ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [331] Kathañcāvuso anavassuto hoti . idhāvuso bhikkhu cakkhunā
rūpaṃ disvā piyarūpe rūpe nādhimuccati appiyarūpe rūpe na byāpajjati
upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  appamāṇacetaso  tañca  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā
akusalā  dhammā  aparisesā nirujjhanti .pe. jivhāya rasaṃ sāyitvā
.pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya  piyarūpe  dhamme  nādhimuccati
appiyarūpe  dhamme  na  byāpajjati  upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati
appamāṇacetaso   tañca   cetovimuttiṃ   paññavimuttiṃ   yathābhūtaṃ
pajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā  akusalā  dhammā
aparisesā  nirujjhanti  .  ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu  anavassuto
cakkhuviññeyyesu  rūpesu  .pe.  ayaṃ  vuccatāvuso bhikkhu anavassuto
jivhāviññeyyesu   rasesu  .pe.  anavassuto  manoviññeyyesu
dhammesu  .  evaṃvihāriṃ  cāvuso  bhikkhuṃ  cakkhuto cepi naṃ māro
upasaṅkamati  neva labhetha māro otāraṃ na labhetha māro ārammaṇaṃ
.pe.  jivhāto  cepi  naṃ  māro  upasaṅkamati  .pe.  manato
@Footnote: 1 Ma. Yu. adhibhūto . 2 Ma. Yu. anadhibhū .  3 Ma. Yu. naṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page232.

Cepi naṃ māro upasaṅkamati neva labhetha māro otāraṃ na labhetha māro ārammaṇaṃ. {331.1} Seyyathāpi āvuso kūṭāgārasālaṃ 1- bahalamattikāmaddāvilepanā 2- puratthimāya cepi [3]- disāya puriso ādittāya tiṇukkāya upasaṅkameyya neva labhetha aggi otāraṃ na labhetha aggi ārammaṇaṃ .pe. pacchimāya cepi naṃ. Uttarāya cepi naṃ . dakkhiṇāya cepi naṃ . heṭṭhimato cepi naṃ. Uparimato cepi naṃ yato kutoci ce puriso [3]- ādittāya tiṇukkāya upasaṅkameyya neva labhetha aggi otāraṃ na labhetha aggi ārammaṇaṃ. Evameva kho āvuso evaṃvihāriṃ bhikkhuṃ cakkhuto cepi naṃ māro upasaṅkamati neva labhetheva māro otāraṃ na labhetha māro ārammaṇaṃ .pe. jivhāto cepi naṃ māro upasaṅkamati na labhetheva māro otāraṃ na labhetha māro ārammaṇaṃ . evaṃvihārī cāvuso bhikkhu rūpe adhibhosi na rūpā bhikkhuṃ adhibhaṃsu sadde bhikkhu adhibhosi na saddā bhikkhuṃ adhibhaṃsu gandhe bhikkhu adhibhosi na gandhā bhikkhuṃ adhibhaṃsu rase bhikkhu adhibhosi na rasā bhikkhuṃ adhibhaṃsu phoṭṭhabbe bhikkhu adhibhosi na phoṭṭhabbā bhikkhuṃ adhibhaṃsu dhamme bhikkhu adhibhosi na dhammā bhikkhuṃ adhibhaṃsu. {331.2} Ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu rūpādhibhū saddādhibhū gandhādhibhū rasādhibhū phoṭṭhabbādhibhū dhammādhibhū [4]- adhibhosi te pāpake akusale dhamme saṅkilesike ponobbhavike @Footnote: 1 Ma. kūṭāgāraṃ vā sālā vā. Yu. kuṭāgāraṃ vā kuṭāgārasālā vā. 2 Ma. Yu. @bahalamattikā addāvalepanā. 3 Ma. Yu. naṃ . 4 Ma. Yu. adhibhū anabhibhūto.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page233.

Sadare dukkhavipāke āyatiṃ jātijarāmaraṇiye . evaṃ kho āvuso anavassuto hotīti . atha kho bhagavā vuṭṭhahitvā āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ āmantesi sādhu sādhu kho moggallāna sādhu kho tvaṃ moggallāna bhikkhūnaṃ avassutapariyāyañca anavassutapariyāyañca abhāsīti . idamavoca āyasmā mahāmoggallāno . samanuñño satthā ahosi . attamanā te bhikkhū āyasmato mahāmoggallānassa bhāsitaṃ abhinandunti. Chaṭṭhaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 231-233. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=331&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=331&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=331&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=331&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=331              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2219              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2219              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :