ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [200]  Ekam  samayam  bhagava  ayasma  anando kosambiyam
viharati  ghositarame  .  atha  kho  ghosito  gahapati yenayasma
anando  tenupasankami  .pe.  ekamantam  nisinno  kho  ghosito
gahapati  ayasmantam  anandam  etadavoca  dhatunanattam dhatunanattanti
bhante  ananda  vuccati  kittavata  nu  kho  bhante dhatunanattam
vuttam  bhagavatati . samvijjati kho gahapati cakkhudhatu rupa ca manapa
Cakkhuvinnananca   sukhavedaniyam   phassam  paticca  uppajjati  sukha
vedana  .  samvijjati  kho  gahapati  cakkhudhatu  rupa ca amanapa
cakkhuvinnananca  dukkhavedaniyam  phassam  paticca  uppajjati  dukkha
vedana . Samvijjati kho gahapati cakkhudhatu rupa ca [1]- upekkhatthaniya 2-
cakkhuvinnananca   adukkhamasukhavedaniyam   phassam   paticca   uppajjati
adukkhamasukha  vedana  .pe.  samvijjati  kho  gahapati  jivhadhatu
rasa  ca  manapa  jivhavinnananca  sukhavedaniyam  phassam  paticca
uppajjati  sukha  vedana  . samvijjati kho gahapati jivhadhatu rasa
ca   amanapa   jivhavinnananca  dukkhavedaniyam  phassam  paticca
uppajjati  dukkha  vedana  .  samvijjati  kho  gahapati  jivhadhatu
rasa   ca  upekkhatthaniya  jivhavinnananca  adukkhamasukhavedaniyam
phassam  paticca  uppajjati  adukkhamasukha  vedana  .pe.  samvijjati
kho  gahapati  manodhatu  dhamma  ca  manapa  manovinnananca
sukhavedaniyam phassam paticca uppajjati sukha vedana.
   {200.1}  Samvijjati kho gahapati manodhatu dhamma ca amanapa
manovinnananca  dukkhavedaniyam  phassam  paticca  uppajjati  dukkha
vedana . samvijjati kho gahapati manodhatu dhamma ca upekkhatthaniya
manovinnananca   adukkhamasukhavedaniyam   phassam   paticca   uppajjati
adukkhamasukha  vedana  .  ettavata  [3]-  gahapati dhatunanattam
vuttam bhagavatati. Chattham.
@Footnote: 1 Ma. manapa .  2 Si. upekkhathaniya. Ma. upekkhavedaniya. evamuparipi.
@Yu. upekkhatthaniya . 3 Ma. Yu. kho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 143-144. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=200&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=200&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=200&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=200&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=200              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1016              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1016              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :