ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

page1.

Suttantapitake samyuttanikayassa tatiyo bhago ------- khandhavaravaggo namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Khandhasamyuttam ------- mulapannasake nakulapitavaggo pathamo [1] Evamme sutam ekam samayam bhagava bhaggesu viharati sumsumaragire 1- bhesakalavane migadaye .pe. atha kho nakulapita gahapati yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho nakulapita gahapati bhagavantam etadavoca ahamasmi bhante jinno vuddho mahallako addhagato vayoanuppatto aturakayo abhikkhanatanko aniccadassavi kho panaham bhante bhagavato manobhavaniyananca bhikkhunam ovadatu mam bhante bhagava anusasatu mam bhante bhagava yam mama assa digharattam hitaya sukhayati. {1.1} Evametam gahapati evametam gahapati aturo hayam 2- gahapati kayo andabhuto pariyonaddho @Footnote: 1 Po. Ma. susumaragire . 2 Yu. te.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Yo hi gahapati imam kayam pariharanto muhuttampi arogyam patijaneyya kimannatra balya tasma tiha te gahapati evam sikkhitabbam aturakayassa me sato cittam anaturam bhavissatiti evam hi te gahapati sikkhitabbanti. [2] Atha kho nakulapita gahapati bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva yenayasma sariputto tenupasankami upasankamitva ayasmantam sariputtam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinnam kho nakulapitaram gahapatim ayasma sariputto etadavoca vippasannani 1- kho te gahapati indriyani parisuddho mukhavanno pariyodato alattha no ajja bhagavato sammukha dhammim katham savanayati . Kinhi 2- no siya bhante idanaham bhante bhagavata dhammiya kathaya amatena abhisittoti. {2.1} Yathakatham pana tvam gahapati bhagavata dhammiya kathaya amatena abhisittoti . idhaham bhante yena bhagava tenupasankamim upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidim . ekamantam nisinno khoham bhante bhagavantam etadavocam ahamasmi bhante jinno vuddho mahallako addhagato vayoanuppatto aturakayo abhikkhanatanko aniccadassavi kho panaham bhante bhagavato manobhavaniyananca bhikkhunam ovadatu mam bhante bhagava anusasatu mam bhante bhagava yam mama assa digharattam hitaya sukhayati . evam @Footnote: 1 Po. abhippasannani . 2 Ma. katham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Vutte mam bhante bhagava etadavoca evametam gahapati evametam gahapati aturo hayam 1- gahapati kayo andabhuto pariyonaddho yo hi gahapati imam kayam pariharanto muhuttampi arogyam patijaneyya kimannatra balya tasma tiha te gahapati evam sikkhitabbam aturakayassa me sato cittam anaturam bhavissatiti evam hi te gahapati sikkhitabbanti . evam khvaham bhante bhagava dhammiya kathaya amatena abhisittoti. [3] Na hi pana tvam 2- gahapati patibhasi bhagavantam uttarim patipucchitum kittavata nu kho bhante aturakayo ceva hoti aturacitto ca kittavata ca pana aturakayopi kho hoti no ca aturacittoti . Duratopi kho mayam bhante agaccheyyama ayasmato sariputtassa santike etassa bhasitassa atthamannatum sadhu vatayasmantam yeva sariputtam patibhatu etassa bhasitassa atthoti . tenahi gahapati sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evam bhanteti kho nakulapita gahapati ayasmato sariputtassa paccassosi . Ayasma sariputto etadavoca [4] Kathanca gahapati aturakayo ceva hoti aturacitto ca . Idha gahapati assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinito sappurisanam adassavi sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito rupam attato samanupassati @Footnote: 1 Yu. aturoyam . 2 Ma. Yu. tam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Rupavantam va attanam attani va rupam rupasmim va attanam aham rupam mama rupanti pariyutthatthayi hoti . tassa aham rupam mama rupanti pariyutthatthayino tam rupam viparinamati annatha hoti tassa rupaviparinamannathabhava 1- uppajjanti sokaparideva- dukkhadomanassupayasa. {4.1} Vedanam attato samanupassati vedanavantam va attanam attani va vedanam vedanaya va attanam aham vedana mama vedanati pariyutthatthayi hoti . tassa aham vedana mama vedanati pariyutthatthayino sa vedana viparinamati annatha hoti tassa vedana viparinamannathabhava uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupayasa. {4.2} Sannam attato samanupassati sannavantam va attanam attani va sannam sannaya va attanam aham sanna mama sannati pariyutthatthayi hoti . tassa aham sanna mama sannati pariyutthatthayino sa sanna viparinamati annatha hoti tassa sannaviparinamannathabhava uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupayasa. {4.3} Sankhare attato samanupassati sankharavantam va attanam attani va sankhare sankharesu va attanam aham sankhara mama sankharati pariyutthatthayi hoti . tassa aham sankhara mama sankharati pariyutthatthayino te sankhara @Footnote: 1 tassa rupassa viparinamannathabhavati pathena bhavitabbam. catusupi vedanadisu eseva @patho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Viparinamanti annatha hoti tassa sankharanam viparinamannathabhava uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupayasa. {4.4} Vinnanam attato samanupassati vinnanavantam va attanam attani va vinnanam vinnanasmim va attanam aham vinnanam mama vinnananti pariyutthatthayi hoti . tassa aham vinnanam mama vinnananti pariyutthatthayino tam vinnanam viparinamati annatha hoti tassa vinnanaviparinamannathabhava uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupayasa . evam kho gahapati aturakayo ceva hoti aturacitto ca. [5] Kathanca gahapati aturakayopi kho hoti no ca aturacitto. Idha gahapati sutava ariyasavako ariyanam dassavi ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinito sappurisanam dassavi sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinito na rupam attato samanupassati na rupavantam va attanam na attani va rupam na rupasmim va attanam aham rupam mama rupanti na pariyutthatthayi hoti . tassa aham rupam mama rupanti apariyutthatthayino tam rupam viparinamati annatha hoti tassa rupaviparinamannathabhava 1- nuppajjanti sokaparideva- dukkhadomanassupayasa. {5.1} Na vedanam attato samanupassati na vedanavantam va attanam na attani va vedanam na vedanaya va @Footnote: 1 yathavuttena veditabbam. catusupi vedanadisu tatha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Attanam aham vedana mama vedanati na pariyutthatthayi hoti . Tassa aham vedana mama vedanati apariyutthatthayino sa vedana viparinamati annatha hoti tassa vedanaviparinamannathabhava nuppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupayasa. {5.2} Na sannam attato samanupassati na sannavantam va attanam na attani va sannam na sannaya va attanam aham sanna mama sannati na pariyutthatthayi hoti . tassa aham sanna mama sannati apariyutthatthayino sa sanna viparinamati annatha hoti tassa sannaviparinamannathabhava nuppajjanti sokaparidevadukkha- domanassupayasa. {5.3} Na sankhare attato samanupassati na sankharavantam va attanam na attani va sankhare na sankharesu va attanam aham sankhara mama sankharati na pariyutthatthayi hoti . tassa aham sankhara mama sankharati apariyutthatthayino te sankhara viparinamanti annatha honti tassa sankharanam viparinamannathabhava 1- nuppajjanti sokaparidevadukkha- domanassupayasa. {5.4} Na vinnanam attato samanupassati na vinnanavantam va attanam na attani va vinnanam na vinnanasmim va attanam aham vinnanam mama vinnananti na pariyutthatthayi hoti . tassa aham vinnanam mama vinnananti apariyutthatthayino tam vinnanam viparinamati annatha @Footnote: 1 Si. Ma. tassa sankharaviparinamannathabhava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

Hoti tassa vinnanaviparinamannathabhava nuppajjanti sokaparideva- dukkhadomanassupayasa . evam kho gahapati aturakayopi kho hoti no ca aturacittoti. Idamavoca ayasma sariputto attamano nakulapita gahapati ayasmato sariputtassa bhasitam abhinanditi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 1-7. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=17&item=1&items=5&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=17&item=1&items=5&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=1&items=5&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=1&items=5&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6017              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6017              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :