ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
         Suttantapiṭake saṃyuttanikāyassa
           catuttho bhāgo
            -------
           saḷāyatanavaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Aniccavaggo paṭhamo
   [1]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   {1.1} Bhagavā etadavoca cakkhuṃ bhikkhave aniccaṃ yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ
yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  sotaṃ
aniccaṃ  yadaniccaṃ .pe. ghānaṃ aniccaṃ yadaniccaṃ .pe. jivhā aniccā
yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā  yadanattā taṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ.
   {1.2}  Kāyo  anicco  yadaniccaṃ  .pe.  mano  anicco
yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā  yadanattā  taṃ  netaṃ
mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
Sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.
   {1.3} Evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi nibbindati
sotasmiṃpi  nibbindati  ghānasmiṃpi  nibbindati  jivhāyapi  nibbindati
kāyasmiṃpi  nibbindati  manasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ virajjati virāgā
vimuccati . vimuttasmiṃ vimuttamiti 1- ñāṇaṃ hoti . khīṇā jāti vusitaṃ
brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti. Paṭhamaṃ.
   [2]  Cakkhuṃ  bhikkhave  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā yadanattā
taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  sotaṃ  dukkhaṃ  .pe.  ghānaṃ  dukkhaṃ .
Jivhā dukkhā . kāyo dukkho . mano dukkho yaṃ dukkhaṃ tadanattā
yadanattā  taṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evaṃ  passaṃ  .pe.  nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti. Dutiyaṃ.
   [3] Cakkhuṃ bhikkhave anattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Sotaṃ  anattā  .pe.  ghānaṃ  anattā  .  jivhā  anattā .
Kāyo anattā . mano anattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti. Tatiyaṃ.
@Footnote: 1 vimuttamhītipi pāṭho.
   [4]  Rūpā  bhikkhave  aniccā  yadaniccaṃ  taṃ dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ
tadanattā  yadanattā  taṃ  netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  . saddā gandhā rasā
phoṭṭhabbā  dhammā  aniccā  yadaniccaṃ  taṃ dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ tadanattā
yadanattā  taṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave sutavā
ariyasāvako  rūpesupi  nibbindati  saddesupi  nibbindati  gandhesupi
nibbindati  rasesupi  nibbindati  phoṭṭhabbesupi  nibbindati  dhammesupi
nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ
karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti. Catutthaṃ.
   [5]  Rūpā  bhikkhave  dukkhā  yaṃ  dukkhaṃ tadanattā yadanattā
taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  saddā  gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā
dukkhā  yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā  yadanattā  taṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti. Pañcamaṃ.
   [6] Rūpā bhikkhave anattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  anattā  yadanattā
Taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evaṃ passaṃ .pe. nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti. Chaṭṭhaṃ.
   [7]  Cakkhuṃ  bhikkhave  aniccaṃ  atītānāgataṃ  ko pana vādo
paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītasmiṃ
cakkhusmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ  cakkhuṃ nābhinandati paccuppannassa
cakkhussa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti . sotaṃ
aniccaṃ  .  ghānaṃ aniccaṃ . jivhā aniccā atītānāgatā ko pana
vādo  paccuppannāya  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
atītāya  jivhāya  anapekkho  hoti  anāgataṃ  jivhaṃ  nābhinandati
paccuppannāya  jivhāya  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno
hoti  .  kāyo  anicco  .pe.  mano  anicco  atītānāgato
ko  pana  vādo  paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā
ariyasāvako  atītasmiṃ  manasmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ  manaṃ
nābhinandati  paccuppannassa  manassa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya
paṭipanno hotīti. Sattamaṃ.
   [8]  Cakkhuṃ  bhikkhave  dukkhaṃ  atītānāgataṃ  ko  pana vādo
paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītasmiṃ
cakkhusmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ  cakkhuṃ nābhinandati paccuppannassa
cakkhussa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  .pe.
Jivhā  dukkhā  atītānāgatā  ko  pana  vādo  paccuppannāya .
Evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītāya jivhāya anapekkho
hoti  anāgataṃ  jivhaṃ  nābhinandati  paccuppannāya  jivhāya nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  .  kāyo  dukkho  .pe.
Mano  dukkho  atītānāgato  ko  pana  vādo  paccuppannassa .
Evaṃ  passaṃ  bhikkhave sutavā ariyasāvako atītasmiṃ manasmiṃ anapekkho
hoti  anāgataṃ  manaṃ  nābhinandati  paccuppannassa  manassa  nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hotīti. Aṭṭhamaṃ.
   [9]  Cakkhuṃ  bhikkhave  anattā  atītānāgataṃ ko pana vādo
paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītasmiṃ
cakkhusmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ  cakkhuṃ nābhinandati paccuppannassa
cakkhussa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  .pe.
Jivhā  anattā  atītānāgatā  ko  pana  vādo paccuppannāya .
Evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītāya jivhāya anapekkho
hoti   anāgataṃ   jivhaṃ   nābhinandati  paccuppannāya  jivhāya
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  .  kāyo
anattā  .pe.  mano  anattā  atītānāgato  ko  pana  vādo
paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītasmiṃ
manasmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ  manaṃ  nābhinandati  paccuppannassa
manassa nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hotīti. Navamaṃ.
   [10]  Rūpā  bhikkhave aniccā atītānāgatā ko pana vādo
paccuppannānaṃ  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako atītesu
rūpesu  anapekkho  hoti  anāgate  rūpe nābhinandati paccuppannānaṃ
rūpānaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti . saddā
gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  aniccā  atītānāgatā ko pana
vādo  paccuppannānaṃ  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
atītesu  dhammesu  anapekkho  hoti  anāgate  dhamme  nābhinandati
paccuppannānaṃ  dhammānaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno
hotīti. Dasamaṃ.
   [11]  Rūpā  bhikkhave  dukkhā atītānāgatā ko pana vādo
paccuppannānaṃ  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako
atītesu  rūpesu  anapekkho  hoti  anāgate  rūpe  nābhinandati
paccuppannānaṃ  rūpānaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno
hoti .pe. Ekādasamaṃ.
   [12]  Rūpā  bhikkhave  anattā  atītānāgatā  ko  pana
vādo  paccuppannānaṃ  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
atītesu  rūpesu  anapekkho  hoti  anāgate  rūpe  nābhinandati
paccuppannānaṃ  rūpānaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno
hoti  .  saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  anattā
atītānāgatā  ko  pana  vādo  paccuppannānaṃ  .  evaṃ  passaṃ
Bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  atītesu  dhammesu  anapekkho  hoti
anāgate  dhamme  nābhinandati  paccuppannānaṃ  dhammānaṃ  nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hotīti. Dvādasamaṃ.
          Aniccavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     aniccaṃ dukkhaṃ anattā ca   tayo ajjhattabāhirā
     yadaniccena tayo vuttā    te te ajjhattabāhirāti.
           ------------
           Yamakavaggo dutiyo
   [13] Pubbe 1- me bhikkhave sambodhāya 2- anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato etadahosi ko nu kho cakkhussa assādo ko
ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ  ko  sotassa  .pe.  ko  ghānassa .
Ko jivhāya . ko kāyassa . ko manassa assādo ko ādīnavo
kiṃ  nissaraṇanti  .  tassa  mayhaṃ bhikkhave etadahosi yaṃ kho cakkhuṃ
paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  cakkhussa  assādo  yaṃ
cakkhuṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  ayaṃ  cakkhussa  ādīnavo  yo
cakkhusmiṃ  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ  cakkhussa  nissaraṇaṃ
.pe.  yaṃ  jivhaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ ayaṃ jivhāya
assādo  yā  3-  jivhā  aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā ayaṃ
jivhāya  ādīnavo  yo  jivhāya  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ
idaṃ  jivhāya  nissaraṇaṃ  .pe.  yaṃ  manaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ
somanassaṃ  ayaṃ  manassa  assādo  yo  4- mano anicco dukkho
vipariṇāmadhammo  ayaṃ  manassa  ādīnavo  yo  manasmiṃ chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ manassa nissaraṇaṃ.
   {13.1}  Yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave  imesaṃ  channaṃ  ajjhattikānaṃ
āyatanānaṃ   evaṃ   assādañca   assādato   ādīnavañca
ādīnavato  nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nābbhaññāsiṃ  .
Neva   tāvāhaṃ   bhikkhave   sadevake   loke   samārake
@Footnote: 1 Ma. pubbeva .  2 Ma. Yu. sambodhā. evamuparipi. 3-4 Ma. Yu. yaṃ.
Sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ  abhisambuddhoti  paccaññāsiṃ  .  yato  ca  khohaṃ
bhikkhave  imesaṃ  channaṃ  ajjhattikānaṃ  āyatanānaṃ  evaṃ  assādañca
assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca   nissaraṇato
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  .  athāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ   abhisambuddhoti   paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana
me  dassanaṃ  udapādi  akuppā  me  vimutti 1- ayamantimā jāti
natthidāni punabbhavoti. Paṭhamaṃ.
   [14]  Pubbe  me  bhikkhave  sambodhāya  anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  etadahosi ko nu kho rūpānaṃ assādo ko
ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ  ko  saddānaṃ  .pe. ko gandhānaṃ .pe.
Ko  rasānaṃ  .  ko  phoṭṭhabbānaṃ . ko dhammānaṃ assādo ko
ādīnavo  kiṃ  nissaraṇanti  .  tassa  mayhaṃ bhikkhave etadahosi yaṃ
kho  rūpe  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ rūpānaṃ assādo
yaṃ  rūpā  aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā  ayaṃ  rūpānaṃ ādīnavo
yo  rūpesu  chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ idaṃ rūpānaṃ nissaraṇaṃ .
Yaṃ  sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe  yaṃ dhamme paṭicca uppajjati
sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  dhammānaṃ  assādo yaṃ dhammā aniccā dukkhā
@Footnote: 1 Yu. cetovimutti. evamuparipi.
Vipariṇāmadhammā  ayaṃ  dhammānaṃ  ādīnavo yo dhammesu chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ dhammānaṃ nissaraṇaṃ.
   {14.1} Yāvakīvañcāhaṃ bhikkhave imesaṃ channaṃ bāhirānaṃ āyatanānaṃ
evaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ nābbhaññāsiṃ . neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake
loke  samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddhoti  paccaññāsiṃ . yato ca khohaṃ
bhikkhave  imesaṃ  channaṃ  bāhirānaṃ  āyatanānaṃ  evaṃ  assādañca
assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca   nissaraṇato
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  .  athāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ  abhisambuddhoti  paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana  me
dassanaṃ  udapādi  akuppā  me  vimutti  ayamantimā jāti natthidāni
punabbhavoti. Dutiyaṃ.
   [15]  Cakkhussāhaṃ bhikkhave assādapariyesanaṃ acariṃ yo cakkhussa
assādo   tadajjhagamaṃ   yāvatā  cakkhussa  assādo  paññāya
me  eso  sudiṭṭho  cakkhussāhaṃ  bhikkhave  ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ
yo  cakkhussa  ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  cakkhussa  ādīnavo
paññāya me eso 1- sudiṭṭho cakkhussāhaṃ bhikkhave nissaraṇapariyesanaṃ
acariṃ   yaṃ  cakkhussa  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā  cakkhussa
@Footnote: 1 Ma. Yu. so. evamuparipi.
Nissaraṇaṃ  paññāya  me etaṃ 1- sudiṭṭhaṃ . sotassāhaṃ bhikkhave .
Ghānassāhaṃ  bhikkhave  .  jivhāyāhaṃ  bhikkhave assādapariyesanaṃ acariṃ
yo  jivhāya  assādo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  jivhāya  assādo
paññāya  me  eso  sudiṭṭho  jivhāyāhaṃ bhikkhave ādīnavapariyesanaṃ
acariṃ  yo  jivhāya  ādīnavo tadajjhagamaṃ yāvatā jivhāya ādīnavo
paññāya  me  eso  sudiṭṭho  jivhāyāhaṃ bhikkhave nissaraṇapariyesanaṃ
acariṃ   yaṃ  jivhāya  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā  jivhāya
nissaraṇaṃ  paññāya  me  etaṃ  sudiṭṭhaṃ  .pe.  manassāhaṃ  bhikkhave
assādapariyesanaṃ  acariṃ  yo  manassa  assādo  tadajjhagamaṃ  yāvatā
manassa  assādo  paññāya  me  eso sudiṭṭho manassāhaṃ bhikkhave
ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ  yo  manassa  ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā
manassa  ādīnavo  paññāya  me  eso sudiṭṭho manassāhaṃ bhikkhave
nissaraṇapariyesanaṃ  acariṃ  yaṃ  manassa  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā
manassa nissaraṇaṃ paññāya me etaṃ sudiṭṭhaṃ.
   {15.1}  Yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave  imesaṃ  channaṃ  ajjhattikānaṃ
āyatanānaṃ   assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nābbhaññāsiṃ  .pe. abbhaññāsiṃ .
Ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti ayamantimā
jāti natthidāni punabbhavoti. Tatiyaṃ.
   [16]  Rūpānāhaṃ  bhikkhave  assādapariyesanaṃ acariṃ yo rūpānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ. evamuparipi.
Assādo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  rūpānaṃ  assādo  paññāya  me
eso  sudiṭṭho  rūpānāhaṃ  bhikkhave  ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ  yo
rūpānaṃ  ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  rūpānaṃ  ādīnavo  paññāya
me  eso  sudiṭṭho  rūpānāhaṃ  bhikkhave  nissaraṇapariyesanaṃ  acariṃ
yaṃ  rūpānaṃ  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā  rūpānaṃ  nissaraṇaṃ paññāya
me  etaṃ sudiṭṭhaṃ . saddānāhaṃ bhikkhave . gandhānāhaṃ bhikkhave .
Rasānāhaṃ  bhikkhave . phoṭṭhabbānāhaṃ bhikkhave . dhammānāhaṃ bhikkhave
assādapariyesanaṃ  acariṃ  yo  dhammānaṃ  assādo  tadajjhagamaṃ yāvatā
dhammānaṃ  assādo  paññāya  me  eso  sudiṭṭho  dhammānāhaṃ
bhikkhave  ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ  yo  dhammānaṃ  ādīnavo tadajjhagamaṃ
yāvatā  dhammānaṃ  ādīnavo paññāya me eso sudiṭṭho dhammānāhaṃ
bhikkhave  nissaraṇapariyesanaṃ  acariṃ  yaṃ  dhammānaṃ  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ
yāvatā dhammānaṃ nissaraṇaṃ paññāya me etaṃ sudiṭṭhaṃ.
   {16.1} Yāvakīvañcāhaṃ bhikkhave imesaṃ channaṃ bāhirānaṃ āyatanānaṃ
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nābbhaññāsiṃ  .pe.  abbhaññāsiṃ  1- .
Ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti ayamantimā
jāti natthidāni punabbhavoti. Catutthaṃ.
   [17]  No cedaṃ bhikkhave cakkhussa assādo abhavissa na yidaṃ
sattā  cakkhusmiṃ  sārajjeyyuṃ yasmā ca kho bhikkhave atthi cakkhussa
@Footnote: 1 Ma. paccaññāsiṃ.
Assādo  tasmā  sattā  cakkhusmiṃ  sārajjanti  no cedaṃ bhikkhave
cakkhussa  ādīnavo  abhavissa  na  yidaṃ  sattā cakkhusmiṃ nibbindeyyuṃ
yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  cakkhussa ādīnavo tasmā sattā
cakkhusmiṃ  nibbindanti  no  cedaṃ  bhikkhave cakkhussa nissaraṇaṃ abhavissa
na  yidaṃ  sattā cakkhusmā nissareyyuṃ yasmā ca kho bhikkhave atthi
cakkhussa  nissaraṇaṃ  tasmā  sattā  cakkhusmā  nissaranti  .  no
cedaṃ  bhikkhave  sotassa  assādo  abhavissa . no cedaṃ bhikkhave
ghānassa  assādo abhavissa . no cedaṃ bhikkhave jivhāya assādo
abhavissa  na  yidaṃ  sattā  jivhāya  sārajjeyyuṃ  yasmā  ca kho
bhikkhave  atthi  jivhāya assādo tasmā sattā jivhāya sārajjanti
no  cedaṃ  bhikkhave  jivhāya  ādīnavo  abhavissa  na yidaṃ sattā
jivhāya  nibbindeyyuṃ  yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  jivhāya
ādīnavo  tasmā  sattā  jivhāya  nibbindanti  no cedaṃ bhikkhave
jivhāya  nissaraṇaṃ  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  jivhāya  nissareyyuṃ
yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  jivhāya  nissaraṇaṃ tasmā sattā
jivhāya nissaranti.
   {17.1}  No  cedaṃ  bhikkhave kāyassa assādo abhavissa .
No  cedaṃ  bhikkhave  manassa  assādo  abhavissa  na  yidaṃ sattā
manasmiṃ  sārajjeyyuṃ  yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  manassa
assādo   tasmā  sattā  manasmiṃ  sārajjanti  no  cedaṃ
bhikkhave  manassa  ādīnavo  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  manasmiṃ
Nibbindeyyuṃ  yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  manassa  ādīnavo
tasmā  sattā  manasmiṃ  nibbindanti  no  cedaṃ  bhikkhave  manassa
nissaraṇaṃ  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  manasmā  nissareyyuṃ  yasmā
ca  kho  bhikkhave  atthi  manassa  nissaraṇaṃ  tasmā sattā manasmā
nissaranti.
   {17.2}  Yāvakīvañca bhikkhave sattā imesaṃ channaṃ ajjhattikānaṃ
āyatanānaṃ   assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nābbhaññāsuṃ  1-  .  neva
tāva  bhikkhave  sattā  sadevakā  lokā  samārakā  sabrahmakā
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  nissaṭā  visaññuttā
vippamuttā  vipariyādikatena  2-  cetasā  vihariṃsu  .  yato  ca
kho  bhikkhave  sattā  imesaṃ  channaṃ  ajjhattikānaṃ  āyatanānaṃ
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  abbhaññāsuṃ  3-  . atha 4- bhikkhave sattā
sadevakā  lokā  samārakā  sabrahmakā  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya
sadevamanussāya  nissaṭā  visaññuttā  vippamuttā  vipariyādikatena
cetasā viharantīti. Pañcamaṃ.
   [18]  No  cedaṃ bhikkhave rūpānaṃ assādo abhavissa na yidaṃ
sattā  rūpesu  sārajjeyyuṃ  yasmā  ca kho bhikkhave atthi rūpānaṃ
assādo  tasmā  sattā  rūpesu  sārajjanti  no  cedaṃ bhikkhave
rūpānaṃ  ādīnavo  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  rūpesu  nibbindeyyuṃ
@Footnote: 1 Ma. nābbhaññaṃsu. evamuparipi .  2 Ma. vimariyādīkatena. Yu. vimariyādikatena.
@3 Ma. abbhaññaṃsu .  4 Yu. athakho.
Yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  rūpānaṃ  ādīnavo tasmā sattā
rūpesu  nibbindanti  no  cedaṃ  bhikkhave  rūpānaṃ  nissaraṇaṃ abhavissa
na  yidaṃ  sattā  rūpehi  nissareyyuṃ yasmā ca kho bhikkhave atthi
rūpānaṃ  nissaraṇaṃ  tasmā  sattā  rūpehi  nissaranti  . no cedaṃ
bhikkhave  saddānaṃ  gandhānaṃ  rasānaṃ  phoṭṭhabbānaṃ  dhammānaṃ assādo
abhavissa  na  yidaṃ  sattā  dhammesu  sārajjeyyuṃ  yasmā  ca kho
bhikkhave  atthi  dhammānaṃ assādo tasmā sattā dhammesu sārajjanti
no  cedaṃ  bhikkhave  dhammānaṃ  ādīnavo  abhavissa  na yidaṃ sattā
dhammesu  nibbindeyyuṃ  yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  dhammānaṃ
ādīnavo  tasmā  sattā  dhammesu  nibbindanti  no cedaṃ bhikkhave
dhammānaṃ  nissaraṇaṃ  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  dhammehi  nissareyyuṃ
yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  dhammānaṃ  nissaraṇaṃ tasmā sattā
dhammehi nissaranti.
   {18.1}  Yāvakīvañca  bhikkhave  sattā imesaṃ channaṃ bāhirānaṃ
āyatanānaṃ   assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nābbhaññāsuṃ  .  neva  tāva
bhikkhave   sattā   sadevakā   lokā  samārakā  sabrahmakā
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  nissaṭā  visaññuttā
vippamuttā  vipariyādikatena cetasā vihariṃsu . yato ca kho bhikkhave
sattā  imesaṃ  channaṃ  bāhirānaṃ  āyatanānaṃ  assādañca assādato
ādīnavañca  ādīnavato  .pe.  yathābhūtaṃ  abbhaññāsuṃ  .  atha
Bhikkhave   sattā   sadevakā   lokā  samārakā  sabrahmakā
sassamaṇabrāhmaṇiyā    pajāya    sadevamanussāya    nissaṭā
visaññuttā  vippamuttā  vipariyādikatena  cetasā  viharantīti .
Chaṭṭhaṃ.
   [19]  Yo  bhikkhave cakkhuṃ abhinandati dukkhaṃ so abhinandati .
Yo  dukkhaṃ  abhinandati  aparimutto  so  dukkhasmāti  vadāmi .pe.
Yo  jivhaṃ  abhinandati  dukkhaṃ so abhinandati . yo dukkhaṃ abhinandati
aparimutto  so  dukkhasmāti  vadāmi  .pe.  yo  manaṃ  abhinandati
dukkhaṃ  so  abhinandati  .  yo  dukkhaṃ  abhinandati  aparimutto so
dukkhasmāti  vadāmi  .  yo  ca  kho  bhikkhave  cakkhuṃ nābhinandati
dukkhaṃ  so  nābhinandati  yo  dukkhaṃ  nābhinandati  parimutto  so
dukkhasmāti  vadāmi  .pe.  yo  jivhaṃ  nābhinandati  dukkhaṃ  so
nābhinandati  .  yo  dukkhaṃ  nābhinandati  parimutto  so dukkhasmāti
vadāmi  .  yo  manaṃ  nābhinandati  dukkhaṃ  so nābhinandati . yo
dukkhaṃ nābhinandati parimutto so dukkhasmāti vadāmīti. Sattamaṃ.
   [20]  Yo  bhikkhave rūpe abhinandati dukkhaṃ so abhinandati .
Yo  dukkhaṃ  abhinandati  aparimutto  so  dukkhasmāti  vadāmi .pe.
Yo  sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe dhamme abhinandati dukkhaṃ so
abhinandati  .  yo  dukkhaṃ  abhinandati  aparimutto  so  dukkhasmāti
vadāmi  .  yo  ca  kho  bhikkhave  rūpe  nābhinandati dukkhaṃ so
nābhinandati  .  yo  dukkhaṃ  nābhinandati  parimutto  so dukkhasmāti
Vadāmi  .  yo  sadde gandhe rase phoṭṭhabbe dhamme nābhinandati
dukkhaṃ  so  nābhinandati  .  yo  dukkhaṃ  nābhinandati parimutto so
dukkhasmāti vadāmīti. Aṭṭhamaṃ.
   [21] Yo bhikkhave cakkhussa uppādo ṭhiti abhinibbatti pātubhāvo
dukkhasseso  uppādo  rogānaṃ  ṭhiti  jarāmaraṇassa  pātubhāvo yo
sotassa  .pe.  yo ghānassa . yo jivhāya . yo kāyassa .
Yo  manassa  uppādo  ṭhiti  abhinibbatti  pātubhāvo  dukkhasseso
uppādo  rogānaṃ  ṭhiti  jarāmaraṇassa  pātubhāvo  . yo ca kho
bhikkhave  cakkhussa  nirodho  vūpasamo  atthaṅgamo  dukkhasseso
nirodho rogānaṃ vūpasamo jarāmaraṇassa atthaṅgamo . yo sotassa .
Yo ghānassa . yo jivhāya . yo kāyassa . yo manassa nirodho
vūpasamo  atthaṅgamo  dukkhasseso  nirodho  rogānaṃ  vūpasamo
jarāmaraṇassa atthaṅgamoti. Navamaṃ.
   [22] Yo bhikkhave rūpānaṃ uppādo ṭhiti abhinibbatti pātubhāvo
dukkhasseso  uppādo  rogānaṃ  ṭhiti  jarāmaraṇassa  pātubhāvo .
Yo   saddānaṃ   .pe.   yo   dhammānaṃ   uppādo  ṭhiti
abhinibbatti  pātubhāvo  dukkhasseso  uppādo  rogānaṃ  ṭhiti
jarāmaraṇassa pātubhāvo.
   [23] Yo ca kho bhikkhave rūpānaṃ nirodho vūpasamo atthaṅgamo
dukkhasseso  nirodho  rogānaṃ  vūpasamo  jarāmaraṇassa atthaṅgamo .
Yo saddānaṃ . yo gandhānaṃ . yo rasānaṃ . yo phoṭṭhabbānaṃ.
Yo  dhammānaṃ  nirodho  vūpasamo  atthaṅgamo  dukkhasseso  nirodho
rogānaṃ vūpasamo jarāmaraṇassa atthaṅgamoti. Dasamaṃ.
          Yamakavaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     sambodhena duve vuttā   assādena apare dve
     no cetena dve vuttā   abhinandena apare dve
     uppādena duve vuttā  vaggo tena pavuccatīti.
           ------------
           Sabbavaggo tatiyo
   [24]  Sabbaṃ  vo  bhikkhava  desissāmi  taṃ suṇātha . kiñca
bhikkhave  sabbaṃ  cakkhuñceva  rūpā  ca  sotañca saddā ca ghānañca
gandhā  ca  jivhā  ca  rasā  ca kāyo ca phoṭṭhabbā ca mano
ca  dhammā ca . idaṃ vuccati bhikkhave sabbaṃ . yo bhikkhave evaṃ
vadeyya  ahametaṃ  sabbaṃ  paccakkhāya aññaṃ [1]- paññapessāmīti .
Tassa vācā vatthudevassa 2- . puṭṭho ca na sampāyeyya 3- uttariṃ
ca  vighātaṃ  āpajjeyya  .  taṃ kissa hetu . yathā taṃ bhikkhave
avisayasminti. Paṭhamaṃ.
   [25]  Sabbaṃ pahānāya 4- vo bhikkhave dhammaṃ desissāmi taṃ
suṇātha  .  katamo  ca  bhikkhave  sabbaṃ pahānāya dhammo . cakkhuṃ
bhikkhave  pahātabbaṃ  rūpā  pahātabbā  cakkhuviññāṇaṃ  pahātabbaṃ
cakkhusamphasso  pahātabbo  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vā tampi pahātabbaṃ .
Sotaṃ  pahātabbaṃ  .  ghānaṃ  pahātabbaṃ  .  jivhā  pahātabbā
rasā   pahātabbā   jivhāviññāṇaṃ   pahātabbaṃ   jivhāsamphasso
pahātabbo    yampidaṃ    jivhāsamphassapaccayā    uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vā tampi pahātabbaṃ .
Kāyo  pahātabbo  .  mano  pahātabbo  dhammā  pahātabbā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbaṃ. 2 Ma. vatthukamevassa. Yu. vatthurevassa. 3 Yu. sampāpeyya.
@4 Ma. Yu. sabbappahānāya. evamuparipi.
Manoviññāṇaṃ   pahātabbaṃ   manosamphasso   pahātabbo   yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  pahātabbaṃ  .  ayaṃ  kho  bhikkhave  sabbaṃ
pahānāya dhammoti. Dutiyaṃ.
   [26]  Sabbaṃ  abhiññāpariññā  pahānāya  vo  bhikkhave dhammaṃ
desissāmi 1- taṃ suṇātha . katamo ca bhikkhave sabbaṃ abhiññāpariññā
pahānāya  dhammo  .  cakkhuṃ  bhikkhave  abhiññāpariññā  pahātabbaṃ
rūpā   abhiññāpariññā  pahātabbā  cakkhuviññāṇaṃ  abhiññāpariññā
pahātabbaṃ    cakkhusamphasso    abhiññāpariññā    pahātabbo
yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ
vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  abhiññāpariññā  pahātabbaṃ  .pe.
Jivhā   abhiññāpariññā   pahātabbā   rasā   abhiññāpariññā
pahātabbā    jivhāviññāṇaṃ    abhiññāpariññā    pahātabbaṃ
jivhāsamphasso    abhiññāpariññā    pahātabbo    yampidaṃ
jivhāsamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  abhiññāpariññā  pahātabbaṃ  .  kāyo
abhiññāpariññā  pahātabbo  .  mano  abhiññāpariññā  pahātabbo
dhammā  abhiññāpariññā  pahātabbā  manoviññāṇaṃ  abhiññāpariññā
pahātabbaṃ   manosamphasso   abhiññāpariññā   pahātabbo  yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
@Footnote: 1 Ma. sabbattha desessāmi.
Vā  tampi  abhiññāpariññā  pahātabbaṃ  .  ayaṃ kho bhikkhave sabbaṃ
abhiññāpariññā pahānāya dhammoti. Tatiyaṃ.
   [27]  Sabbaṃ  bhikkhave  anabhijānaṃ aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ
abhabbo dukkhakkhayāya . kiñca bhikkhave sabbaṃ 1- anabhijānaṃ aparijānaṃ
avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo dukkhakkhayāya . cakkhuṃ bhikkhave anabhijānaṃ
aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya rūpe anabhijānaṃ
aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya  cakkhuviññāṇaṃ
.pe.  cakkhusamphassaṃ  .pe.  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  .pe.
Dukkhakkhayāya  .  jivhā  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ
abhabbo   dukkhakkhayāya   rase  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  .pe.
Jivhāsamphassaṃ   .pe.   yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi anabhijānaṃ
aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya  . kāyaṃ manaṃ
anabhijānaṃ  aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya
dhamme  .pe.  manoviññāṇaṃ  .pe.  manosamphassaṃ  .pe.  yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ
abhabbo  dukkhakkhayāya  .  idaṃ  kho  bhikkhave  sabbaṃ  anabhijānaṃ
aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ abhabbo dukkhakkhayāya.
   [28]  Sabbañca  kho bhikkhave abhijānaṃ parijānaṃ varājayaṃ pajahaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhabbo dukkhakkhayāya . kiñca bhikkhave sabbaṃ abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ
pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāya . cakkhuṃ bhikkhave abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ
pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāya  rūpe  abhijānaṃ  parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ
bhabbo  dukkhakkhayāya  cakkhuviññāṇaṃ  abhijānaṃ  parijānaṃ  virājayaṃ pajahaṃ
bhabbo  dukkhakkhayāya  cakkhusamphassaṃ  abhijānaṃ  parijānaṃ  virājayaṃ pajahaṃ
bhabbo  dukkhakkhayāya  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ
sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  abhijānaṃ  parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāya .pe. jivhā abhijānaṃ parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāya rase .pe. jivhāviññāṇaṃ .pe.
Jivhāsamphassaṃ   .pe.   yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi abhijānaṃ parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāya . kāyaṃ manaṃ abhijānaṃ parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāya dhamme .pe. manoviññāṇaṃ .pe.
Manosamphassaṃ   .pe.   yampidaṃ   manosamphassapaccayā   uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi abhijānaṃ parijānaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāya  .  idaṃ  kho bhikkhave sabbaṃ
abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāyāti. Catutthaṃ.
   [29]  Sabbaṃ  bhikkhave  anabhijānaṃ aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ
abhabbo  dukkhakkhayāya  .  kiñca  bhikkhave sabbaṃ anabhijānaṃ aparijānaṃ
avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya  .  yañca bhikkhave cakkhuṃ
Ye  ca  rūpā  yañca  cakkhuviññāṇaṃ  ye ca cakkhuviññāṇaviññātabbā
dhammā  .pe.  yā  ca  jivhā ye ca rasā yañca jivhāviññāṇaṃ
ye  ca  jivhāviññāṇaviññātabbā  dhammā  .pe.  yo  ca  mano
ye  ca  dhammā  yañca  manoviññāṇaṃ ye ca manoviññāṇaviññātabbā
dhammā  .  idaṃ  kho  bhikkhave  sabbaṃ  anabhijānaṃ  aparijānaṃ
avirājayaṃ appajahaṃ abhabbo dukkhakkhayāya.
   [30] Sabbañca 1- bhikkhave abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ bhabbo
dukkhakkhayāya  .  kiñca  bhikkhave  sabbaṃ  abhijānaṃ  parijānaṃ virājayaṃ
pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāya  .  yañca bhikkhave cakkhuṃ ye ca rūpā
yañca   cakkhuviññāṇaṃ  ye  ca  cakkhuviññāṇaviññātabbā  dhammā
.pe.  yā  ca  jivhā ye ca rasā yañca jivhāviññāṇaṃ ye ca
jivhāviññāṇaviññātabbā   dhammā   .pe.   yo   ca  mano
ye  ca  dhammā  yañca  manoviññāṇaṃ ye ca manoviññāṇaviññātabbā
dhammā  .  idaṃ  kho  bhikkhave  sabbaṃ  abhijānaṃ  parijānaṃ
virājayaṃ pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāyāti. Pañcamaṃ.
   [31]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  gayāyaṃ viharati
gayāsīse  saddhiṃ bhikkhusahassena . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
sabbaṃ  bhikkhave  ādittaṃ  .  kiñca  bhikkhave  sabbaṃ  ādittaṃ .
Cakkhuṃ  bhikkhave  ādittaṃ  rūpā  ādittā  cakkhuviññāṇaṃ  ādittaṃ
cakkhusamphasso   āditto  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
@Footnote: 1 Ma. sabbaṃ. Yu. sabbaṃ ca kho.
Vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā tampi ādittaṃ .
Kena  ādittaṃ . rāgagginā dosagginā mohagginā ādittaṃ jātiyā
jarāya  maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi
ādittanti  vadāmi  .pe.  jivhā  ādittā  rasā  ādittā
jivhāviññāṇaṃ   ādittaṃ   jivhāsamphasso   āditto   yampidaṃ
jivhāsamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  ādittaṃ  .  kena ādittaṃ . rāgagginā
dosagginā  mohagginā  ādittaṃ  jātiyā  jarāya  maraṇena sokehi
paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi ādittanti vadāmi .pe.
Mano   āditto   dhammā   ādittā  manoviññāṇaṃ  ādittaṃ
manosamphasso   āditto  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā tampi ādittaṃ .
Kena  ādittaṃ . rāgagginā dosagginā mohagginā ādittaṃ jātiyā
jarāya  maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi
ādittanti vadāmi.
   {31.1} Evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi nibbindati
rūpesupi   nibbindati   cakkhuviññāṇepi  nibbindati  cakkhusamphassepi
nibbindati  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā
dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tasmiṃpi  nibbindati  .pe.  yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā     tasmiṃpi    nibbindati    nibbindaṃ    virajjati
Virāgā  vimuccati . vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti . khīṇā jāti
vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti .
Idamavoca bhagavā . attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinanduṃ .
Imasmiṃ  ca  pana  veyyākaraṇasmiṃ  bhaññamāne  tassa  bhikkhusahassassa
anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti. Chaṭṭhaṃ.
   [32]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi sabbaṃ
bhikkhave  andhabhūtaṃ  .  kiñca  bhikkhave  sabbaṃ  andhabhūtaṃ  .  cakkhuṃ
bhikkhave   andhabhūtaṃ   rūpā   andhabhūtā  cakkhuviññāṇaṃ  andhabhūtaṃ
cakkhusamphasso   andhabhūto  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā tampi andhabhūtaṃ .
Kena andhabhūtaṃ . jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi  upāyāsehi  andhabhūtanti vadāmi .pe. jivhā andhabhūtā
rasā  andhabhūtā  jivhāviññāṇaṃ  andhabhūtaṃ  jivhāsamphasso  andhabhūto
yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ
vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi andhabhūtaṃ . kena andhabhūtaṃ . jātiyā
jarāya  maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi
andhabhūtanti  vadāmi  .pe.  mano  anadhabhūto  dhammā  andhabhūtā
manoviññāṇaṃ andhabhūtaṃ manosamphasso andhabhūto yampidaṃ manosamphassapaccayā
uppajjati   vedayitaṃ   sukhaṃ   vā   dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ
Vā  tampi  andhabhūtaṃ  . kena andhabhūtaṃ . jātiyā jarāya maraṇena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  andhabhūtanti
vadāmi.
   {32.1} Evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi nibbindati
cakkhuviññāṇepi   nibbindati   cakkhusamphassepi   nibbindati  .pe.
Yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā
vimuccati  .  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti
vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti .
Sattamaṃ.
   [33] Sabbamaññitasamugghātasāruppaṃ vo bhikkhave paṭipadaṃ desissāmi
taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . katamā ca sā bhikkhave
sabbamaññitasamugghātasāruppā  paṭipadā  . idha bhikkhave bhikkhu cakkhuṃ na
maññati  cakkhusmiṃ  na  maññati  cakkhuto  na  maññati  cakkhuṃ  meti
na  maññati  .  rūpe  na  maññati  rūpesu  na  maññati  rūpato
na  maññati  rūpā  meti  na  maññati  cakkhuviññāṇaṃ  na  maññati
cakkhuviññāṇasmiṃ   na   maññati   cakkhuviññāṇato   na   maññati
cakkhuviññāṇaṃ   meti   na  maññati  cakkhusamphassaṃ  na  maññati
cakkhusamphassasmiṃ   na   maññati   cakkhusamphassato   na   maññati
cakkhusamphasso   meti  na  maññati  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi na
Maññati  tasmiṃpi  na  maññati  tatopi  na  maññati  taṃ  meti
na  maññati  .pe.  jivhaṃ  na  maññati  jivhāya  na  maññati
jivhāto  na  maññati  jivhā  meti  na  maññati rase na maññati
rasesu  na  maññati  rasato  na  maññati rasā meti na maññati .
Jivhāviññāṇaṃ   na   maññati   jivhāviññāṇasmiṃ   na   maññati
jivhāviññāṇato  na  maññati  jivhāviññāṇaṃ  meti  na  maññati
jivhāsamphassaṃ  na  maññati jivhāsamphassasmiṃ na maññati jivhāsamphassato
na maññati jivhāsamphasso meti na maññati.
   {33.1}  Yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ
sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi na maññati tasmiṃpi na maññati
tatopi  na  maññati  taṃ  meti  na  maññati .pe. manaṃ na maññati
manasmiṃ  na  maññati  manato  na  maññati mano meti na maññati .
Dhamme  na  maññati  dhammesu  na  maññati  dhammato  na  maññati
dhammā  meti  na  maññati . manoviññāṇaṃ na maññati manoviññāṇasmiṃ
na   maññati   manoviññāṇato   na   maññati   manoviññāṇaṃ
meti   na   maññati   .   manosamphassaṃ   na   maññati
manosamphassasmiṃ   na   maññati   manosamphassato   na   maññati
manosamphasso  meti  na  maññati  .  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi
na  maññati  tasmiṃpi  na  maññati  tatopi  na  maññati  taṃ  meti
Na  maññati  .  sabbaṃ  na  maññati  sabbasmiṃ  na  maññati sabbato
na  maññati  sabbaṃ  meti  na maññati . so evaṃ amaññamāno na
ca  kiñci  loke  upādiyati  anupādiyaṃ  na  paritassati  aparitassaṃ
paccattaññeva   parinibbāyati   khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāti . ayaṃ kho sā bhikkhave
sabbamaññitasamugghātasāruppā paṭipadāti. Aṭṭhamaṃ.
   [34] Sabbamaññitasamugghātasappāyaṃ vo bhikkhave paṭipadaṃ desissāmi
taṃ  suṇātha  .  katamā  ca sā bhikkhave sabbamaññitasamugghātasappāyā
paṭipadā   .   idha   bhikkhave  bhikkhu  cakkhuṃ  na  maññati
cakkhusmiṃ  na  maññati  cakkhuto  na  maññati  cakkhuṃ  meti  na
maññati  .  rūpe  na  maññati  .  cakkhuviññāṇaṃ  na  maññati .
Cakkhusamphassaṃ  na  maññati  .  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi na maññati
tasmiṃpi  na  maññati  tatopi  na maññati taṃ meti na maññati . yaṃ
hi  bhikkhave  maññati  yasmiṃ  maññati  yato  maññati  yaṃ  meti
maññati   tato  taṃ  hoti  aññathā  aññathābhāvī  bhavasatto
loko  bhavameva  abhinandati  .pe.  jivhaṃ  na  maññati  jivhāya
na  maññati  jivhāto  na  maññati  jivhā  meti  na  maññati .
Rase  jivhāviññāṇaṃ  1-  jivhāsamphassaṃ  na  maññati  .  yampidaṃ
jivhāsamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. rase na maññati jivhāviññāṇaṃ na maññati.
Adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  na  maññati  tasmiṃpi  na  maññati  tatopi
na maññati taṃ meti na maññati.
   {34.1} Yaṃ hi bhikkhave maññati yasmiṃ maññati yato maññati yaṃ
meti  maññati  tato taṃ hoti aññathā aññathābhāvī bhavasatto loko
bhavameva abhinandati .pe. manaṃ na maññati manasmiṃ na maññati manato na
maññati  mano  meti  na  maññati  dhamme  manoviññāṇaṃ manosamphassaṃ
na   maññati   .   yampidaṃ   manosamphassapaccayā   uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi na maññati
tasmiṃpi  na  maññati  tatopi  na  maññati  taṃ  meti na maññati .
Yaṃ  hi  bhikkhave  maññati  yasmiṃpi  maññati  yato  maññati  yaṃ
meti  maññati  tato  taṃ  hoti  aññathā  aññathābhāvī  bhavasatto
loko  bhavameva  abhinandati  .  yāvatā  bhikkhave  khandhadhātuāyatanaṃ
tampi  na  maññati  tasmiṃpi  na  maññati  tatopi  na  maññati
taṃ  meti  na  maññati  . so evaṃ amaññamāno na kiñci loke
upādiyati   anupādiyaṃ  na  paritassati  aparitassaṃ  paccattaññeva
parinibbāyati   khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  .  ayaṃ  kho  sā  bhikkhave
sabbamaññitasamugghātasappāyā paṭipadāti. Navamaṃ.
   [35] Sabbamaññitasamugghātasappāyaṃ vo bhikkhave paṭipadaṃ desissāmi
taṃ  suṇātha  .  katamā  ca sā bhikkhave sabbamaññitasamugghātasappāyā
Paṭipadā   .   taṃ   kiṃ   maññatha  bhikkhave  cakkhuṃ  niccaṃ
vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā
taṃ  sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me
attāti  .  no  hetaṃ  bhante  . rūpā .pe. cakkhuviññāṇaṃ .
Cakkhusamphasso nicco vā anicco vāti . anicco bhante . .pe.
Yampidaṃ   cakkhusamphassapaccayā   uppajjati   vedayitaṃ  sukhaṃ  vā
dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  niccaṃ  vā  aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ  bhante  .pe. jivhā niccā vā aniccā vāti . aniccā
bhante  .  rasā  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  . jivhāsamphasso .pe.
Yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ
vā adukkhamasukhaṃ vā tampi niccaṃ vā aniccaṃ vāti.
   {35.1} Aniccaṃ bhante .pe. dhammā manoviññāṇaṃ manosamphasso
nicco vā anicco vāti . Anicco bhante. Yampidaṃ manosamphassapaccayā
uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi niccaṃ vā
aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ   bhante   .   yaṃ   panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ
Kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
   {35.2} No hetaṃ bhante. Evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
cakkhusmiṃpi  nibbindati  rūpesupi cakkhuviññāṇepi cakkhusamphassepi yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tasmiṃpi  nibbindati  .pe.  jivhāyapi nibbindati rasesupi .pe.
Yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tasmiṃpi  nibbindati  .pe.  manasmiṃpi  nibbindati
dhammesupi   nibbindati   manoviññāṇepi   manosamphassepi  yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati .
Vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  . khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ
kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  .  ayaṃ  kho sā
bhikkhave sabbamaññitasamugghātasappāyā paṭipadāti. Dasamaṃ.
          Sabbavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
     sabbañca dvepi pahānā   parijānā apare duve
     ādittaṃ andhabhūtañca    sāruppā dve ca sappāyā
          vaggo tena pavuccatīti.
            --------
          Jātidhammavaggo catuttho
   [36]  Sāvatthiyaṃ  .  tatra kho sabbaṃ bhikkhave jātidhammaṃ .
Kiñca  bhikkhave  sabbaṃ  jātidhammaṃ  .pe.  cakkhuṃ  bhikkhave jātidhammaṃ
rūpā  cakkhuviññāṇaṃ cakkhusamphasso jātidhammo yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā
uppajjati   vedayitaṃ   sukhaṃ   vā   dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  jātidhammaṃ  .pe.  jivhā  rasā  jivhāviññāṇaṃ
jivhāsamphasso  jātidhammo  1- yampidaṃ jivhāsamphassapaccayā uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi jātidhammaṃ .pe.
Mano  jātidhammo  dhammā  jātidhammā  manoviññāṇaṃ  jātidhammaṃ
manosamphasso  jātidhammo  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vā tampi jātidhammaṃ .
Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  cakkhusmiṃpi  nibbindati
rūpesupi  nibbindati  cakkhuviññāṇepi  cakkhusamphassepi  .  nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti.
   [37] Saṅkhittaṃ sabbaṃ bhikkhave jarādhammaṃ.
   [38] Saṅkhittaṃ sabbaṃ bhikkhave byādhidhammaṃ. Evaṃ passaṃ bhikkhave.
   [39] Saṅkhittaṃ sabbaṃ bhikkhave maraṇadhammaṃ.
   [40] Saṅkhittaṃ sabbaṃ bhikkhave sokadhammaṃ.
   [41] Saṅkhittaṃ sabbaṃ bhikkhave saṅkilesadhammaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [42] Saṅkhittaṃ sabbaṃ bhikkhave khayadhammaṃ.
   [43] Saṅkhittaṃ sabbaṃ bhikkhave vayadhammaṃ.
   [44] Saṅkhittaṃ sabbaṃ bhikkhave samudayadhammaṃ.
   [45] Saṅkhittaṃ sabbaṃ bhikkhave nirodhadhammaṃ . kiñca bhikkhave sabbaṃ
nirodhadhammaṃ  1-  cikkhuṃ  bhikkhave  nirodhadhammaṃ  rūpā  nirodhadhammā
cakkhuviññāṇaṃ   nirodhadhammaṃ   cakkhusamphasso   nirodhadhammo  yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā
tampi  nirodhadhammaṃ  .pe.  jivhā  nirodhadhammā  rasā  nirodhadhammā
jivhāviññāṇaṃ   nirodhadhammaṃ  jivhāsamphasso  nirodhadhammo  yampidaṃ
jivhāsamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  nirodhadhammaṃ  .pe.  mano  nirodhadhammo  dhammā
nirodhadhammā  manoviññāṇaṃ  nirodhadhammaṃ  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā
tampi  nirodhadhammaṃ  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako
cakkhusmiṃpi nibbindati .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
          Jātidhammavaggo catuttho
            tassuddānaṃ
    jātijarābyādhimaraṇaṃ sokā ca  saṅkilesā ca khayadhammañca
    vayadhammañca samudayadhammaṃ    nirodhadhammena te dasāti 2-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kiñca bhikkhave .pe. itthattāyāti pajānātīti ime pāṭhā natthi.
@2 Ma. jāti ... soko ca saṅkilesikaṃ khayavayasamudayaṃ ... ti. Yu. jāti ... soko ca
@saṅkileso ca.
          Aniccavaggo pañcamo
   [46] Sāvatthiyaṃ . tatra kho sabbaṃ bhikkhave aniccaṃ . kiñca
bhikkhave  sabbaṃ  aniccaṃ  cakkhuṃ  bhikkhave  aniccaṃ  rūpā  aniccā
cakkhuviññāṇaṃ    aniccaṃ   cakkhusamphasso   anicco   yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā
tampi  aniccaṃ  .pe.  jivhā  aniccā rasā aniccā jivhāviññāṇaṃ
aniccaṃ   jivhāsamphasso   anicco  yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā
uppajjati   vedayitaṃ   sukhaṃ   vā   dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  aniccaṃ  .pe.  mano  anicco  dhammā  aniccā
manoviññāṇaṃ    aniccaṃ   manosamphasso   anicco   yampidaṃ
manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā
tampi  aniccaṃ  . evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi
nibbindati .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [47] Sabbaṃ bhikkhave dukkhaṃ.
   [48] Sabbaṃ bhikkhave anattā.
   [49] Sabbaṃ bhikkhave abhiññeyyaṃ.
   [50] Sabbaṃ bhikkhave pariññeyyaṃ.
   [51] Sabbaṃ bhikkhave pahātabbaṃ.
   [52] Sabbaṃ bhikkhave sacchikātabbaṃ.
   [53] Sabbaṃ bhikkhave abhiññā pariññeyyaṃ.
   [54] Sabbaṃ bhikkhave upaddutaṃ.
   [55] Sabbaṃ bhikkhave upassaṭṭhaṃ. Kiñca bhikkhave sabbaṃ 1- upassaṭṭhaṃ
cakkhuṃ  bhikkhave  upassaṭṭhaṃ  rūpā  upassaṭṭhā  cakkhuviññāṇaṃ upassaṭṭhaṃ
cakkhusamphasso  upassaṭṭho  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi upassaṭṭhaṃ .pe.
Jivhā  upassaṭṭhā  rasā  upassaṭṭhā  jivhāviññāṇaṃ  upassaṭṭhaṃ
jivhāsamphasso    upassaṭṭho    yampidaṃ   jivhāsamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi
upassaṭṭhaṃ  .  mano  upassaṭṭho  dhammā  upassaṭṭhā  manoviññāṇaṃ
upassaṭṭhaṃ  manosamphasso  upassaṭṭho  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi
upassaṭṭhaṃ  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi
nibbindati .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
          Aniccavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     aniccaṃ dukkhaṃ anattā ca 2- abhiññeyyaṃ pariññeyyaṃ
     pahātabbaṃ sacchikātabbaṃ   abhiññeyyaṃ 3- pariññeyyaṃ
     upaddutaṃ upassaṭṭhaṃ     vaggo tena pavuccatīti.
       Saḷāyatanavagge paṇṇāsakaṃ paṭhamaṃ 4-.
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi .  2 Ma. Yu. casaddo natthi .  3 Yu. abhiññātaṃ.
@4 Ma. Yu. paṇṇāsako paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     suddhavaggo yamako ca    sabbavaggajarāni ca
     aniccavaggo paññāsaṃ 1-  pañcamo tena pavuccatīti.
          --------------
@Footnote: 1 Ma.  aniccavaggaṃ yamakaṃ     sabbaṃ vaggaṃ jātidhammaṃ
@    aniccavaggena paññāsaṃ   ... ... ... ....
@ Yu.  sutavaggaṃ ca no cetaṃ    sabbaṃ vaggaṃ janāni ca.
@    ... ... ... ...   ... ... ... ....
          Avijjāvaggo paṭhamo
   [56] Sāvatthiyaṃ .pe. atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca kathaṃ nu kho
bhante  jānato  kathaṃ passato avijjā pahīyati vijjā uppajjatīti .
Cakkhuṃ  kho  bhikkhu  aniccato  jānato  passato  avijjā  pahīyati
vijjā  uppajjati  rūpe  aniccato  jānato  passato  avijjā
pahīyati   vijjā  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  cakkhusamphassaṃ  yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  aniccato  jānato  passato  avijjā  pahīyati  vijjā
uppajjati  .  sotaṃ  ghānaṃ  jivhaṃ  kāyaṃ  manaṃ  aniccato jānato
passato  avijjā  pahīyati  vijjā  uppajjati  dhamme  manoviññāṇaṃ
manosamphassaṃ  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ
vā  dukkhaṃ  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  aniccato  jānato  passato
avijjā  pahīyati  vijjā  uppajjati  .  evaṃ  kho bhikkhu jānato
evaṃ passato avijjā pahīyati vijjā uppajjatīti. Paṭhamaṃ.
   [57]  Kathaṃ  nu kho bhante jānato kathaṃ passato saññojanā
pahīyantīti  .  cakkhuṃ  kho  bhikkhave 1- aniccato jānato passato
saññojanā  pahīyanti  rūpe  aniccato  jānato  passato saññojanā
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhu. evamuparipi.
Pahīyanti  cakkhuviññāṇaṃ  aniccato  jānato  passato  saññojanā
pahīyanti  cakkhusamphassaṃ  aniccato  jānato  passato  saññojanā
pahīyanti  .pe.  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ
sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  aniccato jānato
passato saññojanā pahīyanti . evaṃ kho bhikkhave 1- jānato evaṃ
passato saññojanā pahīyantīti. Dutiyaṃ.
   [58]  Kathaṃ  nu kho bhante jānato kathaṃ passato saññojanā
samugghātaṃ  gacchantīti  .  cakkhuṃ  kho  bhikkhave  anattato  jānato
passato   saññojanā  samugghātaṃ  gacchanti  rūpe  cakkhuviññāṇaṃ
cakkhusamphassaṃ  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ
vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi anattato jānato passato
saññojanā  samugghātaṃ  gacchanti  .  sotaṃ  ghānaṃ  jivhaṃ  kāyaṃ
manaṃ  dhamme  manoviññāṇaṃ  manosamphassaṃ  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā
tampi  anattato  jānato  passato saññojanā samugghātaṃ gacchanti .
Evaṃ  kho  bhikkhave  jānato  evaṃ  passato saññojanā samugghātaṃ
gacchantīti. Tatiyaṃ.
   [59] Kathaṃ nu kho bhante jānato kathaṃ passato āsavā pahīyantīti
.pe. Catutthaṃ.
   [60] .pe. Āsavā samugghātaṃ gacchantīti .pe. Pañcamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhu.
   [61] .pe. Anusayā pahīyantīti .pe. Chaṭṭhaṃ.
   [62]  .pe.  Anusayā  samugghātaṃ  gacchantīti  . cakkhuṃ kho
bhikkhave  anattato  jānato  passato  anusayā  samugghātaṃ  gacchanti
.pe.  sotaṃ  ghānaṃ  jivhaṃ  kāyaṃ  manaṃ  dhamme  manoviññāṇaṃ
manosamphassaṃ  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ
vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi anattato jānato passato
anusayā  samugghātaṃ  gacchanti  .  evaṃ kho bhikkhave jānato evaṃ
passato anusayā samugghātaṃ gacchantīti. Sattamaṃ.
   [63]  Sabbūpādānapariññāya  vo bhikkhave dhammaṃ desissāmi taṃ
suṇātha  .  katamo  ca  bhikkhave  sabbūpādānapariññāya  dhammo .
Cakkhuñca   paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ
saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave
sutavā  ariyasāvako  cakkhusmiṃpi  nibbindati  rūpesupi  nibbindati
cakkhuviññāṇepi  nibbindati  cakkhusamphassepi  nibbindati  vedanāyapi
nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati vimokkhapariññātaṃ 1-
me  upādānanti  pajānāti  .  sotañca  paṭicca  sadde  ca .
Ghānañca  paṭicca  gandhe  ca  .  jivhañca  paṭicca  rase  ca .
Kāyañca  paṭicca  phoṭṭhabbe  ca  .  manañca  paṭicca  dhamme  ca
uppajjati   manoviññāṇaṃ   tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā
vedanā  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  manasmiṃpi
@Footnote: 1 Ma. Yu. vimokkhā pariññātaṃ. evamuparipi.
Nibbindati   dhammesupi   nibbindati   manoviññāṇepi   nibbindati
manosamphassepi  nibbindati  vedanāyapi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati
virāgā  vimuccati  vimokkhapariññātaṃ  me  upādānanti  pajānāti .
Ayaṃ kho bhikkhave sabbūpādānapariññāya dhammoti. Aṭṭhamaṃ.
   [64] Sabbūpādānapariyādānāya vo bhikkhave dhammaṃ desissāmi taṃ
suṇātha  .  katamo  ca  bhikkhave sabbūpādānapariyādānāya dhammo .
Cakkhuñca   paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ
saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave
sutavā  ariyasāvako  cakkhusmiṃpi  nibbindati  rūpesupi  nibbindati
cakkhuviññāṇepi  nibbindati  cakkhusamphassepi  nibbandati  vedanāyapi
nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati  vimokkhapariyādinnaṃ
me  upādānanti  pajānāti  .pe.  jivhañca  paṭicca  rase  ca
uppajjati  jivhāviññāṇaṃ  .pe.  manañca  paṭicca  dhamme  ca
uppajjati   manoviññāṇaṃ   tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā
vedanā  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  manasmiṃpi
nibbindati   dhammesupi   nibbindati   manoviññāṇepi   nibbindati
manosamphassepi  nibbindati  vedanāyapi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati
virāgā  vimuccati  vimokkhapariyādinnaṃ  me  upādānanti pajānāti .
Ayaṃ kho bhikkhave sabbūpādānapariyādānāya dhammoti. Navamaṃ.
   [65] Sabbūpādānapariyādānāya vo bhikkhave dhammaṃ desissāmi taṃ
Suṇātha  .  katamo  ca  bhikkhave sabbūpādānapariyādānāya dhammo .
Taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  cakkhuṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . No hetaṃ bhante. Rūpā
.pe.  cakkhuviññāṇaṃ  niccaṃ  vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .
Cakkhusamphasso  nicco  vā  anicco  vāti  . anicco bhante .
Yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ
bhante  .  sotaṃ  ghānaṃ  jivhā  kāyo mano dhammā manoviññāṇaṃ
manosamphasso    yampidaṃ    manosamphassapaccayā    uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi niccaṃ vā
aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ
sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me
attāti. No hetaṃ bhante.
   {65.1}  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi
nibbindati   rūpesupi   nibbindati   cakkhuviññāṇepi   nibbindati
cakkhusamphassepi    nibbindati    yampidaṃ    cakkhusamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā tasmiṃpi
nibbindati   .pe.   jivhāyapi  nibbindati  rasesupi  nibbindati
Jivhāviññāṇepi   jivhāsamphassepi   yampidaṃ   jivhāsamphassapaccayā
uppajjati   .pe.   manasmiṃpi  nibbindati  dhammesupi  nibbindati
manoviññāṇepi  nibbindati  manosamphassepi  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmiṃpi nibbindati
nibbindaṃ virajjati virāgā vimuccati . vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti.
Khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
Ayaṃ kho bhikkhave sabbūpādānapariyādānāya dhammoti. Dasamaṃ.
          Avijjāvaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
    avijjā saññojanā dve  āsavena dve vuttā
    anusayā apare dve       pariññā dve pariyādinnā 1-.
          Vaggo tena pavuccatīti.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. pariyādinnaṃ.
          Migajālavaggo dutiyo
   [66]  Sāvatthīnidānaṃ  .  atha kho āyasmā migajālo yena
bhagavā  .pe.  ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā migajālo bhagavantaṃ
etadavoca  ekavihārī  ekavihārīti  bhante  vuccati  kittāvatā nu
kho  bhante  ekavihārī  hoti  kittāvatā  ca  pana  sadutiyavihārī
hotīti.
   {66.1} Santi kho migajāla cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā rajaniyā 1- tañce bhikkhu abhinandati
abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato  abhivadato
ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi  2-  nandiyā sati sārāgo
hoti  sārāge  sati  saññogo  hoti  .  nandisaññojanasaṃyutto
kho migajāla bhikkhu sadutiyavihārīti vuccati .pe.
   {66.2}  Santi  kho  migajāla  jivhāviññeyyā rasā .pe.
Manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati  abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati tassa
taṃ  abhinandato abhivadato ajjhosāya tiṭṭhato uppajjati nandi nandiyā
sati sārāgo hoti sārāge sati saññogo hoti. Nandisaññojanasaṃyutto
kho  migajāla  bhikkhu  sadutiyavihārīti  vuccati  .  evaṃvihārī
ca  migajāla bhikkhu kiñcāpi araññavanapatthāni 3- pantāni senāsanāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. rajanīyā. evamuparipi. 2 Ma. nandī. sabbattha īdisameva.
@3 Yu. araññe ....
Paṭisevati  appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyakāni
paṭisallānasāruppāni   atha   kho   sadutiyavihārīti  vuccati  .
Taṃ  kissa  hetu  .  taṇhā hissa dutiyā sāssa appahīnā tasmā
sadutiyavihārīti vuccati.
   [67]  Santi  ca  kho  migajāla cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati tassa taṃ anabhinandato
anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  nandi  nirujjhati  nandiyā  asati
sārāgo  na  hoti  sārāge  asati  saññogo  na  hoti .
Nandisaññojanavisaṃyutto  kho  migajāla  bhikkhu  ekavihārīti  vuccati
.pe.  santi  kho migajāla jivhāviññeyyā rasā .pe. santi 1-
kho  migajāla  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā
piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu nābhinandati nābhivadati
na  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  anabhinandato  anabhivadato
anajjhosāya  tiṭṭhato  nandi  nirujjhati  nandiyā  asati  sārāgo
na hoti sārāge asati saññogo na hoti . nandisaññojanavisaṃyutto
kho   migajāla  bhikkhu  ekavihārīti  vuccati  .  evaṃvihārī
ca  migajāla  bhikkhu  kiñcāpi gāmante viharati ākiṇṇo 2- bhikkhūhi
bhikkhunīhi  upāsakehi  upāsikāhi  rājūhi  rājamahāmattehi  titthiyehi
@Footnote: 1 Ma. santi ca kho. evamuparipi .  2 Yu. ākiṇṇe.
Titthiyasāvakehi  atha  kho  ekavihārīti  vuccatīti  . evaṃvihārī ca
migajāla  bhikkhu  vuccatīti  .  taṃ  kissa  hetu  .  taṇhā hissa
dutiyā sāssa pahīnā tasmā ekavihārīti vuccati. Paṭhamaṃ.
   [68] Atha kho āyasmā migajālo yena bhagavā tenupasaṅkami .pe.
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  migajālo  bhagavantaṃ  etadavoca
sādhu  me  bhante  bhagavā  saṅkhittena  dhammaṃ  desetu  yamahaṃ
bhagavato  dhammaṃ  sutvā  eko  vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī
pahitatto vihareyyanti.
   {68.1} Santi kho migajāla cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati
abhivadati  ajjhosāya tiṭṭhati tassa taṃ abhinandato abhivadato ajjhosāya
tiṭṭhato  uppajjati  nandi  nandisamudayā  dukkhasamudayo  migajālāti
vadāmi .pe. santi kho migajāla jivhāviññeyyā rasā .pe. santi
kho  migajāla  manoviññeyyā dhammā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati abhivadati ajjhosāya
tiṭṭhati  tassa  taṃ abhinandato abhivadato ajjhosāya tiṭṭhato uppajjati
nandi nandisamudayā dukkhasamudayo migajālāti vadāmi.
   [69]  Santi kho migajāla cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu nābhinandati
nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa taṃ anabhinandato anabhivadato
Anajjhosāya  tiṭṭhato  nandi  nirujjhati  nandinirodhā  dukkhanirodho
migajālāti  vadāmi  .pe.  santi  kho  migajāla  jivhāviññeyyā
rasā  .pe.  santi  kho  migajāla  manoviññeyyā  dhammā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
nābhinandati  nābhivadati  anajjhosāya 1- tiṭṭhati tassa taṃ anabhinandato
anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  nandi  nirujjhati  nandinirodhā
dukkhanirodho migajālāti vadāmīti.
   [70] Atha kho āyasmā migajālo bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkāmi . atha kho āyasmā migajālo eko vūpakaṭṭho appamatto
ātāpī  pahitatto  viharanto 2- na cirasseva yassatthāya kulaputtā
sammadeva agārasmā anagāriyaṃ pabbajanti tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ
diṭṭhe    va    dhamme   sayaṃ   abhiññā   sacchikatvā
upasampajja  viharati  3-  khīṇā  jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro ca 4- panāyasmā
migajālo arahataṃ ahosīti. Dutiyaṃ.
   [71] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Atha  kho  āyasmā  samiddhi  yena  bhagavā  .pe.  bhagavantaṃ
etadavoca  māro  māroti  bhante  vuccati  kittāvatā  nu  kho
bhante  māro  vā  assa mārapaññatti vāti . yattha kho samiddhi
@Footnote: 1 Ma. nājjhosāya. sabbattha īdisameva . 2 Ma. viharato .  3 Ma. Yu. vihāsi.
@4 Yu. va.
Atthi cakkhu atthi rūpā atthi cakkhuviññāṇaṃ atthi cakkhuviññāṇaviññātabbā
dhammā    atthi   tattha   māro   vā   mārapaññatti
vā  .  atthi  sotaṃ  atthi  saddā  atthi  sotaviññāṇaṃ  atthi
sotaviññāṇaviññātabbā   dhammā   atthi   tattha  māro  vā
mārapaññatti  vā  .  atthi  ghānaṃ atthi gandhā atthi ghānaviññāṇaṃ
atthi  ghānaviññāṇaviññātabbā  dhammā  atthi  tattha  māro  vā
mārapaññatti  vā  .  atthi jivhā atthi rasā atthi jivhāviññāṇaṃ
atthi    jivhāviññāṇaviññātabbā   dhammā   atthi   tattha
māro  vā  mārapaññatti  vā  .  atthi kāyo atthi phoṭṭhabbā
atthi   kāyaviññāṇaṃ   atthi   kāyaviññāṇaviññātabbā   dhammā
atthi  tattha  māro  vā  mārapaññatti  vā . atthi mano atthi
dhammā   atthi   manoviññāṇaṃ   atthi   manoviññāṇaviññātabbā
dhammā atthi tattha māro vā mārapaññatti vā.
   [72]  Yattha  ca  kho samiddhi natthi cakkhu natthi rūpā natthi
cakkhuviññāṇaṃ  natthi  cakkhuviññāṇaviññātabbā  dhammā  natthi  tattha
māro  vā  mārapaññatti  vā  .pe.  natthi  jivhā natthi rasā
natthi   jivhāviññāṇaṃ   natthi   jivhāviññāṇaviññātabbā  dhammā
natthi  tattha  māro vā mārapaññatti vā .pe. natthi mano natthi
dhammā   natthi   manoviññāṇaṃ   natthi   manoviññāṇaviññātabbā
dhammā natthi tattha māro vā mārapaññatti vāti. Tatiyaṃ.
   [73]  Satto  sattoti  bhante  vuccati  kittāvatā nu kho
bhante satto vā assa sattapaññatti vāti .pe. Catutthaṃ.
   [74] Dukkhaṃ dukkhanti bhante vuccati kittāvatā nu kho bhante
dukkhaṃ vā assa dukkhapaññatti vāti .pe. Pañcamaṃ.
   [75] Loko lokoti bhante vuccati kittāvatā nu kho bhante
loko vā assa lokapaññatti vāti . yattha kho samiddhi atthi cakkhu
atthi  rūpā  atthi  cakkhuviññāṇaṃ  atthi  cakkhuviññāṇaviññātabbā
dhammā  atthi  tattha  loko  vā  lokapaññatti  vā  .pe.
Atthi  jivhā  .pe.  atthi  mano  atthi  dhammā  atthi
manoviññāṇaṃ  atthi  manoviññāṇaviññātabbā  dhammā  atthi  tattha
loko vā lokapaññatti vā.
   [76]  Yattha  ca  kho samiddhi natthi cakkhu natthi rūpā natthi
cakkhuviññāṇaṃ   natthi   cakkhuviññāṇaviññātabbā   dhammā   natthi
tattha  loko  vā  lokapaññatti  vā  .pe. natthi jivhā .pe.
Natthi   mano   natthi   dhammā   natthi  manoviññāṇaṃ  natthi
manoviññāṇaviññātabbā   dhammā   natthi   tattha  loko  vā
lokapaññatti vāti. Chaṭṭhaṃ.
   [77]  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā āyasmā ca sārīputto āyasmā
ca  upaseno  rājagahe  viharanti  sītavane  sappasoṇḍikapabbhāre .
Tena  kho  pana  samayena  āyasmato  upasenassa kāye āsīviso
Patito  hoti  .  atha  kho  āyasmā upaseno bhikkhū āmantesi
etha  me  āvuso imaṃ kāyaṃ mañcakaṃ āropetvā bahiddhā nīharatha
purāyaṃ kāyo idheva vikirati seyyathāpi bhusamuṭṭhīti.
   {77.1} Evaṃ vutte āyasmā sārīputto āyasmantaṃ upasenaṃ
etadavoca  na kho pana mayaṃ passāma āyasmato upasenassa kāyassa
vā aññathattaṃ indriyānaṃ vā vipariṇāmo . atha panāyasmā upaseno
evamāha etha me āvuso imaṃ kāyaṃ mañcakaṃ āropetvā bahiddhā
nīharatha purāyaṃ kāyo idheva vikirati seyyathāpi bhusamuṭṭhīti . Yassa nūna
āvuso sārīputta evamassa ahaṃ cakkhunti vā mama cakkhunti vā .pe.
Ahaṃ jivhāti vā .pe. ahaṃ manoti vā mama manoti vā tassa āvuso
sārīputta siyā kāyassa vā aññathattaṃ indriyānaṃ vā vipariṇāmo .
Mayhañca kho āvuso sārīputta na evaṃ hoti ahaṃ cakkhunti vā mama
cakkhunti vā .pe. ahaṃ jivhāti vā mama jivhāti vā .pe. Ahaṃ manoti
vā mama manoti vā tassa mayhañca kho āvuso sārīputta kiṃ kāyassa
vā aññathattaṃ bhavissati indriyānaṃ vā vipariṇāmoti.
   {77.2}  Tathā  hi  panāyasmato  upasenassa  dīgharattaṃ
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā  susamūhatā  1-  tasmā  āyasmato
upasenassa na evaṃ hoti ahaṃ cakkhunti vā mama cakkhunti vā .pe.
Ahaṃ jivhāti vā mama jivhāti vā .pe. Ahaṃ manoti vā mama manoti vāti.
@Footnote: 1 Ma. -mānānusayo susamūhato.
Atha kho te bhikkhū āyasmato upasenassa kāyaṃ mañcakaṃ āropetvā
bahiddhā  nīhariṃsu  . atha kho āyasmato upasenassa kāyo tattheva
vikiri seyyathāpi bhusamuṭṭhīti. Sattamaṃ.
   [78] Atha kho āyasmā upavāṇo yena bhagavā tenupasaṅkami .pe.
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  upavāṇo  bhagavantaṃ  etadavoca
sandiṭṭhiko   dhammo   sandiṭṭhiko   dhammoti   bhante  vuccati
kittāvatā  nu  kho  bhante  sandiṭṭhiko  dhammo  hoti  akāliko
ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhīti.
   [79] Idha pana upavāṇa bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā rūpapaṭisaṃvedī
ca  hoti  rūparāgapaṭisaṃvedī  ca  santañca  ajjhattaṃ  rūpesu  rāgaṃ
atthi  me  ajjhattaṃ  rūpesu  rāgoti  pajānāti . yantaṃ upavāṇa
bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  rūpapaṭisaṃvedī ca hoti rūparāgapaṭisaṃvedī
ca  santañca  ajjhattaṃ  rūpesu  rāgaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ rūpesu
rāgoti  pajānāti  .  evampi  kho  upavāṇa  sandiṭṭhiko dhammo
hoti  akāliko  ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo
viññūhīti .pe.
   [80]  Puna  caparaṃ  upavāṇa  bhikkhu  jivhāya  rasaṃ sāyitvā
rasapaṭisaṃvedī  ca  hoti  rasarāgapaṭisaṃvedī  ca  santañca  ajjhattaṃ
rasesu  rāgaṃ atthi me ajjhattaṃ rasesu rāgoti pajānāti . yantaṃ
upavāṇa  bhikkhu  jivhāya  rasaṃ  sāyitvā  rasapaṭisaṃvedī  ca  hoti
Rasarāgapaṭisaṃvedī  ca  santañca  ajjhattaṃ  rasesu  rāgaṃ  atthi  me
ajjhattaṃ  rasesu  rāgoti  pajānāti  .  evampi  kho  upavāṇa
sandiṭṭhiko  dhammo  hoti  akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ
veditabbo viññūhīti.
   [81]  Puna  caparaṃ  upavāṇa  bhikkhu  manasā  dhammaṃ  viññāya
dhammapaṭisaṃvedī  ca  hoti  dhammarāgapaṭisaṃvedī  ca  santañca  ajjhattaṃ
dhammesu  rāgaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ dhammesu rāgoti pajānāti .
Yantaṃ  upavāṇa  bhikkhu  manasā  dhammaṃ  viññāya  dhammapaṭisaṃvedī  ca
hoti  dhammarāgapaṭisaṃvedī  ca  santañca  ajjhattaṃ  dhammesu  rāgaṃ
atthi  me  ajjhattaṃ  dhammesu  rāgoti  pajānāti . evampi kho
upavāṇa  sandiṭṭhiko  dhammo  hoti  .pe.  paccattaṃ  veditabbo
viññūhīti.
   [82] Idha pana upavāṇa bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā rūpapaṭisaṃvedī
ca  hoti  no  ca  rūparāgapaṭisaṃvedī  asantañca  ajjhattaṃ  rūpesu
rāgaṃ natthi me ajjhattaṃ rūpesu rāgoti pajānāti . yantaṃ upavāṇa
bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  rūpapaṭisaṃvedī  hi  kho hoti no ca
rūparāgapaṭisaṃvedī  asantañca  ajjhattaṃ  rūpesu  rāgaṃ  natthi  me
ajjhattaṃ  rūpesu  rāgoti  pajānāti  .  evampi  kho  upavāṇa
sandiṭṭhiko  dhammo  hoti  akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ
veditabbo viññūhīti.
   [83] Puna caparaṃ upavāṇa bhikkhu sotena saddaṃ sutvā. Ghānena
gandhaṃ  ghāyitvā  .  jivhāya  rasaṃ  sāyitvā rasapaṭisaṃvedī hi kho
hoti  no  ca  rasarāgapaṭisaṃvedī  asantañca  ajjhattaṃ  rasesu rāgaṃ
natthi me ajjhattaṃ rasesu rāgoti pajānāti .pe.
   [84]  Puna  caparaṃ  upavāṇa  bhikkhu  manasā  dhammaṃ  viññāya
dhammapaṭisaṃvedī  hi  kho  hoti  no  ca dhammarāgapaṭisaṃvedī asantañca
ajjhattaṃ  dhammesu  rāgaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  dhammesu  rāgoti
pajānāti . yantaṃ upavāṇa bhikkhu manasā dhammaṃ viññāya dhammapaṭisaṃvedī
hi   kho   hoti   no   ca  dhammarāgapaṭisaṃvedī  asantañca
ajjhattaṃ  dhammesu  rāgaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  dhammesu  rāgoti
pajānāti . evampi kho upavāṇa sandiṭṭhiko dhammo hoti akāliko
ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhīti. Aṭṭhamaṃ.
   [85] Yo hi koci bhikkhave bhikkhu channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ
nappajānāti avusitantena brahmacariyaṃ ārakā so imasmā dhammavinayāti.
Evaṃ   vutte   aññataro   bhikkhu   bhagavantaṃ   etadavoca
etthāhaṃ  bhante  anassāsaṃ 1- ahaṃ hi bhante channaṃ phassāyatanānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ nappajānāmīti.
   {85.1}  Taṃ  kiṃ  maññasi  bhikkhu  cakkhuṃ  etaṃ  mama
@Footnote: 1 Ma. anassasaṃ. Yu. anassāsī.
Esohamasmi eso me attāti samanupassasīti . no hetaṃ bhante.
Sādhu  bhikkhu  ettha ca te bhikkhu cakkhuṃ netaṃ mama nesohamasmi na
meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ bhavissati
esevanto  dukkhassa  .pe.  jivhaṃ  etaṃ mama esohamasmi eso
me  attāti  samanupassasīti  .  no  hetaṃ bhante . sādhu bhikkhu
ettha  ca  te  bhikkhu  jivhaṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso
attāti   evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  bhavissati
esevanto  dukkhassa  .pe.  manaṃ  etaṃ  mama esohamasmi eso
me  attāti  samanupassasīti  .  no  hetaṃ bhante . sādhu bhikkhu
ettha ca te bhikkhu mano netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  bhavissati  esevanto
dukkhassāti. Navamaṃ.
   [86] Yo hi koci bhikkhave bhikkhu channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ
nappajānāti avusitantena brahmacariyaṃ ārakā so imasmā dhammavinayāti.
Evaṃ   vutte   aññataro   bhikkhu   bhagavantaṃ   etadavoca
etthāhaṃ  bhante  panassāsaṃ 1- ahaṃ hi bhante channaṃ phassāyatanānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ nappajānāmīti.
   {86.1}  Taṃ  kiṃ  maññasi  bhikkhu  cakkhuṃ  netaṃ  mama
@Footnote: 1 Ma. anassasaṃ panassasaṃ. evamīdisesu ṭhānesu. Sī. Yu. anassāsiṃ.
Nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassasīti . evaṃ bhante .
Sādhu  bhikkhu  ettha  ca  te  bhikkhu cakkhuṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ
bhavissati  evaṃ  te  etaṃ  paṭhamaṃ  phassāyatanaṃ  pahīnaṃ  bhavissati
āyatiṃ  apunabbhavāya  tassa  .pe.  jivhaṃ  netaṃ  mama nesohamasmi
na  meso  attāti  samanupassasīti  . evaṃ bhante . sādhu bhikkhu
ettha  ca  te  bhikkhu  jivhā  netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  bhavissati  evaṃ
te  etaṃ  catutthaṃ  phassāyatanaṃ  pahīnaṃ  bhavissati āyatiṃ apunabbhavāya
tassa  .pe.  manaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso attāti
samanupassasīti  .  evaṃ bhante . sādhu bhikkhu ettha ca te bhikkhu
mano  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  bhavissati  evaṃ  te  etaṃ chaṭṭhaṃ phassāyatanaṃ
pahīnaṃ bhavissati āyatiṃ apunabbhavāya tassāti 1-. Dasamaṃ.
   [87] Yo hi koci bhikkhave bhikkhu channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca yathābhūtaṃ nappajānāti
avusitaṃ  tena  brahmacariyaṃ  ārakā  so  imasmā  dhammavinayāti .
Evaṃ   vutte   aññataro   bhikkhu   bhagavantaṃ   etadavoca
etthāhaṃ  bhante  panassāsaṃ  ahaṃ  hi  bhante  channaṃ phassāyatanānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. apunabbhavāyāti.
Samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ nappajānāmīti.
   {87.1} Taṃ kiṃ maññasi bhikkhu cakkhuṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti. Aniccaṃ
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . Dukkhaṃ bhante. Yaṃ
panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama
esohamasmi eso me attāti . No hetaṃ bhante. Sotaṃ ghānaṃ jivhā
kāyo mano nicco vā anicco vāti. Anicco bhante. Yaṃ panāniccaṃ
dukkhaṃ  vā  taṃ  sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti  .  no hetaṃ bhante . evaṃ passaṃ bhikkhu
sutavā  ariyasāvako  cakkhusmiṃpi  nibbindati  sotasmiṃpi  ghānasmiṃpi
jivhāyapi   kāyasmiṃpi   manasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati
virāgā  vimuccati . vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti . khīṇā jāti
vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti .
Ekādasamaṃ.
          Migajālavaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     migajālena dve vuttā   cattāro ca samiddhinā
     upaseno upavāṇo [1]-  chaphassāyatanikā tayoti.
          ---------------
@Footnote: 1 Yu. ca.
           Gilānavaggo tatiyo
   [88] Sāvatthīnidānaṃ . atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā
tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ
etadavoca  amukasmiṃ  bhante  vihāre  aññataro  bhikkhu  navo
appaññāto  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  sādhu  bhante
bhagavā yena so bhikkhu tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyāti.
   {88.1}  Atha  kho bhagavā navatarañca sutvā gilānatarañca 1-
appaññāto bhikkhūti iti viditvā yena so bhikkhu tenupasaṅkami. Addasā
kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ dūrato va āgacchantaṃ disvā 2- mañcake
samatesi 3- . atha kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ etadavoca alaṃ bhikkhu mā
tvaṃ  mañcake  samatesi  santīmāni  āsanāni  paññattāni  tatthāhaṃ
nisīdissāmīti  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane . nisajja kho
bhagavā  taṃ  bhikkhuṃ etadavoca kacci te bhikkhu khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ
kacci  dukkhā  vedanā  paṭikkamanti  no abhikkamantaṃ paṭikkamo sānaṃ
paññāyati no abhikkamoti.
   {88.2} Na me bhante khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā vedanā
abhikkamanti no paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ paññāyati no paṭikkamoti.
Kacci te bhikkhu na kiñci kukkuccaṃ na koci vippaṭisāroti. Taggha me bhante
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. nava kavādañca sutvā gilānavādañca sutvā. evamuparipi . 2 Ma. Yu.
@disvāna .  3 Sī. samaṭṭosi. Ma. samadhosi. Yu. samañcopi.
Anappakaṃ kukkuccaṃ anappako vippaṭisāroti.
   {88.3} Kacci pana te 1- bhikkhu attā sīlato na upavadatīti.
(na kho me 2- bhante attā sīlato upavadatīti) no ce kira tvaṃ 3- bhikkhu
attā sīlato upavadati atha bhikkhu kismiñca te kukkuccaṃ 4- ko ca
vippaṭisāroti . na khvāhaṃ bhante sīlavisuddhatthaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmīti . no ce kira tvaṃ bhikkhu sīlavisuddhatthaṃ mayā dhammaṃ desitaṃ
ājānāsi atha kimatthaṃ carahi tvaṃ bhikkhu mayā dhammaṃ desitaṃ ājānāsīti.
Rāgavirāgatthaṃ  khohaṃ  bhante  bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ ājānāmīti .
Sādhu  sādhu  bhikkhu  sādhu kho tvaṃ bhikkhu rāgavirāgatthaṃ mayā dhammaṃ
desitaṃ ājānāsi rāgavirāgattho hi bhikkhu mayā dhammo desito.
   [89]  Taṃ kiṃ maññasi bhikkhu cakkhuṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .  sotaṃ  ghānaṃ  jivhā kāyo mano nicco vā
anicco vāti . anicco bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ
vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu
taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti .
No hetaṃ bhante . evaṃ passaṃ bhikkhu sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi
niḷbindati  .pe.  manasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā
vimuccati  .  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti
.pe.  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānātīti  .  idamavoca  bhagavā
@Footnote: 1 Sī. Yu. tvaṃ. Ma. taṃ. evamuparipi .  2 Sī. Ma. maṃ. evamuparipi .  3 Ma.
@te. evamuparipi. 4 Ma. atha kiñca te kukkuccaṃ.
Attamano  so  bhikkhu  bhagavato  bhāsitaṃ  abhinandi . imasmiñca pana
veyyākaraṇasmiṃ  bhaññamāne  tassa  bhikkhuno  virajaṃ  vītamalaṃ dhammacakkhuṃ
udapādi yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti. Paṭhamaṃ.
   [90]  Atha  kho  aññataro bhikkhu .pe. bhagavantaṃ etadavoca
amukasmiṃ  bhante  vihāre  aññataro  bhikkhu  navo  appaññāto
ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  sādhu  bhante  bhagavā  yena
so  bhikkhu  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ upādāyāti . atha kho bhagavā
navatarañca  sutvā  gilānatarañca  appaññāto  bhikkhūti  iti  viditvā
yena  so  bhikkhu  tenupasaṅkami  .  addasā  kho  bhikkhu bhagavantaṃ
dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  mañcake  samatesi  .  atha kho
bhagavā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca alaṃ bhikkhu mā tvaṃ mañcake samatesi
santīmāni  āsanāni  paññattāni  tatthāhaṃ  nisīdissāmīti  .  nisīdi
bhagavā paññatte āsane . nisajja kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ etadavoca
kacci te bhikkhu khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ kacci dukkhā vedanā paṭikkamanti
no abhikkamanti paṭikkamo sānaṃ paññāyati no abhikkamoti.
   {90.1} Na me bhante khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ .pe. na kho me
bhante  attā sīlato upavadatīti . no ce kira tvaṃ bhikkhu attā
sīlato upadavati atha kismiṃ ca te kukkuccaṃ ko ca vippaṭisāroti .
Na  khvāhaṃ bhante sīlavisuddhatthaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmīti .
No  ce kira tvaṃ bhikkhu sīlavisuddhatthaṃ mayā dhammaṃ desitaṃ ājānāsi
Atha  kimatthaṃ  carahi  tvaṃ  bhikkhu  mayā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāsīti
anupādāparinibbānatthaṃ  kho  ahaṃ  bhante  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ
ājānāmīti  .  sādhu  sādhu  bhikkhu  sādhu kho [1]- tvaṃ bhikkhu
anupādāparinibbānatthaṃ   mayā   dhammaṃ   desitaṃ   ājānāsi
anupādāparinibbānattho hi bhikkhu mayā dhammo desito.
   [91] Taṃ kiṃ maññasi bhikkhu cakkhuṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti. Aniccaṃ
bhante  .pe.  sotaṃ  ghānaṃ  jivhā  kāyo  mano  manoviññāṇaṃ
manosamphasso  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ
vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā tampi niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti. Dukkhaṃ bhante.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu taṃ samanupassituṃ etaṃ
mama  esohamasmi  eso  me  attāti  . no hetaṃ bhante .
Evaṃ  passaṃ  bhikkhave sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi nibbindati .pe.
Yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayidaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā
vimuccati  .  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti
vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti .
Idamavoca   bhagavā  attamano  so  bhikkhu  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandi  .  imasmiṃ  ca  pana  veyyākaraṇasmiṃ  bhaññamāne  tassa
bhikkhussa anupādāya āsavehi cittaṃ vimuccatīti 2-. Dutiyaṃ.
@Footnote: 1 Yu. pana . 2 Ma. vimuccīti.
   [92]  Atha  kho  āyasmā rādho .pe. ekamantaṃ nisinno
kho  āyasmā  rādho bhagavantaṃ etadavoca sādhu me bhante bhagavā
saṅkhittena  dhammaṃ  desetu  yamahaṃ  bhagavato  dhammaṃ  sutvā  eko
vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpi  pahitatto  vihareyyanti  . yaṃ kho
rādha  aniccaṃ  tatra  te  chando  pahātabbo  .  kiñca  rādha
aniccaṃ cakkhuṃ kho rādha aniccaṃ 1- tatra te chando pahātabbo. [2]-
Rūpā aniccā . cakkhuviññāṇaṃ cakkhusamphasso yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā
tampi  aniccaṃ  tatra  te  chando pahātabbo .pe. jivhā kāyo
mano anicco tatra te chando pahātabbo . dhammo 3- manoviññāṇaṃ
manosamphasso    yampidaṃ    manosamphassapaccayā    uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ tatra
te  chando  pahātabbo . yaṃ kho rādha aniccaṃ tatra te chando
pahātabboti. Tatiyaṃ.
   [93]  Yaṃ  kho rādha dukkhaṃ tatra te chando pahātabbo .
Kiñca  rādha  dukkhaṃ  cakkhuṃ  kho  rādha  dukkhaṃ  tatra  te chando
pahātabbo   .   rūpā   cakkhuviññāṇaṃ  cakkhusamphasso  yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā  .pe.  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  dukkhaṃ  tatra
te  chando  pahātabbo  .pe.  mano  dukkho dhammā manoviññāṇaṃ
manosamphasso    yampidaṃ    manosamphassapaccayā    uppajjati
@Footnote: 1 Ma. cakkhuṃ kho rādha aniccanti ime pāṭhā natthi . 2 Ma. cakkhu aniccaṃ.
@3 Ma. Yu. dhammā.
Vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi dukkhaṃ tatra te
chando  pahātabbo  .  yaṃ  kho  rādha  dukkhaṃ  tatra te chando
pahātabboti. Catutthaṃ.
   [94] Yo kho rādha anattā tatra te chando pahātabbo.
Ko ca rādha anattā . cakkhuṃ kho rādha anattā tatra te chando
pahātabbo   .   rūpā   cakkhuviññāṇaṃ  cakkhusamphasso  yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā  .pe.  mano  anattā  dhammā  manoviññāṇaṃ
manosamphasso    yampidaṃ    manosamphassapaccayā    uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  anattā
tatra  te  chando  pahātabbo  .  yo kho rādha anattā tatra
te chando pahātabboti. Pañcamaṃ.
   [95]  Atha  kho  aññataro  bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami
.pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  so  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca
atthi  nu  kho  bhante  eko  dhammo  yassa  pahānā  bhikkhuno
avijjā  pahiyyati  vijjā  uppajjatīti  .  atthi kho bhikkhu eko
dhammo  yassa  pahānā  bhikkhuno  avijjā  pahiyyati  vijjā
uppajjatīti  .  katamo  pana  bhante  eko dhammo yassa pahānā
bhikkhuno  avijjā  pahiyyati  vijjā  uppajjatīti  .  avijjā  kho
bhikkhu  eko  dhammo  yassa  pahānā  bhikkhuno  avijjā  pahiyyati
vijjā uppajjatīti.
   {95.1}  Kathaṃ  pana  bhante  jānato  kathaṃ passato bhikkhuno
Avijjā  pahiyyati  vijjā  uppajjatīti . cakkhuṃ kho bhikkhu aniccato
jānato  passato bhikkhuno avijjā pahiyyati vijjā uppajjati 1- .
Rūpe  .pe.  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ
vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi aniccato jānato passato
bhikkhuno  avijjā  pahiyyati  vijjā  uppajjati  . evaṃ kho bhikkhu
jānato  evaṃ  passato  bhikkhuno  avijjā  pahiyyati  vijjā
uppajjatīti. Chaṭṭhaṃ.
   [96]  Atha kho aññataro bhikkhu .pe. atthi nu kho bhante
eko  dhammo  yassa  pahānā  bhikkhuno  avijjā  pahiyyati vijjā
uppajjatīti  .  atthi  kho  bhikkhu  eko  dhammo  yassa pahānā
bhikkhuno  avijjā  pahiyyati  vijjā  uppajjatīti  .  katamo  pana
bhante  eko  dhammo  yassa  pahānā  bhikkhuno  avijjā pahiyyati
vijjā  uppajjatīti  .  avijjā  kho  bhikkhu  eko dhammo yassa
pahānā bhikkhuno avijjā pahiyyati vijjā uppajjatīti.
   {96.1} Kathaṃ pana bhante jānato kathaṃ passato bhikkhuno avijjā
pahiyyati  vijjā uppajjatīti . idha bhikkhu bhikkhuno sutaṃ hoti sabbe
dhammā  nālaṃ abhinivesāyāti . evañcetaṃ bhikkhu bhikkhuno sutaṃ hoti
sabbe  dhammā  nālaṃ abhinivesāyāti . so sabbaṃ dhammaṃ abhijānāti
sabbaṃ  dhammaṃ  abhiññāya  sabbaṃ  dhammaṃ  parijānāti  sabbaṃ  dhammaṃ
pariññāya   sabbanimittāni   aññato   passati  cakkhuṃ  aññato
@Footnote: 1 Yu. uppajjatīti.
Passati  rūpe  cakkhuviññāṇaṃ  cakkhusamphassaṃ  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā
uppajjati   vedayitaṃ   sukhaṃ   vā   dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  aññato  passati  .pe.  manaṃ  aññato  passati
dhamme   manoviññāṇaṃ   manosamphassaṃ  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi
aññato  passati . evaṃ kho bhikkhu jānato evaṃ passato bhikkhuno
avijjā pahiyyati vijjā uppajjatīti. Sattamaṃ.
   [97]  Atha  kho  sambahulā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
.pe.  ekamantaṃ  nisinnā  kho  te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ
idha  no  bhante  aññatitthiyā  paribbājakā  amhe evaṃ pucchanti
kimatthiyaṃ  āvuso  samaṇe  gotame  brahmacariyaṃ  vussatīti  evaṃ
puṭṭhā  mayaṃ  bhante  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbajakānaṃ  evaṃ
byākaroma  dukkhassa  kho  āvuso  pariññatthaṃ  bhagavati  brahmacariyaṃ
vussatīti  kacci  mayaṃ  bhante  evaṃ  puṭṭhā  evaṃ  byākaramānā
vuttavādino  ceva  bhagavato  homa  na  ca  bhagavantaṃ  abhūtena
abbhācikkhāma  dhammassa  cānudhammaṃ  byākaroma  na  ca  koci
sahadhammiko vādānuvādo 1- gārayhaṭṭhānaṃ āgacchatīti.
   {97.1}  Taggha  tumhe  bhikkhave  evaṃ  puṭṭhā  evaṃ
byākaramānā  vuttavādino  ceva  me  hotha  na  ca  maṃ
abhūtena   abbhācikkhatha   dhammassa  cānudhammaṃ  byākarotha  na
@Footnote: 1 Sī. vādānupāto.
Ca  koci  sahadhammiko  vādānuvādo  gārayhaṭṭhānaṃ  āgacchati .
Dukkhassa  hi  bhikkhave  pariññatthaṃ  mayi  brahmacariyaṃ vussati . sace
pana vo bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evaṃ puccheyyuṃ katamañca 1-
pana  taṃ  āvuso  dukkhaṃ yassa pariññāya samaṇe gotame brahmacariyaṃ
vussatīti  evaṃ  paṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ  evaṃ  byākareyyātha  cakkhuṃ kho āvuso dukkhaṃ tassa
pariññāya  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussati  .  rūpā  .pe.  yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  dukkhaṃ  tassa  pariññāya bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti 2-
.pe.  mano  dukkho  .pe.  yampidaṃ  manosamphassapaccayā uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā tampi dukkhaṃ tassa
pariññāya  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussati  .  idaṃ  kho  taṃ āvuso
dukkhaṃ  tassa  pariññāya  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussati  3- . evaṃ
puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ
byākareyyāthāti. Aṭṭhamaṃ.
   [98] Atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā .pe. ekamantaṃ
nisinno  kho  so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca loko lokoti bhante
vuccati  kittāvatā  nu  kho  bhante  lokoti vuccatīti . lujjatīti
kho  bhikkhu  tasmā  lokoti  vuccati  .  kiñca lujjati cakkhuṃ kho
bhikkhu  lujjati  rūpā  lujjanti  cakkhuviññāṇaṃ  lujjati  cakkhusamphasso
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi . 2 Ma. Yu. itisaddo na dissati .  3 Ma. vussatīti.
Lujjati  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā
dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi lujjati .pe. jivhā lujjati .pe.
Mano   lujjati   dhammā   lujjanti   manoviññāṇaṃ   lujjati
manosamphasso   lujjati   yampidaṃ   manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi lujjati .
Palujjatīti 1- kho bhikkhu tasmā lokoti vuccatīti. Navamaṃ.
   [99] Atha kho āyasmā phagguno .pe. ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  phagguno  bhagavantaṃ  etadavoca  atthi  nu kho bhante taṃ
cakkhuṃ  yena  cakkhunā  atīte  buddhe  parinibbute  chinnapapañce
chinnavaṭume   pariyādinnavaṭṭe   sabbadukkhavītivatte   paññāpayamāno
paññapeyya 2- .pe. atthi nu kho bhante sā jivhā yāya jivhāya
atīte  buddhe  parinibbute  .pe.  paññapeyya  .pe.  atthi  nu
kho  so  bhante  mano  yena  manena  atīte buddhe parinibbute
chinnapapañce   chinnavaṭume   pariyādinnavaṭṭe   sabbadukkhavītivatte
paññāpayamāno paññapeyyāti.
   [100]  Natthi nu kho taṃ phagguna cakkhuṃ yena cakkhunā atīte
buddhe   parinibbute   chinnapapañce  chinnavaṭume  pariyādinnavaṭṭe
sabbadukkhavītivatte  paññāpayamāno  paññapeyyāti  .pe.  natthi  kho
sā  phagguna  jivhā  yāya  jivhāya  atīte  buddhe  parinibbute
chinnapapañce   chinnavaṭume   pariyādinnavaṭṭe   sabbadukkhavītivatte
@Footnote: 1 Ma. Yu. lujjatīti . 2 Ma. Yu. paññāpeyya. evamuparipī.
Paññāpayamāno  paññapeyya  .pe.  natthi  kho  so  phagguna mano
yena  manena  atīte  buddhe  parinibbute  chinnapapañce  chinnavaṭume
pariyādinnavaṭṭe  sabbadukkhavītivatte  paññāpayamāno  paññapeyyāti .
Dasamaṃ.
          Gilānavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
    gilānena dve vuttā     rādhena apare tayo
    avijjāya ca dve vuttā   bhikkhu loko ca phaggunoti.
           -------------
           Channavaggo catuttho
   [101] Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami .pe.
Ekamantaṃ   nisinno   kho   āyasmā   ānando   bhagavantaṃ
etadavoca  loko  lokoti  bhante  vuccati  kittāvatā  nu  kho
bhante  lokoti  vuccatīti  .  yaṃ  kho  ānanda  palokadhammaṃ ayaṃ
vuccati  ariyassa  vinaye  loko  .  kiñcānanda  palokadhammaṃ cakkhuṃ
kho   ānanda   palokadhammaṃ  rūpā  palokadhammā  cakkhuviññāṇaṃ
palokadhammaṃ  cakkhusamphasso  palokadhammo  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā
.pe.   tampi   palokadhammaṃ   .pe.   jivhā   palokadhammā
rasā   palokadhammā   jivhāviññāṇaṃ  palokadhammaṃ  jivhāsamphasso
palokadhammo  yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  .pe.  tampi  palokadhammaṃ
.pe.  mano  palokadhammo  dhammā  palokadhammā  manoviññāṇaṃ
palokadhammaṃ  manosamphasso  palokadhammo  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati   vedayitaṃ   sukhaṃ   vā   dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  palokadhammaṃ  .  yaṃ  kho  ānanda  palokadhammaṃ  ayaṃ
vuccati ariyassa vinaye lokoti. Paṭhamaṃ.
   [102] Atha kho āyasmā ānando .pe. bhagavantaṃ etadavoca
suñño  loko  suñño  lokoti  bhante  vuccati  kittāvatā  nu
kho  bhante  suñño  lokoti  vuccatīti . yasmā ca kho ānanda
Suññaṃ  attena  vā  attaniyena  vā  tasmā  suñño  lokoti
vuccati  .  kiñca  ānanda  suññaṃ  attena  vā  attaniyena vā
cakkhuṃ  kho  ānanda  suññaṃ  attena  vā  attaniyena  vā rūpā
suññā  attena  vā  attaniyena  vā  cakkhuviññāṇaṃ  suññaṃ
attena  vā  attaniyena  vā  cakkhusamphasso  suñño attena vā
attaniyena  vā  .pe.  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi suññaṃ attena
vā attaniyena vā . yasmā [1]- kho ānanda suññaṃ attena vā
attaniyena vā tasmā suñño lokoti vuccatīti. Dutiyaṃ.
   [103]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando .pe.
Bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu  me  bhante  bhagavā  saṅkhittena dhammaṃ
desetu  yamahaṃ  bhagavato  dhammaṃ  sutvā eko vūpakaṭṭho appamatto
ātāpī  pahitatto  vihareyyanti  .  taṃ  kiṃ maññasi ānanda cakkhuṃ
niccaṃ vā aniccaṃ vāti.
   {103.1} Aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ
bhante . rūpā niccā vā aniccā vāti . aniccā bhante .pe.
Cakkhuviññāṇaṃ    cakkhusamphasso    yampidaṃ    cakkhusamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante  .  yaṃ panāniccaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca.
Dukkhaṃ  vā  taṃ  sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti  .  no hetaṃ bhante .pe. jivhā niccā
vā  aniccā  vāti  .  aniccā  bhante  .pe.  jivhāviññāṇaṃ
jivhāsamphasso   .pe.   yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi niccaṃ vā
aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ
sukhaṃ vāti.
   {103.2}  Dukkhaṃ  bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
No  hetaṃ  bhante  .  evaṃ  passaṃ  ānanda sutavā ariyasāvako
cakkhusmiṃpi   nibbindati   rūpesupi   nibbindati   cakkhuviññāṇepi
nibbindati    cakkhusamphassepi   nibbindati   .pe.   yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati .
Vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  . khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti. Tatiyaṃ.
   [104] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Tena  kho  pana  samayena  āyasmā  ca  sārīputto  āyasmā
ca  mahācundo  āyasmā  ca channo gijjhakūṭe pabbate viharanti .
Tena  kho  pana samayena āyasmā channo ābādhiko hoti dukkhito
Bāḷhagilāno  .  atha  kho  āyasmā  sārīputto  sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā   vuṭṭhito   yenāyasmā   mahācundo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahācundaṃ  etadavoca  āyāmāvuso cunda
yenāyasmā   channo   tenupasaṅkamissāma   gilānapucchakāti  .
Evamāvusoti  kho  āyasmā  mahācundo  āyasmato  sārīputtassa
paccassosi . atha kho āyasmā ca sārīputto āyasmā ca mahācundo
yenāyasmā  channo  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  paññatte āsane
nisīdiṃsu  .  nisajja  kho  āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ  channaṃ
etadavoca  kacci  te  āvuso  channa  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ
kacci  dukkhā  vedanā  paṭikkamanti  no  abhikkamanti  paṭikkamo
sānaṃ paññāyati no abhikkamoti.
   [105] Na me āvuso sārīputta khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā
me  dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ
paññāyati  no paṭikkamoti 1- . seyyathāpi āvuso balavā puriso
tiṇhena sikharena muddhanaṃ 2- abhimattheyya evameva kho me 3- āvuso
adhimattā vātā muddhani 4- upahananti 5- . Na me āvuso khamanīyaṃ na
yāpanīyaṃ  .pe.  no paṭikkamoti 6- . seyyathāpi āvuso balavā
puriso  daḷhena  varattakkhandhena  sīse  sīsaveṭhaṃ  dadeyya evameva
kho āvuso adhimattā vātā 7- sīse sīsavedanā . Na me āvuso
@Footnote: 1-6 Ma. itisaddo na dissati. evamuparipi .  2 Yu. muddhānaṃ. Ma. muddhani.
@3 Ma. Yu. mesaddo natthi . 4 Yu. muddhānaṃ . 5 Ma. ūhananti .  6 Ma. ayaṃ
@pāṭho natthi. Yu. me.
Khamanīyaṃ  na  yāpanīyaṃ  .pe. no paṭikkamoti . seyyathāpi āvuso
dakkho  goghātako  vā goghātakantevāsī vā tiṇhena govikantanena
kucchiṃ  parikanteyya evameva kho me āvuso 1- adhimattā vātā
kucchiṃ  parikantanti  .  na  me āvuso khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ .pe.
No  paṭikkamoti  .  seyyathāpi  āvuso  dve  balavanto purisā
dubbalataraṃ  purisaṃ nānā bāhāsu gahetvā aṅgārakāsuyā santāpeyyuṃ
saṃparitāpeyyuṃ  evameva  kho  me  2- āvuso adhimatto kāyasmiṃ
ḍāho  . na me āvuso khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā
vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti  abhikkamo  sānaṃ  paññāyati
no  paṭikkamoti . satthaṃ āvuso sārīputta āharissāmi nāvakaṅkhāmi
jīvitanti 3- [4]- āyasmā channo satthaṃ āharesi.
   [106]  Yāpetāyasmā channo yāpentaṃ mayaṃ āyasmantaṃ channaṃ
icchāma  sace  āyasmato  channassa  natthi  sappāyāni  bhojanāni
ahaṃ  āyasmato  channassa  sappāyāni  bhojanāni pariyesissāmi sace
āyasmato  channassa  natthi  sappāyāni  bhesajjāni  ahaṃ āyasmato
channassa  sappāyāni  bhesajjāni  pariyesissāmi  sace  āyasmato
channassa  natthi  paṭirūpā  upaṭṭhākā  ahaṃ  āyasmantaṃ  channaṃ
upaṭṭhahissāmi  mā  ca  5-  āyasmā  channo  satthaṃ  āharesi
yāpetāyasmā channo yāpentaṃ mayaṃ āyasmantaṃ channaṃ icchāmāti.
   {106.1} Na me āvuso sārīputta natthi sappāyāni bhojanāni atthi me
@Footnote: 1 Ma. me āvusoti padadvayaṃ natthi . 2 Ma. mesaddo natthi . 3 Yu. jīvitunti.
@4 Ma. Yu. mā .  5 Ma. Yu. casaddo natthi.
Sappāyāni  bhojanāni  napi  me  natthi sappāyāni bhesajjāni atthi
me  sappāyāni  bhesajjāni  napi  me  natthi  paṭirūpā upaṭṭhākā
atthi  me  paṭirūpā  upaṭṭhākā  .  api ca me āvuso satthā
pariciṇṇo  dīgharattaṃ  manāpeneva  no  amanāpena  .  etaṃ  hi
āvuso  sāvakassa  paṭirūpaṃ  yaṃ  satthāraṃ  paricareyya  manāpeneva
no  amanāpena  taṃ  1- anupavajjaṃ channo bhikkhu satthaṃ āharissatīti
evametaṃ āvuso sārīputta dhārehīti.
   [107]  Puccheyyāma  mayaṃ  āyasmantaṃ  channaṃ kiñcideva desaṃ
sace  āyasmā channo okāsaṃ karoti pañhassa veyyākaraṇāyāti .
Pucchāvuso sārīputta sutvā vedayāmāti 2- . cakkhuṃ āvuso channa
cakkhuviññāṇaṃ   cakkhuviññāṇaviññātabbe   dhamme   etaṃ   mama
esohamasmi  eso  me  attāti samanupassasi .pe. jivhaṃ āvuso
channa  jivhāviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaviññātabbe  dhamme  etaṃ  mama
esohamasmi  eso  me  attāti  samanupassasi .pe. manaṃ āvuso
channa  manoviññāṇaṃ  manoviññāṇaviññātabbe  dhamme  etaṃ  mama
esohamasmi eso me attāti samanupassasīti.
   {107.1}  Cakkhuṃ  āvuso sārīputta cakkhuviññāṇaṃ cakkhuviññāṇa-
viññātabbe  dhamme  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso
attāti   samanupassāmi   .pe.   jivhaṃ   āvuso  sārīputta
jivhāviññāṇaṃ jivhāviññāṇaviññātabbe dhamme
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Sī. desissāmīti . Ma. Yu. vedissāmāti.
Netaṃ   mama  nesohamasmi  .pe.  manaṃ  āvuso  sārīputta
manoviññāṇaṃ   manoviññāṇaviññātabbe   dhamme   netaṃ   mama
nesohamasmi na meso attāti samanupassāmīti.
   [108] Cakkhusmiṃ āvuso channa cakkhuviññāṇe cakkhuviññāṇaviññātabbesu
dhammesu   kiṃ   disvā   kiṃ  abhiññāya  cakkhuṃ  cakkhuviññāṇaṃ
cakkhuviññāṇaviññātabbe  dhamme  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso
attāti  samanupassasi  .pe.  jivhāya  āvuso channa jivhāviññāṇe
jivhāviññāṇaviññātabbesu  dhammesu  kiṃ  disvā  kiṃ  abhiññāya
jivhaṃ  jivhāviññāṇaṃ  jivhāviññāṇaviññātabbe  dhamme  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti samanupassasi .pe. manasmiṃ āvuso
channa  manoviññāṇe  manoviññāṇaviññātabbesu  dhammesu  kiṃ  disvā
kiṃ  abhiññāya  manaṃ  manoviññāṇaṃ  manoviññāṇaviññātabbe  dhamme
netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti samanupassasīti.
   [109]  Cakkhusmiṃ āvuso sārīputta cakkhuviññāṇe cakkhuviññāṇa-
viññātabbesu  dhammesu  nirodhaṃ  disvā  nirodhaṃ  abhiññāya  cakkhuṃ
cakkhuviññāṇaṃ   cakkhuviññāṇaviññātabbe   dhamme   netaṃ   mama
nesohamasmi  na meso attāti samanupassāmi .pe. jivhāya āvuso
sārīputta   jivhāviññāṇe   jivhāviññāṇaviññātabbesu   dhammesu
nirodhaṃ   disvā   nirodhaṃ   abhiññāya   jivhaṃ   jivhāviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaviññātabbe  dhamme  netaṃ  mama  nesohamasmi na meso
Attāti  samanupassāmi  .pe. manasmiṃ āvuso sārīputta manoviññāṇe
manoviññāṇaviññātabbesu   dhammesu   nirodhaṃ   disvā   nirodhaṃ
abhiññāya   manaṃ   manoviññāṇaṃ   manoviññāṇaviññātabbe  dhamme
netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti samanupassāmīti.
   [110]  Evaṃ  vutte  āyasmā mahācundo āyasmantaṃ channaṃ
etadavoca  tasmā  tihāvuso  channa  idampi  tassa bhagavato sāsanaṃ
niccakappaṃ   sādhukaṃ  manasikātabbaṃ  nissitassa  calitaṃ  anissitassa
calitaṃ  natthi  calite  asati  passaddhi  hoti  passaddhiyā  sati
nandi  na  hoti nandiyā 1- asati āgatigati na hoti āgatigatiyā
asati  catūpapāto  na  hoti  cutūpapāte  asati nevidha na huraṃ na
ubhayamantarena  esevanto  dukkhassāti  .  atha  kho āyasmā ca
sārīputto  āyasmā  ca  mahācundo  āyasmantaṃ  channaṃ  iminā
ovādena  ovaditvā  uṭṭhāyāsanā pakkamiṃsu . atha kho āyasmā
channo acirapakkantesu tesu āyasmantesu satthaṃ āharesi.
   [111] Atha kho āyasmā sārīputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ etadavoca āyasmatā
bhante channena satthaṃ āharitaṃ tassa kā gati ko abhisamparāyoti .
Nanu  te  sārīputta  channena  bhikkhunā  sammukhāyeva  anupavajjatā
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. nati na hoti natiyā.
Byākatāti  .  atthi  bhante  pubbavijjanaṃ  1-  nāma  vajjigāmo
tatthāyasmato  channassa  mittakulāni  suhajjakulāni  upavajjakulānīti .
Honti  hete  sārīputta  channassa  bhikkhuno mittakulāni suhajjakulāni
upavajjakulānīti 2- . na kho panāhaṃ sārīputta ettāvatā saupavajjoti
vadāmi  .  yo  kho sārīputta imañca 3- kāyaṃ nikkhipati aññañca
kāyaṃ  upādiyati  tamahaṃ  saupavajjoti  vadāmi  .  taṃ  channassa
bhikkhuno  natthi  anupavajjaṃ  channena  bhikkhunā  satthaṃ  āharitanti
evametaṃ sārīputta dhārehīti. Catutthaṃ.
   [112] Atha kho āyasmā puṇṇo yena bhagavā tenupasaṅkami .pe.
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  puṇṇo  bhagavantaṃ  etadavoca
sādhu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena dhammaṃ desetu yamahaṃ bhagavato
dhammaṃ  sutvā  eko  vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto
vihareyyanti  .  santi  kho  puṇṇa  cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato
abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi  nandisamudayā
dukkhasamudayo  puṇṇāti vadāmi .pe. santi kho puṇṇa jivhāviññeyyā
rasā   .pe.   santi   kho   puṇṇa   manoviññeyyā
dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā
@Footnote: 1 Sī. pabbaviciraṃ. Yu. pubbavijjhanaṃ .  2 Ma. Yu. itisaddo natthi. 3 Ma. Yu.
@tañca.
Tañca  bhikkhu  abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ
abhinandato   abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi
nandisamudayā dukkhasamudayo puṇṇāti vadāmi.
   [113] Santi [1]- kho puṇṇa cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu nābhinandati
nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  anabhinandato  anabhivadato
anajjhosāya  tiṭṭhato  nirujjhati  nandi  nandinirodhā  dukkhanirodho
puṇṇāti  vadāmi  .pe.  santi  ca  kho  puṇṇa  manoviññeyyā
dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā
tañce  bhikkhu  nābhinandati  nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati tassa taṃ
anabhinandato  anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  nirujjhati  nandi
nandinirodhā  dukkhanirodho  puṇṇāti  vadāmi  .  iminā  tvaṃ puṇṇa
ārakā so imasmā dhammavinayāti.
   [114] Evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca etthāhaṃ
bhante  anassāsaṃ  ahaṃ  hi  bhante  channaṃ  phassāyatanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ
nappajānāmīti . taṃ kiṃ maññasi bhikkhu . cakkhuṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  samanupassasīti  . evaṃ bhante . sādhu bhikkhu
ettha  ca  te  bhikkhu  cakkhuṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso
attāti   evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  bhavissati
@Footnote: 1 Yu. ca.
Evante  etaṃ  paṭhamaṃ phassāyatanaṃ pahīnaṃ bhavissati āyatiṃ apunabbhavāya
.pe.  jivhaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti
samanupassasīti . evaṃ bhante . sādhu bhikkhu tattha te bhikkhu jivhā
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  bhavissati  evaṃ  te etaṃ catutthaṃ phassāyatanaṃ
pahīnaṃ  bhavissati  āyatiṃ  apunabbhavāya  .pe.  manaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassasīti  .  evaṃ  bhante
.pe.  sādhu  puṇṇa  mayā  saṅkhittena  ovādena  ovadito
katamasmiṃ  janapade  viharissasīti  .  atthi  bhante sunāparanto nāma
janapado tatthāhaṃ viharissāmīti.
   [115]  Caṇḍā  kho  puṇṇa  sunāparantakā  manussā  pharusā
kho  puṇṇa  sunāparantakā manussā sace taṃ 1- puṇṇa sunāparantakā
manussā  akkosissanti  paribhāsissanti  tatra  te  puṇṇa  kinti
bhavissatīti  .  sace  maṃ bhante sunāparantakā manussā akkosissanti
paribhāsissanti  tatra me evaṃ bhavissati bhaddakā vatime sunāparantakā
manussā  subhaddakā  vatime  sunāparantakā  manussā  yaṃ  maṃ  2-
nayime  pāṇinā  pahāraṃ  dentīti  evamettha  bhagavā  bhavissati
evamettha  sugata  bhavissatīti  . sace pana te puṇṇa sunāparantakā
manussā  pāṇinā  pahāraṃ  dassanti  tatra  pana  te  puṇṇa kinti
bhavissatīti  .  sace me 3- bhante sunāparantakā manussā pāṇinā
@Footnote: 1 Yu. tvaṃ .  2 Ma. me. sabbattha īdisameva .  3 Ma. Yu. maṃ.
Pahāraṃ  dassanti  tatra  me  evaṃ  bhavissati  bhaddakā  vatime
sunāparantakā  manussā  subhaddakā  vatime  sunāparantakā  manussā
yaṃ maṃ nayime leṇḍunā 1- pahāraṃ dentīti evamettha bhagavā bhavissati
evamettha sugata bhavissatīti.
   {115.1} Sace pana te puṇṇa sunāparantakā manussā leṇḍunā
pahāraṃ dassanti tatra pana te puṇṇa kinti bhavissatīti. Sace me bhante
sunāparantakā  manussā  leṇḍunā  pahāraṃ  dassanti tatra me evaṃ
bhavissati  bhaddakā  vatime  sunāparantakā  manussā  subhaddakā vatime
sunāparantakā  manussā  yaṃ  maṃ  nayime  daṇḍena  pahāraṃ  dentīti
evamettha  bhagavā bhavissati evamettha sugata bhavissatīti . sace pana
te  puṇṇa  sunāparantakā  manussā  daṇḍena  pahāraṃ dassanti tatra
pana  te  puṇṇa kinti bhavissatīti . sace me bhante sunāparantakā
manussā  daṇḍena  pahāraṃ dassanti tatra me evaṃ bhavissati bhaddakā
vatime  sunāparantakā  manussā  subhaddakā  vatime  sunāparantakā
manussā  yaṃ  maṃ  nayime satthena pahāraṃ dentīti evamettha bhagavā
bhavissati evamettha sugata bhavissatīti.
   {115.2} Sace pana te puṇṇa sunāparantakā manussā satthena
pahāraṃ  dassanti  tatra  pana  te  puṇṇa  kinti  bhavissatīti .
Sace  me  bhante  sunāparantakā  manussā satthena pahāraṃ dassanti
tatra  me  evaṃ  bhavissati  bhaddakā  vatime  sunāparantakā
manussā  subhaddakā  vatime  sunāparantakā  manussā  yaṃ  maṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. leḍḍunā. evamuparipi.
Nayime  tiṇhena  satthena  jīvitā  voropentīti  evamettha bhagavā
bhavissati evamettha sugata bhavissatīti.
   [116] Sace pana te 1- puṇṇa sunāparantakā manussā tiṇhena
satthena  jīvitā  voropessanti  tatra  pana  te  puṇṇa  kinti
bhavissatīti  .  sace me 2- bhante sunāparantakā manussā tiṇhena
satthena  jīvitā  voropessanti  tatra  me  evaṃ  bhavissati santi
kho  tassa  bhagavato  sāvakā  kāyena ca jīvitena ca aṭṭiyamānā
harāyamānā  jigucchamānā  satthahārakaṃ  pariyesanti  taṃ  me  idaṃ
pariyiṭṭhaññeva  satthahārakaṃ  laddhanti  evamettha  bhagavā  bhavissati
evamettha  sugata bhavissatīti . sādhu sādhu puṇṇa sikkhissasi 3- tvaṃ
puṇṇa  iminā  damūpasamena  samannāgato  sunāparantasmiṃ  janapade
vatthuṃ yassadāni tvaṃ puṇṇa kālaṃ maññasīti.
   [117] Atha kho āyasmā puṇṇo bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaraṃ ādāya yena sunāparanto janapado
tena  cārikaṃ pakkāmi anupubbena cārikaṃ caramāno yena sunāparanto
janapado tadavasari . tatra sudaṃ āyasmā puṇṇo sunāparantasmiṃ janapade
viharati . atha kho āyasmā puṇṇo teneva antaravassena pañcamattāni
upāsakasatāni  paṭidesesi  4-  [5]- teneva antaravassena tisso
@Footnote: 1 Yu. tavaṃ .  2 Yu. maṃ .  3 Ma. sakkhissasi kho. Yu. sakkhasi kho.
@4 Sī. Yu. paṭipādesi. Ma. paṭivedesi .  5 Ma. tenevantaravassena pañcamattāni
@upāsikāsatāni paṭivedesi.
Vijjā  sacchākāsi  teneva  antaravassena  parinibbāyi . atha kho
sambahulā  bhikkhū  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  ekamantaṃ  nisinnā
kho  te  bhikkhū  bhagavantaṃ etadavocuṃ yo so bhante puṇṇo nāma
kulaputto  bhagavatā  saṅkhittena  ovādena  ovadito so kālakato
tassa  kā  gati  ko  abhisamparāyoti  . paṇḍito bhikkhave puṇṇo
kulaputto ahosi 1- saccavādī 2- dhammassānudhammaṃ na ca dhammādhikaraṇaṃ
vihesesi parinibbuto bhikkhave puṇṇo kulaputtoti. Pañcamaṃ.
   [118] Atha kho āyasmā bāhiyo yena bhagavā tenupasaṅkami .pe.
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  bāhiyo  bhagavantaṃ  etadavoca
sādhu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena dhammaṃ desetu yamahaṃ bhagavato
dhammaṃ  sutvā  eko  vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto
vihareyyanti.
   {118.1} Taṃ kiṃ maññasi bāhiya cakkhuṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti.
Aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti. Dukkhaṃ bhante.
Yaṃ  panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama
esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ bhante. Rūpā niccā vā
aniccā vāti . aniccā bhante . cakkhuviññāṇaṃ cakkhusamphasso .pe.
Yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ vā tampi niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante. Yaṃ
panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
   {118.2} Dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ
@Footnote: 1 Yu. ahosi paccapādi dhammassa cāndhammaṃ na ca maṃ dhammādhikaraṇaṃ vihesesi.
@2 Ma. paccapādi dhammassānudhammaṃ na ca maṃ dhammādhikaraṇaṃ viheṭhesi.
Nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ mama esohamasmi eso me attāti .
No hetaṃ bhante . evaṃ passaṃ bāhiya sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi
nibbindati  cakkhuviññāṇepi  nibbindati  cakkhusamphassepi  nibbindati
.pe.  yampidaṃ  manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ
vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ virajjati virāgā
vimuccati  .  vimuttasmiṃ  vimuttamiti ñāṇaṃ hoti . khīṇā jāti vusitaṃ
brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [119] Atha kho āyasmā bāhiyo bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkāmi  . atha kho āyasmā bāhiyo eko vūpakaṭṭho appamatto
ātāpī  pahitatto  viharanto  na  cirasseva  yassatthāya  kulaputtā
sammadeva   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajanti   tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharati  1-  khīṇā  jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro  ca  panāyasmā
bāhiyo arahataṃ ahosīti. Chaṭṭhaṃ.
   [120] Ejā bhikkhave rogo ejā gaṇḍo ejā sallaṃ .
Tasmā  tiha  bhikkhave tathāgato anejo viharati vītasallo . tasmā
tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya anejo vihareyyaṃ 2- vītasalloti.
Cakkhuṃ  na  maññeyya  cakkhusmiṃ  na  maññeyya cakkhuto na maññeyya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha vihāsi . 2 Yu. vihareyya. evamuparipi.
Cakkhuṃ  meti  na  maññeyya rūpe na maññeyya rūpesu na maññeyya
rūpato  na  maññeyya  rūpā  meti  na  maññeyya  cakkhuviññāṇaṃ
na   maññeyya  cakkhuviññāṇasmiṃ  na  maññeyya  cakkhuviññāṇato
na  maññeyya  cakkhuviññāṇaṃ  meti  na  maññeyya  cakkhusamphassaṃ
na   maññeyya  cakkhusamphassasmiṃ  na  maññeyya  cakkhusamphassato
na maññeyya cakkhusamphasso meti na maññeyya yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā
tampi  na  maññeyya  tasmiṃpi  na  maññeyya  tatopi  na maññeyya
tammeti na maññeyya.
   {120.1} Sotaṃ na maññeyya . ghānaṃ na maññeyya . jivhaṃ
na  maññeyya  jivhāya  na  maññeyya  jivhāto  na  maññeyya
jivhā  meti  na  maññeyya  rase  na  maññeyya  jivhāviññāṇaṃ
na  maññeyya  jivhāsamphassaṃ na maññeyya yampidaṃ jivhāsamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi
na  maññeyya  tasmiṃpi  na  maññeyya  tatopi na maññeyya tammeti
na maññeyya.
   {120.2}  Kāyaṃ  na  maññeyya  .  manaṃ  na  maññeyya
manasmiṃ  na  maññeyya  manato  na  maññeyya  mano  meti
na  maññeyya  dhamme  na  maññeyya  manoviññāṇaṃ  manosamphassaṃ
yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  na  maññeyya  tasmiṃpi na maññeyya tatopi
na  maññeyya  tammeti  na  maññeyya  .  sabbaṃ  na  maññeyya
Sabbasmiṃ  na  maññeyya  sabbato  na  maññeyya  sabbaṃ  meti
na maññeyya . so evaṃ amaññamāno na kiñci 1- loke upādiyati
anupādiyaṃ  na  paritassati  aparitassaṃ  paccattaññeva  parinibbāyati
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   [121] Ejā bhikkhave rogo ejā gaṇḍo ejā sallaṃ. Tasmā
tiha bhikkhave tathāgato anejo viharati vītasallo . Tasmā tiha bhikkhave
bhikkhu cepi ākaṅkheyya anejo vihareyyaṃ vītasalloti. Sattamaṃ.
   [122]  Cakkhuṃ  na  maññeyya  cakkhusmiṃ na maññeyya cakkhuto
na maññeyya cakkhuṃ meti na maññeyya rūpe na maññeyya cakkhuviññāṇaṃ
cakkhusamphassaṃ    yampidaṃ    cakkhusamphassapaccayā    uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vā tampi na maññeyya
tasmiṃpi  na  maññeyya tatopi na maññeyya tammeti na maññeyya .
Yaṃ  hi  bhikkhave  maññati  yasmiṃ  maññati  yato  maññati  yaṃ meti
maññati   tato  taṃ  hoti  aññathā  aññathābhāvī  bhavasatto
loko bhavameva abhinandati .pe.
   {122.1}  Jivhaṃ na maññeyya jivhāya na maññeyya jivhāto
na maññeyya jivhā meti na maññeyya rase na maññeyya jivhāviññāṇaṃ
jivhāsamphassaṃ  yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ sukhaṃ
vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi na maññeyya tasmiṃpi na maññeyya
@Footnote: 1 Ma. Yu. kiñcipi.
Tatopi  na  maññeyya  tammeti  na  maññeyya  . yaṃ hi bhikkhave
maññati   yasmiṃ  maññati  yato  maññati  yaṃ  meti  maññati
tato   taṃ  hoti  aññathā  aññathābhāvī  bhavasatto  loko
bhavameva abhinandati .pe.
   {122.2}  Manaṃ  na  maññeyya  manasmiṃ  na maññeyya manato
na  maññeyya  mano  meti  na  maññeyya  dhamme  na  maññeyya
manoviññāṇaṃ    manosamphassaṃ    yampidaṃ    manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi
na  maññeyya  tasmiṃpi  na  maññeyya  tatopi na maññeyya tammeti
na  maññeyya  .  yaṃ  hi  bhikkhave  maññati  yasmiṃ  maññati yato
maññati  yammeti  maññati  tato  taṃ  hoti  aññathā  aññathābhāvī
bhavasatto loko bhavameva abhinandati.
   {122.3} Yāvatā bhikkhave khandhadhātuāyatanā tampi na maññeyya
tasmiṃpi  na maññeyya tatopi na maññeyya taṃ meti na maññeyya .
So evaṃ amaññamāno na kiñci loke upādiyati anupādiyaṃ na paritassati
aparitassaṃ  paccattaññeva  parinibbāyati  khīṇā  jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti. Aṭṭhamaṃ.
   [123] Dvayaṃ vo bhikkhave desissāmi . taṃ suṇātha. Kiñca 1-
bhikkhave  dvayaṃ  cakkhuñceva  rūpā  ca  sotañca  2-  saddā  ca
ghānañca  gandhā  ca  jivhā  ca  rasā  ca kāyo ca phoṭṭhabbā
@Footnote: 1 Yu. kiñci. 2 Ma. Yu. sotañceva ... ghānañceva ... jivhāceva ... manoceva.
Ca  mano  ca  dhammā  ca  idaṃ  vuccati  bhikkhave  dvayaṃ . yo
bhikkhave  evaṃ  vadeyya  ahametaṃ  dvayaṃ  paccakkhāya  aññaṃ  dvayaṃ
paññapessāmīti  .  tassa  vācā  vatthu  devassa  puṭṭho  ca na
sampāyeyya  uttariṃ  ca  vighātaṃ āpajjeyya . taṃ kissa hetu .
Yathā taṃ bhikkhave avisayasminti. Navamaṃ.
   [124]  Dvayaṃ  bhikkhave  paṭicca  viññāṇaṃ sambhoti . kathañca
bhikkhave  dvayaṃ  paṭicca  viññāṇaṃ  sambhoti  .  cakkhuñca  paṭicca
rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  cakkhuṃ  aniccaṃ  vipariṇāmi
aññathābhāvi  rūpā  aniccā  vipariṇāmino  aññathābhāvino  itthetaṃ
dvayaṃ  calañceva  byādhañca  1-  aniccaṃ  vipariṇāmi  aññathābhāvi
cakkhuviññāṇaṃ  aniccaṃ  vipariṇāmi  aññathābhāvi  .  yopi hetu yopi
paccayo  cakkhuviññāṇassa  uppādāya  sopi  hetu  sopi  paccayo
anicco  vipariṇāmī  aññathābhāvī  .  aniccaṃ  kho  pana  bhikkhave
paccayaṃ  paṭicca  uppannaṃ  cakkhuviññāṇaṃ  kuto  niccaṃ  bhavissati .
Yo  2-  kho  bhikkhave  imesaṃ  tiṇṇaṃ dhammānaṃ saṅgati sannipāto
samavāyo ayaṃ vuccati bhikkhave cakkhusamphasso.
   [125] Cakkhusamphassopi anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . yopi
hetu  yopi  paccayo  cakkhusamphassassa  uppādāya sopi hetu sopi
paccayo  anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . aniccaṃ kho pana bhikkhave
paccayaṃ  paṭicca  uppanno  cakkhusamphasso  kuto  nicco bhavissati .
@Footnote: 1 Ma. byathañca. Yu. byabyañca. evamuparipi .  2 Ma. Yu. yā. evamuparipi.
Phuṭṭho bhikkhave vedeti phuṭṭho ceteti phuṭṭho sañjānāti itthetepi
dhammā calā ceva byādhā 1- ca aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino
.pe.
   {125.1}  Jivhañca  paṭicca  rase ca uppajjati jivhāviññāṇaṃ
jivhā  aniccā  vipariṇāmī  aññathābhāvī  rasā aniccā vipariṇāmino
aññathābhāvino  itthetaṃ  dvayaṃ  calañceva byādhañca aniccaṃ vipariṇāmi
aññathābhāvi  jivhāviññāṇaṃ  aniccaṃ  vipariṇāmi  aññathābhāvi .
Yopi   hetu   yopi   paccayo  jivhāviññāṇassa  uppādāya
sopi  hetu  sopi  paccayo  anicco  vipariṇāmī  aññathābhāvī .
Aniccaṃ  kho  pana  bhikkhave  paccayaṃ  paṭicca  uppannaṃ jivhāviññāṇaṃ
kuto  niccaṃ  bhavissati  .  yo kho bhikkhave imesaṃ tiṇṇaṃ dhammānaṃ
saṅgati sannipāto samavāyo ayaṃ vuccati bhikkhave jivhāsamphasso.
   [126] Jivhāsamphassopi anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . Yopi
hetu  yopi  paccayo  jivhāsamphassassa uppādāya sopi hetu sopi
paccayo  anicco  vipariṇāmī  aññathābhāvī  .  aniccaṃ  kho  pana
bhikkhave  paccayaṃ  paṭicca  uppanno  jivhāsamphasso  kuto  nicco
bhavissati  .  phuṭṭho  bhikkhave  vedeti  phuṭṭho  ceteti  phuṭṭho
sañjānāti  itthetepi  dhammā  calā  ceva  byādhā  ca aniccā
vipariṇāmino aññathābhāvino .pe.
   {126.1}  Manañca  paṭicca  dhamme  ca uppajjati manoviññāṇaṃ
mano   anicco   vipariṇāmī   aññathābhāvī   dhammā  aniccā
vipariṇāmino     aññathābhāvino     itthetaṃ     dvayaṃ
@Footnote: 1 Ma. byathā. Yu. byayā.
Calañceva    byādhañca   aniccaṃ   vipariṇāmi   aññathābhāvi
manoviññāṇaṃ  aniccaṃ  vipariṇāmi  aññathābhāvi  .  yopi hetu yopi
paccayo  manoviññāṇassa  uppādāya  sopi  hetu  sopi  paccayo
anicco  vipariṇāmī  aññathābhāvī  .  aniccaṃ  kho  pana  bhikkhave
paccayaṃ  paṭicca  uppannaṃ  manoviññāṇaṃ  kuto  niccaṃ  bhavissati .
Yo  kho  bhikkhave  imesaṃ  tiṇṇaṃ  dhammānaṃ  saṅgati  sannipāto
samavāyo ayaṃ vuccati bhikkhave 1- manosamphasso.
   [127]  Manosamphassopi  anicco  vipariṇāmī  aññathābhāvī .
Yopi  hetu  yopi  paccayo  manosamphassassa uppādāya sopi hetu
sopi  paccayo  anicco  vipariṇāmī aññathābhāvī . aniccaṃ kho pana
bhikkhave  paccayaṃ  paṭicca  uppanno  manosamphasso  kuto  nicco
bhavissati  .  phuṭṭho  bhikkhave  vedeti  phuṭṭho  ceteti  phuṭṭho
sañjānāti  itthetepi  dhammā  calā  ceva  byādhā  ca aniccā
vipariṇāmino  aññathābhāvino  .  evaṃ  bhikkhave  dvayaṃ  paṭicca
manoviññāṇaṃ sambhotīti. Dasamaṃ.
          Channavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
     palokasuññā saṅkhittaṃ   channo puṇṇo ca bāhiyo
     ejena ca dve vuttā     dvayehi apare dveti.
            -------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [128] Chayime bhikkhave phassāyatanā adantā aguttā arakkhitā
asaṃvutā  dukkhādhivāhā  honti  .  katame  cha  . cakkhuṃ bhikkhave
phassāyatanaṃ  adantaṃ  aguttaṃ  arakkhitaṃ  asaṃvutaṃ  dukkhādhivāhaṃ  hoti
.pe.  jivhā  bhikkhave  phassāyatanaṃ  adantaṃ  aguttaṃ  arakkhitaṃ
asaṃvutaṃ  dukkhādhivāhaṃ  hoti  .pe.  mano  bhikkhave  phassāyatanaṃ
adantaṃ  aguttaṃ  arakkhitaṃ  asaṃvutaṃ  dukkhādhivāhaṃ  hoti . ime kho
bhikkhave  cha  phassāyatanā  adantā  aguttā  arakkhitā  asaṃvutā
dukkhādhivāhā honti.
   [129] Chayime bhikkhave phassāyatanā sudantā suguttā surakkhitā
susaṃvutā sukhādhivāhā honti . katame cha . cakkhuṃ bhikkhave phassāyatanaṃ
sudantaṃ  suguttaṃ  surakkhitaṃ  susaṃvutaṃ  sukhādhivāhaṃ  hoti  .pe. jivhā
bhikkhave  phassāyatanaṃ  sudantaṃ  suguttaṃ  surakkhitaṃ  susaṃvutaṃ  sukhādhivāhaṃ
hoti  .pe.  mano  bhikkhave  phassāyatanaṃ  sudantaṃ  suguttaṃ surakkhitaṃ
susaṃvutaṃ  sukhādhivāhaṃ  hoti  .  ime  kho bhikkhave cha phassāyatanā
sudantā  suguttā  surakkhitā  susaṃvutā  sukhādhivāhā  hontīti .
Idamavoca bhagavā .pe. Etadavoca satthā
   [130] Chaḷeva 1- phassāyatanāni bhikkhave 2- asaṃvuto yattha dukkhaṃ nigacchati
    tesañca ye saṃvaraṇaṃ avedisuṃ 3-    saddhā dutiyā viharantānavassutā.
    Disvāna rūpāni manoramāni       athopi disvā amanoramāni
@Footnote: 1 Ma. saḷeva .  2 Ma. Yu. bhikkhavo .   3 Yu. avediṃsu.
    Manorame rāgapathaṃ vinodaye       na cāppiyammeti manaṃ padosaye.
    Saddañca sutvā dutiyaṃ piyāppiyaṃ  piyamhi saddena samucchito siyā
    atho 1- piye dosagataṃ vinodaye    na cāppiyammeti manaṃ padosaye.
    Gandhañca ghatvā surabhiṃ manoramaṃ    athopi ghatvā asuciṃ akantiyaṃ
    akantiyasmiṃ paṭighaṃ vinodaye      chandānunīto na ca kantiye siyā.
    Rasañca bhotvā paritaṃ ca sādu 2-   athopi bhotvā na asādumekadā
    sāduṃ rasaṃ nājjhosāya bhuñjati 3-  virodhamāsādu 4- suno padaṃsaye.
    Phassena phuṭṭho na sukhena majjhe 5-  dukkhena phuṭṭhopi na sampavedhe
    phassadvayaṃ sukhadukkhaṃ 6- upekkhe 7- anānuruddho aviruddha kenaci.
    Papañcasaññā itarītarā narā   papañcayantā upayanti saññino
    manomayaṃ gehasitañca sabbaṃ      panujja nekkhammasitaṃ hi 8- iriyati 9-.
    Evaṃ mano chassu yadā subhāvito   phuṭṭhassa cittaṃ na vikampate kvaci
te rāgadosaṃ 10- hi 8- abhibhuyya bhikkhavo bhavatha jātimaraṇassa pāragāti.
Paṭhamaṃ.
   [131] Atha kho āyasmā   mālukyaputto ātāpī pahitatto
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  .pe. ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
mālukyaputto bhagavantaṃ etadavoca sādhu me bhante bhagavā saṅkhittena
dhammaṃ  desetu  yamahaṃ  bhagavato  dhammaṃ  sutvā  eko  vūpakaṭṭho
@Footnote: 1 Ma. athoppiye. Yu. athappiye .  2 Ma. rasañca bhotvāna asāditañca sāduṃ.
@Yu. rasañca bhotvā sāditajhca sāduñca .  3 Ma. bhuñje.
@4 Ma. virodhamāsādusu .... Yu. virodhamāsādūsu ... .  5 Ma. Yu. majje.
@6 Ma. Yu. sukhadukkhe .  7 Yu. upekkho. 8 Ma. Yu. hisaddo natthi.
@9 Ma. Yu. irīyati. 10 Ma. Yu. rāgadose.
Appamatto   ātāpī  pahitatto  vihareyyanti  .  etthadāni
mālukyaputta  kiṃ dahare bhikkhū vakkhāmi 1- yatra hi nāma tvaṃ 2-
jiṇṇo   vuḍḍho   3-   mahallako  addhagato  vayoanuppatto
saṅkhittena ovādaṃ yācasīti.
   [132] Kiñcāpihaṃ 4- bhante jiṇṇo vuḍḍho mahallako addhagato
vayoanuppatto  .  desetu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena dhammaṃ
desetu  sugato  saṅkhittena  dhammaṃ  appeva  nāmāhaṃ  bhagavato
bhāsitassa  atthaṃ  ājāneyyaṃ  appeva  nāmāhaṃ  bhagavato bhāsitassa
dāyādo assanti.
   {132.1} Taṃ kiṃ maññasi mālukyaputta ye te cakkhuviññeyyā rūpā
adiṭṭhā adiṭṭhapubbā na ca passi na ca te hoti passeyyanti atthi te
tattha chando vā rāgo vā pemaṃ vāti. No hetaṃ bhante. Ye te
sotaviññeyyā saddā assutā assutapubbā na ca suṇāsi na ca te
hoti suṇeyyanti atthi te tattha chando vā rāgo vā pemaṃ vāti. No
hetaṃ bhante . ye te ghānaviññeyyā gandhā aghāyitā aghāyitapubbā
na ca ghāyasi na ca te hoti ghāyeyyanti atthi te tattha .pe. Ye te
jivhāviññeyyā  rasā  asāyitā asāyitapubbā na ca sāyasi na ca
te hoti sāyeyyanti atthi te tattha .pe. ye te kāyaviññeyyā
phoṭṭhabbā  asamphuṭṭhā asamphuṭṭhapubbā na ca phussi na ca te hoti
phuseyyanti  atthi  te  tattha  .pe.  ye  te  manoviññeyyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. vakkhāma .  2 Ma. Yu. bhikkhu .  3 Ma. vuddho. evamuparipi.
@4 Ma. kiñcāpāhaṃ. Yu. kiñcāpahaṃ.
Dhammā  aviññātā  aviññātapubbā  na  ca  vijānāsi  na  ca
te  hoti  vijāneyyanti  atthi te tattha chando vā rāgo vā
pemaṃ vāti. No hetaṃ bhante.
   [133]  Ettha  ca  te  mālukyaputta diṭṭhasutamutaviññātabbesu
dhammesu  diṭṭhe  diṭṭhamattaṃ  bhavissati  sute  sutamattaṃ  bhavissati
mute  mutamattaṃ  bhavissati  viññāte  viññātamattaṃ  bhavissati .
Yato  kho  te  mālukyaputta  diṭṭhasutamutaviññātabbesu  dhammesu
diṭṭhe  diṭṭhamattaṃ  bhavissati  sute  sutamattaṃ  bhavissati mute mutamattaṃ
bhavissati   viññāte   viññātamattaṃ   bhavissati   tato   tvaṃ
mālukyaputta  na  tena  yato tvaṃ mālukyaputta na tena tato tvaṃ
mālukyaputta  na  tattha  yato  tvaṃ  mālukyaputta  na  tattha tato
tvaṃ  mālukyaputta  nevidha  na  huraṃ  na  ubhayamantarena esevanto
dukkhassāti  .  imassa  khvāhaṃ  bhante  bhagavato  1-  saṅkhittena
bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānāmi.
   [134] Rūpaṃ disvā sati muṭṭhā    piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā 2- tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā rūpasambhavā
     abhijjhā ca vihesā ca       cittamassūpahaññati
     evaṃ ācinato dukkhaṃ        ārā nibbāna vuccati.
     Saddaṃ sutvā sati muṭṭhā     piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavatā .   2 Ma. Yu. ajjhosa. evamuparipi.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā saddasambhavā
     abhijjhā ca vihesā ca       cittamassūpahaññati
     evaṃ ācinato dukkhaṃ        ārā nibbāna vuccati.
     Gandhaṃ ghātvā 1- sati muṭṭhā piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā gandhasambhavā
     abhijjhā ca vihesā ca       cittamassūpahaññati
     evaṃ ācinato dukkhaṃ        ārā nibbāna vuccati.
     Rasaṃ bhotvā sati muṭṭhā      piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā rasasambhavā
         .pe.             ārā nibbāna vuccati.
     Phoṭṭhabbaṃ phussa sati muṭṭhā   piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā phoṭṭhabbasambhavā
         .pe.              ārā nibbāna vuccati.
     Dhammaṃ ñatvā sati muṭṭhā     piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā dhammasambhavā
     abhijjhā ca vihesā ca       cittamassūpahaññati
@Footnote: 1 Ma. ghatvā.
     Evaṃ ācinato dukkhaṃ        ārā nibbāna vuccati.
   [135] Na so rajjati rūpesu     rūpaṃ disvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa passato rūpaṃ       sevato cāpi vedanaṃ
     khiyyati no paciyati          evaṃ so caratī sato
     evaṃ apacinato dukkhaṃ       santike nibbāna vuccati.
     Na so rajjati saddesu       saddaṃ sutvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa suṇato saddaṃ       sevato cāpi vedanaṃ
     khiyyati no paciyati          evaṃ so caratī sato
     evaṃ apacinato dukkhaṃ       santike nibbāna vuccati.
     Na so rajjati gandhesu       gandhaṃ ghātvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa ghāyato gandhaṃ      sevato cāpi vedanaṃ
     khiyyati no paciyati          evaṃ so caratī sato
     evaṃ apacinato dukkhaṃ       santike nibbāna vuccati.
     Na so rajjati rasesu         rasaṃ bhotvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa sāyato rasaṃ        sevato cāpi vedanaṃ
         .pe.              santike nibbāna vuccati.
     Na so rajjati phassesu       phassaṃ phussa paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa phusato phassaṃ        sevato cāpi vedanaṃ
          .pe.             santike nibbāna vuccati.
     Na so rajjati dhammesu       dhammaṃ ñatvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa jānato dhammaṃ       sevato cāpi vedanaṃ
     khiyyati no paciyati          evaṃ so caratī sato
     evaṃ apacinato dukkhaṃ        santike nibbāna vuccati.
Imassa  khvāhaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena
atthaṃ ājānāmīti.
   [136]  Sādhu  sādhu mālukyaputta sādhu kho tvaṃ mālukyaputta
mayā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānāsi.
   [137] Rūpaṃ disvā sati muṭṭhā    piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā rūpasambhavā
     abhijjhā ca vihesā ca       cittamassūpahaññati
     evaṃ ācinato dukkhaṃ        ārā nibbāna vuccati .pe.
   [138] Na so rajjati dhammesu    dhammaṃ ñatvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa jānato dhammaṃ      sevato cāpi vedanaṃ
     khiyyati no paciyati          evaṃ so caratī sato
     evaṃ apacinato dukkhaṃ .pe.   santike nibbāna vuccati 1-.
   Imassa  kho  mālukyaputta  mayā  saṅkhittena bhāsitassa evaṃ
vitthārena attho daṭṭhabboti.
   [139]  Atha  kho  āyasmā  mālukyaputto bhagavato bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  atha  kho  āyasmā  mālukyaputto
eko  vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto  virahanto  na
cirasseva  yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  vihāsi  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi .
Aññataro ca panāyasmā mālukyaputto arahataṃ ahosīti. Dutiyaṃ.
   [140] Parihānadhammañca vo bhikkhave desissāmi aparihānadhammañca
cha  ca  abhibhāyatanāni  taṃ  suṇātha . kathañca bhikkhave parihānadhammo
hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno  cakkhunā rūpaṃ disvā uppajjanti
pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā  tañce [2]-
bhikkhu  adhivāseti  nappajahati  na  vinodeti  na  byantīkaroti
na  anabhāvaṃ  gameti  .  veditabbametaṃ bhikkhave bhikkhunā parihāyāmi
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuccatīti .   2 Yu. bhikkhave. evamīdisesu ṭhānesu.
Kusalehi dhammehi parihānaṃ hetaṃ vuttaṃ bhagavatāti .pe.
   {140.1}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno jivhāya rasaṃ sāyitvā
uppajjanti  .pe. puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno manasā dhammaṃ viññāya
uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā
tañce  bhikkhu  adhivāseti nappajahati na vinodeti na byantīkaroti na
anabhāvaṃ gameti . veditabbametaṃ bhikkhave bhikkhunā parihāyāmi kusalehi
dhammehi .pe. parihānaṃ hetaṃ vuttaṃ bhagavatāti . evaṃ kho bhikkhave
parihānadhammo hoti.
   [141]  Kathañca bhikkhave aparihānadhammo hoti . idha bhikkhave
bhikkhuno  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  uppajjanti pāpakā akusalā dhammā
sarasaṅkappā  saññojaniyā  tañce bhikkhu nādhivāseti pajahati vinodeti
byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti  .  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā
na  parihāyāmi  kusalehi  dhammehi  aparihānaṃ  hetaṃ  vutaṃ bhagavatāti
.pe.
   {141.1}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno jivhāya rasaṃ sāyitvā
uppajjanti  .pe.  puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  manasā  dhammaṃ
viññāya   uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā
saññojaniyā  tañce  bhikkhu nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti
anabhāvaṃ  gameti  .  veditabbametaṃ  bhikkhave bhikkhunā na parihāyāmi
kusalehi  dhammehi  aparihānaṃ  hetaṃ  vuttaṃ  bhagavatāti . evaṃ kho
bhikkhave aparihānadhammo hoti.
   [142] Katamāni ca bhikkhave cha abhibhāyatanāni . idha bhikkhave
bhikkhuno  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na  uppajjanti  pāpakā  akusalā
dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā
abhibhūtametaṃ  āyatanaṃ  abhibhāyatanaṃ  hetaṃ  vuttaṃ  bhagavatāti  .pe.
Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  manasā dhammaṃ viññāya na uppajjanti
pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā  veditabbametaṃ
bhikkhave  bhikkhunā  abhibhūtametaṃ  āyatanaṃ  abhibhāyatanaṃ  hetaṃ  vuttaṃ
bhagavatāti. Imāni vuccanti bhikkhave cha abhibhāyatanānīti. Tatiyaṃ.
   [143]  Sāvatthīnidānaṃ  .pe.  pamādavihāriñca  vo  bhikkhave
desissāmi  appamādavihāriñca  taṃ  suṇātha  .  kathañca  bhikkhave
pamādavihārī  hoti  .  cakkhundriyaṃ asaṃvutassa bhikkhave viharato cittaṃ
byāsiccati  1-  cakkhuviññeyyesu  rūpesu  tassa  byāsittacittassa
pāmujjaṃ na hoti pāmujje asati pīti na hoti pītiyā asati passaddhi na
hoti  passaddhiyā  asati  dukkhaṃ  viharati dukkhino cittaṃ na samādhiyati
asamāhite  citte  dhammā  na  pātubhavanti  dhammānaṃ  apātubhāvā
pamādavihārītveva  saṅkhaṃ  gacchati .pe. jivhindriyaṃ asaṃvutassa bhikkhave
viharato   cittaṃ  byāsiccati  jivhāviññeyyesu  rasesu  tassa
byāsittacittassa .pe. pamādavihārītveva saṅkhaṃ gacchati .pe. Manindriyaṃ
asaṃvutassa  bhikkhave viharato cittaṃ byāsiccati manoviññeyyesu dhammesu
tassa  byāsittacittassa  pāmujjaṃ  na  hoti  pāmujje  asati  pīti
@Footnote: 1 Ma. Yu. byāsiñcati. evamuparipi.
Hoti  pītiyā  asati  passaddhi  na  hoti  passaddhiyā  asati dukkhaṃ
viharati  dukkhino  cittaṃ  na  samādhiyati asamāhite citte dhammā na
pātubhavanti   dhammānaṃ   apātubhāvā   pamādavihārītveva   saṅkhaṃ
gacchati. Evaṃ kho bhikkhave pamādavihārī hoti.
   [144]  Kathañca  bhikkhave  appamādavihārī hoti . cakkhundriyaṃ
saṃvutassa  bhikkhave  viharato  cittaṃ  na  byāsiccati  cakkhuviññeyyesu
rūpesu   tassa  abyāsittacittassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa
pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ
viharati  sukhino  cittaṃ  samādhiyati samāhite citte dhammā pātubhavanti
dhammānaṃ   pātubhāvā   appamādavihārītveva   saṅkhaṃ   gacchati
.pe.  jivhindriyaṃ  saṃvutassa  bhikkhave  viharato cittaṃ na byāsiccati
.pe.  appamādavihārītveva  saṅkhaṃ  gacchati  .pe.  manindriyaṃ
saṃvutassa  bhikkhave  viharato  cittaṃ  na  byāsiccati  manoviññeyyesu
dhammesu  tassa  abyāsittacittassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa
pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ
vedayati 1- sukhino cittaṃ samādhiyati samāhite citte dhammā pātubhavanti
dhammānaṃ   pātubhāvā  appamādavihārītveva  saṅkhaṃ  gacchati  .
Evaṃ kho bhikkhave appamādavihārī hotīti. Catutthaṃ.
   [145]  Saṃvarañca  vo  bhikkhave  desessāmi  asaṃvarañca  taṃ
suṇātha  .  kathañca  bhikkhave  asaṃvaro  hoti  .  santi  bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. vediyati.
Cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati .
Veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā parihāyāmi kusalehi dhammehi parihānaṃ
hetaṃ  vuttaṃ  bhagavatāti  .pe.  santi  bhikkhave  jivhāviññeyyā
rasā  .pe.  santi  bhikkhave  manoviññeyyā dhammā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati
abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā
parihāyāmi  kusalehi  dhammehi  parihānaṃ  hetaṃ  vuttaṃ  bhagavatāti .
Evaṃ kho bhikkhave asaṃvaro hoti.
   [146] Kathañca bhikkhave saṃvaro hoti. Santi bhikkhave cakkhuviññeyyā
rūpā   iṭṭhā   kantā   manāpā   piyarūpā   kāmūpasañhitā
rajaniyā  tañce  bhikkhu  nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya 1-
tiṭṭhati  .  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā na parihāyāmi kusalehi
dhammehi  aparihānaṃ  hetaṃ  vuttaṃ  bhagavatāti  .pe.  santi bhikkhave
jivhāviññeyyā  rasā  .pe.  santi bhikkhave manoviññeyyā dhammā
iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce
bhikkhu  nābhinandati  nābhivadati  na ajjhosāya tiṭṭhati . veditabbametaṃ
bhikkhave  bhikkhunā  na  parihāyāmi  kusalehi dhammehi aparihānaṃ hetaṃ
vuttaṃ bhagavatāti. Evaṃ kho bhikkhave saṃvaro hotīti. Pañcamaṃ.
   [147]  Samādhiṃ  bhikkhave bhāvetha . samāhito bhikkhave bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. Yu. nājjhosāya. evamuparipi.
Yathābhūtaṃ  pajānāti  .  kiñca yathābhūtaṃ pajānāti . cakkhuṃ aniccanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  rūpā  aniccāti  yathābhūtaṃ pajānāti cakkhuviññāṇaṃ
aniccanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  cakkhusamphasso  aniccoti  yathābhūtaṃ
pajānāti yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ
vā  adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccanti yathābhūtaṃ pajānāti .pe. mano
aniccoti yathābhūtaṃ pajānāti dhammā ... Manoviññāṇaṃ ... Manosamphasso
yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccanti yathābhūtaṃ pajānāti . samādhiṃ bhikkhave
bhāvetha. Samāhito bhikkhave bhikkhu yathābhūtaṃ pajānātīti. Chaṭṭhaṃ.
   [148] Paṭisallīnā 1- bhikkhave yogamāpajjatha. Paṭisallīno bhikkhave
bhikkhu  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  kiñca  yathābhūtaṃ  pajānāti . cakkhuṃ
aniccanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  rūpā  aniccāti  yathābhūtaṃ  pajānāti
cakkhuviññāṇaṃ  aniccanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  cakkhusamphasso  aniccoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi aniccanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  .  paṭisallīnā  bhikkhave  yogamāpajjatha .
Paṭisallīno bhikkhave bhikkhu yathābhūtaṃ pajānātīti. Sattamaṃ.
   [149] Yaṃ 2- bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati  .  kiñci  bhikkhave na tumhākaṃ . cakkhuṃ
bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo  pahīnaṃ hitāya sukhāya
@Footnote: 1 Ma. paṭisallāne. Yu. paṭisallānaṃ. evamuparipi .  2 Yu. yaṃpi.
Bhavissati  .  rūpā na tumhākaṃ te pajahatha te vo pahīnā hitāya
sukhāya  bhavissanti  .  cakkhuviññāṇaṃ  na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo
pahīnaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati  .  cakkhusamphasso  na tumhākaṃ taṃ
pajahatha  so  vo  pahīno  hitāya  sukhāya  bhavissati  .  yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo pahīnaṃ
hitāya sukhāya bhavissati .pe.
   {149.1} Jivhā na tumhākaṃ taṃ pajahatha sā vo pahīnā hitāya
sukhāya bhavissati . rasā na tumhākaṃ te pajahatha te vo pahīnā hitāya
sukhāya  bhavissanti  .  jivhāviññāṇaṃ na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo
pahīnaṃ hitāya sukhāya bhavissata . jivhāsamphasso na tumhākaṃ taṃ pajahatha
so vo pahīno hitāya sukhāya bhavissati . yampidaṃ jivhāsamphassapaccayā
uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi na tumhākaṃ
taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ hitāya sukhāya bhavissati.
   {149.2} Mano na tumhākaṃ taṃ pajahatha so vo pahīno hitāya sukhāya
bhavissati . dhammā na tumhākaṃ te pajahatha te vo pahīnā hitāya sukhāya
bhavissanti . manoviññāṇaṃ na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ hitāya
sukhāya  bhavissati  .  manosamphasso  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha so
vo  pahīno  hitāya  sukhāya  bhavissati . yampidaṃ manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi
Na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ hitāya sukhāya bhavissati.
   {149.3} Seyyathāpi bhikkhave yaṃ imasmiṃ jetavane tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ
taṃ jano hareyya vā ḍaheyya vā yathāpaccayaṃ vā kareyya api nu
tumhākaṃ  evamassa  amhe  jano  harati vā ḍahati vā yathāpaccayaṃ
vā  karotīti  .  no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu . na hi
no  etaṃ 1- bhante attā vā attaniyaṃ vāti . evameva kho
bhikkhave  cakkhuṃ  na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ hitāya sukhāya
bhavissati  .  rūpā  na tumhākaṃ . cakkhuviññāṇaṃ ... cakkhusamphasso
.pe.   yampidaṃ   manosamphassapaccayā   uppajjati   vedayitaṃ
sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  na  tumhākaṃ  taṃ
pajahatha taṃ vo pahīnaṃ hitāya sukhāya bhavissatīti. Aṭṭhamaṃ.
   [150]  Yampi  bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ vo
pahīnaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati  .  kiñca bhikkhave na tumhākaṃ .
Cakkhuṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo  pahīnaṃ hitāya
sukhāya  bhavissati  .  rūpā  na  tumhākaṃ  te  pajahatha  te vo
pahīnā  hitāya  sukhāya  bhavissanti  .  cakkhuviññāṇaṃ  na  tumhākaṃ
taṃ  pajahatha  taṃ  vo pahīnaṃ hitāya sukhāya bhavissati . cakkhusamphasso
na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  so  vo pahīno hitāya sukhāya bhavissati
.pe.  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā
dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha taṃ
@Footnote: 1 Yu. no hetaṃ.
Vo  pahīnaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati . yampi bhikkhave na tumhākaṃ
taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ hitāya sukhāya bhavissatīti. Navamaṃ.
   [151]  Udako  sudaṃ  bhikkhave rāmaputto evaṃ vācaṃ bhāsati
idaṃ  jātu  vedagū  idaṃ jātu pabbaji 1- idaṃ jātu apalikhataṃ 2-
gaṇḍamūlaṃ  palikhaṇiṃti 3- . taṃ kho panetaṃ bhikkhave udako rāmaputto
avedagūyeva  samāno  vedagūsmīti  bhāsati  apabbajiyeva 4- samāno
pabbajismīti  bhāsati  apalikhataṃyeva  gaṇḍamūlaṃ  palikhataṃ  me  gaṇḍamūlanti
bhāsati  .  atha  5-  kho  taṃ  bhikkhave  bhikkhu sammā vadamāno
vadeyya  idaṃ  jātu  vedagū  idaṃ jātu pabbaji idaṃ jātu apalikhataṃ
gaṇḍamūlaṃ  palikhaṇiṃti  .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  vedagū  hoti .
Yato  kho  bhikkhave bhikkhu channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca atthaṅgamañca
assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  vedagū hoti . kathañca bhikkhave bhikkhu pabbaji
hoti  .  yato  kho  bhikkhave bhikkhu channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā
anupādā  vimutto  hoti  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu pabbaji
hoti.
   {151.1}  Kathañca  bhikkhave bhikkhuno 6- ca apalikhataṃ gaṇḍamūlaṃ
palikhataṃ  hoti  .  gaṇḍoti kho bhikkhave imassetaṃ cātummahābhūtikassa
kāyassa   adhivacanaṃ   mātāpettikasambhavassa   odanakummāsūpacayassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbajī .  2 Yu. palikhitaṃ. evamuparipi .  3 Yu. palikhaṇīti .  4 Ma. Yu.
@asabbajī .  5 Sī. Ma. Yu. idha .  6 Yu. bhikkhu apalikhitaṃ.
Aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammassa   .   gaṇḍamūlanti   kho
bhikkhave  taṇhāyetaṃ  adhivacanaṃ . yato kho bhikkhave bhikkhuno taṇhā
pahīnā  hoti  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ
anuppādadhammā  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhuno apalikhataṃ gaṇḍamūlaṃ
palikhataṃ hoti.
   {151.2} Udako sudaṃ bhikkhave rāmaputto evaṃ vācaṃ bhāsati idaṃ
jātu  vedagū  idaṃ  jātu  pabbaji  idaṃ  jātu  apalikhataṃ  gaṇḍamūlaṃ
palikhaṇiṃti  .  taṃ kho panetaṃ bhikkhave udako rāmaputto avedagūyeva
samāno  vedagūsmīti  bhāsati  apabbajiyeva  samāno  pabbajismīti
bhāsati  apalikhataññeva  gaṇḍamūlaṃ  palikhatamme  gaṇḍamūlanti  bhāsati .
Idaṃ 1- kho bhikkhave bhikkhu sammā vadamāno vadeyya idaṃ jātu vedagū
idaṃ jātu pabbaji idaṃ jātu apalikhataṃ gaṇḍamūlaṃ palikhaṇiṃti. Dasamaṃ.
          Chaḷavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
    dve saṅgayhā parihānaṃ     pamādavihārī ca saṃvaro
    samādhi paṭisallīnaṃ 2-      dvenatumhākena udakoti.
         Dutiyapaṇṇāsake vagguddānaṃ
    avijjā migajālaṃ kho 3-    gilānaṃ channaṃ catutthakaṃ
    chaḷavaggena paññāsaṃ      dutiyo paññāsako ayanti.
           Paṭhamaṃ samattaṃ 4-.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. idha kho taṃ ... . 2 Ma. paṭisallānaṃ. Yu. paṭisallāna . 3 Ma. Yu. ca.
@4 Ma. paṭhamasatakaṃ. Yu. paṭhamaasataṃ.
          Yogakkhemivaggo paṭhamo
   [152] Yogakkhemipariyāyaṃ 1- vo bhikkhave dhammapariyāyaṃ desissāmi
taṃ suṇātha . katamo ca bhikkhave yogakkhemipariyāyo dhammapariyāyo .
Santi  bhikkhave  cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajaniyā  te  tathāgatassa  pahīnā  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  tesañca
pahānāya  akkhāsi  yogaṃ  tasmā  tathāgato  yogakkhemīti  vuccati
.pe.  santi  bhikkhave  jivhāviññeyyā  rasā  .pe.  santi
bhikkhave  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajaniyā  te  tathāgatassa  pahīnā  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  tesañca
pahānāya  akkhāsi  yogaṃ  tasmā  tathāgato yogakkhemīti vuccati .
Ayaṃ kho bhikkhave yogakkhemipariyāyo dhammapariyāyoti. Paṭhamaṃ.
   [153] Kismiṃ nu kho bhikkhave sati kaṃ 1- upādāya uppajjati
ajjhattaṃ  sukhadukkhanti  .  bhagavaṃmūlakā no bhante dhammā . cakkhusmiṃ
kho  bhikkhave  sati  cakkhuṃ  upādāya  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ
.pe.  jivhāya  sati  jivhaṃ  upādāya  uppajjati ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ
.pe.  manamhi  sati  manaṃ  upādāya uppajjati ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ .
@Footnote: 1 Yu. yogakkhemī ... .  2 Sī. Ma. Yu. kiṃ.
Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave cakkhuṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti.
   {153.1} Aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ api nu taṃ anupādāya
uppajjeyya  ajjhattaṃ sukhadukkhanti . no hetaṃ bhante .pe. jivhā
niccā vā aniccā vāti . aniccā bhante . Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā
taṃ sukhaṃ vāti.
   {153.2}  Dukkhaṃ  bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
api  nu  taṃ  anupādāya  uppajjeyya  ajjhattaṃ sukhadukkhanti . no
hetaṃ  bhante  .pe.  mano nicco vā anicco vāti . anicco
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  api  nu  taṃ  anupādāya
uppajjeyya ajjhattaṃ sukhadukkhanti . no hetaṃ bhante . evaṃ passaṃ
bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  cakkhusmiṃpi  nibbindati .pe. jivhāyapi
nibbindati   manasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ  virajjati  virāgā
vimuccati  .  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti
vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti .
Dutiyaṃ.
   [154]  Dukkhassa  bhikkhave  samudayañca  atthaṅgamañca desissāmi
taṃ  suṇātha  .  katamo  ca  bhikkhave dukkhassa samudayo . cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā   vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  ayaṃ  dukkhassa
Samudayo  .pe.  jivhañca  paṭicca  rase ca uppajjati jivhāviññāṇaṃ
tiṇṇaṃ   saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā   ayaṃ   dukkhassa   samudayo  .pe.  manañca  paṭicca
dhamme   ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  . ayaṃ kho bhikkhave
dukkhassa samudayo.
   [155] Katamo ca bhikkhave dukkhassa atthaṅgamo 1- . Cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   tassāyeva
taṇhāya asesavirāganirodhā upādānanirodho upādānanirodhā bhavanirodho
bhavanirodhā   jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā   nirujjhanti   .  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  ayaṃ  dukkhassa atthaṅgamo .pe.
Jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  jivhāviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ
saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā
tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodhā upādānanirodho upādānanirodhā
.pe.   ayaṃ   dukkhassa   atthaṅgamo   .pe.   manañca
paṭicca   dhamme  ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati
phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  tassāyeva
taṇhāya   asesavirāganirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā
@Footnote: 1 Yu. atthagamo. sabbattha īdisameva.
Bhavanirodho   bhavanirodhā   jātinirodho   jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti  .  evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  ayaṃ  kho  bhikkhave  dukkhassa
atthaṅgamoti. Tatiyaṃ.
   [156]  Lokassa  bhikkhave  samudayañca  atthaṅgamañca desissāmi
taṃ  suṇātha  .  katamo  ca  bhikkhave lokassa samudayo . cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  .  ayaṃ
lokassa  samudayo  .pe.  jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati
.pe.  manañca  paṭicca  dhamme  ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ
tiṇṇaṃ   saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti. Ayaṃ kho bhikkhave lokassa samudayo.
   [157]  Katamo  ca  bhikkhave lokassa atthaṅgamo . cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   tassāyeva
taṇhāya asesavirāganirodhā upādānanirodho upādānanirodhā bhavanirodho
Bhavanirodhā   jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā   nirujjhanti   .  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  ayaṃ  lokassa atthaṅgamo .pe.
Jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  .pe.  manañca  paṭicca
dhamme   ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  tassāyeva  taṇhāya
asesavirāganirodhā  upādānanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  ayaṃ  kho  bhikkhave  lokassa
atthaṅgamoti. Catutthaṃ.
   [158] Kismiṃ nu kho bhikkhave sati kiṃ upādāya kiṃ abhinivissa
seyyohamasmīti  vā  hoti  sadisohamasmīti  vā  hoti  hīnohamasmīti
vā  hotīti  .  bhagavaṃmūlakā  no  bhante dhammā . cakkhusmiṃ kho
bhikkhave  sati  cakkhuṃ  upādāya  cakkhuṃ abhinivissa seyyohamasmīti vā
hoti  sadisohamasmīti  vā  hoti  hīnohamasmīti  vā  hoti  .pe.
Jivhāya  sati  .pe.  manasmiṃ  sati  manaṃ  upādāya manaṃ abhinivissa
seyyohamasmīti  vā  hoti  sadisohamasmīti  vā  hoti  hīnohamasmīti
vā  hoti  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave cakkhuṃ niccaṃ vā aniccaṃ
vāti.
   {158.1} Aniccaṃ bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ 1- sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ api nu taṃ
anupādāya  seyyohamasmīti  vā  assa  sadisohamasmīti  vā  assa
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Hīnohamasmīti  vā  assāti  .  no  hetaṃ  bhante .pe. jivhā
niccā  vā  aniccā vāti . aniccā bhante .pe. mano nicco
vā  anicco  vāti . anicco bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā
taṃ sukhaṃ vāti.
   {158.2}  Dukkhaṃ  bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
api  nu  taṃ  anupādāya  seyyohamasmīti  vā  assa sadisohamasmīti
vā  assa  hīnohamasmīti  vā  assāti  .  no hetaṃ bhante .
Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  cakkhusmiṃpi  nibbindati
.pe.  jivhāyapi  nibbindati  .pe.  manasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ
virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti .
Khīṇā   jāti   vusitaṃ   brahmacariyaṃ   kataṃ   karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti. Pañcamaṃ.
   [159]  Saññojaniye  ca  bhikkhave  dhamme  desissāmi
saññojanañca  taṃ  suṇātha  . katame ca bhikkhave saññojaniyā dhammā
katamañca  saññojanaṃ  .  cakkhuṃ  bhikkhave  saññojaniyo  dhammo
yo  tattha  chandarāgo  taṃ  tattha  saññojanaṃ  .pe.  jivhā
saññojaniyo  dhammo  .pe.  mano  saññojaniyo  dhammo yo tattha
chandarāgo  taṃ  tattha  saññojanaṃ  .  ime  vuccanti  bhikkhave
saññojaniyā dhammā idaṃ saññojananti. Chaṭṭhaṃ.
   [160]  Upādāniye  ca bhikkhave dhamme desissāmi upādānaṃ
ca  taṃ  suṇātha  .  katame  ca  bhikkhave  upādāniyā  dhammā
Katamañcupādānaṃ  .  cakkhuṃ  bhikkhave  upādāniyo  dhammo yo tattha
chandarāgo  taṃ  tattha  upādānaṃ  .pe. jivhā upādāniyo dhammo
.pe.  mano  upādāniyo  dhammo  yo  tattha  chandarāgo  taṃ
tattha  upādānaṃ  .  ime  vuccanti  bhikkhave  upādāniyā dhammā
idaṃ upādānanti. Sattamaṃ.
   [161]  Cakkhuṃ  bhikkhave anabhijānaṃ aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ
abhabbo  dukkhakkhayāya  .pe.  jivhaṃ  .pe.  manaṃ  anabhijānaṃ
aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya  .  cakkhuñca
kho  bhikkhave  abhijānaṃ  parijānaṃ  virājayaṃ pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāya
.pe.  jivhaṃ  kāyaṃ  manaṃ  abhijānaṃ  parijānaṃ  virājayaṃ  pajahaṃ
bhabbo dukkhakkhayāyāti. Aṭṭhamaṃ.
   [162]  Rūpe  bhikkhave anabhijānaṃ aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ
abhabbo dukkhakkhayāya . sadde ... gandhe ... Rase ... Phoṭṭhabbe
dhamme  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  avirājayaṃ appajahaṃ abhabbo dukkhakkhayāya
rūpe  ca  kho  bhikkhave  abhijānaṃ  parijānaṃ  virājayaṃ pajahaṃ bhabbo
dukkhakkhayāya . sadde ... Gandhe ... Rase ... Phoṭṭhabbe ... Dhamme
abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāyāti. Navamaṃ
   [163] Ekaṃ samayaṃ bhagavā ñātike 1- viharati giñjakāvasathe.
Atha  kho  bhagavā  rahogato  paṭisallīno  imaṃ  dhammapariyāyaṃ abhāsi
cakkhuñca   paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ
saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nātithe.
Taṇhāpaccayā   upādānaṃ   upādānapaccayā   bhavo  bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti  .  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo hoti
.pe.  jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  .pe.  manañca
paṭicca  dhamme  ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ    sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   sambhavanti   .
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [164]  Cakkhuñca  paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ
tiṇṇaṃ   saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā  tassāyeva  taṇhāya  asesavirāganirodhā  upādānanirodho
upādānanirodhā  bhavanirodho  bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā
jarāmaraṇaṃ    sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   nirujjhanti   .
Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho hoti .pe. jivhañca
paṭicca  rase  ca  uppajjati  .pe.  manañca  paṭicca  dhamme  ca
uppajjati   manoviññāṇaṃ   tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā
vedanā  vedanāpaccayā taṇhā tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodhā
upādānanirodho    upādānanirodhā    .pe.    evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu  bhagavato
upassuti  ṭhito  hoti  .  addasā  kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ upassutiṃ
ṭhitaṃ  disvāna  taṃ  bhikkhuṃ etadavoca assosi [1]- tvaṃ bhikkhu imaṃ
dhammapariyāyanti  .  evaṃ  bhante  .  uggaṇhāhi  tvaṃ bhikkhu imaṃ
dhammapariyāyaṃ  pariyāpuṇāhi  tvaṃ  bhikkhu  imaṃ  dhammapariyāyaṃ  dhārehi
tvaṃ  bhikkhu  imaṃ  dhammapariyāyaṃ  atthasañhitoyaṃ  bhikkhu  dhammapariyāyo
ādibrahmacariyakoti. Dasamaṃ.
         Yogakkhemivaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     yogakkhemi upādāya     dukkhaloko ca seyyo ca
     saññojanaṃ upādānaṃ    dveparijānaṃ 2- upassūtīti.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. no .   2 Yu. dvepajānaṃ.
          Lokakāmaguṇavaggo dutiyo
   [165]  Santi  bhikkhave  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati
abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu āvāsagato
mārassa  mārassa  vasaṃ gato paṭimukkassa mārapāso bandho 1- so
mārabandhanena  yathākāmakaraṇīyo  pāpimato  .pe.  santi  bhikkhave
jivhāviññeyyā  rasā  .pe.  santi bhikkhave manoviññeyyā dhammā
iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce
bhikkhu  abhinandati  abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati . ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu  āvāsagato mārassa mārassa vasaṃ gato paṭimukkassa mārapāso
bandho so mārabandhanena yathākāmakaraṇīyo pāpimato.
   [166]  Santi  ca  kho bhikkhave cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
na  abhinandati  na  abhivadati  na  ajjhosāya tiṭṭhati . ayaṃ vuccati
bhikkhave bhikkhu na āvāsagato mārassa [2]- mārassa vasaṃ gato ummukkassa
mārapāso  mutto  so  mārabandhanena na yathākāmakaraṇīyo pāpimato
.pe.  santi  bhikkhave jivhāviññeyyā rasā iṭṭhā kantā manāpā
piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  na  abhinandati
na  abhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. Yu. baddho. evamuparipi. 2 Ma. Yu. nasaddo dissati. evamuparipi.
Na  āvāsagato  mārassa  mārassa vasaṃ gato ummukkassa mārapāso
mutto  so  mārabandhanena  na  yathākāmakaraṇīyo  pāpimato  .pe.
Santi  bhikkhave  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā
piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  na  abhinandati  na
abhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati  . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu na
āvāsagato  mārassa  na  mārassa vasaṃ gato ummukkassa mārapāso
mutto so mārabandhanena na yathākāmakaraṇīyo pāpimatoti. Paṭhamaṃ.
   [167]  Santi  bhikkhave  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati
abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu bandho
cakkhuviññeyyesu  rūpesu  āvāsagato  mārassa  mārassa  vasaṃ gato
yathākāmakaraṇīyo  pāpimato  .pe.  santi  bhikkhave  jivhāviññeyyā
rasā  .pe.  santi  bhikkhave  manoviññeyyā dhammā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati
abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu bandho
manoviññeyyesu  dhammesu  āvāsagato  mārassa  mārassa vasaṃ gato
yathākāmakaraṇīyo pāpimato.
   [168]  Santi  ca  kho bhikkhave cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  ayaṃ  vuccati
Bhikkhave  bhikkhu  mutto  cakkhuviññeyyehi  rūpehi  na  āvāsagato
mārassa  na mārassa vasaṃ gato na yathākāmakaraṇīyo pāpimato .pe.
Santi  bhikkhave  jivhāviññeyyā  rasā  .pe.  santi  bhikkhave
manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajaniyā  tañce  bhikkhu  na  abhinandati  na  abhivadati na ajjhosāya
tiṭṭhati  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  mutto  manoviññeyyehi
dhammehi  na  āvāsagato  mārassa  na  mārassa  vasaṃ  gato  na
yathākāmakaraṇīyo pāpimatoti. Dutiyaṃ.
   [169] Nāhaṃ bhikkhave gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ diṭṭheyyaṃ 1-
patteyyanti  vadāmi  .  na  ca panāhaṃ bhikkhave appatvā lokassa
antaṃ  dukkhassantakiriyaṃ  vadāmīti  . idaṃ vatvā bhagavā uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ  pāvisi  .  atha  kho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato
etadahosi  idaṃ  kho  no  āvuso  bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ
paviṭṭho  nāhaṃ  bhikkhave  gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ diṭṭheyyaṃ
patteyyanti  vadāmi  na  ca  panāhaṃ  bhikkhave  appatvā  lokassa
antaṃ  dukkhassantakiriyaṃ  vadāmīti  .  ko  nu  kho imassa bhagavatā
saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa
vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti.
   {169.1} Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando    satthu    ceva    saṃvaṇṇito    sambhāvito
@Footnote: 1 Ma. Yu. daṭṭheyyaṃ. evamuparipi.
Ca  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  ānando  imassa
bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ
avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  yannūna  mayaṃ  yenāyasmā
ānando  tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
etamatthaṃ paṭipuccheyyāmāti.
   [170] Atha kho te bhikkhū yena āyasmā ānando tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā
kho te bhikkhū āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocuṃ
   {170.1} idaṃ kho no āvuso ānanda bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
nāhaṃ bhikkhave gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ diṭṭheyyaṃ patteyyanti
vadāmi na ca panāhaṃ bhikkhave appatvā lokassa antaṃ dukkhassantakiriyaṃ
vadāmi 1- . tesanno āvuso amhākaṃ 2- acirapakkantassa bhagavato
etadahosi idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho nāhaṃ
bhikkhave  gamanena  lokassa  antaṃ  ñāteyyaṃ  diṭṭheyyaṃ patteyyanti
vadāmi  na  ca  panāhaṃ  bhikkhave  appatvā  lokassa  antaṃ
dukkhassantakiriyaṃ  vadāmīti  . ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena
uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vadāmīti .  2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Vibhajeyyāti. Tesanno āvuso amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho [1]- āyasmā
ānando  satthu  ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti   cāyasmā   ānando   imassa  bhagavatā  saṅkhittena
uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena
atthaṃ  vibhajituṃ  yannūna  mayaṃ yenāyasmā ānando tenupasaṅkameyyāma
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti .
Vibhajatāyasmā ānandoti.
   {170.2} Seyyathāpi nāma āvuso puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
mūlaṃ  atikkamma khandhaṃ sākhāpalāse sāraṃ pariyesitabbaṃ maññeyya evaṃ
sampadamidaṃ  āyasmantānaṃ  satthari  sammukhībhūtaṃ  2-  bhagavantaṃ atisitvā
tumhe  3-  etamatthaṃ  paṭipucchitabbaṃ maññatha . so hāvuso bhagavā
jānaṃ  jānāti passaṃ passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto
vattā pavattā atthassa ninnetā amatassa dātā dhammasāmī tathāgato
so ceva panetassa kālo ahosi yaṃ bhagavantaṃyeva etamatthaṃ paṭipuccheyyātha
yathā vo bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   {170.3}  Addhāvuso  ānanda  bhagavā  jānaṃ jānāti passaṃ
passati  cakkhubhūto  ñāṇabhūto  dhammabhūto  brahmabhūto  vattā pavattā
atthassa  ninnetā  amatassa  dātā  dhammasāmī  tathāgato  so
ceva  panetassa  kālo  ahosi  yaṃ  bhagavantaññeva  etamatthaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. āvuso .  2 Ma. Yu. sammukhībhūte taṃ .  3 Ma. Yu. amhe.
Paṭipuccheyyāma  yathā  no bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāma
api  cāyasmā  ānando  satthu  ceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  ānando  imassa bhagavatā
saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena avibhattassa vitthārena
atthaṃ vibhajituṃ vibhajatāyasmā ānando agaruṃ karitvāti.
   [171]  Tenahāvuso suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti .
Evamāvusoti  kho  te  bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṃ .
Āyasmā ānando etadavoca yaṃ kho vo āvuso bhagavā saṅkhittena
uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ  paviṭṭho  nāhaṃ  bhikkhave  gamanena  lokassa antaṃ ñāteyyaṃ
diṭṭheyyaṃ patteyyanti vadāmi.
   {171.1}  Na  ca  panāhaṃ  bhikkhave appatvā lokassa antaṃ
dukkhassantakiriyaṃ vadāmīti . imassa khvāhaṃ āvuso bhagavatā saṅkhittena
uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ
ājānāmi . yena kho āvuso lokasmiṃ lokasaññī hoti lokamānī ayaṃ
vuccati ariyassa vinaye loko. Kenevāvuso 1- lokasmiṃ lokasaññī hoti
lokamānī . cakkhunā kho āvuso lokasmiṃ lokasaññī hoti lokamānī.
Sotena kho āvuso. Ghānena kho āvuso. Jivhāya kho āvuso lokasmiṃ
lokasaññī hoti lokamānī . kāyena kho āvuso. Manena kho āvuso
lokasmiṃ  lokasaññī  hoti  lokamānī . yena kho āvuso lokasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kenacāvuso.
Lokasaññī hoti lokamānī ayaṃ vuccati ariyassa vinaye loko.
   {171.2} Yaṃ kho vo āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho nāhaṃ bhikkhave
gamanena  lokassa  antaṃ  ñāteyyaṃ  diṭṭheyyaṃ  patteyyanti  vadāmi
na  ca  panāhaṃ  bhikkhave  appatvā  lokassa  antaṃ dukkhassantakiriyaṃ
vadāmīti  .  imassa  khvāhaṃ āvuso bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ
ājānāmi . ākaṅkhamānā ca pana tumhe āyasmanto bhagavantaññeva
upasaṅkamitvā   etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha  yathā  vo  bhagavā
byākaroti tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   [172]  Evamāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato ānandassa
paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
   {172.1} yaṃ kho no 1- bhante bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho nāhaṃ bhikkhave
gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ diṭṭheyyaṃ 2- patteyyanti vadāmi na ca
panāhaṃ bhikkhave appatvā lokassa antaṃ dukkhassantakiriyaṃ vadāmīti. Tesaṃ
no bhante amhākaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi idaṃ kho no
āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā
@Footnote: 1 Yu. pana .   2 Ma. Yu. sabbatthu daṭṭheyyaṃ.
Uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho  nāhaṃ  bhikkhave  gamanena  lokassa
antaṃ  ñāteyyaṃ  diṭṭheyyaṃ  pagteyyanti  vadāmi  na  ca  panāhaṃ
bhikkhave  appatvā  lokassa  antaṃ  dukkhassantakiriyaṃ  vadāmīti .
Ko  nu  kho  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa uddiṭṭhassa
vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti.
   {172.2} Tesaṃ no bhante amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando  satthu  ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  cāyasmā  ānando  imassa  bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ
yannūna  mayaṃ  yenāyasmā  ānando tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti  . atha kho mayaṃ
bhante  yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkamimhā  1-  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ  paṭipucchimhā  .  tesaṃ no bhante
āyasmatā  ānandena  imehi  ākārehi  imehi  padehi  imehi
byañjanehi attho vibhattoti.
   {172.3}  Paṇḍito  bhikkhave  ānando  mahāpañño  bhikkhave
ānando  mañcepi  tumhe  bhikkhave etamatthaṃ paṭipuccheyyātha ahampi
taṃ evameva byākareyyaṃ yathā taṃ ānandena byākataṃ eso ceva tassa
attho evañca naṃ dhāreyyāthāti. Tatiyaṃ.
   [173]  Pubbe  me  bhikkhave  sambodhā  anabhisambuddhassa
@Footnote: 1 Ma. paṭipucchimha.
Bodhisattasseva  sato  etadahosi ye mayhaṃ pañca kāmaguṇā cetaso
samphuṭṭhapubbā  atītā  niruddhā  vipariṇatā  tatra  me  cittaṃ bahulaṃ
gacchamānaṃ  gaccheyya  paccuppannesu  vā  appaṃ  vā anāgatesu .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave etadahosi ye mayhaṃ bhikkhave pañca kāmaguṇā
cetaso  samphuṭṭhapubbā  atītā  niruddhā  vipariṇatā  tatra  me
attarūpena  appamādo  saticetaso  ārakkho  karaṇīyo  .  tasmā
tiha bhikkhave tumhākampi ye te pañca kāmaguṇā cetaso samphuṭṭhapubbā
atītā  niruddhā  vipariṇatā  tatra  vo  cittaṃ  bahulaṃ  gacchamānaṃ
gaccheyya  paccuppannesu  vā  appaṃ vā anāgatesu . tasmā tiha
bhikkhave tumhākampi ye te 1- pañca kāmaguṇā cetaso samphuṭṭhapubbā
atītā  niruddhā  vipariṇatā  tatra  vo  attarūpena 2- appamādo
saticetaso ārakkho karaṇīyoti 3-. Tasmā tiha bhikkhave se 4- āyatane
veditabbe . yattha cakkhu 5- nirujjhati rūpasaññā ca virajjati se 4-
āyatane  veditabbe  .pe. yattha jivhā [6]- nirujjhati rasasaññā
ca virajjati .pe. se 4- āyatane veditabbe . yattha mano ca
nirujjhati dhammasaññā ca virajjati 7- se 4- āyatane veditabbeti.
Idaṃ vatvā bhagavā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   {173.1} Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ
avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho tasmā tiha bhikkhave se 4- āyatane
@Footnote: 1 Yu. vo .  2 Ma. Yu. attarūpehi .  3 Ma. Yu. itisaddo natthi .  4 Yu. ye.
@evamuparipi .  5 Ma. cakkhu ca. Yu. cakkhuṃ ca. evamuparipi .  6 Ma. Yu. ca.
@7 Ma. nirujjhati. evamuparipi.
Veditabbe  yattha  cakkhu  ca  nirujjhati  rūpasaññā  ca virajjati se
āyatane  veditabbe  .pe. yattha jivhā ca nirujjhati rasasaññā ca
virajjati  se  āyatane  veditabbe .pe. yattha mano ca nirujjhati
dhammasaññā  ca  virajjati se āyatane veditabbeti . ko nu kho
imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena
atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti.
   {173.2} Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando  satthu  ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  cāyasmā  ānando  imassa  bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ
yannūna  mayaṃ  yenāyasmā  ānando tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ ānandaṃ etamatthaṃ paṭipuccheyyāmāti.
   [174] Atha kho te bhikkhū yenāyasmā ānando tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā
kho te bhikkhū āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocuṃ
   {174.1} idaṃ kho no āvuso ānanda bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
tasmā tiha bhikkhave se āyatane veditabbe yattha cakkhu ca nirujjhati
rūpasaññā ca virajjati 1- se āyatane veditabbe .pe. Yattha jivhā ca
@Footnote: 1 Yu. nirujjhati. evamuparipi.
Nirujjhati  rasasaññā  ca  virajjati  se  āyatane veditabbe .pe.
Yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasaññā  ca  virajjati se āyatane
veditabbeti  .  tesaṃ no āvuso amhākaṃ acirapakkantassa bhagavato
etadahosi  idaṃ  kho  no  āvuso  bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ
paviṭṭho tasmā tiha bhikkhave se āyatane veditabbe yattha cakkhu ca
nirujjhati  rūpasaññā  ca  virajjati  se  āyatane veditabbe .pe.
Yattha  jivhā  ca  nirujjhati  rasasaññā  ca  virajjati se āyatane
veditabbe  .pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasaññā  ca
virajjati se āyatane veditabbeti.
   {174.2}  Ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa   vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ
vibhajeyyāti . tesaṃ no āvuso amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando  satthu  ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  cāyasmā  ānando  imassa  bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ
yannūna  mayaṃ  yenāyasmā  ānando tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti  .  vibhajatāyasmā
ānandoti . seyyathāpi nāma 1- āvuso puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa .pe. vibhajatāyasmā ānando
agaruṃ karitvāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. nāmasaddo natthi.
   [175] Tenahāvuso 1- suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti.
Evamāvusoti  kho  te  bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṃ .
Āyasmā ānando etadavoca yaṃ kho vo 2- āvuso bhagavā saṅkhittena
uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ  paviṭṭho  tasmā  tiha  bhikkhave  se  āyatane veditabbe
yattha  cakkhu  ca  nirujjhati  rūpasaññā  ca  virajjati  se āyatane
veditabbe  .pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasaññā  ca
virajjati  se  āyatane  veditabbeti  .  imassa  khvāhaṃ āvuso
bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ
avibhattassa vitthārena atthaṃ ājānāmi . saḷāyatananirodhaṃ kho 3- etaṃ
āvuso  bhagavatā sandhāya bhāsitaṃ tasmā tiha bhikkhave se āyatane
veditabbe  yattha  cakkhu  ca  nirujjhati  rūpasaññā  ca  virajjati
se  āyatane  veditabbe  .pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati
dhammasaññā ca virajjati se āyatane veditabbeti.
   {175.1} Yaṃ kho āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho
tasmā  tiha  bhikkhave  se  āyatane  veditabbe  yattha  cakkhu
ca  nirujjhati  rūpasaññā  ca  virajjati  se  āyatane  veditabbe
.pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasaññā  ca  virajjati  se
āyatane  veditabbeti  .  imassa  khvāhaṃ  āvuso  bhagavatā
saṅkhittena   uddesassa   uddiṭṭhassa   vitthārena   atthaṃ
@Footnote: 1 Yu. tena āvuso .  2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi .   3 Ma. no.
Avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ ājānāmi . ākaṅkhamānā ca
pana  tumhe  āyasmanto  bhagavantaṃyeva  upasaṅkamatha  upasaṅkamitvā
etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha  yathā  vo  bhagavā  byākaroti tathā naṃ
dhāreyyāthāti.
   [176]  Evamāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato ānandassa
paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ yaṃ kho no bhante bhagavā saṅkhittena
uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ  paviṭṭho tasmā tiha bhikkhave se āyatane veditabbe yattha
cakkhu  ca  nirujjhati  rūpasaññā ca virajjati se āyatane veditabbe
.pe. yattha jivhā ca nirujjhati rasasaññā ca virajjati se āyatane
veditabbe  .pe.  yattha  mano ca nirujjhati dhammasaññā ca virajjati
se āyatane veditabbe . tesaṃ no bhante amhākaṃ acirapakkantassa
bhagavato etadahosi idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
tasmā tiha bhikkhave se āyatane veditabbe yattha cakkhu ca nirujjhati
rūpasaññā ca virajjati se āyatane veditabbe .pe. Yattha mano ca nirujjhati
dhammasaññā ca virajjati se āyatane veditabbe 1-. Ko nu kho imassa bhagavatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo atthi.
Saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa
vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti . tesaṃ no bhante amhākaṃ etadahosi
ayaṃ  kho  āyasmā  ānando satthu ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  ānando  imassa bhagavatā
saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa
vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  yannūna  mayaṃ  yenāyasmā  ānando
tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ
paṭipuccheyyāmāti  .  atha  kho  mayaṃ bhante yenāyasmā ānando
tenupasaṅkamimhā  1-  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ
paṭipucchimhā  2- . tesaṃ no bhante āyasmatā ānandena imehi
ākārehi imehi liṅgehi 3- imehi byañjanehi attho vibhattoti.
Paṇḍito  bhikkhave  ānando  mahāpañño bhikkhave ānando mañcepi
tumhe  bhikkhave  etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha  ahampi  taṃ  evameva
byākareyyaṃ  yathā  4- taṃ ānandena byākataṃ eso cevassa 5-
attho evañca naṃ dhāreyyāthāti. Catutthaṃ.
   [177] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Atha kho sakko devānamindo yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito
kho  sakko  devānamindo  bhagavantaṃ  etadavoca  ko  nu  kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. tenupasaṅkamimha .  2 Ma. Yu. paṭipucchimha .  3 Sī. Ma. Yu. padehi.
@4 Yu. yathāpi .   5 Sī. Ma. cevetassa. Yu. ceva tassa.
Bhante hetu ko paccayo yena midhekacce sattā diṭṭhe va dhamme
no  parinibbāyanti  .  ko  pana bhante hetu ko paccayo yena
midhekacce sattā diṭṭhe va dhamme parinibbāyantīti.
   [178] Santi ca 1- kho devānaminda cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato
abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato  taṃ  nissitaṃ  viññāṇaṃ  hoti
tadupādānaṃ.
   {178.1} Saupādāno devānaminda bhikkhu no parinibbāyati .pe.
Santi  kho  devānaminda  jivhāviññeyyā  rasā  .pe. santi kho
devānaminda  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati abhivadati ajjhosāya
tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato  abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato
taṃ  nissitaṃ  viññāṇaṃ  hoti  tadupādānaṃ . saupādāno devānaminda
bhikkhu  no parinibbāyati . ayaṃ kho devānaminda hetu ayaṃ paccayo
yena midhekacce sattā diṭṭhe va dhamme no parinibbāyanti.
   [179] Santi ca kho devānaminda cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
nābhinandati  nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  anabhinandato
anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  na  taṃ  nissitaṃ  viññāṇaṃ  hoti
na  tadupādānaṃ  .  anupādāno  devānaminda  bhikkhu  parinibbāyati
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi.
.pe.  Santi  kho  devānaminda  jivhāviññeyyā  rasā  .pe.
Santi  kho  devānaminda  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā  kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu nābhinandati
nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  anabhinandato  anabhivadato
anajjhosāya  tiṭṭhato  na tannissitaṃ viññāṇaṃ hoti na tadupādānaṃ .
Anupādāno  devānaminda bhikkhu parinibbāyati . ayaṃ kho devānaminda
hetu  ayaṃ  paccayo  yena  midhekacce  sattā  diṭṭhe va dhamme
parinibbāyantīti. Pañcamaṃ.
   [180] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Atha kho pañcasikho gandhabbaputto 1- yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ   abhivādetvā   ekamantaṃ   aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ
ṭhito  kho  pañcasikho  gandhabbaputto  bhagavantaṃ  etadavoca  ko nu
kho  bhante  hetu ko paccayo yena midhekacce sattā diṭṭhe va
dhamme  no  parinibbāyanti  . ko pana bhante hetu ko paccayo
yena midhekacce sattā diṭṭhe va dhamme parinibbāyantīti 2-.
   [181] Santi ca 3- kho pañcasikha cakkhuviññeyyā rūpā .pe.
Santi  kho  pañcasikha  manoviññeyyā  dhammā iṭṭhā kantā manāpā
piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati  abhivadati
ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato  abhivadato  ajjhosāya
tiṭṭhato  tannissitaṃ  viññāṇaṃ  hoti  tadupadānaṃ  .  saupādāno
@Footnote: 1 Ma. gandhabbadevaputto .  2 Yu. itisaddo natthi .  3 Ma. Yu. casaddo natthi.
Pañcasikha  bhikkhu  no  parinibbāyati  . ayaṃ kho pañcasikha hetu ayaṃ
paccayo yena midhekacce sattā diṭṭhe va dhamme no parinibbāyanti.
   [182]  Santi  ca  kho pañcasikha cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  .pe.  santi  kho pañcasikha manoviññeyyā dhammā
iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce
bhikkhu  nābhinandati nābhivadati nājjhosāya tiṭṭhati tassa taṃ anabhinandato
anabhivadato   anajjhosāya   tiṭṭhato   na  tannissitaṃ  viññāṇaṃ
hoti  na  tadupādānaṃ . anupādāno pañcasikha bhikkhu parinibbāyati .
Ayaṃ  kho  pañcasikha  hetu  ayaṃ  paccayo  yena midhekacce sattā
diṭṭhe va dhamme parinibbāyantīti. Chaṭṭhaṃ.
   [183]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  sārīputto sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha  kho aññataro bhikkhu
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
sārīputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho so bhikkhu āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  saddhivihāriko  āvuso  sārīputta bhikkhu sikkhaṃ
paccakkhāya hīnāyāvattoti . evaṃ 1- hetaṃ āvuso hoti indriyesu
aguttadvārassa  bhojane  amattaññuno  jāgariyaṃ  ananuyuttassa .
So  vatāvuso  bhikkhu  indriyesu  aguttadvāro  bhojane amattaññū
jāgariyaṃ   ananuyutto  yāvajīvaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. evametaṃ.
Santānessatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  .  so  vatāvuso  bhikkhu
indriyesu  guttadvāro  bhojane mattaññū jāgariyaṃ anuyutto yāvajīvaṃ
paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ santānessatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   [184] Kathañcāvuso indriyesu guttadvāro hoti . idhāvuso
bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā   akusalā   dhammā   anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya
paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati .
Sotena  saddaṃ  sutvā  .  ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā . jivhāya
rasaṃ  sāyitvā  .  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  . manasā dhammaṃ
viññāya  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati manindriyaṃ
manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati  .  evaṃ  kho  āvuso  indriyesu
guttadvāro hoti.
   [185]  Kathañcāvuso  bhojane  mattaññū  hoti  . idhāvuso
bhikkhu  paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhāreti neva davāya na madāya
na  maṇḍanāya  na  vibhūsanāya  yāvadeva  imassa  kāyassa  ṭhitiyā
yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca  vedanaṃ
paṭihaṅkhāmi  navañca  vedanaṃ  na  uppādessāmi  yātrā  ca  me
Bhavissati  anavajjatā  ca  phāsuvihāro  cāti . evaṃ kho āvuso
bhojane mattaññū hoti.
   [186] Kathañcāvuso jāgariyaṃ anuyutto hoti . idhāvuso bhikkhu
divasaṃ  caṅkamena  nisajjāya  āvaraṇiyehi  dhammehi  cittaṃ parisodheti
rattiyā  paṭhamaṃ  yāmaṃ caṅkamena nisajjāya āvaraṇiyehi dhammehi cittaṃ
parisodheti  rattiyā  majjhimaṃ  yāmaṃ  dakkhiṇena  passena  sīhaseyyaṃ
kappeti  pādena 1- pādaṃ accādhāya sato sampajāno uṭṭhānasaññaṃ
manasikaritvā  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ  paccuṭṭhāya caṅkamena nisajjāya
āvaraṇiyehi dhammehi cittaṃ parisodheti . evaṃ kho āvuso jāgariyaṃ
anuyutto  hoti  .  tasmātihāvuso  evaṃ  sikkhitabbaṃ  indriyesu
guttadvārā  bhavissāma  bhojane  mattaññuno  jāgariyaṃ anuyuttāti .
Evaṃ hi kho āvuso sikkhitabbanti. Sattamaṃ.
   [187] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme  .  atha  kho  bhagavato  rahogatassa  paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  paripakkā  kho  rāhulassa
vimuttiparipācaniyā  dhammā  yannūnāhaṃ  rāhulaṃ  uttariṃ āsavānaṃ khaye
vineyyanti . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
sāvatthiṃ  2-  piṇḍāya  pāvisi  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  caritvā
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto  āyasmantaṃ  rāhulaṃ  āmantesi
gaṇhāhi   rāhula   nisīdanaṃ  yena  andhavanaṃ  tenupasaṅkamissāma
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāde .  2 Ma. Yu. sāvatthiyaṃ.
Divā  vihārāyāti . evaṃ bhanteti kho āyasmā rāhulo bhagavato
paṭissutvā  nisīdanaṃ  ādāya  bhagavantaṃ  piṭṭhito piṭṭhito anubandhi .
Tena kho pana samayena anekāni devatāsahassāni bhagavantaṃ anubandhāni
bhavanti  ajja  bhagavā  āyasmantaṃ  rāhulaṃ  uttariṃ  āsavānaṃ
khaye vinessatīti.
   [188]  Atha  kho bhagavā andhavanaṃ ajjhogāhetvā aññatarasmiṃ
rukkhamūle  paññatte  āsane  nisīdi  .  āyasmāpi  kho rāhulo
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinnaṃ kho
āyasmantaṃ  rāhulaṃ  bhagavā  etadavoca  taṃ kiṃ maññasi rāhula cakkhuṃ
niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā
taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
No hetaṃ bhante . rūpā niccā vā aniccā vāti. Aniccā bhante
.pe.  cakkhuviññāṇaṃ  niccaṃ  vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .
Cakkhusamphasso nicco vā anicco vāti . anicco bhante . Yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ
viññāṇagataṃ  tampi  niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti . aniccaṃ bhante .
Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante. Yaṃ panāniccaṃ
dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi
Eso  me  attāti  .  no hetaṃ bhante .pe. jivhā niccā
vā aniccā vāti . aniccā bhante . rasā niccā vā aniccā
vāti  .  aniccā  bhante  .  jivhāviññāṇaṃ  niccaṃ  vā aniccaṃ
vāti  .  aniccaṃ  bhante  .  jivhāsamphasso nicco vā anicco
vāti  .  anicco  bhante . yampidaṃ jivhāsamphassapaccayā uppajjati
vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  tampi  niccaṃ  vā
aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ
nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ mama esohamasmi eso me attāti .
No  hetaṃ  bhante  .pe.  mano  nicco  vā anicco vāti .
Anicco  bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ  bhante  .  dhammā  niccā  vā aniccā vāti . aniccā
bhante . manoviññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .
Manosamphasso  nicco  vā  anicco  vāti  . anicco bhante .
Yampidaṃ   manosamphassapaccayā   uppajjati   vedanāgataṃ  saññāgataṃ
saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  tampi  niccaṃ  vā  aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ
Etaṃ mama esohamasmi eso me attāti. No hetaṃ bhante.
   {188.1}  Evaṃ  passaṃ  rāhula sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi
nibbindati   rūpesupi   nibbindati   cakkhuviññāṇepi   nibbindati
cakkhusamphassepi  nibbindati  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  tasmiṃpi  nibbindati
.pe.  jivhāyapi  nibbindati  rasesupi  nibbindati  jivhāviññāṇepi
nibbindati  jivhāsamphassepi  nibbindati  yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā
uppajjati   vedanāgataṃ   saññāgataṃ   saṅkhāragataṃ   viññāṇagataṃ
tasmiṃpi  nibbindati  .pe.  manasmiṃpi  nibbindati  dhammesupi  nibbindati
.pe.  tasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati .
Vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  . khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   {188.2}  Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  rāhulo
bhagavato  bhāsitaṃ  abhinandi  .  imasmiñca  pana  veyyākaraṇasmiṃ
bhaññamāne  āyasmato  rāhulassa  anupādāya  āsavehi  cittaṃ
vimuccati  anekānaṃ  ca  devatāsahassānaṃ  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ
udapādi yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti. Aṭṭhamaṃ.
   [189] Saññojaniye ca bhikkhave dhamme desissāmi saññojanañca
taṃ  suṇātha  .  katame  ca  bhikkhave  saññojaniyā dhammā katamañca
saññojanaṃ  .  santi  bhikkhave  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā kantā
Manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā . ime vuccanti bhikkhave
saññojaniyā  dhammā  yo  tattha  chandarāgo  taṃ  tattha  saññojanaṃ
.pe.  santi  bhikkhave  jivhāviññeyyā  rasā  .pe.  santi
bhikkhave  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajaniyā  .  ime  vuccanti  bhikkhave  saññojaniyā
dhammā yo tattha chandarāgo taṃ tattha saññojananti. Navamaṃ.
   [190] Upādāniye ca bhikkhave dhamme desissāmi upādānañca
taṃ  suṇātha  .  katame  ca  bhikkhave  upādāniyā dhammā katamañca
upādānaṃ  .  santi  bhikkhave  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā . ime vuccanti bhikkhave
upādāniyā  dhammā  yo  tattha  chandarāgo  taṃ  tattha  upādānaṃ
.pe.  santi  bhikkhave  jivhāviññeyyā  rasā  .pe.  santi
bhikkhave  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajaniyā  .  ime  vuccanti  bhikkhave  upādāniyā
dhammā yo tattha chandarāgo taṃ tattha upādānanti. Dasamaṃ.
         Lokakāmaguṇavaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     mārapāsena dve vuttā  lokakāmaguṇena ca
     sakko pañcasikho ceva   sārīputto ca rāhulo
     saññojanaṃ upādānaṃ    vaggo tena pavuccatīti.
           ----------
           Gahapativaggo tatiyo
   [191]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  vesāliyaṃ  viharati  mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  . atha kho uggo gahapati vesāliko yena bhagavā
tenupasaṅkami  .pe. ekamantaṃ nisinno kho uggo gahapati vesāliko
bhagavantaṃ  etadavoca  ko  nu kho bhante hetu ko paccayo yena
midhekacce  sattā  diṭṭheva  dhamme  no  parinibbāyanti  .  ko
pana  bhante  hetu  ko  paccayo  yena midhekacce sattā diṭṭhe
va dhamme parinibbāyantīti.
   {191.1} Santi kho gahapati cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā   piyarūpā   kāmūpasañhitā   rajaniyā   tañce  bhikkhu
abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato
abhivadato   ajjhosāya   tiṭṭhato   tannissitaṃ  viññāṇaṃ  hoti
tadupādānaṃ  .  saupādāno  gahapati  bhikkhu  no  parinibbāyati
.pe.  santi  kho  gahapati  jivhāviññeyyā  rasā  .pe.  santi
kho  gahapati  manoviññeyyā  dhammā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati abhivadati ajjhosāya
tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato  abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato
tannissitaṃ  viññāṇaṃ  hoti  tadupādānaṃ  .  saupādāno  gahapati
bhikkhu  no  parinibbāyati  ayaṃ kho gahapati hetu ayaṃ paccayo yena
midhekacce sattā diṭṭheva dhamme no parinibbāyanti.
   [192]  Santi  ca  kho  gahapati cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati tassa taṃ anabhinandato
anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  na  tannissitaṃ  viññāṇaṃ hoti na
tadupādānaṃ  .  anupādāno  gahapati  bhikkhu  parinibbāyati  .pe.
Santi  kho  gahapati  jivhāviññeyyā rasā .pe. santi kho gahapati
manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajaniyā  tañce  bhikkhu  nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya
tiṭṭhati  tassa  taṃ  anabhinandato  anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato
na  tannissitaṃ  viññāṇaṃ  hoti  na  tadupādānaṃ  .  anupādāno
gahapati  bhikkhu  parinibbāyati  ayaṃ  kho  gahapati  hetu ayaṃ paccayo
yena midhekacce sattā diṭṭhe va dhamme parinibbāyantīti. Paṭhamaṃ.
   [193]  Ekaṃ samayaṃ bhagavā vajjīsu viharati hatthigāme . atha
kho  uggo  gahapati  hatthigāmako  yena bhagavā tenupasaṅkami .pe.
Ekamantaṃ  nisinno  kho  uggo  gahapati  hatthigāmako  bhagavantaṃ
etadavoca  ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena midhekacce
sattā  diṭṭhe  va  dhamme  no parinibbāyanti . ko pana bhante
hetu  ko  paccayo  yena  midhekacce  sattā  diṭṭhe va dhamme
parinibbāyantīti  (yathā  purimasuttantaṃ  evaṃ  vitthāretabbaṃ) .
Ayaṃ  kho  gahapati  hetu  ayaṃ  paccayo  yena  midhekacce sattā
Diṭṭhe va dhamme parinibbāyantīti. Dutiyaṃ.
   [194] Ekaṃ samayaṃ bhagavā nāḷandāyaṃ viharati pāvārikambavane.
Atha  kho  upāli gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami .pe. ekamantaṃ
nisinno  kho upāli gahapati bhagavantaṃ etadavoca ko nu kho bhante
hetu  ko  paccayo yena midhekacce sattā diṭṭhe va dhamme no
parinibbāyanti . ko pana bhante hetu ko paccayo yena midhekacce
sattā  diṭṭhe  va  dhamme  parinibbāyantīti  (yathā  purimasuttantaṃ
evaṃ  vitthāretabbaṃ)  . ayaṃ kho gahapati hetu ayaṃ paccayo yena
midhekacce  sattā  diṭṭhe  va  dhamme  parinibbāyantīti  .
Tatiyaṃ.
   [195]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  piṇḍolabhāradvājo kosambiyaṃ
viharati  ghositārāme  .  atha  kho  rājā  udeno yenāyasmā
piṇḍolabhāradvājo tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmatā   piṇḍolabhāradvājena   saddhiṃ   sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  rājā  udeno  āyasmantaṃ  piṇḍolabhāradvājaṃ etadavoca ko
nu  kho  bho  bhāradvāja hetu ko paccayo yenime daharā bhikkhū
susū  kāḷakesā  bhadrena  yobbanena  samannāgatā  paṭhamena vayasā
anikīḷitāvino  kāmesu  yāvajīvaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ
caranti  addhānañca  āpādentīti  .  vuttaṃ  kho  etaṃ mahārāja
Tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  etha
tumhe  bhikkhave  mātumattīsu  mātucittaṃ  upaṭṭhapetha  bhaginīmattīsu
bhaginīcittaṃ  upaṭṭhapetha  dhītumattīsu  dhītucittaṃ upaṭṭhapethāti . ayaṃ 1-
kho mahārāja hetu ayaṃ paccayo yenime daharā bhikkhū susū kāḷakesā
bhadrena  yobbanena  samannāgatā  paṭhamena  vayasā  anikīḷitāvino
kāmesu   yāvajīvaṃ   paripuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ  caranti
addhānañca āpādentīti.
   [196] Loḷaṃ 2- kho bho bhāradvāja cittaṃ appekadā mātumattīsupi
lobhadhammā   uppajjanti   bhaginīmattīsupi   lobhadhammā  uppajjanti
dhītumattīsupi  lobhadhammā  uppajjanti . atthi nu kho bho bhāradvāja
añño  ca  hetu  añño  ca  paccayo yenime daharā bhikkhū susū
kāḷakesā .pe. Addhānañca āpādentīti.
   {196.1}  Vuttaṃ  kho etaṃ mahārāja tena bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  etha  tumhe  bhikkhave imameva
kāyaṃ uddhaṃ pādatalā adho kesamatthakā tacapariyantaṃ pūrannānappakārassa
asucino paccavekkhatha atthi imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā
taco maṃsaṃ nahārū 3- aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilomakaṃ pihakaṃ
papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ
sedo  medo  assu  vasā  kheḷo siṅghānikā lasikā muttanti .
Ayampi  kho mahārāja hetu ayaṃ paccayo yenime daharā bhikkhū susū
@Footnote: 1 Yu. ayampi .  2 Ma. Yu. lolaṃ . 3 Ma. Yu. nahāru.
Kāḷakesā .pe. Addhānañca āpādentīti 1-.
   [197] Ye te bho bhāradvāja bhikkhū bhāvitakāyā bhāvitasīlā
bhāvitacittā  bhāvitapaññā  tesantaṃ  na  dukkaraṃ  hoti  2- .
Ye  ca  kho  te bho bhāradvāja bhikkhū abhāvitakāyā abhāvitasīlā
abhāvitacittā  abhāvitapaññā tesantaṃ dukkaraṃ hoti . appekadā bho
bhāradvāja  asubhato  manasikarissāmāti 3- subhato va āgacchati atthi
nu kho bho bhāradvāja añño ca [4]- hetu añño ca paccayo yenime
daharā bhikkhū susū kāḷakesā .pe. Addhānañca āpādentīti.
   {197.1} Vuttaṃ kho etaṃ mahārāja tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā sammāsambuddhena etha tumhe bhikkhave indriyesu guttadvārā
viharatha  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  mā  nimittaggāhino  ahuvattha  mā
anubyañjanaggāhino  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya   paṭipajjatha   rakkhatha  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ
āpajjatha  .  sotena saddaṃ sutvā . ghānena gandhaṃ ghāyitvā .
Jivhāya rasaṃ sāyitvā . kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā . manasā dhammaṃ
viññāya  mā  nimittaggāhino  ahuvattha  mā  anubyañjanaggāhino
yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā   akusalā   dhammā   anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya
@Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi . 2 Ma. tesaṃ taṃ sukaraṃ hoti .  3 Ma. karissāmīti.
@4 Ma. kho.
Paṭipajjatha  rakkhatha  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ  āpajjathāti .
Ayampi  kho  mahārāja  hetu  ayaṃ  paccayo yenime daharā bhikkhū
susū  kāḷakesā  bhadrena  yobbanena  samannāgatā  paṭhamena vayasā
anikīḷitāvino  kāmesu  yāvajīvaṃ  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ
caranti addhānañca āpādentīti.
   [198]  Acchariyaṃ  bho  bhāradvāja abbhūtaṃ bho bhāradvāja .
Yāva  subhāsitañcidaṃ  bho  bhāradvāja tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  eseva  kho  bho  bhāradvāja  hetu
esa  paccayo  yenime  daharā  bhikkhū  susū  kāḷakesā  bhadrena
yobbanena  samannāgatā  paṭhamena  vayasā  anikīḷitāvino  kāmesu
yāvajīvaṃ   paripuṇṇaṃ   parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  caranti  addhānañca
āpādentīti . ahampi kho bho bhāradvāja yasmiṃ samaye arakkhiteneva
kāyena  arakkhitāya  vācāya arakkhitena cittena anupaṭṭhitāya satiyā
asaṃvutehi  indriyehi  antepuraṃ  pavisāmi  ativiya  maṃ tasmiṃ samaye
lobhadhammā  parisahanti  .  yasmiñca  khvāhaṃ  bho bhāradvāja samaye
rakkhiteneva  kāyena rakkhitāya vācāya rakkhitena cittena upaṭṭhitāya
satiyā saṃvutehi indriyehi antepuraṃ pavisāmi na maṃ tattha 1- tasmiṃ
samaye  lobhadhammā  parisahanti . abhikkantaṃ bho bhāradvāja abhikkantaṃ
bho  bhāradvāja  .  seyyathāpi  bho  bhāradvāja  nikkujjitaṃ  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. tathā.
Ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ  bhotā  bhāradvājena  anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  .  esāhaṃ  bho  bhāradvāja taṃ bhagavantaṃ saraṇaṃ
gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  bhāradvājo
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Catutthaṃ.
   [199] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Atha  kho  soṇo  gahapatiputto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  soṇo  gahapatiputto  bhagavantaṃ  etadavoca
ko  nu  kho  bhante  hetu ko paccayo yena midhekacce sattā
diṭṭhe  va dhamme no parinibbāyanti . ko pana bhante hetu ko
paccayo yena midhekacce sattā diṭṭhe va dhamme parinibbāyantīti .
(yathā purimasuttantaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ). Pañcamaṃ.
   [200]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  āyasmā  ānando kosambiyaṃ
viharati  ghositārāme  .  atha  kho  ghosito  gahapati yenāyasmā
ānando  tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  ghosito
gahapati  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  dhātunānattaṃ dhātunānattanti
bhante  ānanda  vuccati  kittāvatā  nu  kho  bhante dhātunānattaṃ
vuttaṃ  bhagavatāti . saṃvijjati kho gahapati cakkhudhātu rūpā ca manāpā
Cakkhuviññāṇañca   sukhavedaniyaṃ   phassaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhā
vedanā  .  saṃvijjati  kho  gahapati  cakkhudhātu  rūpā ca amanāpā
cakkhuviññāṇañca  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppajjati  dukkhā
vedanā . Saṃvijjati kho gahapati cakkhudhātu rūpā ca [1]- upekkhaṭṭhāniyā 2-
cakkhuviññāṇañca   adukkhamasukhavedaniyaṃ   phassaṃ   paṭicca   uppajjati
adukkhamasukhā  vedanā  .pe.  saṃvijjati  kho  gahapati  jivhādhātu
rasā  ca  manāpā  jivhāviññāṇañca  sukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca
uppajjati  sukhā  vedanā  . saṃvijjati kho gahapati jivhādhātu rasā
ca   amanāpā   jivhāviññāṇañca  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca
uppajjati  dukkhā  vedanā  .  saṃvijjati  kho  gahapati  jivhādhātu
rasā   ca  upekkhaṭṭhāniyā  jivhāviññāṇañca  adukkhamasukhavedaniyaṃ
phassaṃ  paṭicca  uppajjati  adukkhamasukhā  vedanā  .pe.  saṃvijjati
kho  gahapati  manodhātu  dhammā  ca  manāpā  manoviññāṇañca
sukhavedaniyaṃ phassaṃ paṭicca uppajjati sukhā vedanā.
   {200.1}  Saṃvijjati kho gahapati manodhātu dhammā ca amanāpā
manoviññāṇañca  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppajjati  dukkhā
vedanā . saṃvijjati kho gahapati manodhātu dhammā ca upekkhaṭṭhāniyā
manoviññāṇañca   adukkhamasukhavedaniyaṃ   phassaṃ   paṭicca   uppajjati
adukkhamasukhā  vedanā  .  ettāvatā  [3]-  gahapati dhātunānattaṃ
vuttaṃ bhagavatāti. Chaṭṭhaṃ.
@Footnote: 1 Ma. manāpā .  2 Sī. upekkhāṭhāniyā. Ma. upekkhāvedaniyā. evamuparipi.
@Yu. upekkhāṭṭhāniyā . 3 Ma. Yu. kho.
   [201]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā mahākaccāno avantīsu viharati
kulaghare saṃpavatte 1- pabbate . atha kho hāliddakāni 2- gahapati
yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno
kho  hāliddakāni  gahapati  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca
vuttamidaṃ  bhante  bhagavatā  dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ
phassanānattaṃ  paṭicca  uppajjati  vedanānānattanti  .  kathaṃ nu kho
bhante  dhātunānattaṃ  paṭicca  uppajjati  phassanānattaṃ  phassanānattaṃ
paṭicca uppajjati vedanānānattanti.
   [202] Idha gahapati bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā manāpaṃ itthetanti
pajānāti  cakkhuviññāṇaṃ  sukhavedaniyaṃ  ca sukhavedaniyaṃ 3- phassaṃ paṭicca
uppajjati sukhā vedanā . cakkhunā ca kho panevaṃ 4- rūpaṃ disvā
amanāpaṃ  itthetanti  pajānāti  cakkhuviññāṇaṃ  dukkhavedaniyaṃ  ca
dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppajjati  dukkhā  vedanā . cakkhunā
kho  panevaṃ  rūpaṃ  disvā  upekkhaṭṭhaniyaṃ  itthetanti  pajānāti
cakkhuviññāṇaṃ    adukkhamasukhavedaniyaṃ    ca    adukkhamasukhavedaniyaṃ
phassaṃ paṭicca uppajjati adukkhamasukhā vedanā.
   {202.1}  Puna  caparaṃ gahapati bhikkhu sotena saddaṃ sutvā .
Ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  .  jivhāya  rasaṃ sāyitvā . kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .  manasā  dhammaṃ  viññāya  manāpaṃ itthetanti
pajānāti   manoviññāṇaṃ   sukhavedaniyaṃ   ca  sukhavedaniyaṃ  phassaṃ
paṭicca  uppajjati  sukhā  vedanā  .  manasā  kho  panevaṃ dhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. papāte. Yu. kuraraghare pavatte .  2 Ma. Yu. hāliddikāni. evamuparipi.
@3 Ma. sukhavedaniyañca .  4 Ma. Yu. paneva. evamuparipi.
Viññāya  amanāpaṃ  itthetanti  pajānāti  manoviññāṇaṃ  dukkhavedaniyaṃ
ca  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca uppajjati dukkhā vedanā . manasā
kho  panevaṃ  dhammaṃ  viññāya  upekkhaṭṭhāniyaṃ  itthetanti  pajānāti
manoviññāṇaṃ   adukkhamasukhavedaniyaṃ   ca   adukkhamasukhavedaniyaṃ  phassaṃ
paṭicca  uppajjati  adukkhamasukhā  vedanā  .  evaṃ  kho  gahapati
dhātunānattaṃ   paṭicca   uppajjati   phassanānattaṃ   phassanānattaṃ
paṭicca uppajjati vedanānānattanti. Sattamaṃ.
   [203]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  bhaggesu  viharati  suṃsumāragire
bhesakaḷāvane  migadāye  . atha kho nakulapitā gahapati yena bhagavā
tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  nakulapitā  gahapati
bhagavantaṃ  etadavoca  ko  nu kho bhante hetu ko paccayo yena
midhekacce  sattā  diṭṭhe  va  dhamme  no parinibbāyanti . ko
pana  bhante  hetu ko paccayo yena midhekacce sattā diṭṭhe va
dhamme parinibbāyantīti.
   {203.1}  Santi  kho  gahapati  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato
abhivadato   ajjhosāya   tiṭṭhato   tannissitaṃ  viññāṇaṃ  hoti
tadupādānaṃ  .  saupādāno  gahapati  bhikkhu no parinibbāyati .pe.
Santi  kho  gahapati  jivhāviññeyyā rasā .pe. santi kho gahapati
manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
Rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati
tassa  taṃ  abhinandato  abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato  tannissitaṃ
viññāṇaṃ  hoti  tadupādānaṃ  .  saupādāno  gahapati  bhikkhu  no
parinibbāyati . ayaṃ kho gahapati hetu ayaṃ paccayo yena midhekacce
sattā diṭṭhe va dhamme no parinibbāyanti.
   [204] Santi ca kho 1- gahapati cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
na  abhinandati  na  abhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ
anabhinandato  anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  na  tannissitaṃ
viññāṇaṃ  hoti  na  2-  tadupādānaṃ  . anupādāno gahapati bhikkhu
parinibbāyati  .pe.  santi  kho  gahapati  jivhāviññeyyā  rasā
.pe.  santi  kho  gahapati  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā tañce bhikkhu na abhinandati
na  abhivadati  na ajjhosāya tiṭṭhati tassa taṃ anabhinandato anabhivadato
anajjhosāya  tiṭṭhato  na tannissitaṃ viññāṇaṃ hoti na tadupādānaṃ .
Anupādāno  gahapati  bhikkhu  parinibbāyati  . ayaṃ kho gahapati hetu
ayaṃ paccayo yena midhekacce sattā diṭṭhe va dhamme parinibbāyantīti.
Aṭṭhamaṃ.
   [205]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā mahākaccāno avantīsu viharati
makkarakaṭe  3-  araññakuṭikāyaṃ  . atha kho lohiccassa brāhmaṇassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo natthi. 2 Ma. nasaddo natthi .  3 Ma. makkarakate.
Sambahulā   antevāsikā  kaṭṭhahārakā  māṇavakā  yenāyasmato
mahākaccānassa  araññakuṭikā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  parito
parito  kuṭikāyaṃ  anucaṅkamanti  anuvicaranti  uccāsaddā  mahāsaddā
kānici kānici seleyyakāni karonti 1- ime pana muṇḍakā samaṇakā
ibbhā  kaṇhā  2- bandhupādāpaccā imesaṃ bhāratakānaṃ 3- sakkatā
garukatā mānitā pūjitā apacitāti . atha kho āyasmā mahākaccāno
vihārā  nikkhamitvā  te māṇavake etadavoca mā [4]- māṇavakā
saddamakattha  dhammaṃ  vo  bhāsissāmīti . evaṃ vutte te māṇavakā
tuṇhī  ahesuṃ  .  atha  kho āyasmā mahākaccāno te māṇavake
gāthāhi ajjhabhāsi
   [206] Sīluttamā pubbatarā ahesuṃ    te brāhmaṇā ye purāṇaṃ saranti
    guttāni dvārāni surakkhitāni     ahesu 5- tesaṃ abhibhuyya kodhaṃ.
    Dhamme ca jhāne 6- ca ratā ahesuṃ    te brāhmaṇā ye purāṇaṃ saranti
    imeva 7- vokkamma jahāmhaseti 8- gottena mattā visamaṃ caranti.
    Kodhābhibhūtā suputhuttadaṇḍā 9-   virujjhamānā 10- tasathāvaresu
    aguttadvārassa bhavanti moghā    supineva laddhaṃ purisassa vittaṃ.
    Anāsakā thaṇḍilasāyikā ca       pāto sinānañca tayo ca vedā
    kharājinaṃ jaṭā paṅko            mantā sīlabbataṃ tapo
    kuhanā vaṅkadaṇḍā ca           udakā ca manāni ca
@Footnote: 1 Sī. selissakāni karontā. Yu. selissakāni karonti. 2 Yu. kiṇhā.
@3 Ma. bharatakānaṃ. 4 Yu. vo. 5 Ma. Yu. ahesuṃ. 6 Ma. Yu. ca jhāne.
@7 Ma. Yu. ime ca. 8 Ma. japāmaseti. Yu. jappamaseti. 9 Ma. Yu. puthuattadaṇḍā.
@10 Ma. Yu. virajujhamānā.
      Vaṇṇā ete brāhmaṇānaṃ      katā kiñcikkhabhāvanā
      cittañca susamāhitaṃ           vippasannamanāvilaṃ
      akhilaṃ sabbabhūtesu             so maggo brahmapattiyāti.
   [207] Atha kho te māṇavakā kupitā anattamanā yena lohicco
brāhmaṇo   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   lohiccaṃ  brāhmaṇaṃ
etadavocuṃ  yagghe  bhavaṃ  jāneyya samaṇo mahākaccāno brāhmaṇānaṃ
mante ekaṃsena asaṃvadati 1- paṭikkosatīti . evaṃ vutte lohicco
brāhmaṇo  kupito  ahosi  anattamano  .  atha  kho  lohiccassa
brāhmaṇassa  etadahosi  na  kho pana metaṃ paṭirūpaṃ yohaṃ aññadatthuṃ
māṇavakānaṃyeva  sutvā samaṇaṃ mahākaccānaṃ akkoseyyaṃ virujjheyyaṃ 2-
paribhāseyyaṃ yannūnāhaṃ upasaṅkamitvā puccheyyanti.
   {207.1}  Atha  kho  lohicco  brāhmaṇo tehi māṇavakehi
saddhiṃ   yenāyasmā   mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmatā   mahākaccānena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno
kho  lohicco  brāhmaṇo  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca
āgamaṃsu  nu  khvidha  bho  kaccāna  amhākaṃ sambahulā antevāsikā
kaṭṭhahārakā  māṇavakāti  .  āgamaṃsu  khvidha  te  brāhmaṇa
sambahulā  antevāsikā  kaṭṭhahārakā  māṇavakāti  .  ahu  pana
bhoto kaccānassa tehi māṇavakehi saddhiṃ koci deva kathāsallāpoti.
Ahu  kho  me  brāhmaṇa  tehi  māṇavakehi  saddhiṃ  [3]-
@Footnote: 1 Ma. Yu. apavadati . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Ma. Yu. kocideva kathāsallāpoti.
Ahosi  kathāsallāpoti  .  yathā kathaṃ pana bhoto kaccānassa tehi
māṇavakehi  saddhiṃ ahosi kathāsallāpoti . evaṃ kho me brāhmaṇa
tehi māṇavakehi saddhiṃ ahosi kathāsallāpoti.
     Siṃluttamā pubbatarā ahesuṃ   te brāhmaṇā ye purāṇaṃ saranti
     .pe. Akhilaṃ sabbabhūtesu     so maggo brahmapattiyāti.
Evaṃ kho me brāhmaṇa tehi [1]- saddhiṃ ahosi kathāsallāpoti.
Aguttadvāroti  bhavaṃ  kaccāno  āha  kittāvatā  nu  kho  bho
kaccāna  aguttadvāro  hotīti  . idha brāhmaṇa ekacco cakkhunā
rūpaṃ  disvā  piyarūpe  rūpe  adhimuccati appiyarūpe rūpe byāpajjati
anupaṭṭhitāya  2-  satiyāva  viharati  parittacetaso tañca cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa  te uppannā pāpakā
akusalā  dhammā  aparisesā  nirujjhanti  .  sotena  saddaṃ sutvā
.pe.  ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  .  jivhāya  rasaṃ sāyitvā .
Kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .  manasā  dhammaṃ  viññāya  piyarūpe
dhamme  adhimuccati  appiyarūpe  [3]- dhamme byāpajjati anupaṭṭhitāya
satiyāva  viharati  parittacetaso  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā  akusalā
dhammā  aparisesā  nirujjhanti  . evaṃ kho brāhmaṇa aguttadvāro
hotīti.
   [208]  Acchariyaṃ  bho kaccāna abbhūtaṃ bho kaccāna yāvañcidaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. māṇavakehi . 2 Ma. anupaṭṭhitakāyassati ca viharati. evamuparipi.
@3 Ma. ca.
Bhotā kaccānena aguttadvārova samāno aguttadvāroti akkhāto .
Guttadvāroti  bhavaṃ  kaccāno āha kittāvatā nu kho bho kaccāna
guttadvāro  hotīti  .  idha  brāhmaṇa bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā
piyarūpe  rūpe nādhimuccati appiyarūpe rūpe na byāpajjati upaṭṭhitāya
satiyāva  viharati  appamāṇacetaso  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  .  yatthassa  te  uppannā  pāpakā akusalā
dhammā  aparisesā  nirujjhanti  . sotena saddaṃ sutvā . ghānena
gandhaṃ  ghāyitvā  .  jivhāya  rasaṃ sāyitvā . kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  .  manasā  dhammaṃ  viññāya  piyarūpe  dhamme  nādhimuccati
appiyarūpe  dhamme  na  byāpajjati  upaṭṭhitāya  satiyāva  viharati
appamāṇacetaso   tañca   cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   yathābhūtaṃ
pajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā  akusalā  dhammā
aparisesā nirujjhanti. Evaṃ kho brāhmaṇa guttadvāro hotīti.
   [209]  Acchariyaṃ  bho kaccāna abbhūtaṃ bho kaccāna yāvañcidaṃ
bhotā kaccānena guttadvārova samāno guttadvāroti 2- akkhāto.
Abhikkantaṃ  bho  kaccāna  abhikkantaṃ  ko  kaccāna  seyyathāpi
bho  kaccāna  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa  vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni dakkhantīti . evamevaṃ bho kaccānena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  .  esāhaṃ  bho  kaccāna taṃ
@Footnote: 1 Yu. āmeṇḍitaṃ. 2 Yu. itisadudo natthi.
Bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ
kaccāno  dhāretu  ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ . yathā ca bhavaṃ
kaccāno  makkarakaṭe  upāsakakulāni  upasaṅkamati evamevaṃ lohiccakulaṃ
upasaṅkamatu  .  tattha  ye māṇavakā māṇavikā vā bhavantaṃ kaccānaṃ
abhivādessanti  paccupaṭṭhissanti  āharissanti  āsanaṃ  vā  udakaṃ
vā dassanti tesantaṃ bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti. Navamaṃ.
   [210] Ekaṃ samayaṃ āyasmā udāyi kāmaṇḍāyaṃ viharati todeyyassa
brāhmaṇassa  ambavane  .  atha  kho  verahañcānigottāya  2-
brāhmaṇiyā  antevāsī  māṇavako  yenāyasmā  udāyi tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmatā  udāyinā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho taṃ
māṇavakaṃ  āyasmā  udāyi  dhammiyā  kathāya  sandassesi samādapesi
samuttejesi  sampahaṃsesi  .  atha  kho [3]- māṇavako āyasmatā
udāyinā  dhammiyā  kathāya  sandassito  samādapito  samuttejito
sampahaṃsito   uṭṭhāyāsanā  yena  verahañcānigottā  brāhmaṇī
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   verahañcānigottaṃ  4-  brāhmaṇiṃ
etadavoca  yagghe  bhotī  jāneyya  samaṇo  udāyi dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāsetīti.
   {210.1}   Tenahi   tvaṃ   māṇavaka   mama   vacanena
samaṇaṃ  udāyiṃ  nimantehi  svātanāya  bhattenāti  evaṃ  bhotīti
@Footnote: 1 Ma. Yu. udāyī. evamuparipi. 2-4 Ma. Yu. verahaccāni .... evamuparipi.
@3 Yu. so.
Kho  so  māṇavako  verahañcānigottāya  brāhmaṇiyā  paṭissutvā
yenāyasmā  udāyi  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ
etadavoca  adhivāsetu  kira  bhavaṃ  udāyi  amhākaṃ ācariyāya 1-
verahañcānigottāya  brāhmaṇiyā  svātanāya  bhattanti . adhivāsesi
kho  āyasmā  udāyi  tuṇhībhāvena  . atha kho āyasmā udāyi
tassā  rattiyā  accayena  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaraṃ
ādāya   yena   verahañcānigottāya   brāhmaṇiyā   nivesanaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  . atha kho
verahañcānigottā   brāhmaṇī   āyasmantaṃ   udāyiṃ   paṇītena
khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappesi  sampavāresi  .
Atha  kho  verahañcānigottā  brāhmaṇī  āyasmantaṃ udāyiṃ bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ  pādukā  ārohitvā  ucce āsane nisīditvā sīsaṃ
oguṇṭhitvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ  etadavoca  bhaṇa samaṇa dhammanti .
Bhavissati bhagini samayoti vatvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi 2-.
   [211]  Dutiyampi  kho  so  māṇavako  yenāyasmā  udāyi
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  udāyinā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho taṃ māṇavakaṃ āyasmā udāyi dhammiyā kathāya sandassesi
samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi  . dutiyampi kho so māṇavako
āyasmatā  udāyinā  dhammiyā  kathāya  sandassito  samādapito
@Footnote: 1 Ma. Yu. ācariyabhariyāya .  2 Ma. pakkami.
Samuttejito  sampahaṃsito  uṭṭhāyāsanā  yena  verahañcānigottā
brāhmaṇī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  verahañcānigottaṃ  brāhmaṇiṃ
etadavoca  yagghe  bhotī  jāneyya  samaṇo  udāyi dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipaṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāsetīti.
   {211.1}  Evamevaṃ  pana  tvaṃ  māṇavaka  samaṇassa udāyissa
vaṇṇaṃ  bhāsasi  samaṇo  udāyi  bhaṇa samaṇa dhammanti vutto samāno
bhavissati  bhagini  samayoti  vatvā uṭṭhāyāsanā pakkantoti tathā hi
pana  tvaṃ bhoti pādukā ārohitvā ucce āsane nisīditvā sīsaṃ
oguṇṭhitvā  etadavoca  bhaṇa  samaṇa  dhammanti  dhammagaruno hi te
bhavanto  dhammagāravāti  . tenahi tvaṃ māṇavaka mama vacanena samaṇaṃ
udāyiṃ  nimantehi  svātanāya bhattenāti . evaṃ bhotīti kho so
māṇavako    verahañcānigottāya   brāhmaṇiyā   paṭissutvā
yenāyasmā   udāyi   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
udāyiṃ etadavoca adhivāsetu kira bhavaṃ udāyi amhākaṃ ācariyabhariyāya
verahañcānigottāya   brāhmaṇiyā   svātanāya   bhattanti  .
Adhivāsesi kho āyasmā udāyi tuṇhībhāvena.
   {211.2} Atha kho āyasmā udāyi tassā rattiyā accayena
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena verahañcānigottāya
brāhmaṇiyā   nivesanaṃ   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  paññatte
āsane  nisīdi  .  atha  kho  verahañcānigottā  brāhmaṇī
Āyasmantaṃ  udāyiṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
santappesi  sampavāresi  .  atha  kho verahañcānigottā brāhmaṇī
āyasmantaṃ  udāyiṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  pādukā  orohitvā
nīce  āsane nisīditvā sīsaṃ vivaritvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca
kismiṃ  nu  kho  bhante  sati  arahanto  sukhadukkhaṃ paññapenti kismiṃ
asati arahanto sukhadukkhaṃ na paññapentīti.
   [212]  Cakkhusmiṃ kho bhagini sati arahanto sukhadukkhaṃ paññapenti
cakkhusmiṃ  asati  arahanto  sukhadukkhaṃ  na  paññapenti .pe. jivhāya
sati  arahanto  sukhadukkhaṃ  paññapenti  jivhāya  asati  arahanto
sukhadukkhaṃ  na  paññapenti  .pe.  manasmiṃ  sati  arahanto  sukhadukkhaṃ
paññapenti  manasmiṃ  asati  arahanto  sukhadukkhaṃ  na  paññapentīti .
Evaṃ  vutte  verahañcānigottā  brāhmaṇī  āyasmantaṃ  udāyiṃ
etadavoca  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi bhante
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  .  evamevaṃ  ayyena udāyinā anekapariyāyena
dhammo pakāsito . esāhaṃ bhante 1- udāyi taṃ bhavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi
dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsikaṃ maṃ ayyo udāyi dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Dasamaṃ.
          Gahapativaggo tatiyo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayya.
            Tassuddānaṃ
     vesālī vajjī nāḷandā    bhāradvājasoṇo ca ghositā
     hāliddako 1- nakulapitā  lohicco verahañcānīti.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. hāliddiko. Yu. hālindako.
          Devadahavaggo catuttho
   [213]  Ekaṃ samayaṃ bhagavā sakyesu 1- viharati devadahannāma
sakyānaṃ 2- nigamo . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi nāhaṃ bhikkhave
sabbesaññeva  bhikkhūnaṃ  chasu  phassāyatanesu  appamādena  karaṇīyanti
vadāmi  .  na  ca  panāhaṃ  bhikkhave  sabbesaññeva  bhikkhūnaṃ  chasu
phassāyatanesu  nāppamādena  karaṇīyanti  vadāmi . ye te bhikkhave
bhikkhū  arahanto  khīṇāsavā  vusitavanto  katakaraṇīyā  ohitabhārā
anuppattasadatthā   parikkhīṇabhavasaññojanā   sammadaññā   vimuttā
tesāhaṃ  bhikkhave  bhikkhūnaṃ  chasu phassāyatanesu nāppamādena karaṇīyanti
vadāmi . taṃ kissa hetu . Kathantesaṃ 3- appamādena abhabbā tena 4-
pamajjituṃ . ye ca kho te bhikkhave bhikkhū sekhā 5- appattamānasā
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  patthayamānāva 6- viharanti . tesāhaṃ bhikkhave
bhikkhūnaṃ  chasu phassāyatanesu appamādena karaṇīyanti vadāmi . taṃ kissa
hetu  . santi bhikkhave cakkhuviññeyyā rūpā manoramāpi amanoramāpi
tyāssa phussa phussa cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhanti cetaso apariyādānā
āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ upaṭṭhitā sati appamuṭṭhā 7- passaddho
kāyo asāraddho samāhitaṃ cittaṃ ekaggaṃ.
   {213.1} Imaṃ khvāhaṃ bhikkhave appamādaphalaṃ sampassamāno tesaṃ bhikkhūnaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakkesu. 2 Yu. sakkānaṃ nigame. 3 Ma. Yu. kataṃ. 4 te.
@5 sekkhāti vā pāṭho .  6 Ma. Yu. vasaddo natthi. 7 Ma. Yu. asammuṭṭhā.
@evamuparipi.
Chasu  phassāyatanesu  appamādena  karaṇīyanti  vadāmi  .pe.  santi
bhikkhave  jivhāviññeyyā  rasā  manoramāpi  amanoramāpi  tyāssa
phussa  phussa  cittaṃ  na  pariyādāya  tiṭṭhanti cetaso apariyādānā
āraddhaṃ  hoti  viriyaṃ  asallīnaṃ  upaṭṭhitā sati appamuṭṭhā passaddho
kāyo  asāraddho  samāhitaṃ  cittaṃ ekaggaṃ . imaṃ khvāhaṃ bhikkhave
appamādaphalaṃ  sampassamāno  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  chasu  phassāyatanesu
appamādena  karaṇīyanti  vadāmīti .pe. santi bhikkhave manoviññeyyā
dhammā  manoramāpi  amanoramāpi  tyāssa  phussa  phussa  cittaṃ  na
pariyādāya  tiṭṭhanti  cetaso  apariyādānā  āraddhaṃ  hoti  viriyaṃ
asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appamuṭṭhā  passaddho  kāyo  asāraddho
samāhitaṃ  cittaṃ  ekaggaṃ  .  imaṃ  khvāhaṃ  bhikkhave  appamādaphalaṃ
sampassamāno  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  chasu  phassāyatanesu  appamādena
karaṇīyanti vadāmīti. Paṭhamaṃ.
   [214]  Lābhā  vo bhikkhave suladdhaṃ vo bhikkhave khaṇo vo
bhikkhave  paṭiladdho  brahmacariyavāsāya  .  diṭṭhā mayā bhikkhave cha
phassāyatanikā  nāma  nirayā  tattha  yaṅkiñci  cakkhunā  rūpaṃ passati
aniṭṭharūpaṃyeva   passati   no  iṭṭharūpaṃ  akantarūpaṃyeva  passati
no  kantarūpaṃ  amanāparūpaṃyeva  passati  no  manāparūpaṃ  yaṅkiñci
sotena  saddaṃ  suṇāti  .  yaṅkiñci  ghānena  gandhaṃ  ghāyati .
Yaṅkiñci jivhāya rasaṃ sāyati . yaṅkiñci kāyena phoṭṭhabbaṃ phusati .
Yaṅkiñci  manasā  dhammaṃ  vijānāti  aniṭṭharūpaṃyeva  vijānāti  no
iṭṭharūpaṃ  akantarūpaṃ  yeva  vijānāti  no  kantarūpaṃ  amanāpaṃyeva
vijānāti no manāparūpaṃ.
   [215]  Lābhāvo  bhikkhave  suladdhaṃ  vo bhikkhave khaṇo vo
bhikkhave  paṭiladdho  brahmacariyavāsāya  .  diṭṭhā mayā bhikkhave cha
phassāyatanikā  nāma  saggā  tattha  yaṅkiñci  cakkhunā  rūpaṃ passati
iṭṭharūpaṃ  yeva  passati  no  aniṭṭharūpaṃ  kantarūpaṃ yeva passati no
akantarūpaṃ  manāparūpaṃ  yeva  passati  no  amanāparūpaṃ  .pe.
Yaṅkiñci  jivhāya  rasaṃ  sāyati  .pe.  yaṅkiñci  manasā  dhammaṃ
vijānāti  iṭṭharūpaṃ  yeva  vijānāti  no  aniṭṭharūpaṃ kantarūpaṃ yeva
vijānāti  no  akantarūpaṃ manāparūpaṃyeva vijānāti no amanāparūpaṃ .
Lābhā  vo  bhikkhave  suladdhaṃ  vo  bhikkhave  khaṇo  vo
bhikkhave 1- paṭiladdho brahmacariyavāsāyāti. Dutiyaṃ.
   [216]  Rūpārāmā  bhikkhave devamanussā rūparatā rūpasammuditā
rūpavipariṇāmavirāganirodhā  dukkhā 2- bhikkhave devamanussā viharanti .
Saddārāmā   bhikkhave   devamanussā   saddaratā  saddasammuditā
saddavipariṇāmavirāganirodhā  dukkhā  bhikkhave  devamanussā  viharanti .
Gandhārāmā  rasārāmā  phoṭṭhabbārāmā  dhammārāmā  bhikkhave
devamanussā   dhammaratā  dhammasammuditā  dhammāvipariṇāmavirāganirodhā
dukkhā bhikkhave devamanussā viharanti . tathāgato ca kho bhikkhave arahaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. Yu. dukkhaṃ. evamuparipi.
Sammāsambuddho   rūpānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā na rūpārāmo na rūparato
na  rūpasammudito rūpaviṇāmaviparirāganirodhā sukho 1- bhikkhave tathāgato
viharati  .  saddānaṃ  gandhānaṃ  rasānaṃ  phoṭṭhabbānaṃ  dhammānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  viditvā  na  dhammārāmo  na  dhammarato na dhammasammudito
dhammavipariṇāmavirāganirodhā  sukho  bhikkhave  tathāgato viharatīti 2- .
Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [217] Rūpā saddā gandhā rasā  phassā dhammā ca kevalā
     iṭṭhā kantā manāpā ca     yāvatatthīti vuccati.
     Sadevakassa lokassa        ete vo sukhasammatā
     yattha ce te nirujjhanti       taṃ tesaṃ dukkhasammataṃ.
     Sukhaṃ ca 3- diṭṭhamariyebhi       sakkāyassa nirodhanaṃ
     paccanikamidaṃ hoti          sabbalokena passataṃ.
     Yaṃ pare sukhato āhu         tadariyā ahu dukkhato
     yaṃ pare dukkhato āhu        tadariyā sukhato vidū.
     Passa dhammaṃ duvijānaṃ        sammūḷhettha aviddasu
     nivutānaṃ tamo hoti        andhakāro apassataṃ.
     Satañca vivaṭaṃ hoti         āloko passatāmiva
     santike na vijānanti       maggā dhammassa akovidā.
@Footnote: 1 Yu. sukhaṃ. evamuparipi. 2 Ma. itisaddo na dissati.
@3 Ma. Yu. casaddo natthi.
     Bhavarāgaparetehi           bhavasotānusāribhi 1-
     māradheyyānupannebhi       nāyaṃ dhammo susambuddho 2-.
     Ko nu aññatramariyebhi      padaṃ sambuddhamarahati 3-
     yaṃ padaṃ sammadaññāya       parinibbanti anāsavāti. Tatiyaṃ.
   [218]  Rūpārāmā  bhikkhave  devamanussā rūparatā rūpasamuditā
rūpavipariṇāmavirāganirodhā  dukkhā  bhikkhave  devamanussā  viharanti .
Saddārāmā  gandhārāmā  rasārāmā  phoṭṭhabbārāmā  dhammārāmā
bhikkhave  devamanussā  dhammaratā dhammasamuditā dhammavipariṇāmavirāganirodhā
dukkhā bhikkhave devamanussā viharanti . tathāgato ca kho bhikkhave arahaṃ
sammāsambuddho   rūpānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā na rūpārāmo na rūparato
na rūpasamudito rūpavipariṇāmavirāganirodhā sukho bhikkhave tathāgato viharati.
Saddānaṃ  gandhānaṃ  rasānaṃ phoṭṭhabbānaṃ dhammānaṃ samudayañca atthaṅgamañca
assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ viditvā na dhammārāmo
na  dhammarato na dhammasamudito dhammavipariṇāmavirāganirodhā sukho bhikkhave
tathāgato viharatīti. Catutthaṃ.
   [219]  Yaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati  .  kiñca  bhikkhave na tumhākaṃ . cakkhuṃ
bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo  pahīnaṃ hitāya sukhāya
@Footnote: 1 Ma. bhavarāgānusārībhi .  2 Ma. susambudho .  3 Ma. sambuddhumarahati.
Bhavissati  .pe.  jivhā  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  .  sā vo
pahīnā  hitāya  sukhāya  bhavissati  .pe.  mano  na  tumhākaṃ  taṃ
pajahatha  so  vo  pahīno  hitāya  sukhāya  bhavissati . seyyathāpi
bhikkhave  yaṃ  imasmiṃ  jetavane tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ taṃ jano hareyya
vā  ḍaheyya  vā  yathāpaccayaṃ  vā  kareyya  api  nu  tumhākaṃ
evamassa  amhe  jano  harati  vā  ḍahati  vā  yathāpaccayaṃ vā
karotīti . no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu . na hi no etaṃ
bhante  attā  vā attaniyaṃ vāti . evameva kho bhikkhave cakkhuṃ
na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo  pahīnaṃ  hitāya sukhāya bhavissati
.pe.  jivhā  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  sā  vo  pahīnā
hitāya  sukhāya  bhavissati  .pe.  mano  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha
so vo pahīno hitāya sukhāya bhavissatīti. Pañcamaṃ.
   [220]  Yaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati  .  kiñca  bhikkhave na tumhākaṃ . rūpā
bhikkhave  na  tumhākaṃ  te  pajahatha te vo pahīnā hitāya sukhāya
bhavissanti  .  saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  na
tumhākaṃ  te  pahajatha  te vo pahīnā hitāya sukhāya bhavissanti .
Seyyathāpi  bhikkhave  yaṃ  imasmiṃ jetavane tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ .pe.
Evameva kho bhikkhave rūpā na tumhākaṃ te pajahatha te vo pahīnā
hitāya  sukhāya  bhavissanti  .  saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā
Dhammā  na  tumhākaṃ  te  pajahatha  te vo pahīnā hitāya sukhāya
bhavissantīti. Chaṭṭhaṃ.
   [221]  Cakkhuṃ  bhikkhave  aniccaṃ  yopi  hetu yopi paccayo
cakkhussa  uppādāya  sopi  anicco  aniccasambhūtaṃ  bhikkhave  cakkhu
kuto  niccaṃ  bhavissati  .pe.  jivhā  aniccā  yopi hetu yopi
paccayo  jivhāya  uppādāya  sopi  anicco aniccasambhūtā bhikkhave
jivhā  kuto  niccā  bhavissati .pe. mano anicco yopi bhikkhave
hetu  yopi  paccayo manassa uppādāya sopi anicco aniccasambhūto
bhikkhave  mano  kuto  nicco  bhavissatīti  .  evaṃ passaṃ bhikkhave
sutavā  ariyasāvako  cakkhusmiṃpi  nibbindati .pe. jivhāyapi nibbindati
.pe.  manasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā vimuccati .
Vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  . khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti. Sattamaṃ.
   [222] Cakkhuṃ bhikkhave dukkhaṃ yopi hetu yopi paccayo cakkhussa
uppādāya  sopi  dukkho  dukkhasambhūtaṃ  bhikkhave  cakkhuṃ  kuto  sukhaṃ
bhavissati  .pe.  jivhā  dukkhā yopi hetu yopi paccayo jivhāya
uppādāya  sopi  dukkho  dukkhasambhūtā  bhikkhave jivhā kuto sukhā
bhavissati  .pe.  mano  dukkho  yopi  hetu yopi paccayo manassa
uppādāya  sopi  dukkho  dukkhasambhūto  bhikkhave  mano kuto sukho
bhavissati. Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [223]  Cakkhuṃ  bhikkhave  anattā  yopi hetu yopi paccayo
cakkhussa  uppādāya  sopi  anattā anattasambhūtaṃ bhikkhave cakkhu 1-
kuto  attā  bhavissati  .pe.  jivhā  anattā yopi hetu yopi
paccayo   jivhāya  uppādāya  sopi  anattā  anattasambhūtā
bhikkhave  jivhā  kuto  attā  bhavissati  .pe.  mano  anattā
yopi  hetu  yopi  paccayo  manassa  uppādāya  sopi  anattā
anattasambhūto  bhikkhave  mano  kuto attā bhavissati . evaṃ passaṃ
.pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti. Aṭṭhamaṃ.
   [224]  Rūpā  bhikkhave  aniccā  yopi hetu yopi paccayo
rūpānaṃ  uppādāya  .pe.  sopi  anicco  aniccasambhūtā  bhikkhave
rūpā  kuto  niccā  bhavissanti  . saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā
dhammā  aniccā yopi hetu yopi paccayo dhammānaṃ uppādāya sopi
anicco  aniccasambhūtā  bhikkhave  dhammā  kuto niccā bhavissanti .
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [225] Rūpā bhikkhave dukkhā yopi hetu yopi paccayo rūpānaṃ
uppādāya  sopi  dukkho  dukkhasambhūtā  bhikkhave  rūpā  kuto
sukhā  bhavissanti  .  saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā
dukkhā  yopi  hetu  yopi  paccayo  dhammānaṃ  uppādāya  sopi
dukkho  dukkhasambhūtā  bhikkhave  dhammā  kuto  sukhā  bhavissanti .
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti. Navamaṃ.
@Footnote: 1 Yu. sabbattha cakkhuṃ.
   [226] Rūpā bhikkhave anattā yopi hetu yopi paccayo rūpānaṃ
uppādāya  so  anattā  anattasambhūtā  bhikkhave  rūpā  kuto
attā  bhavissanti  .  saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā
anattā  yopi  hetu  yopi  paccayo  dhammānaṃ  uppādāya  sopi
anattā  anattasambhūtā  bhikkhave  dhammā  kuto attā bhavissanti .
Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā ariyasāvako rūpesu nibbindati saddesu
gandhesu   rasesu   phoṭṭhabbesu  dhammesu  nibbindati  nibbindaṃ
virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti .
Khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti. Dasamaṃ.
          Devadahavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
     devadahakhaṇopaggayha 1-   aggayha dve honti manasinā 2-
     hetunāpi tayo vuttā     duve ajjhattabāhirāti.
            --------
@Footnote: 1 Ma. devadaho khaṇo rūpā dve na tumhākameva ca. Yu. devadahakhaṇo saṅgayha.
@2 Yu. palāsinā.
          Navapurāṇavaggo pañcamo
   [227]  Navapurāṇāni bhikkhave kammāni desissāmi kammanirodhañca
kammanirodhagāminiñca   paṭipadaṃ   taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha
bhāsissāmīti  .  katamañca  bhikkhave  purāṇakammaṃ  .  cakkhuṃ bhikkhave
purāṇakammaṃ  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ  vedaniyaṃ  daṭṭhabbaṃ  .pe.
Jivhā  purāṇakammā  abhisaṅkhatā  abhisañcetayitā  vedaniyā daṭṭhabbā
.pe.  mano  purāṇakammo  abhisaṅkhato  abhisañcetayito  vedaniyo
daṭṭhabbo. Idaṃ vuccati bhikkhave purāṇakammaṃ.
   [228] Katamañca bhikkhave navakammaṃ . yaṃ kho bhikkhave etarahi
kammaṃ karoti kāyena vācāya manasā. Idaṃ vuccati bhikkhave navakammaṃ.
   [229]  Katamo ca bhikkhave kammanirodho . yo kho bhikkhave
kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammassa  nirodhā  vimuttiṃ  phusati  .  ayaṃ
vuccati bhikkhave kammanirodho.
   [230] Katamā ca bhikkhave kammanirodhagāminī paṭipadā . Ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave kammanirodhagāminī paṭipadā.
   [231] Iti kho bhikkhave desitaṃ vo 1- mayā purāṇakammaṃ desitaṃ
navakammaṃ  desito  kammanirodho  desitā kammanirodhagāminī paṭipadā .
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natki.
Yaṃ  kho  bhikkhave  satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā anukampakena
anukampaṃ upādāya kataṃ kho mayā 1- . etāni bhikkhave rukkhamūlāni
etāni  suññāgārāni  . byāyatha 2- bhikkhave mā pamādattha mā
pacchā  vippaṭisārino  ahuvattha  ayaṃ  vo  amhākaṃ  anusāsanīti .
Paṭhamaṃ.
   [232]  Nibbānasappāyaṃ  vo  bhikkhave  paṭipadaṃ desissāmi taṃ
suṇātha  .pe.  katamā ca sā bhikkhave nibbānasappāyā paṭipadā .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  cakkhuṃ  aniccanti  passati  rūpā  aniccāti
passati  cakkhuviññāṇaṃ  aniccanti  passati  cakkhusamphasso  aniccoti
passati  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā
dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  aniccanti  passati  .pe.
Jivhā  aniccāti  passati  rasā  aniccāti  passati  jivhāviññāṇaṃ
aniccanti   passati  jivhāsamphasso  aniccoti  passati  yampidaṃ
jivhāsamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  aniccanti  passati  .pe.  mano aniccoti
passati  dhammā  aniccāti  passati  manoviññāṇaṃ  aniccanti  passati
manosamphasso   aniccoti   passati   yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi
aniccanti  passati  .  ayaṃ  kho  sā  bhikkhave  nibbānasappāyā
paṭipadāti. Dutiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kataṃ vo taṃ mayā .  2 Ma. Yu. jhāyatha.
   [233]  Nibbānasappāyaṃ  vo  bhikkhave  paṭipadaṃ desissāmi taṃ
suṇātha  .pe.  katamā ca sā bhikkhave nibbānasappāyā paṭipadā .
Idha  bhikkhave bhikkhu 1- cakkhuṃ dukkhanti passati rūpā dukkhāti passati
cakkhuviññāṇaṃ  dukkhanti  passati  cakkhusamphasso  dukkhoti  passati
yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  dukkhanti  passati  .pe.  jivhā  dukkhāti
passati  .pe.  mano  dukkhoti  passati  dhammā  dukkhāti  passati
manoviññāṇaṃ  dukkhanti  passati  manosamphasso  dukkhoti  passati
yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  dukkhanti  passati . ayaṃ kho sā bhikkhave
nibbānasappāyā paṭipadāti. Tatiyaṃ.
   [234]  Nibbānasappāyaṃ  vo  bhikkhave  paṭipadaṃ desissāmi taṃ
suṇātha  .pe.  katamā ca sā bhikkhave nibbānasappāyā paṭipadā .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  cakkhuṃ  anattāti  passati  rūpā  anattāti
passati  cakkhuviññāṇaṃ  anattāti  passati  cakkhusamphasso  anattāti
passati  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā
dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  anattāti  passati  .pe.
Jivhā  anattāti  passati  .pe.  mano  anattāti  passati dhammā
anattāti  passati  manoviññāṇaṃ  anattāti  passati  manosamphasso
anattāti  passati  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi anattāti passati .
Ayaṃ kho sā bhikkhave nibbānasappāyā paṭipadāti. Catutthaṃ.
   [235]  Nibbānasappāyaṃ  vo  bhikkhave  paṭipadaṃ desissāmi taṃ
suṇātha  .pe.  katamā ca sā bhikkhave nibbānasappāyā paṭipadā .
Taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  cakkhuṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ
etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me  attāti  .  no  hetaṃ
bhante  .  rūpā niccā vā aniccā vāti . aniccā bhante .
Cakkhuviññāṇaṃ   cakkhusamphasso  .pe.  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tampi
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vā  taṃ  sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti . no hetaṃ bhante . evaṃ passaṃ bhikkhave
sutavā  ariyasāvako  cakkhusmiṃpi  nibbindati  rūpesupi  nibbindati
cakkhuviññāṇepi   nibbindati   .pe.  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā tasmiṃpi
nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati  .pe.  nāparaṃ
itthattāyāti pajānāti 1- . ayaṃ kho sā bhikkhave nibbānasappāyā
@Footnote: 1 Yu. itisaddo atthi.
Paṭipadāti. Pañcamaṃ.
   [236] Anantevāsikamidaṃ bhikkhave brahmacariyaṃ vussati anācariyakaṃ.
Sāntevāsiko 1- bhikkhave bhikkhu sācariyako dukkhaṃ na phāsu 2- viharati
anantevāsiko  bhikkhave bhikkhu anācariyako sukhaṃ phāsu 2- viharati .
Kathañca bhikkhave 3- bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkhaṃ na phāsu 2-
viharati  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno cakkhunā rūpaṃ disvā uppajjanti
pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā  tyāssa  4-
anto  vasanti  antassa  vasanti  5-  pāpakā  akusalā  dhammāti
tasmā sāntevāsikoti vuccati . te naṃ samudācaranti [6]- pāpakā
akusalā dhammāti tasmā sācariyakoti vuccati .pe.
   {236.1}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno jivhāya rasaṃ sāyitvā
uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā
tyāssa  anto  vasanti  antassa  vasanti pāpakā akusalā dhammāti
tasmā  sāntevāsikoti  vuccati  .  te  naṃ samudācaranti pāpakā
akusalā dhammāti tasmā sācariyakoti vuccati .pe.
   {236.2}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhuno manasā dhammaṃ viññāya
uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā
tyāssa  anto  vasanti  antassa  vasanti  pāpakā  akusalā
dhammāti  tasmā  sāntevāsikoti  vuccati  .  te naṃ samudācaranti
pāpakā  akusalā  dhammāti  tasmā  sācariyakoti  vuccati  . evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. santevāsiko. evamuparipi. 2 Yu. phāsuṃ. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Yu. tayassa. evamuparipi . 5 Sī. anvāssavanti . 6 Ma. Yu. samudācaranti
@naṃ. evamuparipi.
Kho bhikkhave bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkhaṃ na phāsu viharati.
   [237] Kathañca bhikkhave [1]- anantevāsiko anācariyako sukhaṃ phāsu
viharati  . idha bhikkhave bhikkhuno cakkhunā rūpaṃ disvā na uppajjanti
pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā  tyāssa  na
anto  vasanti  nāssa  anto  vasanti  pāpakā  akusalā dhammāti
tasmā anantevāsikoti vuccati . netaṃ 2- samudācaranti [3]- pāpakā
akusalā dhammāti tasmā anācariyakoti vuccati .pe.
   {237.1}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno jivhāya rasaṃ sāyitvā
na  uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā saññojaniyā
tyāssa  na  anto  vasanti nāssa anto vasanti pāpakā akusalā
dhammāti  tasmā  anantevāsikoti  vuccati  .  netaṃ  samudācaranti
pāpakā akusalā dhammāti tasmā anācariyakoti vuccati .pe.
   {237.2}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhuno manasā dhammaṃ viññāya
na  uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā saññojaniyā
tyāssa  na  anto  vasanti  nāssa  anto  vasanti  pāpakā
akusalā  dhammāti  tasmā  anantevāsikoti  vuccati  .  netaṃ
samudācaranti  pāpakā  akusalā  dhammāti  tasmā  anācariyakoti
vuccati  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu anantevāsiko anācariyako
sukhaṃ  phāsu  viharati  .  anantevāsikamidaṃ  bhikkhave  brahmacariyaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu . 2 Sī. Ma. sabbavāresu te naṃ na iti pāṭhā dissanti.
@3 Ma. Yu. na samudācaranti naṃ. evamuparipi.
Vussati 1- anācariyakaṃ . sāntevāsiko bhikkhave bhikkhu sācariyako dukkhaṃ
na  phāsu  viharati  anantevāsiko  bhikkhave  bhikkhu anācariyako sukhaṃ
phāsu viharatīti. Chaṭṭhaṃ.
   [238]  Sace  vo  bhikkhave  aññatitthiyā paribbājakā evaṃ
puccheyyuṃ  kimatthiyaṃ  āvuso  samaṇe gotame brahmacariyaṃ vussatīti .
Evaṃ  puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
evaṃ  byākareyyātha  dukkhassa  kho  āvuso  pariññāya  bhagavati
brahmacariyaṃ  vussatīti  .  sace  pana  vo  bhikkhave  aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  puccheyyuṃ  katamaṃ  pana  āvuso  dukkhaṃ  yassa
pariññāya  samaṇe  gotame  brahmacariyaṃ  vussatīti  .  evaṃ puṭṭhā
tumhe   bhikkhave   tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ
byākareyyātha
   {238.1}  cakkhuṃ  kho  āvuso dukkhaṃ tassa pariññāya bhagavati
brahmacariyaṃ  vussati  rūpā  dukkhā  tesaṃ  pariññāya  bhagavati
brahmacariyaṃ   vussati   cakkhuviññāṇaṃ   dukkhaṃ   tassa  pariññāya
bhagavati  brahmacariyaṃ  vussati  cakkhusamphasso  dukkho  tassa  pariññāya
bhagavati  brahmacariyaṃ  vussati  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā tampi dukkhaṃ tassa
pariññāya  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussati  .pe.  jivhā dukkhā mano
dukkho  tassa  pariññāya  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussati  .pe.
Yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
@Footnote: 1 Yu. vuccati.
Adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  dukkhaṃ  tassa  pariññāya  bhagavati brahmacariyaṃ
vussati . idaṃ kho āvuso dukkhassa 1- pariññāya bhagavati brahmacariyaṃ
vussatīti  .  evaṃ  puṭṭhā  tumhe  bhikkhave  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyāthāti. Sattamaṃ.
   [239]  Atthi nu kho bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma
bhikkhu  aññatreva  saddhāya  aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā
aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  aññaṃ
byākareyya  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti  pajānātīti  2-  .  bhagavaṃmūlakā  no bhante dhammā
bhagavaṃnettikā bhagavaṃpaṭisaraṇā . sādhu vata bhante bhagavantaṃyeva paṭibhātu
etassa  bhāsitassa  attho  bhagavato  sutvā bhikkhū dhāressantīti .
Tenahi  bhikkhave  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ
bhanteti  kho  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca
atthi  bhikkhave  pariyāyo  yaṃ  pariyāyaṃ  āgamma  bhikkhu aññatreva
saddhāya  aññatra ruciyā aññatra anussavā aññatra ākāraparivitakkā
aññatra     diṭṭhinijjhānakkhantiyā    aññaṃ    byākareyya
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   [240]  Katamo  ca  bhikkhave  pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma
bhikkhu  aññatreva  saddhāya  .pe.  aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. dukkhaṃ yassa . 2 Ma. pajānāmīti. evamuparipi.
Aññaṃ  byākaroti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti pajānātīti . idha bhikkhave bhikkhu cakkhunā rūpaṃ
disvā  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ
rāgadosamohoti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ
natthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti  pajānāti  . yantaṃ bhikkhave
bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ
atthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti  pajānāti  asantaṃ  vā
ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti
pajānāti.
   {240.1} Api nu khome 1- bhikkhave dhammā saddhāya vā veditabbā
ruciyā  vā veditabbā anussavena vā veditabbā ākāraparivitakkena
vā  veditabbā  diṭṭhinijjhānakkhantiyā vā veditabbāti . no hetaṃ
bhante . nanume bhikkhave dhammā paññāya disvā veditabbāti. Evaṃ
bhante  .  ayampi 2- kho bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma
bhikkhu  aññatreva  saddhāya  aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā
aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  aññaṃ
byākaroti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti pajānāti 3- .pe.
   [241] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu jivhāya rasaṃ sāyitvā santaṃ
vā  ajjhattaṃ  .pe.  rāgadosamohoti  pajānāti  asantaṃ  vā
ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi .  2 Ma. Yu. ayaṃkho. evamuparipi . 3 Ma. pajānāmīti.
@evamuparipi.
Pajānāti . yantaṃ bhikkhave bhikkhu 1- jivhāya rasaṃ sāyitvā santaṃ vā
ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  natthi me ajjhattaṃ
rāgadosamohoti pajānāti . api nu khome bhikkhave dhammā saddhāya
vā  veditabbā  ruciyā  vā veditabbā anussavena vā veditabbā
ākāraparivitakkena vā veditabbā diṭṭhinijjhānakkhantiyā vā veditabbāti.
No  hetaṃ  bhante  .  nanume  bhikkhave  dhammā  paññāya disvā
veditabbāti . evaṃ bhante . ayampi kho bhikkhave bhikkhu 1- pariyāyo
yaṃ  pariyāyaṃ  āgamma  bhikkhu  aññatreva  saddhāya  aññatra ruciyā
aññatra anussavā aññatra ākāraparivitakkā aññatra diṭṭhinijjhānakkhantiyā
aññaṃ   byākaroti   khīṇā   jāti   vusitaṃ   brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti .pe.
   [242]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu manasā dhammaṃ viññāya santaṃ
vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  rāgadosamohoti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  natthi me ajjhattaṃ
rāgadosamohoti  pajānāti  .  yantaṃ  bhikkhave  bhikkhu manasā dhammaṃ
viññāya  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ
rāgadosamohoti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  rāgadosamohaṃ
natthi me ajjhattaṃ rāgadosamohoti pajānāti.
   {242.1} Api nu khome bhikkhave dhammā saddhāya vā veditabbā ruciyā vā veditabbā
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Anussavena  vā  veditabbā  ākāraparivitakkena  vā  veditabbā
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  vā  veditabbāti  .  no  hetaṃ  bhante .
Nanume  bhikkhave  dhammā  paññāya  disvā  veditabbāti  .  evaṃ
bhante  .  ayampi  kho  bhikkhave  pariyāyo  yaṃ pariyāyaṃ āgamma
bhikkhu  aññatreva  saddhāya  aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā
aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  aññaṃ
byākaroti  khīṇā  khāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāta pajānātīti. Aṭṭhamaṃ.
   [243]  Atha  kho  aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami
.pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  so  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca
indriyasampanno   indriyasampannoti  bhante  vuccati  kittāvatā
nu  kho  bhante  indriyasampanno hotīti . cakkhundriye ce bhikkhu
udayabbayānupassī  viharanto  cakkhundriye nibbindati .pe. jivhindriye
ce  bhikkhu  udayabbayānupassī  viharanto jivhindriye nibbindati .pe.
Manindriye  ce bhikkhu udayabbayānupassī viharanto manindriye nibbindati
nibbindaṃ  virajjati  .pe.  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  . khīṇā jāti
vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti pajānāti .
Ettāvatā kho bhikkhu indriyasampanno hotīti. Navamaṃ.
   [244]  Atha  kho  aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami
.pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  so  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca
Dhammakathiko  dhammakathikoti  bhante  vuccati  kittāvatā nu kho bhante
dhammakathiko hotīti . cakkhussa ce bhikkhave 1- bhikkhu nibbidāya virāgāya
nirodhāya  dhammaṃ  deseti  dhammakathiko  bhikkhūti  alaṃ  vacanāya .
Cakkhussa  ce  bhikkhu  nibbidāya  virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti
dhammānudhammapaṭipanno  bhikkhūti  alaṃ  vacanāya  .  cakkhussa ce bhikkhu
nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimutto hoti diṭṭhadhammanibbānapatto
bhikkhūti   alaṃ   vacanāya   .pe.   jivhāya   ce   bhikkhu
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  dhammaṃ  deseti  dhammakathiko  bhikkhūti
alaṃ  vacanāya .pe. manassa ce bhikkhu nibbidāya virāgāya nirodhāya
dhammaṃ  deseti dhammakathiko bhikkhūti alaṃ vacanāya . manassa ce bhikkhu
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti dhammānudhammapaṭipanno
bhikkhūti  alaṃ  vacanāya  .  manassa  ce  bhikkhu  nibbidā  virāgā
nirodhā  anupādā  vimutto  hoti  diṭṭhadhammanibbānapatto  bhikkhūti
alaṃ vacanāyāti. Dasamaṃ.
         Navapurāṇavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     kammaṃ cattāri sappāyā   anantevāsikimatthiyā
     atthi nu kho pariyāyo     indriyakathikena vāti 2-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. kathikena cāti. Yu. kathikena te dasāti.
         Tatiyapaṇṇāsake vaggassuddānaṃ
     yogakkhemi ca loko ca     gahapati devadahena ca
     navapurāṇena paññāsaṃ 1-  tatiyaṃ tena vuccatīti.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. paññāso tatiyo.
          Nandikkhayavaggo paṭhamo
   [245]  Aniccaṃyeva  bhikkhave  bhikkhu  cakkhuṃ  aniccanti passati
sāssa  1-  hoti  sammādiṭṭhi  sammā  passaṃ nibbindati nandikkhayā
rāgakkhayo  rāgakkhayā  nandikkhayo  nandirāgakkhayā  cittaṃ suvimuttanti
vuccati  .pe.  aniccaṃyeva  bhikkhave  bhikkhu  jivhaṃ aniccanti passati
sāssa  hoti  sammādiṭṭhi  sammā  passaṃ  nibbindati  nandikkhayā
rāgakkhayo  .pe.  cittaṃ  suvimuttanti  vuccati  .pe.  aniccaṃyeva
bhikkhave  bhikkhu  manaṃ  aniccanti  passati  sāssa  hoti  sammādiṭṭhi
sammā   passaṃ  nibbindati  nandikkhayā  rāgakkhayo  rāgakkhayā
nandikkhayo nandirāgakkhayā cittaṃ suvimuttanti vuccatīti. Paṭhamaṃ.
   [246]  Anicceyeva  bhikkhave  bhikkhu  rūpe aniccāti passati
sāssa  hoti  sammādiṭṭhi  sammā  passaṃ  nibbindati  nandikkhayā
rāgakkhayo   rāgakkhayā   nandikkhayo   nandirāgakkhayā   cittaṃ
suvimuttanti vuccati . anicceyeva bhikkhave bhikkhu sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  dhamme  aniccāti  passati  sāssa  hoti  sammādiṭṭhi
sammā   passaṃ  nibbindati  nandikkhayā  rāgakkhayo  rāgakkhayā
nandikkhayo nandirāgakkhayā cittaṃ suvimuttanti vuccatīti. Dutiyaṃ.
   [247]  Cakkhuṃ bhikkhave yoniso manasikarotha cakkhuaniccatañca 2-
@Footnote: 1 Yu. sāyaṃ . 2 Ma. cakkhāniccatañca. Yu. cakkhaniccatañca. evamuparipi.
Yathābhūtaṃ  samanupassatha  .  cakkhuṃ bhikkhave bhikkhu yoniso manasikaronto
cakkhuaniccatañca   yathābhūtaṃ   samanupassanto   cakkhusmiṃpi  nibbindati
nandikkhayā  rāgakkhayo  rāgakkhayā  nandikkhayo  nandirāgakkhayā cittaṃ
suvimuttanti  vuccati  .pe.  jivhaṃ  bhikkhave  yoniso  manasikarotha
jivhāniccatañca  yathābhūtaṃ  samanupassatha . jivhaṃ bhikkhave bhikkhu yoniso
manasikaronto  jivhāniccatañca  yathābhūtaṃ  samanupassanto  jivhāyapi
nibbindati  nandikkhayā rāgakkhayo rāgakkhayā nandikkhayo nandirāgakkhayā
cittaṃ  suvimuttanti  vuccati  .pe.  manaṃ bhikkhave yoniso manasikarotha
manāniccatañca  yathābhūtaṃ  samanupassatha  .  manaṃ bhikkhave bhikkhu yoniso
manasikaronto   manāniccatañca   yathābhūtaṃ  samanupassanto  manasmiṃpi
nibbindati   nandikkhayā   rāgakkhayo   rāgakkhayā   nandikkhayo
nandirāgakkhayā cittaṃ suvimuttanti vuccatīti. Tatiyaṃ.
   [248]  Rūpe  bhikkhave  yoniso  manasikarotha  rūpāniccatañca
yathābhūtaṃ  samanupassatha  .  rūpe bhikkhave bhikkhu yoniso manasikaronto
rūpāniccatañca  yathābhūtaṃ samanupassanto rūpesu 1- nibbindati nandikkhayā
rāgakkhayo  rāgakkhayā  nandikkhayo  nandirāgakkhayā  cittaṃ suvimuttanti
vuccati  .  sadde gandhe rase phoṭṭhabbe dhamme bhikkhave yoniso
manasikarotha  dhammāniccatañca  yathābhūtaṃ  samanupassatha  dhamme  bhikkhave
bhikkhu  yoniso  manasikaronto  dhammāniccatañca  yathābhūtaṃ samanupassanto
dhammesu   nibbindati   nandikkhayā   rāgakkhayo   rāgakkhayā
@Footnote: 1 Ma. Yu. rūpesupi .... evamuparipi.
Nandikkhayo nandirāgakkhayā cittaṃ suvimuttanti vuccatīti. Catutthaṃ.
   [249] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati jīvakambavane. Tatra
kho bhagavā bhikkhū āmantesi .pe. Samādhiṃ bhikkhave bhāvetha. Samāhitassa
bhikkhave bhikkhuno yathābhūtaṃ okkāyati 1- . Kiñca yathābhūtaṃ okkāyati.
Cakkhuṃ aniccanti yathābhūtaṃ okkāyati rūpā aniccāti yathābhūtaṃ okkāyati
cakkhuviññāṇaṃ  aniccanti  yathābhūtaṃ  okkāyati  cakkhusamphasso aniccoti
yathābhūtaṃ  okkāyati  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ
sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccanti yathābhūtaṃ okkāyati
.pe.  mano aniccoti yathābhūtaṃ okkāyati dhammā aniccāti yathābhūtaṃ
okkāyati  .pe.  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ
sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccanti yathābhūtaṃ okkāyati.
Samādhiṃ  bhikkhave  bhāvetha  .  samāhitassa bhikkhave bhikkhuno yathābhūtaṃ
okkāyatīti. Pañcamaṃ.
   [250] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati jīvakambavane. Tatra
kho bhagavā bhikkhū āmantesi .pe. paṭisallīnā 2- kho 3- bhikkhave 4-
yogamāpajatha  . paṭisallīnassa bhikkhave bhikkhuno yathābhūtaṃ okkāyati .
Kiñca  bhikkhave  yathābhūtaṃ  okkāyati  .  cakkhuṃ  aniccanti yathābhūtaṃ
okkāyati  rūpā  aniccāti  yathābhūtaṃ  okkāyati  cakkhuviññāṇaṃ
@Footnote: 1 katthaci potthake okkhāyatīti vā pakkhāyatīti vā pāṭho dissati . 2 Ma. Yu.
@paṭisallāne . 3 Ma. Yu. khosaddo natthi.
@4 Ma. Yu. sabbattha bhikkhaveti pāṭho natthi.
Aniccanti  yathābhūtaṃ  okkāyati  cakkhusamphasso  aniccoti  yathābhūtaṃ
okkāyati  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ
vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  aniccanti  yathābhūtaṃ
okkāyati  .pe.  mano  aniccoti  yathābhūtaṃ  okkāyati  dhammā
manoviññāṇaṃ  manosamphasso  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi aniccanti
yathābhūtaṃ okkāyati . paṭisallīnā bhikkhave yogamāpajatha . Paṭisallīnassa
bhikkhave bhikkhuno yathābhūtaṃ okkāyatīti. Chaṭṭhaṃ.
   [251]  Atha  kho  āyasmā  mahākoṭṭhiko  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā mahākoṭṭhiko
bhagavantaṃ etadavoca sādhu me bhante bhagavā saṅkhittena dhammaṃ desetu
yamahaṃ  bhagavato  dhammaṃ  sutvā  eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī
pahitatto vihareyyanti.
   {251.1} Yaṃ kho koṭṭhika aniccaṃ tatra te chando pahātabbo.
Kiñca  koṭṭhika  aniccaṃ  . cakkhuṃ [1]- koṭṭhika aniccaṃ tatra te
chando pahātabbo . rūpā aniccā tatra te chando pahātabbo .
Cakkhuviññāṇaṃ   aniccaṃ   tatra  te  chando  pahātabbo  .
Cakkhusamphasso  anicco  tatra  te  chando  pahātabbo  .
Yampidaṃ   cakkhusamphassapaccayā   uppajjati  vedayitaṃ   sukhaṃ  vā
dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  aniccaṃ  tatra  te  chando
pahātabbo  .pe.  jivhā aniccā tatra te chando pahātabbo .
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho.
Rasā  aniccā  tatra  te  chando  pahātabbo  .  jivhāviññāṇaṃ
aniccaṃ  tatra  te  chando  pahātabbo  . jivhāsamphasso anicco
tatra  te  chando  pahātabbo  .  yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ
tatra te chando pahātabbo .pe. mano anicco tatra te chando
pahātabbo  .  dhammā  aniccā  tatra  te chando pahātabbo .
Manoviññāṇaṃ  aniccaṃ  tatra  te chando pahātabbo . manosamphasso
anicco  tatra  te chando pahātabbo . yampidaṃ manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ
tatra  te chando pahātabbo . yaṃ kho koṭṭhika aniccaṃ tatra te
chando pahātabboti. Sattamaṃ.
   [252] Atha kho .pe. vihareyyanti . yaṃ kho koṭṭhika dukkhaṃ
tatra  te chando pahātabbo . kiñca koṭṭhika dukkhaṃ . cakkhuṃ kho
koṭṭhika  dukkhaṃ  tatra te chando pahātabbo . rūpā dukkhā tatra
te  chando  pahātabbo  .  cakkhuviññāṇaṃ  dukkhaṃ tatra te chando
pahātabbo  . cakkhusamphasso dukkho tatra te chando pahātabbo .
Yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  dukkhaṃ  tatra te chando pahātabbo .pe.
Jivhā  dukkhā  tatra  te  chando pahātabbo .pe. mano dukkho
tatra  te  chando  pahātabbo . dhammā dukkhā tatra te chando
Pahātabbo  .  manoviññāṇaṃ  dukkhaṃ tatra te chando pahātabbo .
Manosamphasso  dukkho  tatra  te  chando  pahātabbo  .  yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  dukkhaṃ tatra te chando pahātabbo . yaṃ kho koṭṭhika
dukkhaṃ tatra te chando pahātabboti. Aṭṭhamaṃ.
   [253]  Ekamantaṃ  .pe.  vihareyyanti . yo kho koṭṭhika
anattā tatra te chando pahātabbo . ko ca koṭṭhika anattā.
Cakkhuṃ  kho  koṭṭhika anattā tatra te chando pahātabbo . rūpā
anattā  tatra  te  chando  pahātabbo  .  cakkhuviññāṇaṃ anattā
tatra  te  chando  pahātabbo . cakkhusamphasso anattā tatra te
chando  pahātabbo  .  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi anattā tatra te
chando  pahātabbo  .pe.  jivhā  anattā  tatra  te  chando
pahātabbo  .pe.  mano  anattā tatra te chando pahātabbo .
Dhammā  anattā  tatra  te  chando  pahātabbo  .  manoviññāṇaṃ
manosamphasso   yampidaṃ   manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ
sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi anattā tatra te
chando  pahātabbo  . yo kho koṭṭhika anattā tatra te chando
pahātabboti. Navamaṃ.
   [254] Atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami .pe.
Ekamantaṃ nisinno kho 1- so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca kathaṃ nu kho
bhante  jānato  kathaṃ  passato  micchādiṭṭhi pahiyyatīti . cakkhuṃ kho
bhikkhu  aniccato  jānato  passato  micchādiṭṭhi  pahiyyati  . rūpe
aniccato  jānato  passato  micchādiṭṭhi  pahiyyati  .  cakkhuviññāṇaṃ
aniccato  jānato  passato  micchādiṭṭhi  pahiyyati  .  cakkhusamphassaṃ
aniccato  jānato  passato  micchādiṭṭhi  pahiyyati  .pe.  yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  aniccato jānato passato micchādiṭṭhi pahiyyati . evaṃ
kho bhikkhu jānato evaṃ passato micchādiṭṭhi pahiyyatīti. Dasamaṃ.
   [255]  Atha  kho aññataro bhikkhu .pe. etadavoca kathaṃ nu
kho  bhante  jānato  kathaṃ passato sakkāyadiṭṭhi pahiyyatīti . cakkhuṃ
kho  bhikkhu  dukkhato jānato passato sakkāyadiṭṭhi pahiyyati . rūpe
dukkhato  jānato  passato  sakkāyadiṭṭhi  pahiyyati  .  cakkhuviññāṇaṃ
dukkhato  jānato  passato  sakkāyadiṭṭhi  pahiyyati  .  cakkhusamphassaṃ
dukkhato  jānato  passato  sakkāyadiṭṭhi  pahiyyati  .pe.  yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  dukkhato  jānato  passato  sakkāyadiṭṭhi  pahiyyati .
Evaṃ  kho  bhikkhu  jānato evaṃ passato sakkāyadiṭṭhi pahiyyatīti .
Ekādasamaṃ.
   [256]  Atha  kho aññataro bhikkhu .pe. etadavoca kathaṃ nu
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi.
Kho  bhante  jānato  kathaṃ passato attānudiṭṭhi pahiyyatīti . cakkhuṃ
kho  bhikkhu anattato jānato passato attānudiṭṭhi pahiyyati . rūpe
anattato  jānato  passato  attānudiṭṭhi  pahiyyati  . cakkhuviññāṇaṃ
anattato  jānato  passato  attānudiṭṭhi  pahiyyati  . cakkhusamphassaṃ
anattato  jānato  passato  attānudiṭṭhi  pahiyyati  .  yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  anattato  jānato passato attānudiṭṭhi pahiyyati .pe.
Jivhaṃ  anattato  jānato  passato  attānudiṭṭhi  pahiyyati  .pe.
Manaṃ  anattato  jānato  passato  attānudiṭṭhi  pahiyyati . dhamme
manoviññāṇaṃ  manosamphassaṃ  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi anattato
jānato  passato  attānudiṭṭhi  pahiyyatīti  .  evaṃ  kho  bhikkhu
jānato evaṃ passato attānudiṭṭhi pahiyyatīti. Dvādasamaṃ.
          Nandikkhayavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     nandikkhayena cattāro    jīvakambavane duve
     koṭṭhikena tayo vuttā    micchāsakkāyaattanoti.
           -----------
          Saṭṭhipeyyālo dutiyo
   [257]  Yaṃ  bhikkhave aniccaṃ tatra vo chando pahātabbo .
Kiñca  bhikkhave  aniccaṃ  . cakkhuṃ bhikkhave aniccaṃ tatra vo chando
pahātabbo  .pe.  jivhā  aniccā  tatra  vo chando pahātabbo
.pe.  mano  anicco tatra vo chando pahātabbo . yaṃ bhikkhave
aniccaṃ tatra vo chando pahātabboti.
   {257.1} Yaṃ bhikkhave aniccaṃ tatra vo rāgo pahātabbo .
Kiñca  bhikkhave  aniccaṃ  . cakkhuṃ bhikkhave aniccaṃ tatra vo rāgo
pahātabbo  .pe.  jivhā  aniccā  tatra  vo rāgo pahātabbo
.pe.  mano  anicco tatra vo rāgo pahātabbo . yaṃ bhikkhave
aniccaṃ tatra vo rāgo pahātabboti.
   {257.2} Yaṃ bhikkhave aniccaṃ tatra vo chandarāgo pahātabbo.
Kiñca bhikkhave aniccaṃ . cakkhuṃ bhikkhave aniccaṃ tatra vo chandarāgo
pahātabbo  .pe.  jivhā aniccā tatra vo chandarāgo pahātabbo
.pe. mano anicco tatra vo chandarāgo pahātabbo . yaṃ bhikkhave
aniccaṃ tatra vo chandarāgo pahātabboti.
   [258]  Yaṃ  bhikkhave  dukkhaṃ tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo  pahātabbo  .  kiñca bhikkhave
dukkhaṃ  .  cakkhuṃ  bhikkhave  dukkhaṃ  tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo  pahātabbo  .pe.  jivhā
Dukkhā  .pe.  mano  dukkho  tatra  vo  chando  pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo pahātabbo . yaṃ bhikkhave dukkhaṃ
tatra  vo  chando  pahātabbo . rāgo pahātabbo . chandarāgo
pahātabboti.
   [259] Yo bhikkhave anattā tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo pahātabbo . chandarāgo pahātabbo . ko 1- ca bhikkhave
anattā  . cakkhuṃ bhikkhave anattā tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo pahātabbo .pe. ghānaṃ anattā
tatra  vo  chando  pahātabbo . rāgo pahātabbo . chandarāgo
pahātabbo  .  jivhā  anattā  tatra  vo chando pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo pahātabbo .pe. mano anattā
tatra  vo  chando  pahātabbo . rāgo pahātabbo . chandarāgo
pahātabbo . yo bhikkhave anattā tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo pahātabbo. Chandarāgo pahātabboti.
   [260]  Yaṃ  bhikkhave aniccaṃ tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo  pahātabbo  .  kiñci bhikkhave
aniccaṃ  .  rūpā bhikkhave aniccā tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo  pahātabbo  . saddā aniccā
tatra  vo  chando  pahātabbo . rāgo pahātabbo . chandarāgo
pahātabbo  .  gandhā  aniccā  tatra  vo chando pahātabbo .
@Footnote: 1 Yu. kiñca.
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo  pahātabbo  .  rasā aniccā
tatra  vo  chando  pahātabbo . rāgo pahātabbo . chandarāgo
pahātabbo  .  phoṭṭhabbā aniccā tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo  pahātabbo  . dhammā aniccā
tatra  vo  chando  pahātabbo . rāgo pahātabbo . chandarāgo
pahātabbo  .  yaṃ bhikkhave aniccaṃ tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo pahātabbo. Chandarāgo pahātabboti.
   [261]  Yaṃ  bhikkhave  dukkhaṃ tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo  pahātabbo  .  kiñca bhikkhave
dukkhaṃ . rūpā bhikkhave dukkhā tatra vo chando pahātabbo. Rāgo
pahātabbo  .  chandarāgo  pahātabbo  .  saddā  gandhā  rasā
phoṭṭhabbā  dhammā  dukkhā  tatra vo chando pahātabbo . rāgo
pahātabbo . chandarāgo pahātabbo . yaṃ bhikkhave dukkhaṃ tatra vo
chando pahātabbo. Rāgo pahātabbo. Chandarāgo pahātabboti.
   [262] Yo bhikkhave anattā tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo  pahātabbo . ko ca bhikkhave
anattā  . rūpā bhikkhave anattā tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo  pahātabbo  .  saddā gandhā
rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  anattā tatra vo chando pahātabbo .
Rāgo  pahātabbo  .  chandarāgo  pahātabbo  .  yo  bhikkhave
Anattā  tatra  vo  chando  pahātabbo  . rāgo pahātabbo .
Chandarāgo pahātabboti.
   [263]  Cakkhuṃ  bhikkhave  aniccaṃ atītaṃ .pe. jivhā aniccā
atītā  .pe. mano anicco atīto . evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā
ariyasāvako  cakkhusmiṃpi  nibbindati  .pe. jivhāyapi nibbindati .pe.
Manasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati .
Vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  . khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [264]  Cakkhuṃ bhikkhave aniccaṃ anāgataṃ .pe. jivhā aniccā
anāgatā  .pe.  mano  anicco  anāgato . evaṃ passaṃ .pe.
Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [265]  Cakkhuṃ  bhikkhave  aniccaṃ  paccuppannaṃ  .pe.  jivhā
aniccā  paccuppannā  .pe.  mano  anicco  paccuppanno .
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [266]  Cakkhuṃ bhikkhave dukkhaṃ atītaṃ anāgataṃ paccuppannaṃ .pe.
Jivhā  dukkhā  atītā  anāgatā  paccuppannā .pe. mano dukkho
atīto  anāgato paccuppanno . evaṃ passaṃ bhikkhave .pe. nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti.
   [267] Cakkhuṃ bhikkhave anattā atītaṃ anāgataṃ paccuppannaṃ .pe.
Jivhā  anattā  .pe.  mano  anattā  atīto  anāgato
Paccuppanno  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave .pe. nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   [268] Rūpā bhikkhave aniccā atītā anāgatā paccuppannā.
Saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  aniccā  atītā
anāgatā  paccuppannā  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave  .pe.  nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti.
   [269] Rūpā bhikkhave dukkhā atītā anāgatā paccuppannā .
Saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  dukkhā atītā anāgatā
paccuppannā. Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [270] Rūpā bhikkhave anattā atītā anāgatā paccuppannā.
Saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  anattā  atītā
anāgatā  paccuppannā  .  evaṃ passaṃ .pe. nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   [271]  Cakkhuṃ  bhikkhave aniccaṃ atītaṃ . yaṃ aniccaṃ taṃ dukkhaṃ
yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti   evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .pe.
Jivhā  aniccā  atītā  .  yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ tadanattā
yadanattā  taṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .pe.  mano  anicco atīto .
Yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā  yadanattā taṃ netaṃ mama
Nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ. Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [272]  Cakkhuṃ  bhikkhave aniccaṃ anāgataṃ . yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ
yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā  yadanattā  taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na
meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ .pe.
Jivhā  aniccā  anāgatā  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ tadanattā
yadanattā  taṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .pe. mano anicco anāgato .
Yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā  yadanattā taṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .pe.  evaṃ  passaṃ  bhikkhave .pe. nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   [273] Cakkhuṃ bhikkhave aniccaṃ paccuppannaṃ . yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ
yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti   evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .pe.
Jivhā  aniccā  paccuppannā  .  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ
tadanattā  yadanattā  taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso
attāti   evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .pe.
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [274]  Cakkhuṃ  bhikkhave  dukkhaṃ  atītaṃ anāgataṃ paccuppannaṃ .
Yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā  yadanattā  taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na
meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ .pe.
Jivhā  dukkhā .pe. mano dukkho atīto anāgato paccuppanno .
Yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evaṃ
passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [275]  Cakkhuṃ  bhikkhave anattā atītaṃ anāgataṃ paccuppannaṃ .
Yadanattā  taṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .pe.  jivhā  anattā  .pe.
Mano  anattā  atīto  anāgato  paccuppanno  .  yadanattā  taṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya   daṭṭhabbaṃ   .  evaṃ  passaṃ  .pe.  nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti.
   [276] Rūpā bhikkhave aniccā atītā anāgatā paccuppannā.
Yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā  yadanattā taṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .  saddā  gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  aniccā
atītā  anāgatā  paccuppannā  .  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ dukkhaṃ
tadanattā  yadanattā  taṃ  netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evaṃ passaṃ .pe.
Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [277] Rūpā bhikkhave dukkhā atītā anāgatā paccuppannā .
Yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  saddā
gandhā  rasā  phoṭṭhabbā  dhammā  dukkhā  atītā  anāgatā
paccuppannā  .  yaṃ  dukkhaṃ  tadanattā  yadanattā  taṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ. Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [278] Rūpā bhikkhave anattā atītā anāgatā paccuppannā.
Yadanattā  taṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  saddā  gandhā  rasā
phoṭṭhabbā  dhammā  anattā  atītā  anāgatā  paccuppannā .
Yadanattā  taṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evaṃ  passaṃ  .pe.  nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti.
   [279]  Cakkhuṃ  bhikkhave aniccaṃ .pe. jivhā aniccā .pe.
Mano anicco. Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [280]  Cakkhuṃ bhikkhave dukkhaṃ .pe. jivhā dukkhā . kāyo
dukkho  . mano dukkho . evaṃ passaṃ .pe. nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   [281]  Cakkhuṃ  bhikkhave  anattā  .pe. jivhā anattā .
Kāyo  anattā  .  mano  anattā . evaṃ passaṃ .pe. nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti.
   [282]  Rūpā  bhikkhave  aniccā  .  saddā  gandhā rasā
phoṭṭhabbā  dhammā  aniccā  .  evaṃ  passaṃ  .pe.  nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti.
   [283]  Rūpā  bhikkhave  dukkhā  .  saddā  gandhā  rasā
phoṭṭhabbā dhammā dukkhā . evaṃ passaṃ .pe. nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   [284]  Rūpā  bhikkhave  anattā  .  saddā  gandhā rasā
phoṭṭhabbā  dhammā  anattā  .  evaṃ  passaṃ  .pe.  nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti.
         Saṭṭhipeyyālo samatto.
            Tassuddānaṃ
     chandenaṭṭhārasā honti   atītena ca dve nava
     yadaniccāṭṭhārasā vuttā   tayo ajjhattabāhirā
     peyyālo saṭṭhiko vutto  buddhenādiccabandhunāti.
           Suttantāni saṭṭhi.
            --------
           Samuddavaggo tatiyo
   [285] Samuddo samuddoti bhikkhave assutavā puthujjano bhāsati.
Neso  bhikkhave  ariyassa  vinaye samuddo . mahā eso bhikkhave
udakarāsi  mahā  udakaṇṇavo  .  cakkhuṃ  bhikkhave  purisassa samuddo
tassa  rūpamayo  vego  yo  taṃ  rūpamayaṃ  vegaṃ sahati ayaṃ vuccati
bhikkhave  atari  cakkhusamuddaṃ  saummiṃ  sāvaṭṭaṃ sagāhaṃ sarakkhasaṃ tiṇṇo
pāragato  thale  tiṭṭhati  brāhmaṇo .pe. jivhā bhikkhave purisassa
samuddo  tassa  rasamayo  vego  yo  taṃ rasamayaṃ vegaṃ sahati ayaṃ
vuccati  bhikkhave  atari  jivhāsamuddaṃ saummiṃ sāvaṭṭaṃ sagāhaṃ sarakkhasaṃ
tiṇṇo  pāragato  thale  tiṭṭhati  brāhmaṇo  .pe. mano bhikkhave
purisassa  samuddo  tassa  dhammamayo  vego  yo  taṃ dhammamayaṃ 1-
vegaṃ  sahati  ayaṃ  vuccati bhikkhave atari manosamuddaṃ saummiṃ sāvaṭṭaṃ
sagāhaṃ  sarakkhasaṃ  tiṇṇo  pāragato  thale  tiṭṭhati  brāhmaṇoti .
Idamavoca .pe. Satthā
   [286] Yo imaṃ samuddaṃ sagāhaṃ sarakkhasaṃ  saummiṃ [2]- bhayaṃ duttaraṃ accatari
    savedagū vusitabrahmacariyo    lokantagū pāragatoti vuccatīti.
   [287] Samuddo samuddoti bhikkhave assutavā puthujjano bhāsati.
Neso  bhikkhave  ariyassa  vinaye samuddo . mahā eso bhikkhave
udakarāsi  mahā  udakaṇṇavo  .  santi  bhikkhave  cakkhuviññeyyā
@Footnote: 1 Yu. dhammavegaṃ . 2 Ma. sāvaṭṭaṃ sabhayaṃ.
Rūpā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā ayaṃ
vuccati bhikkhave ariyassa vinaye samuddo 1- etthāyaṃ sadevako loko
samārako   sabrahmako   sassamaṇabrāhmaṇī   pajā  sadevamanussā
yebhuyyena  samuddā  2-  kantā  kulakajātā  kulaguṇḍikajātā  3-
muñjapabbajabhūtā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ saṃsāraṃ nātivattanti .pe.
   {287.1}  Santi  bhikkhave jivhāviññeyyā rasā .pe. santi
bhikkhave  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajaniyā  ayaṃ vuccati bhikkhave ariyassa vinaye samuddo
etthāyaṃ sadevako loko samārako sabrahmako sassamaṇabrāhmaṇī pajā
sadevamanussā yebhuyyena samuddā 2- kantā kulakajātā kulaguṇḍikajātā 3-
muñjapabbajabhūtā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ saṃsāraṃ nātivattantīti.
   [288] Yassa rāgo ca doso ca     avijjā ca virājitā
    so imaṃ samuddaṃ sagāhaṃ sarakkhasaṃ   saummibhayaṃ suduttaraṃ 4- accatari.
    Saṅgātito 5- maccujaho nirūpadhi  pahāsi 6- dukkhaṃ apunabbhavāya
    atthaṅgato so na pamānameti 7-  amohayī maccurājanti brūmīti.
   [289]  Seyyathāpi bhikkhave bāḷisiko āmisagataṃ baḷisaṃ gambhīre
udakarahade  pakkhipeyya  gamenaṃ  aññataro  āmisacakkhu  maccho
gileyya  evaṃ  hi  so  bhikkhave maccho gilabaḷiso 8- nāḷisikassa
@Footnote: 1 Yu. samuddoti. 2 Ma. Yu. samunnā tantā. 3 Sī. gulaguṇḍikajātā. Ma.
@kulagaṇḍikajātā. Yu. guṇaguṇikajātā. 4 Ma. Yu. duttaraṃ. 5 saṅgātigotipi pāṭho.
@6 Yu. pahāya . 7 Ma. na puneti .  8 Ma. Yu. giḷitabaḷiso.
Anayaṃ āpanno byasanaṃ āpanno yathākāmakaraṇīyo bāḷisikassa.
   {289.1} Evameva kho bhikkhave cha yime baḷisā lokasmiṃ anayāya
sattānaṃ vadhāya 1- pāṇīnaṃ . katame cha. Santi bhikkhave cakkhuviññeyyā
rūpā  iṭṭhā  kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā tañce
bhikkhu  abhinandati  abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati . ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu  gilabaḷiso  mārassa  anayaṃ  āpanno  byasanaṃ  āpanno
yathākāmakaraṇīyo  pāpimato  .pe.  santi  bhikkhave  jivhāviññeyyā
rasā .pe.
   {289.2}  Santi  bhikkhave  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
bhikkhu  gilabaḷiso  mārassa  anayaṃ  āpanno  byasanaṃ  āpanno
yathākāmakaraṇīyo pāpimato.
   [290] Santi [2]- bhikkhave cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā tañce bhikkhu na abhinandati
na  abhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu
na  gilabaḷiso  mārassa  abhedi  baḷisaṃ  paribhedi  baḷisaṃ  na  anayaṃ
āpanno na byasanaṃ āpanno na yathākāmakaraṇīyo pāpimato .pe.
   {290.1}  Santi  bhikkhave jivhāviññeyyā rasā .pe. santi
bhikkhave  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  na abhinandati na abhivadati na
@Footnote: 1 Yu. byādhāya . 2 Ma. ca.
Ajjhosāya  tiṭṭhati  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu na gilabaḷiso
mārassa  abhedi  baḷisaṃ  paribhedi  baḷisaṃ  na  anayaṃ  āpanno  na
byasanaṃ āpanno na yathākāmakaraṇīyo pāpimatoti.
   [291]  Yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā
cakkhuviññeyyesu rūpesu yo rāgo so atthi yo doso so atthi
yo  moho  so  atthi  yo  rāgo  so appahīno yo doso
so  appahīno  yo  moho  so  appahīno  tassa parittā cepi
cakkhuviññeyyā rūpā cakkhussa āpāthaṃ āgacchanti pariyādiyantevassa 1-
cittaṃ  .  ko  pana  vādo  adhimattānaṃ  .  taṃ kissa hetu .
Yo  bhikkhave  rāgo so atthi yo doso so atthi yo moho
so  atthi  yo  rāgo  so appahīno yo doso so appahīno
yo moho so appahīno .pe.
   {291.1}  Yassa  kassaci bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā
manoviññeyyesu  dhammesu  yo  rāgo  so atthi yo doso so
atthi  yo moho so atthi yo rāgo so appahīno yo doso
so  appahīno  yo  moho  so  appahīno  tassa parittā cepi
manoviññeyyā  dhammā  manassa  āpāthaṃ āgacchanti pariyādiyantevassa
cittaṃ . ko pana vādo adhimattānaṃ . taṃ kissa hetu. Yo bhikkhave
rāgo so atthi yo doso so atthi yo moho so atthi yo
rāgo  so  appahīno  yo  doso  so  appahīno  yo moho
so appahīno.
@Footnote: 1 Yu. vāssa. evamuparipi.
   [292]  Seyyathāpi bhikkhave khīrarukkho assattho vā nigrodho
vā milakkhu 1- vā udumbaro vā daharo taruṇo komārako tamenaṃ
puriso tiṇhāya kudhāriyā 2- yato yato bhindeyya 3- āgaccheyya
khīranti. Evaṃ bhante. Taṃ kissa hetu. Yaṃ hi bhante khīraṃ taṃ atthīti.
   {292.1} Evameva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhussa vā bhikkhuniyā
vā cakkhuviññeyyesu rūpesu yo rāgo so atthi yo doso so atthi
yo  moho  so atthi yo rāgo so appahīno yo doso so
appahīno  yo  moho  so  appahīno  tassa  parittā  cepi
cakkhuviññeyyā  rūpā  cakkhussa  āpāthaṃ āgacchanti pariyādiyantevassa
cittaṃ . ko pana vādo adhimattānaṃ . taṃ kissa hetu. Yo bhikkhave
rāgo  so  atthi  yo  doso so atthi yo moho so atthi
yo  rāgo  so  appahīno yo doso so appahīno yo moho
so appahīno .pe.
   {292.2}  Yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa  vā  bhikkhuniyā
vā  jivhāviññeyyesu  rasesu  yo rāgo so atthi .pe. yassa
kassaci  bhikkhave  bhikkhussa  vā  bhikkhuniyā  vā  manoviññeyyesu
dhammesu yo rāgo so atthi yo doso so atthi yo moho so
atthi  yo  rāgo  so  appahīno  yo  doso  so  appahīno
yo  moho  so  appahīno  tassa  parittā  cepi manoviññeyyā
dhammā  manassa  āpāthaṃ  āgacchanti pariyādiyantevassa cittaṃ . ko
pana vādo adhimattānaṃ . taṃ kissa hetu . yo rāgo so atthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pilakkho. evamuparipi. 2 Ma. Yu. kuṭhāriyā. evamuparipi. 3 Ma. Yu.
@ābhindeyya. evamuparipi.
Yo  doso  so  atthi  yo  moho so atthi yo rāgo so
appahīno yo doso so appahīno yo moho so appahīno.
   [293]  Yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā
cakkhuviññeyyesu rūpesu yo rāgo so natthi yo doso so natthi
yo moho so natthi yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno
yo  moho  so pahīno tassa adhimattā cepi cakkhuviññeyyā rūpā
cakkhussa  āpāthaṃ āgacchanti nevassa cittaṃ pariyādiyanti . ko pana
vādo parittānaṃ . taṃ kissa hetu . Yo bhikkhave rāgo so natthi yo
doso so natthi yo moho so natthi yo rāgo so pahīno yo doso
so pahīno yo moho so pahīno .pe. Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vā
bhikkhuniyā  vā  jivhāviññeyyesu  rasesu  .pe.  manoviññeyyesu
dhammesu yo rāgo so natthi yo doso so natthi yo moho so natthi
yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno yo moho so pahīno tassa
adhimattā  cepi  manoviññeyyā  dhammā  manassa āpāthaṃ āgacchanti
nevassa cittaṃ pariyādiyanti . Ko pana vādo parittānaṃ. Taṃ kissa hetu.
Yo bhikkhave rāgo so natthi yo doso so natthi yo moho so natthi
yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno yo moho so pahīno.
   [294]  Seyyathāpi bhikkhave khīrarukkho assattho vā nigrodho
vā milakkhu vā udumbaro vā sukkho koḷāpo terovassiko 1- tamenaṃ
puriso tiṇhāya kudhāriyā yato yato bhindeyya āgaccheyya khīranti.
No hetaṃ bhante. Taṃ kissa hetu. Yaṃ hi bhante khīraṃ taṃ natthīti 2-.
   {294.1} Evameva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhussa vā bhikkhuniyā
vā cakkhuviññeyyesu rūpesu yo rāgo so natthi yo doso so natthi
yo moho so natthi yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno yo moho
so pahīno tassa adhimattā cepi cakkhuviññeyyā rūpā cakkhussa āpāthaṃ
āgacchanti nevassa cittaṃ pariyādiyanti . ko pana vādo parittānaṃ.
Taṃ kissa hetu . Yo rāgo so natthi yo doso so natthi yo moho so
natthi yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno yo moho so pahīno
.pe. yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā jivhāviññeyyesu
rasesu  .pe.  yassa  kassaci  bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā
manoviññeyyesu dhammesu yo rāgo so natthi yo doso so natthi
yo moho so natthi yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno
yo  moho  so  pahīno  tassa  adhimattā  cepi  manoviññeyyā
dhammā  manassa  āpāthaṃ  āgacchanti  nevassa cittaṃ pariyādiyanti .
Ko pana vādo parittānaṃ . taṃ kissa hetu. Yo bhikkhave rāgo so
@Footnote: 1 Yu. therovassiko. 2 Yu. natthi.
Natthi  yo  doso  so  natthi yo moho so natthi yo rāgo
so pahīno yo doso so pahīno yo moho so pahīnoti.
   [295]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ca sārīputto āyasmā ca
mahākoṭṭhiko  bārāṇasiyaṃ  viharanti  isipatane  migadāye  .  atha
kho  āyasmā  mahākoṭṭhiko  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
sārīputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinno kho āyasmā mahākoṭṭhiko
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ etadavoca kiṃ nu kho āvuso sārīputta cakkhu
rūpānaṃ  saññojanaṃ  rūpā  cakkhussa  saññojanaṃ  .pe. jivhā rasānaṃ
saññojanaṃ  rasā  jivhāya  saññojanaṃ .pe. mano dhammānaṃ saññojanaṃ
dhammā  manassa  saññojananti  .  na  kho  āvuso koṭṭhika cakkhu
rūpānaṃ  saññojanaṃ  na  rūpā  cakkhussa saññojanaṃ yañca tattha tadubhayaṃ
paṭicca  uppajjati  chandarāgo  taṃ  tattha  saññojanaṃ  . na jivhā
rasānaṃ  saññojanaṃ  na  rasā  jivhāya  saññojanaṃ  yañca  tattha
tadubhayaṃ  paṭicca  uppajjati  chandarāgo taṃ tattha saññojanaṃ . .pe.
Na  mano  dhammānaṃ  saññojanaṃ  na  dhammā  manassa saññojanaṃ yañca
tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati chandarāgo taṃ tattha saññojanaṃ.
   [296]  Seyyathāpi āvuso kāḷo ca balibaddo odāto ca
balibaddo  ekena  dāmena  vā yottena vā saṃyuttā assu yo
nu  kho  evaṃ  vadeyya  kāḷo  balibaddo  odātassa balibaddassa
saññojanaṃ  odāto  balibaddo  kāḷassa  balibaddassa  saññojananti
sammā nu kho so vadamāno vadeyyāti . no hetaṃ āvuso na kho
āvuso  kāḷo  balibaddo  odātassa  balibaddassa  saññojanaṃ
napi  odāto  balibaddo  kāḷassa  balibaddassa  saññojanaṃ  yena
ca kho te ekena dāmena vā yottena vā saṃyuttā taṃ tattha saññojanaṃ.
   {296.1}  Evameva  kho āvuso na cakkhu rūpānaṃ saññojanaṃ
na  rūpā  cakkhussa  saññojanaṃ  yañca tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
chandarāgo taṃ tattha saññojanaṃ .pe. na jivhā rasānaṃ saññojanaṃ .pe.
Na  mano  dhammānaṃ  saññojanaṃ  na  dhammā  manassa saññojanaṃ yañca
tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati chandarāgo taṃ tattha saññojanaṃ.
   [297]  Cakkhu  vā  āvuso rūpānaṃ saññojanaṃ abhavissa rūpā
vā  cakkhussa  saññojanaṃ  nayidaṃ  brahmacariyavāso  paññāyetha  1-
sammādukkhakkhayāya  yasmā ca kho āvuso na cakkhu rūpānaṃ saññojanaṃ
na  rūpā  cakkhussa  saññojanaṃ  yañca tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
chandarāgo  taṃ  tattha  saññojanaṃ  tasmā  brahmacariyavāso paññāyati
@Footnote: 1 Ma. paññāyati.
Sammādukkhakkhayāya  .pe.  jivhā  vā  āvuso  rasānaṃ  saññojanaṃ
abhavissa  rasā  vā  jivhāya  saññojanaṃ  nayidaṃ  brahmacariyavāso
paññāyetha  sammādukkhakkhayāya  yasmā  ca  kho  āvuso na jivhā
rasānaṃ  saññojanaṃ  na  rasā  jivhāya saññojanaṃ yañca tattha tadubhayaṃ
paṭicca  uppajjati  chandarāgo  taṃ  tattha  saññojanaṃ  tasmā
brahmacariyavāso   paññāyati   sammādukkhakkhayāya   .pe.  mano
vā  āvuso  dhammānaṃ  saññojanaṃ  abhavissa  dhammā  vā  manassa
saññojanaṃ  nayidaṃ  brahmacariyavāso  paññāyetha  sammādukkhakkhayāya
yasmā  ca  kho  āvuso  na  mano dhammānaṃ saññojanaṃ na dhammā
manassa   saññojanaṃ  yañca  tattha  tadubhayaṃ  paṭicca  uppajjati
chandarāgo   taṃ   tattha   saññojanaṃ  tasmā  brahmacariyavāso
paññāyati sammādukkhakkhayāya.
   {297.1}  Imināpetaṃ  āvuso pariyāyena veditabbaṃ . yathā
na  cakkhu  rūpānaṃ  saññojanaṃ  na  rūpā  cakkhussa  saññojanaṃ yañca
tattha  tadubhayaṃ  paṭicca  uppajjati  chandarāgo  taṃ  tattha  saññojanaṃ
.pe.  na  jivhā  rasānaṃ  saññojanaṃ  .pe.  na  mano dhammānaṃ
saññojanaṃ  na  dhammā  manassa  saññojanaṃ  .  yañca  tattha tadubhayaṃ
paṭicca uppajjati chandarāgo taṃ tattha saññojanaṃ.
   [298]  Saṃvijjati  kho  āvuso bhagavato cakkhu passati bhagavā
cakkhunā  rūpaṃ  chandarāgo  bhagavato  natthi  suvimuttacitto bhagavā .
Saṃvijjati  kho  āvuso  bhagavato sotaṃ suṇāti bhagavā sotena saddaṃ
Chandarāgo  bhagavato  natthi  suvimuttacitto  bhagavā  . saṃvijjati kho
āvuso  bhagavato  ghānaṃ  ghāyati  bhagavā  ghānena gandhaṃ chandarāgo
bhagavato  natthi  suvimuttacitto  bhagavā  .  saṃvijjati  kho  āvuso
bhagavato  jivhā  sāyati  bhagavā  jivhāya  rasaṃ chandarāgo bhagavato
natthi  suvimuttacitto  bhagavā  .  saṃvijjati  kho  āvuso  bhagavato
kāyo  phusati  bhagavā  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  chandarāgo  bhagavato
natthi  suvimuttacitto  bhagavā  .  saṃvijjati  kho  āvuso  bhagavato
mano  vijānāti  1- bhagavā manasā dhammaṃ chandarāgo bhagavato natthi
suvimuttacitto bhagavā.
   {298.1}  Iminā kho etaṃ āvuso pariyāyena veditabbaṃ .
Yathā  na  cakkhu  rūpānaṃ  saññojanaṃ  na  rūpā  cakkhussa saññojanaṃ
yañca  tattha  tadubhayaṃ  paṭicca  uppajjati  chandarāgo  taṃ  tattha
saññojanaṃ  . na sotaṃ . na ghānaṃ . na jivhā rasānaṃ saññojanaṃ
na  rasā  jivhāya  saññojanaṃ  yañca tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
chandarāgo  taṃ  tattha saññojanaṃ . na kāyo . na mano dhammānaṃ
saññojanaṃ  na  dhammā  manassa  saññojanaṃ  yañca  tattha  tadubhayaṃ
paṭicca uppajjati chandarāgo taṃ tattha saññojananti.
   [299] Ekaṃ samayaṃ āyasmā ca ānando āyasmā ca kāmabhū
kosambiyaṃ  viharanti  ghositārāme  .  atha  kho āyasmā  kāmabhū
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito yenāyasmā ānando tenupasaṅkami
@Footnote: 1 Yu. jānāti.
Upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  āyasmā  kāmabhū  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavoca kiṃ nu kho
āvuso  ānanda  cakkhu  rūpānaṃ  saññojanaṃ rūpā cakkhussa saññojanaṃ
.pe.  jivhā  rasānaṃ  saññojanaṃ  rasā  jivhāya saññojanaṃ .pe.
Mano dhammānaṃ saññojanaṃ dhammā manassa saññojananti.
   {299.1} Na kho āvuso kāmabhu 1- cakkhu rūpānaṃ saññojanaṃ na rūpā
cakkhussa  saññojanaṃ  yañca  tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati chandarāgo
taṃ tattha saññojanaṃ .pe. na jivhā rasānaṃ saññojanaṃ na rasā jivhāya
saññojanaṃ .pe. na mano dhammānaṃ saññojanaṃ na dhammā manassa saññojanaṃ
yañca tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati chandarāgo taṃ tattha saññojanaṃ.
   {299.2} Seyyathāpi āvuso kāḷo ca balibaddo odāto ca
balibaddo ekena dāmena vā yottena vā saṃyuttā assu yo nu kho
evaṃ  vadeyya  kāḷo  balibaddo  odātassa  balibaddassa saññojanaṃ
odāto  balibaddo  kāḷassa  2-  balibaddassa  saññojananti .
Sammā nu kho so vadamāno vadeyyāti. No hetaṃ āvuso na kho āvuso
kāḷo  balibaddo  odātassa  balibaddassa  saññojanaṃ  napi odāto
balibaddo  kāḷassa  balibaddassa saññojanaṃ yena ca kho te ekena
dāmena vā yottena vā saṃyuttā taṃ tattha saññojananti 3-. Evameva
@Footnote: 1 Ma. Yu. kāmabhū . 2 Yu. odātassa .  3 Ma. Yu. itisaddo natthi.
Kho āvuso na cakkhu rūpānaṃ saññojanaṃ na rūpā cakkhussa saññojanaṃ .pe.
Na jivhā .pe. na mano .pe. yañca tattha tadubhayaṃ paṭicca uppajjati
chandarāgo taṃ tattha saññojananti.
   [300] Ekaṃ samayaṃ āyasmā ca ānando āyasmā ca udāyi
kosambiyaṃ  viharanti  ghositārāme  .  atha  kho  āyasmā udāyi
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito yenāyasmā ānando tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā udāyi āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca yatheva nu kho āvuso
ānanda ayaṃ kāyo bhagavatā anekapariyāyena akkhāto vivaṭo pakāsito
itipāyaṃ kāyo anattāti . sakkā evamevaṃ 1- viññāṇampidaṃ ācikkhituṃ
desetuṃ paññapetuṃ paṭṭhapetuṃ vivarituṃ vibhajituṃ uttānīkātuṃ itipidaṃ viññāṇaṃ
anattāti . yatheva kho āvuso udāyi ayaṃ kāyo bhagavatā anekapariyāyena
akkhāto vivaṭo pakāsito itipāyaṃ kāyo anattāti. Sakkā evamevaṃ 1-
viññāṇampidaṃ  ācikkhituṃ  desetuṃ  paññapetuṃ  paṭṭhapetuṃ vivarituṃ vibhajituṃ
uttānīkātuṃ itipidaṃ viññāṇaṃ anattāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 1-208. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=1&items=803              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=1&items=803&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=1&items=803              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=1&items=803              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :