ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [33] Sabbamannitasamugghatasaruppam vo bhikkhave patipadam desissami
tam sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . katama ca sa bhikkhave
sabbamannitasamugghatasaruppa  patipada  . idha bhikkhave bhikkhu cakkhum na
mannati  cakkhusmim  na  mannati  cakkhuto  na  mannati  cakkhum  meti
na  mannati  .  rupe  na  mannati  rupesu  na  mannati  rupato
na  mannati  rupa  meti  na  mannati  cakkhuvinnanam  na  mannati
cakkhuvinnanasmim   na   mannati   cakkhuvinnanato   na   mannati
cakkhuvinnanam   meti   na  mannati  cakkhusamphassam  na  mannati
cakkhusamphassasmim   na   mannati   cakkhusamphassato   na   mannati
cakkhusamphasso   meti  na  mannati  yampidam  cakkhusamphassapaccaya
uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham va adukkhamasukham va tampi na
Mannati  tasmimpi  na  mannati  tatopi  na  mannati  tam  meti
na  mannati  .pe.  jivham  na  mannati  jivhaya  na  mannati
jivhato  na  mannati  jivha  meti  na  mannati rase na mannati
rasesu  na  mannati  rasato  na  mannati rasa meti na mannati .
Jivhavinnanam   na   mannati   jivhavinnanasmim   na   mannati
jivhavinnanato  na  mannati  jivhavinnanam  meti  na  mannati
jivhasamphassam  na  mannati jivhasamphassasmim na mannati jivhasamphassato
na mannati jivhasamphasso meti na mannati.
   {33.1}  Yampidam  jivhasamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam
sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi na mannati tasmimpi na mannati
tatopi  na  mannati  tam  meti  na  mannati .pe. manam na mannati
manasmim  na  mannati  manato  na  mannati mano meti na mannati .
Dhamme  na  mannati  dhammesu  na  mannati  dhammato  na  mannati
dhamma  meti  na  mannati . manovinnanam na mannati manovinnanasmim
na   mannati   manovinnanato   na   mannati   manovinnanam
meti   na   mannati   .   manosamphassam   na   mannati
manosamphassasmim   na   mannati   manosamphassato   na   mannati
manosamphasso  meti  na  mannati  .  yampidam  manosamphassapaccaya
uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham  va  adukkhamasukham  va tampi
na  mannati  tasmimpi  na  mannati  tatopi  na  mannati  tam  meti
Na  mannati  .  sabbam  na  mannati  sabbasmim  na  mannati sabbato
na  mannati  sabbam  meti  na mannati . so evam amannamano na
ca  kinci  loke  upadiyati  anupadiyam  na  paritassati  aparitassam
paccattanneva   parinibbayati   khina  jati  vusitam  brahmacariyam
katam karaniyam naparam itthattayati pajanati . ayam kho sa bhikkhave
sabbamannitasamugghatasaruppa patipadati. Atthamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 26-28. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=33&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=33&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=33&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=33&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=33              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=245              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=245              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :