ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [368] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Dhātusova
bhikkhave  sattā  saṃsandanti  samenti  hīnādhimuttikā  hīnādhimuttikehi
saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  .  atītampi  bhikkhave addhānaṃ dhātusova
sattā  saṃsandiṃsu  samiṃsu  hīnādhimuttikā  hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandiṃsu
samiṃsu  .  anāgatampi bhikkhave addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandissanti
samessanti   hīnādhimuttikā   hīnādhimuttikehi  saddhiṃ  saṃsandissanti
samessanti  .  etarahipi  bhikkhave  paccuppannaṃ  addhānaṃ  dhātusova
sattā  saṃsandanti  samenti  hīnādhimuttikā  hīnādhimuttikehi  saddhiṃ
saṃsandanti samenti.
   [369] Seyyathāpi bhikkhave gūtho gūthena saṃsandati sameti muttaṃ
muttena  saṃsandati  sameti  kheḷo  kheḷena  saṃsandati sameti pubbo
pubbena  saṃsandati  sameti lohitaṃ lohitena saṃsandati sameti evameva
kho  bhikkhave  dhātusova  sattā  saṃsandanti  samenti  hīnādhimuttikā
@Footnote: 1 Ma. kho. evamīdisesu ṭhānesu.
Hīnādhimuttikehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  atītampi  addhānaṃ  ...
Anāgatampi  addhānaṃ  ...  etarahipi  paccuppannaṃ addhānaṃ dhātusova
sattā  saṃsandanti  samenti  hīnādhimuttikā  hīnādhimuttikehi  saddhiṃ
saṃsandanti samenti.
   [370]  Dhātusova  bhikkhave  sattā  saṃsandanti  samenti
kalyāṇādhimuttikā    kalyāṇādhimuttikehi    saddhiṃ    saṃsandanti
samenti  .  atītampi  bhikkhave  addhānaṃ  dhātusova sattā saṃsandiṃsu
samiṃsu   kalyāṇādhimuttikā   kalyāṇādhimuttikehi   saddhiṃ  saṃsandiṃsu
samiṃsu  .  anāgatampi bhikkhave addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandissanti
samessanti    kalyāṇādhimuttikā    kalyāṇādhimuttikehi   saddhiṃ
saṃsandissanti   samessanti  .  etarahipi  bhikkhave  paccuppannaṃ
addhānaṃ  dhātusova  sattā  saṃsandanti  samenti  kalyāṇādhimuttikā
kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti.
   [371]  Seyyathāpi bhikkhave khīraṃ khīrena saṃsandati sameti telaṃ
telena  saṃsandati  sameti  sappi  sappinā  saṃsandati  sameti  madhu
madhunā  saṃsandati  sameti  phāṇitaṃ phāṇitena saṃsandati sameti evameva
kho  bhikkhave  dhātusova  sattā saṃsandanti samenti kalyāṇādhimuttikā
kalyāṇādhimuttikehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti atītampi addhānaṃ ...
Anāgatampi  addhānaṃ  ...  etarahipi  paccuppannaṃ addhānaṃ dhātusova
sattā  saṃsandanti  samenti  kalyāṇādhimuttikā  kalyāṇādhimuttikehi
Saddhiṃ saṃsandanti samentīti.
   [372]  Idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato  athāparaṃ
etadavoca satthā 1-
     saṃsaggā vanatho jāto    asaṃsaggena chijjati
     parittaṃ dārumārūyha      yathā sīde mahaṇṇave
     evaṃ kusītamāgamma       sādhujīvīpi sīdati
     tasmā taṃ parivajjeyya     kusītaṃ hīnavīriyaṃ
     pavivittehi ariyehi       pahitattehi jhāyibhi
     niccaṃ āraddhaviriyehi      paṇḍitehi sahāvaseti. Chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 188-190. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=368&items=5&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=368&items=5              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=368&items=5&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=368&items=5&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=368              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3566              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3566              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :