ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [509]  Savatthi  .  addasa kho ayasma anando .pe.
Ayasmantam  sariputtam  etadavoca  vippasannani  kho  te  avuso
sariputta   indriyani   parisuddho   mukhavanno   pariyodato
katamenayasma sariputto ajja viharena vihasiti.
   {509.1}  Idhaham  avuso  vitakkavicaranam  vupasama ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyam jhanam upasampajja viharami . tassa mayham avuso na evam hoti
aham dutiyam jhanam samapajjamiti va aham dutiyam jhanam samapannoti va
aham dutiya 1- jhana vutthitoti vati. Tatha hi panayasmato sariputtassa
digharattam  ahankaramamankaramananusaya  susamuhata  tasma  ayasmato
sariputtassa  na evam hoti aham dutiyam jhanam samapajjamiti va aham
dutiyam jhanam samapannoti va aham dutiya jhana vutthitoti vati.
   [510]  Savatthi  .  addasa kho ayasma anando .pe.
Vippasannani  kho  te  avuso  sariputta  indriyani  parisuddho
mukhavanno  pariyodato  katamenayasma  sariputto  ajja  viharena
vihasiti . idhaham avuso pitiya ca viraga upekkhako ca viharami
sato  ca  sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedemi  yantam ariya
acikkhanti   upekkhako   satima   sukhavihariti   tatiyam  jhanam
@Footnote: 1 Po. Yu. dutiyajjhana.
Upasampajja  viharami  .  tassa  mayham avuso na evam hoti aham
tatiyam  jhanam  samapajjamiti  va  aham tatiyam jhanam samapannoti va
aham tatiya jhana vutthitoti vati . tatha hi panayasmato sariputtassa
digharattam  ahankaramamankaramananusaya  susamuhata  tasma  ayasmato
sariputtassa  na evam hoti aham tatiyam jhanam samapajjamiti va aham
tatiyam jhanam samapannoti va aham tatiya jhana vutthitoti vati.
   [511]  Savatthi  .  addasa kho ayasma anando .pe.
Vippasannani  kho  te  avuso  sariputta  indriyani  parisuddho
mukhavanno  pariyodato  katamenayasma  sariputto  ajja  viharena
vihasiti  . idhaham avuso sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana
pubbeva    somanassadomanassanam    atthangama    adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam  upasampajja  viharami  .  tassa
mayham  avuso  na evam hoti aham catuttham jhanam samapajjamiti va
aham  catuttham  jhanam  samapannoti va aham catuttha jhana vutthitoti
vati  .  tatha  hi  panayasmato  sariputtassa digharattam ahankara-
mamankaramananusaya  susamuhata  tasma  ayasmato  sariputtassa
na  evam  hoti  aham  catuttham jhanam samapajjamiti va aham catuttham
jhanam samapannoti va aham catuttha jhana vutthitoti vati.
   [512]  Savatthi  .  addasa kho ayasma anando .pe.
Idhaham  avuso  sabbaso  rupasannanam  samatikkama  patighasannanam
atthangama   nanattasannanam   amanasikara  ananto  akasoti
akasanancayatanam upasampajja viharami .pe. Vutthitoti vati.
   [513]  Savatthi  .  addasa kho ayasma anando .pe.
Idhaham  avuso  sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma  anantam
vinnananti   vinnanancayatanam   upasampajja   viharami   .pe.
Vutthitoti vati.
   [514] Savatthi . atha kho ayasma sariputto .pe. Idhaham
avuso  sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma  natthi  kinciti
akincannayatanam upasampajja viharami .pe. Vutthitoti vati.
   [515] Savatthi . atha kho ayasma sariputto .pe. Idhaham
avuso   akincannayatanam   samatikkamma   nevasannanasannayatanam
upasampajja viharami .pe. Vutthitoti vati.
   [516]  Ekam  samayam  ayasma  sariputto  savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa arame . atha kho ayasma sariputto
pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  savatthim  pindaya pavisi
savatthiyam   pindaya   caritva   pacchabhattam  pindapatapatikkanto
yena  andhavanam  tenupasankami  divaviharaya  andhavanam ajjhogahetva
annatarasmim  rukkhamule  divaviharam  nisidi  .  atha  kho  ayasma
Sariputto  sayanhasamayam  patisallana  vutthito  yena  jetavanam
anathapindikassa  aramo  tenupasankami  .  addasa  kho ayasma
anando  ayasmantam  sariputtam  duratova  agacchantam  disvana
ayasmantam  sariputtam  etadavoca  vippasannani  kho  te  avuso
sariputta   indriyani   parisuddho   mukhavanno   pariyodato
katamenayasma sariputto ajja viharena vihasiti . idhaham avuso
sabbaso   nevasannanasannayatanam   samatikkamma  sannavedayitanirodham
upasampajja  viharami  .  tassa  mayham avuso na evam hoti aham
sannavedayitanirodham  samapajjamiti  va  aham  sannavedayitanirodham
samapannoti  va  aham sannavedayitanirodha vutthitoti vati . tatha
hi  panayasmato  sariputtassa  digharattam  ahankaramamankaramananusaya
susamuhata  tasma  ayasmato  sariputtassa  na  evam  hoti  aham
sannavedayitanirodham  samapajjamiti  va  aham  sannavedayitanirodham
samapannoti va aham sannavedayitanirodha vutthitoti vati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 292-295. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=17&item=509&items=8&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=17&item=509&items=8&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=509&items=8&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=509&items=8&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=509              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :