ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

page97.

Dukkhavaggo chattho [188] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum . Bhagava etadavoca kittavata nu kho bhikkhave bhikkhu parivimamsamano parivimamseyya sabbaso samma dukkhakkhayayati . bhagavammulaka no bhante dhamma bhagavamnettika bhagavampatisarana sadhu vata bhante bhagavantamyeva patibhatu etassa bhasitassa attho bhagavato sutva bhikkhu dharessantiti . tenahi bhikkhave [1]- sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti. Evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum. [189] Bhagava etadavoca idha bhikkhave bhikkhu parivimamsamano parivimamsati yam kho idam anekavidham nanappakarakam dukkham loke uppajjati jaramaranam idam nu kho dukkham kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam kismim sati jaramaranam hoti kismim asati jaramaranam na hotiti . So parivimamsamano evam pajanati yam kho idam anekavidham nanappakarakam dukkham loke uppajjati jaramaranam idam kho dukkham jatinidanam jatisamudayam jatijatikam jatippabhavam jatiya sati jaramaranam hoti jatiya asati jaramaranam na hotiti . so jaramarananca pajanati jaramaranasamudayanca pajanati jaramarananirodhanca @Footnote: 1 Yu. tam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page98.

Pajanati ya ca jaramarananirodhasaruppagamini patipada tanca pajanati tatha patipanno ca hoti anudhammacari . ayam vuccati bhikkhave bhikkhu sabbaso samma dukkhakkhayaya patipanno jaramarananirodhaya. [190] Athaparam parivimamsamano parivimamsati jati panayam kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhava kismim sati jati hoti kismim asati jati na hotiti . so parivimamsamano evam pajanati jati bhavanidana bhavasamudaya bhavajatika bhavappabhava bhave sati jati hoti bhave asati jati na hotiti . so jatinca pajanati jatisamudayanca pajanati jatinirodhanca pajanati ya ca jatinirodhasaruppagamini patipada tanca pajanati tatha patipanno ca hoti anudhammacari . Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu sabbaso samma dukkhakkhayaya patipanno jatinirodhaya. [191] Athaparam parivimamsamano parivimamsati bhavo panayam kimnidano .pe. upadanam panidam kimnidanam ... tanha panayam kimnidana ... vedana panayam kimnidana ... Phasso panayam kimnidano ... Salayatanam panidam kimnidanam ... namarupam panidam kimnidanam ... vinnanam panidam kimnidanam ... sankhara panime kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhava kismim sati sankhara honti kismim asati sankhara na hontiti. So parivimamsamano evam pajanati sankhara avijjanidana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page99.

Avijjasamudaya avijjajatika avijjapabhava avijjaya sati sankhara honti avijjaya asati sankhara na hontiti. {191.1} So sankhare ca pajanati sankharasamudayanca pajanati sankharanirodhanca pajanati ya ca sankharanirodhasaruppagamini patipada tanca pajanati tatha patipanno ca hoti anudhammacari . ayam vuccati bhikkhave bhikkhu sabbaso samma dukkhakkhayaya patipanno sankharanirodhaya. Avijjagato [1]- bhikkhave purisapuggalo punnance sankharam abhisankharoti punnupagam hoti vinnanam apunnance sankharam abhisankharoti apunnupagam hoti vinnanam . anejance sankharam abhisankharoti anejupagam hoti vinnanam. [192] Yato kho bhikkhave bhikkhuno avijja pahina hoti vijja uppanna . so avijjaviraga vijjuppada neva punnabhisankharam abhisankharoti na apunnabhisankharam abhisankharoti na anejabhisankharam abhisankharoti anabhisankharonto anabhisancetayanto na kinci loke upadiyati anupadiyam na paritassati aparitassam paccattamyeva parinibbayati khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati. {192.1} So sukhance vedanam vedayati sa aniccati pajanati anajjhositati pajanati anabhinanditati pajanati . dukkhance vedanam vedayati sa aniccati pajanati anajjhositati pajanati anabhinanditati pajanati . adukkhamasukhance vedanam vedayati sa @Footnote: 1 Ma. Yu. yam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page100.

Aniccati pajanati anajjhositati pajanati anabhinanditati pajanati . so sukhance vedanam vedayati visannutto nam vedayati dukkhance vedanam vedayati visannutto nam vedayati adukkhamasukhance vedanam vedayati visannutto nam vedayati. {192.2} So kayapariyantikam vedanam vedayamano kayapariyantikam vedanam vedayamiti pajanati . jivitapariyantikam vedanam vedayamano jivitapariyantikam vedanam vedayamiti pajanati . kayassa bheda uddham jivitapariyadana idheva sabbavedayitani anabhinanditani sitibhavissanti sarirani avasisissantiti pajanati. [193] Seyyathapi bhikkhave puriso kumbhakarapaka unham kumbham uddharitva same bhumibhage patitthapeyya tatra yayam usma sa tattheva vupasameyya kapallani avasiseyyum evameva kho bhikkhave bhikkhu kayapariyantikam vedanam vedayamano kayapariyantikam vedanam vedayamiti pajanati . jivitapariyantikam vedanam vedayamano jivitapariyantikam vedanam vedayamiti pajanati . kayassa bheda uddham jivitapariyadana idheva sabbavedayitani anabhinanditani sitibhavissanti sarirani avasisissantiti pajanati. [194] Tam kim mannatha bhikkhave api nu kho khinasavo bhikkhu punnabhisankharam va abhisankhareyya apunnabhisankharam va abhisankhareyya anenjabhisankharam va abhisankhareyyati . no hetam bhante. Sabbaso

--------------------------------------------------------------------------------------------- page101.

Va pana sankharesu asati sankharanirodha api nu kho vinnanam pannayethati . no hetam bhante . sabbaso va pana vinnane asati vinnananirodha api nu kho namarupam pannayethati . no hetam bhante . sabbaso va pana namarupe asati namarupanirodha api nu kho salayatanam pannayethati . no hetam bhante . Sabbaso va pana salayatane asati salayatananirodha api nu kho phasso pannayethati . no hetam bhante . sabbaso va pana phasse asati phassanirodha api nu kho vedana pannayethati . no hetam bhante . sabbaso va pana vedanaya asati vedananirodha api nu kho tanha pannayethati . no hetam bhante . sabbaso va pana tanhaya asati tanhanirodha api nu kho upadanam pannayethati . no hetam bhante . sabbaso va pana upadane asati upadananirodha api nu kho bhavo pannayethati . no hetam bhante . sabbaso va pana bhave asati bhavanirodha api nu kho jati pannayethati . no hetam bhante . sabbaso va pana jatiya asati jatinirodha api nu kho jaramaranam pannayethati . No hetam bhante. [195] Sadhu sadhu bhikkhave evametam bhikkhave mannatha saddahatha evametam bhikkhave adhimuccatha nikkankha ettha hotha nibbicikiccha esevanto dukkhassati. Pathamam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 97-101. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=188&items=8&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=188&items=8&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=188&items=8&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=188&items=8&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=188              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1937              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1937              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :