ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.
   [534]  Sāvatthīnidānaṃ  .  atha  kho  uppalavaṇṇā  bhikkhunī
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  .pe.  aññatarasmiṃ  supupphitasālarukkhamūle
aṭṭhāsi.
@Footnote: 1 Ma. nāhaṃ. 2 Ma. Yu. āruppaṭṭhāyino.
   [535]  Atha kho māro pāpimā uppalavaṇṇāya bhikkhuniyā bhayaṃ
chambhitattaṃ  lomahaṃsaṃ  uppādetukāmo  samādhimhā  cāvetukāmo yena
uppalavaṇṇā   bhikkhunī   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  uppalavaṇṇaṃ
bhikkhuniṃ gāthāya ajjhabhāsi
        supupphitaggaṃ upagamma bhikkhuni
        ekā tuvaṃ tiṭṭhasi sālamūle
        na catthi te dutiyā vaṇṇadhātu
        idhāgatā tādisikā bhaveyyuṃ
        bālena tvaṃ bhāyasi dhuttakānanti.
   [536]  Atha  kho  uppalavaṇṇāya  bhikkhuniyā  etadahosi ko
nu  khvāyaṃ  manusso vā amanusso vā gāthaṃ bhāsatīti . atha kho
uppalavaṇṇāya  bhikkhuniyā  etadahosi  māro  kho  ayaṃ  pāpimā
mama  bhayaṃ  .pe.  gāthaṃ  bhāsatīti . atha kho uppalavaṇṇā bhikkhunī
māro ayaṃ pāpimā iti viditvā māraṃ pāpimantaṃ gāthāhi ajjhabhāsi
        sataṃ sahassānipi dhuttakānaṃ
        idhāgatā tādisikā bhaveyyuṃ
        lomaṃ na iñjāmi na santasāmi
        māra na bhāyāmi tamekikāpi
     esā antaradhāyāmi       kucchiṃ vā pavisāmi te
     pakhumantarikāyampi        tiṭṭhanti maṃ na dakkhasi
     Cittasmiṃ vasibhūtamhi       iddhipādā subhāvitā
     sabbabandhanamuttomhi 1-  na taṃ bhāyāmi āvusoti.
Atha  kho  māro  pāpimā  jānāti  maṃ  uppalavaṇṇā  bhikkhunīti
dukkhī dummano tatthevantaradhāyīti.
           Chaṭṭhaṃ cālāsuttaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 192-194. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=15&item=534&items=3&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=15&item=534&items=3              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=15&item=534&items=3&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=15&item=534&items=3&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=534              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=4755              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=4755              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :