ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [15]  Cakkhussaham bhikkhave assadapariyesanam acarim yo cakkhussa
assado   tadajjhagamam   yavata  cakkhussa  assado  pannaya
me  eso  sudittho  cakkhussaham  bhikkhave  adinavapariyesanam  acarim
yo  cakkhussa  adinavo  tadajjhagamam  yavata  cakkhussa  adinavo
pannaya me eso 1- sudittho cakkhussaham bhikkhave nissaranapariyesanam
acarim   yam  cakkhussa  nissaranam  tadajjhagamam  yavata  cakkhussa
@Footnote: 1 Ma. Yu. so. evamuparipi.
Nissaranam  pannaya  me etam 1- sudittham . sotassaham bhikkhave .
Ghanassaham  bhikkhave  .  jivhayaham  bhikkhave assadapariyesanam acarim
yo  jivhaya  assado  tadajjhagamam  yavata  jivhaya  assado
pannaya  me  eso  sudittho  jivhayaham bhikkhave adinavapariyesanam
acarim  yo  jivhaya  adinavo tadajjhagamam yavata jivhaya adinavo
pannaya  me  eso  sudittho  jivhayaham bhikkhave nissaranapariyesanam
acarim   yam  jivhaya  nissaranam  tadajjhagamam  yavata  jivhaya
nissaranam  pannaya  me  etam  sudittham  .pe.  manassaham  bhikkhave
assadapariyesanam  acarim  yo  manassa  assado  tadajjhagamam  yavata
manassa  assado  pannaya  me  eso sudittho manassaham bhikkhave
adinavapariyesanam  acarim  yo  manassa  adinavo  tadajjhagamam  yavata
manassa  adinavo  pannaya  me  eso sudittho manassaham bhikkhave
nissaranapariyesanam  acarim  yam  manassa  nissaranam  tadajjhagamam  yavata
manassa nissaranam pannaya me etam sudittham.
   {15.1}  Yavakivancaham  bhikkhave  imesam  channam  ajjhattikanam
ayatananam   assadanca   assadato   adinavanca   adinavato
nissarananca  nissaranato  yathabhutam  nabbhannasim  .pe. abbhannasim .
Nananca  pana  me  dassanam udapadi akuppa me vimutti ayamantima
jati natthidani punabbhavoti. Tatiyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 10-11. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=15&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=15&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=15&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=15&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=15              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :