassayatanam  ghanam  phassayatanam  jivha  phassayatanam kayo phassayatanam
mano  phassayatanam  .  chaphassayatano  ayam bhikkhu purisoti iti yantam
vuttam idametam paticca vuttam.
   [681] Attharasamanopavicaro ayam bhikkhu purisoti iti kho panetam
vuttam . kincetam paticca vuttam . cakkhuna rupam disva somanassatthaniyam
rupam  upavicarati  domanassatthaniyam  rupam  upavicarati upekkhatthaniyam rupam
upavicarati  sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ...
Jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam
vinnaya  somanassatthaniyam  dhammam  upavicarati  domanassatthaniyam  dhammam
@Footnote: 1 Ma. Yu. samphassayatanam. sabbattha idisameva.
Upavicarati  upekkhatthaniyam  dhammam  upavicarati iti cha somanassupavicara
cha  domanassupavicara  cha  upekkhupavicara  . attharasamanopavicaro
ayam bhikkhu purisoti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   [682]  Caturadhitthano  ayam  bhikkhu purisoti iti kho panetam
vuttam  .  kincetam  paticca  vuttam . pannadhitthano saccadhitthano
cagadhitthano  upasamadhitthano . caturadhitthano ayam bhikkhu purisoti
iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   [683]  Pannam  nappamajjeyya  saccamanurakkheyya cagamanubruheyya
santimeva  so  sikkheyyati  iti  kho  panetam  vuttam . kincetam
paticca  vuttam  .  kathanca  bhikkhu pannam nappamajjati . chayima bhikkhu
dhatuyo  pathavidhatu  apodhatu  tejodhatu  vayodhatu  akasadhatu
vinnanadhatu.
   [684] Katama ca bhikkhu pathavidhatu . pathavidhatu siya ajjhattika
siya  bahira  .  katama  ca  bhikkhu ajjhattika pathavidhatu . yam
ajjhattam  paccattam  kakkhalam  kharigatam  upadinnam  seyyathidam  kesa
loma  nakha  danta taco mamsam naharu atthi atthiminjam vakkam hadayam
yakanam  kilomakam  pihakam  papphasam antam antagunam udariyam karisam yam va
panannampi  kinci  ajjhattam  paccattam  kakkhalam  kharigatam  upadinnam
ayam  vuccati  bhikkhu  ajjhattika  pathavidhatu  . ya ceva kho pana
ajjhattika  pathavidhatu ya ca bahira pathavidhatu pathavidhaturevesa .
Tam  netam  mama  nesohamasmi  na meso attati evametam yathabhutam
sammappannaya  datthabbam  .  evametam  yathabhutam  sammappannaya
disva pathavidhatuya nibbindati pathavidhatuya cittam virajeti.
   [685] Katama ca bhikkhu apodhatu. Apodhatu siya ajjhattika
siya  bahira  .  katama  ca bhikkhu ajjhattika apodhatu . yam
ajjhattam  paccattam  apo  apogatam  upadinnam  seyyathidam  pittam
semham  pubbo  lohitam sedo medo assu vasa khelo singhanika
lasika  muttam  yam  va  panannampi  kinci  ajjhattam paccattam apo
apogatam  upadinnam  ayam  vuccati  bhikkhu  ajjhattika apodhatu .
Ya ceva kho pana ajjhattika apodhatu ya ca bahira apodhatu
apodhaturevesa  . tam netam mama nesohamasmi na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  datthabbam  .  evametam  yathabhutam
sammappannaya   disva   apodhatuya  nibbindati  apodhatuya
cittam virajeti.
   [686] Katama ca bhikkhu tejodhatu. Tejodhatu siya ajjhattika
siya bahira . katama ca bhikkhu ajjhattika tejodhatu. Yam ajjhattam
paccattam  tejo  tejogatam  upadinnam  seyyathidam yena ca santappati
yena  ca  jiriyati  yena  ca paridayhati yena ca asitapitakhayitasayitam
sammaparinamam   gacchati   yam   va   panannampi   kinci
Ajjhattam  paccattam  tejo  tejogatam  upadinnam  ayam  vuccati bhikkhu
ajjhattika  tejodhatu  .  ya  ceva  kho  pana  ajjhattika
tejodhatu  ya  ca  bahira  tejodhatu tejodhaturevesa . tam
netam  mama  nesohamasmi  na  meso  attati  evametam  yathabhutam
sammappannaya  datthabbam  .  evametam  yathabhutam  sammappannaya
disva tejodhatuya nibbindati tejodhatuya cittam virajeti.
   [687] Katama ca bhikkhu vayodhatu. Vayodhatu siya ajjhattika
siya  bahira  .  katama  ca bhikkhu ajjhattika vayodhatu . yam
ajjhattam  paccattam  vayo  vayogatam  upadinnam seyyathidam uddhangama
vata  adhogama  vata  kucchisaya  vata kotthasaya 1- vata
angamanganusarino  vata  assaso  passaso  yam  va panannampi
kinci  ajjhattam  paccattam  vayo  vayogatam  upadinnam  ayam vuccati
bhikkhu  ajjhattika  vayodhatu  .  ya  ceva kho pana ajjhattika
vayodhatu ya ca bahira vayodhatu vayodhaturevesa . tam netam
mama  nesohamasmi na meso attati evametam yathabhutam sammappannaya
datthabbam   .   evametam   yathabhutam   sammappannaya   disva
vayodhatuya nibbindati vayodhatuya cittam virajeti.
   [688]  Katama  ca  bhikkhu akasadhatu . akasadhatu siya
ajjhattika  siya  bahira  .  katama  ca  bhikkhu  ajjhattika
akasadhatu  .  yam  ajjhattam paccattam akasam akasagatam upadinnam
@Footnote: 1 Ma. kotthasaya.
Seyyathidam   kannacchiddam   nasacchiddam   mukhadvaram   yena   ca
asitapitakhayitasayitam   ajjhoharati   yattha  ca  asitapitakhayitasayitam
santitthati  yena  ca  asitapitakhayitasayitam  adhobhaga  1-  nikkhamati
yam  va panannampi kinci ajjhattam paccattam akasam akasagatam [2]-
upadinnam  ayam  vuccati  bhikkhu ajjhattika akasadhatu . ya ceva
kho  pana  ajjhattika  akasadhatu  ya  ca  bahira akasadhatu
akasadhaturevesa . tam netam mama nesohamasmi na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  datthabbam  .  evametam  yathabhutam
sammappannaya  disva  akasadhatuya  nibbindati  akasadhatuya
cittam virajeti.
   [689]  Athaparam  vinnanamyeva  avasissati  parisuddham pariyodatam
tena  vinnanena  kinci  janati  3- sukhantipi vijanati dukkhantipi
vijanati  adukkhamasukhantipi  vijanati  .  sukhavedaniyam  bhikkhu  phassam
paticca  uppajjati  sukha  vedana  . so sukham vedanam vediyamano
sukham  vedanam  vediyamiti  pajanati  tasseva  sukhavedaniyassa phassassa
nirodha  yam  tajjam vedayitam sukhavedaniyam phassam paticca uppanna sukha
vedana  sa  nirujjhati  sa  vupasammatiti  pajanati . dukkhavedaniyam
bhikkhu  phassam  paticca  uppajjati  dukkha  vedana  .  so  dukkham
vedanam  vediyamano  dukkham  vedanam  vediyamiti  pajanati  tasseva
dukkhavedaniyassa  phassassa nirodha yam tajjam vedayitam dukkhavedaniyam phassam
@Footnote: 1 Ma. adhobhagam . 2 Po. Ma. agham aghagatam vivaram viragatam asamphuttham mamsalohitehi ....
@3 Po. Ma. tena ca vinnanena kim vijanati.
Paticca  uppanna  dukkha  vedana  sa  nirujjhati  sa vupasammatiti
pajanati  .  adukkhamasukhavedaniyam  bhikkhu  phassam  paticca  uppajjati
adukkhamasukha  vedana  .  so  adukkhamasukham  vedanam  vediyamano
adukkhamasukham  vedanam  vediyamiti pajanati tasseva adukkhamasukhavedaniyassa
phassassa   nirodha   yam   tajjam   vedayitam  adukkhamasukhavedaniyam
phassam  paticca  uppanna  adukkhamasukha  vedana  sa  nirujjhati sa
vupasammatiti pajanati.
   [690] Seyyathapi bhikkhu dvinnam katthanam sanghata 1- samodhana
usma  jayati  tejo  abhinibbattati  tesamyeva  dvinnam  katthanam
nanabhava vinikkhepa ya tajja usma sa nirujjhati sa vupasammati
evameva  kho  bhikkhu  sukhavedaniyam  phassam  paticca  uppajjati  sukha
vedana  .  so  sukham  vedanam vediyamano sukham vedanam vediyamiti
pajanati  tasseva  sukhavedaniyassa phassassa nirodha yam tajjam vedayitam
sukhavedaniyam  phassam  paticca uppanna sukha vedana sa nirujjhati sa
vupasammatiti  pajanati  .  dukkhavedaniyam bhikkhu phassam paticca uppajjati
dukkha  vedana  .  so  dukkham  vedanam vediyamano dukkham vedanam
vediyamiti  pajanati  tasseva  dukkhavedaniyassa  phassassa  nirodha
yam  tajjam  vedayitam  dukkhavedaniyam  phassam  paticca  uppanna  dukkha
vedana  sa nirujjhati sa vupasammatiti pajanati . adukkhamasukhavedaniyam
@Footnote: 1 Si. Yu. samphassasamodhana.
Bhikkhu  phassam  paticca  uppajjati  adukkhamasukha  vedana  .  so
adukkhamasukham  vedanam  vediyamano  adukkhamasukham  vedanam  vediyamiti
pajanati  tasseva  adukkhamasukhavedaniyassa  phassassa  nirodha yam tajjam
vedayitam  adukkhamasukhavedaniyam  phassam  paticca  uppanna  adukkhamasukha
vedana  sa  nirujjhati  sa  vupasammatiti  pajanati  .  athaparam
upekkhayeva  avasissati  parisuddha  pariyodata  mudu  ca kammanna
ca pabhassara ca.
   [691] Seyyathapi bhikkhu dakkho suvannakaro va suvannakarantevasi
va  ukkam  bandheyya  ukkam  bandhitva  ukkamukham  alimpeyya
ukkamukham  alimpetva  sandasena  jatarupam  gahetva  ukkamukhe
pakkhipeyya . tamenam kalena kalam abhidhameyya kalena kalam udakena
paripphoseyya kalena kalam ajjhupekkheyya . Tam hoti jatarupam 1- nihatam
ninnitakasavam  mudu  ca  kammannam  ca  pabhassaranca  yassa  yassava
pilandhanavikatiya  akankhati  yadi  pavattikaya  2- yadi kundalaya yadi
giveyyakaya  yadi  suvannamalaya  tancassa  attham  anubhoti evameva
kho bhikkhu athaparam upekkhayeva avasissati parisuddha pariyodata mudu
ca kammanna ca pabhassara ca.
   {691.1}  So  evam  pajanati imance aham upekkham evam
parisuddham   evam   pariyodatam   akasanancayatanam  upasamhareyyam
tadanudhammanca   cittam   bhaveyyam   evamme   ayam  upekkha
@Footnote: 1 Si. Ma. ito param dhantam suddhantam niddhantanti dissati . 2 Ma. patittikaya.
Tannissita  tadupadana  ciram  dighamaddhanam  tittheyya  imance  aham
upekkham  evam parisuddham evam pariyodatam vinnanancayatanam upasamhareyyam
tadanudhammanca  cittam  bhaveyyam  evamme  ayam  upekkha tannissita
tadupadana  ciram  dighamaddhanam  tittheyya  imance  aham  upekkham
evam  parisuddham  evam  pariyodatam  akincannayatanam  upasamhareyyam
tadanudhammanca  cittam  bhaveyyam  evamme  ayam  upekkha tannissita
tadupadana  ciram  dighamaddhanam  tittheyya  imance  aham  upekkham
evam   parisuddham   evam   pariyodatam   nevasannanasannayatanam
upasamhareyyam  tadanudhammanca  cittam  bhaveyyam  evamme ayam upekkha
tannissita tadupadana ciram dighamaddhanam tittheyyati.
   {691.2} So evam pajanati imance aham upekkham evam parisuddham
evam  pariyodatam  akasanancayatanam  upasamhareyyam tadanudhammanca cittam
bhaveyyam sankhatametam imance aham upekkham evam parisuddham evam pariyodatam
vinnanancayatanam  upasamhareyyam  tadanudhammanca cittam bhaveyyam sankhatametam
imance aham upekkham evam parisuddham evam pariyodatam akincannayatanam
upasamhareyyam  tadanudhammanca  cittam  bhaveyyam  sankhatametam imance aham
upekkham  evam  parisuddham  evam  pariyodatam  nevasannanasannayatanam
upasamhareyyam tadanudhammanca cittam bhaveyyam sankhatametanti.
   {691.3} So nevabhisankharoti 1- nabhisancetayati bhavaya va vibhavaya
va  .  so  anabhisankharonto anabhisancetayanto bhavaya vibhavaya na
@Footnote: 1 Ma. so neva tam abhisankharoti.
Kinci  loke  upadiyati  anupadiyam  na  paritassati  aparitassam
paccattamyeva   parinibbayati   khina   jati  vusitam  brahmacariyam
katam karaniyam naparam itthattayati pajanati.
   {691.4} So sukhance vedanam vedeti sa aniccati pajanati
anajjhositati  pajanati  anabhinanditati  pajanati  .  dukkhance
vedanam  vedeti  sa  aniccati  pajanati  anajjhositati pajanati
anabhinanditati  pajanati  .  adukkhamasukhance  vedanam  vedeti  sa
aniccati   pajanati   anajjhositati   pajanati  anabhinanditati
pajanati.
   {691.5} So sukhance vedanam vedeti visamyutto nam vedeti. So
dukkhance vedanam vedeti visamyutto nam vedeti. Adukkhamasukhance vedanam
vedeti visamyutto nam vedeti . so kayapariyantikam vedanam vediyamano
kayapariyantikam  vedanam  vediyamiti  pajanati . jivitapariyantikam vedanam
vediyamano  jivitapariyantikam  vedanam  vediyamiti pajanati . kayassa
bheda [1]- uddham jivitapariyadana idheva sabbavedayitani abhinanditani
sitibhavissantiti pajanati.
   [692]  Seyyathapi  bhikkhu  telanca  paticca  vattinca paticca
telappadipo  jhayati . tasseva telassa ca vattiya ca pariyadana
annassa  ca  anupahara  anaharo  nibbayati evameva kho bhikkhu
kayapariyantikam  vedanam  vediyamano  kayapariyantikam  vedanam vediyamiti
pajanati  .  jivitapariyantikam vedanam vediyamano jivitapariyantikam vedanam
vediyamiti pajanati . kayassa bheda uddham jivitapariyadana idheva
@Footnote: 1 Ma. param marana.
Sabbavedayitani  abhinanditani  sitibhavissantiti pajanati . tasma evam
samannagato  bhikkhu  imina  paramena  pannadhitthanena  samannagato
hoti . esa hi bhikkhu parama ariya panna yadidam sabbadukkhakkhaye
nanam   .   tassa  sa  vimutti  sacce  thita  akuppa
hoti  .  tam hi bhikkhu musa yam mosadhammam tam saccam yam amosadhammam
nibbanam  tasma  evam  samannagato  bhikkhu  imina  paramena
saccadhitthanena samannagato hoti . etam hi bhikkhu paramam ariyasaccam
yadidam amosadhammam nibbanam.
   {692.1}  Tasseva  kho pana pubbe aviddasuno upadhi honti
samatta  samadinna  .  tyassa  pahina  honti  ucchinnamula
talavatthukata   anabhavangata   ayatim  anuppadadhamma  tasma
evam  samannagato bhikkhu imina paramena cagadhitthanena samannagato
hoti. Eso hi bhikkhu paramo ariyo cago yadidam sabbupadhipatinissaggo.
   {692.2}  Tasseva  kho  pana  pubbe  aviddasuno  abhijjha
hoti  chando  sarago  svassa  pahino  hoti  ucchinnamulo
talavatthukato  anabhavangato  ayatim  anuppadadhammo  .  tasseva
kho  pana  pubbe  aviddasuno aghato hoti byapado sampadoso
svassa  pahino  hoti  ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavangato
ayatim  anuppadadhammo  .  tasseva  kho  pana  pubbe aviddasuno
avijja hoti sammoho sampamoho svassa pahino hoti ucchinnamulo
talavatthukato   anabhavangato   ayatim  anuppadadhammo  tasma
Evam  samannagato  bhikkhu  imina  paramena  upasamadhitthanena
samannagato  hoti . eso hi bhikkhu paramo ariyo upasamo yadidam
ragadosamohanam  upasamo  .  pannam  nappamajjeyya  saccamanurakkheyya
cagamanubruheyya  santimeva  so  sikkheyyati  iti  yantam  vuttam
idametam paticca vuttam.
   [693]  Yattha  thitam  mannassava  nappavattanti mannassave kho
pana  nappavattamane muni santoti vuccatiti iti kho panetam vuttam .
Kincetam  paticca  vuttam  . asmiti bhikkhu mannitametam nahamasmiti 1-
mannitametam   bhavissanti  mannitametam  na  bhavissanti  mannitametam
rupi  bhavissanti  mannitametam  arupi  bhavissanti  mannitametam  sanni
bhavissanti    mannitametam   asanni   bhavissanti   mannitametam
nevasanninasanni  bhavissanti  mannitametam  .  mannitam  bhikkhu  rogo
mannitam  gando  mannitam  sallam  .  sabbamannitanam  tveva  bhikkhu
samatikkama  muni  santoti vuccati . muni kho pana bhikkhu santo na
jayati na jiyyati na miyyati na kuppati nappiheti . Tampissa 2- bhikkhu
natthi yena jayetha ajayamano kim jiyyissati ajiyyamano kim miyyissati
amiyyamano  kim kuppissati akuppamano kissa pihessati . yattha thitam
mannassava  nappavattanti  mannassave  kho  pana  nappavattamane
muni  santoti  vuccatiti  iti  yantam vuttam idametam paticca vuttam .
Imam kho me tvam bhikkhu sankhittena chadhatuvibhangam dharehiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayamahasmiti . 2 Po. kincissa.
   [694]  Atha  ayasma pukkusati sattha kira me anuppatto
sugato  kira  me  anuppatto  sammasambuddho kira me anuppattoti
utthayasana  ekamsam  civaram  katva  bhagavato  padesu  sirasa
nipatitva  bhagavantam  etadavoca  accayo  mam  bhante  accagama
yathabalam  yathamulham  yathaakusalam  yoham  bhagavantam  avusovadena
samudacaritabbam  amannissam  tassa  me bhante bhagava accayam accayato
patigganhatu ayatim samvarayati.
   [695]  Taggha  tvam  bhikkhu  accayo  accagama  yathabalam
yathamulham  yathaakusalam  yam  mam  tvam  avusovadena  samudacaritabbam
amannittho  1-  yato  ca kho tvam bhikkhu accayam accayato disva
yathadhammam  patikkarosi  tante  mayam  patigganhama  vuddhi  hesa
bhikkhu  ariyassa  vinaye  yo  accayam  accayato  disva  yathadhammam
patikkaroti  ayatim  samvaram  apajjatiti . labheyyaham bhante bhagavato
santike  upasampadanti  .  paripunnam  pana te bhikkhu pattacivaranti .
Na kho me bhante paripunnam pattacivaranti . na kho bhikkhu tathagata
aparipunnapattacivaram upasampadentiti.
   [696] Atha kho ayasma pukkusati bhagavato bhasitam abhinanditva
anumoditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva
pattacivarapariyesanam  pakkami  .  atha  kho  ayasmantam  pukkusatim
pattacivarapariyesanam carantam [2]- gavi jivita voropesi . atha kho
@Footnote: 1 Po. Ma. amannittha . 2 Ma. etthantare vibbhantati dissati. Yu. bhantagavi.
Sambahula  bhikkhu  yena  bhagava  tenupasankamimsu upasankamitva bhagavantam
abhivadetva  ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinna kho te bhikkhu
bhagavantam  etadavocum  yo  so  bhante  pukkusati  nama kulaputto
bhagavata  sankhittena  ovadena  ovadito  so  kalakato  tassa
ka gati ko abhisamparayoti.
   [697]  Pandito  bhikkhave  pukkusati kulaputto paccapadi 1-
dhammassanudhammam  na  ca  mam  dhammadhikaranam  vihethesi  pukkusati
bhikkhave  kulaputto  pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya
opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma lokati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Dhatuvibhangasuttam nitthitam dasamam.
           ----------
@Footnote: 1 Po. saccavadi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 434-448. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=673&items=25&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=673&items=25&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=673&items=25&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=673&items=25&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=673              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=5049              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=5049              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :