ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [256] Sāvatthī . ārāme . anamataggāyaṃ 1- bhikkhave saṃsāro
pubbā   koṭi   na   paññāyati   avijjānīvaraṇānaṃ   sattānaṃ
taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ  saṃsarataṃ  .  hoti  so  bhikkhave
samayo  yaṃ mahāsamuddo ussussati visussati na bhavati . na tvevāhaṃ
bhikkhave  avijjānīvaraṇānaṃ  sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ
saṃsarataṃ  dukkhassa  antakiriyaṃ vadāmi . hoti so bhikkhave samayo yaṃ
sineru  pabbatarājā  ḍayhati 2- vinassati na bhavati . na tvevāhaṃ
bhikkhave  avijjānīvaraṇānaṃ  sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. anamataggoyaṃ . 2 Sī. uḍḍayhati.
Saṃsarataṃ  dukkhassa  antakiriyaṃ  vadāmi  .  hoti so bhikkhave samayo
yaṃ  mahāpaṭhavī  ḍayhati  vinassati  na bhavati . na tvevāhaṃ bhikkhave
avijjānīvaraṇānaṃ    sattānaṃ    taṇhāsaññojanānaṃ    sandhāvataṃ
saṃsarataṃ dukkhassa antakiriyaṃ vadāmi.
   [257]  Seyyathāpi bhikkhave sā gaddūlabandho daḷhe khīle vā
thambhe  vā upanibandho 2- tameva khīlaṃ vā thambhaṃ vā anuparidhāvati
anuparivattati  .  evameva kho bhikkhave assutavā puthujjano ariyānaṃ
adassāvī  .pe.  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato samanupassati
.pe.  vedanaṃ  attato samanupassati . saññaṃ . saṅkhāre attato
samanupassati  .  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ . so
rūpaññeva  anuparidhāvati  anuparivattati  vedanaññeva  . saññaññeva .
Saṅkhāre  yeva  .  viññāṇaññeva anuparidhāvati anuparivattati . so
rūpaṃ  anuparidhāvaṃ  anuparivattaṃ  vedanaṃ  .  saññaṃ  .  saṅkhāre .
Viññāṇaṃ  anuparidhāvaṃ  anuparivattaṃ  na  parimuccati  rūpamhā  na
parimuccati  vedanāya  na  parimuccati  saññāya  na  parimuccati
saṅkhārehi  na  parimuccati  viññāṇamhā  na  parimuccati  jātiyā
jarāya   maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi
upāyāsehi na parimuccati dukkhasmāti vadāmi.
   {257.1}  Sutavā  ca  kho  bhikkhave  ariyasāvako  ariyānaṃ
dassāvī   .pe.   sappurisadhamme   suvinīto   na   rūpaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. baddūlabaddho . 2 Po. uparibandho. Ma. Yu. upanibaddho.
Attato  samanupassati . na vedanaṃ . na saññaṃ . na saṅkhāre .
Na   viññāṇaṃ   attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā
attānaṃ  na  attani  vā  viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ .
So  rūpaṃ  nānuparidhāvati  nānuparivattati  vedanaṃ  .  saññaṃ .
Saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  nānuparidhāvati  nānuparivattati  .  so rūpaṃ
ananuparidhāvaṃ  ananuparivattaṃ  vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ
ananuparidhāvaṃ  ananuparivattaṃ  parimuccati  rūpamhā  parimuccati  vedanāya
parimuccati  saññāya  parimuccati  saṅkhārehi  parimuccati  viññāṇamhā
parimuccati  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi
domanassehi upāyāsehi parimuccati dukkhasmāti vadāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 181-183. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=17&item=256&items=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=17&item=256&items=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=256&items=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=256&items=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=256              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7854              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7854              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :