ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [331] Kathañcāvuso anavassuto hoti . idhāvuso bhikkhu cakkhunā
rūpaṃ disvā piyarūpe rūpe nādhimuccati appiyarūpe rūpe na byāpajjati
upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  appamāṇacetaso  tañca  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā
akusalā  dhammā  aparisesā nirujjhanti .pe. jivhāya rasaṃ sāyitvā
.pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya  piyarūpe  dhamme  nādhimuccati
appiyarūpe  dhamme  na  byāpajjati  upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati
appamāṇacetaso   tañca   cetovimuttiṃ   paññavimuttiṃ   yathābhūtaṃ
pajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā  akusalā  dhammā
aparisesā  nirujjhanti  .  ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu  anavassuto
cakkhuviññeyyesu  rūpesu  .pe.  ayaṃ  vuccatāvuso bhikkhu anavassuto
jivhāviññeyyesu   rasesu  .pe.  anavassuto  manoviññeyyesu
dhammesu  .  evaṃvihāriṃ  cāvuso  bhikkhuṃ  cakkhuto cepi naṃ māro
upasaṅkamati  neva labhetha māro otāraṃ na labhetha māro ārammaṇaṃ
.pe.  jivhāto  cepi  naṃ  māro  upasaṅkamati  .pe.  manato
@Footnote: 1 Ma. Yu. adhibhūto . 2 Ma. Yu. anadhibhū .  3 Ma. Yu. naṃ.
Cepi  naṃ māro upasaṅkamati neva labhetha māro otāraṃ na labhetha
māro ārammaṇaṃ.
   {331.1}  Seyyathāpi  āvuso  kūṭāgārasālaṃ  1-
bahalamattikāmaddāvilepanā   2-   puratthimāya   cepi   [3]-
disāya  puriso  ādittāya  tiṇukkāya  upasaṅkameyya  neva  labhetha
aggi otāraṃ na labhetha aggi ārammaṇaṃ .pe. pacchimāya cepi naṃ.
Uttarāya cepi naṃ . dakkhiṇāya cepi naṃ . heṭṭhimato cepi naṃ.
Uparimato cepi naṃ yato kutoci ce puriso [3]- ādittāya tiṇukkāya
upasaṅkameyya neva labhetha aggi otāraṃ na labhetha aggi ārammaṇaṃ.
Evameva  kho  āvuso  evaṃvihāriṃ bhikkhuṃ cakkhuto cepi naṃ māro
upasaṅkamati  neva  labhetheva  māro  otāraṃ  na  labhetha  māro
ārammaṇaṃ  .pe.  jivhāto  cepi  naṃ  māro  upasaṅkamati  na
labhetheva  māro otāraṃ na labhetha māro ārammaṇaṃ . evaṃvihārī
cāvuso  bhikkhu  rūpe  adhibhosi  na  rūpā  bhikkhuṃ  adhibhaṃsu  sadde
bhikkhu  adhibhosi  na  saddā  bhikkhuṃ  adhibhaṃsu  gandhe  bhikkhu adhibhosi
na  gandhā  bhikkhuṃ  adhibhaṃsu  rase  bhikkhu  adhibhosi  na rasā bhikkhuṃ
adhibhaṃsu  phoṭṭhabbe  bhikkhu  adhibhosi  na  phoṭṭhabbā  bhikkhuṃ  adhibhaṃsu
dhamme bhikkhu adhibhosi na dhammā bhikkhuṃ adhibhaṃsu.
   {331.2}  Ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu  rūpādhibhū  saddādhibhū
gandhādhibhū  rasādhibhū  phoṭṭhabbādhibhū  dhammādhibhū  [4]-  adhibhosi
te   pāpake   akusale  dhamme  saṅkilesike  ponobbhavike
@Footnote: 1 Ma. kūṭāgāraṃ vā sālā vā. Yu. kuṭāgāraṃ vā kuṭāgārasālā vā. 2 Ma. Yu.
@bahalamattikā addāvalepanā. 3 Ma. Yu. naṃ . 4 Ma. Yu. adhibhū anabhibhūto.
Sadare  dukkhavipāke  āyatiṃ  jātijarāmaraṇiye . evaṃ kho āvuso
anavassuto  hotīti  .  atha  kho  bhagavā  vuṭṭhahitvā  āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  āmantesi  sādhu sādhu kho moggallāna sādhu kho
tvaṃ  moggallāna  bhikkhūnaṃ  avassutapariyāyañca  anavassutapariyāyañca
abhāsīti  .  idamavoca  āyasmā  mahāmoggallāno  .  samanuñño
satthā  ahosi . attamanā te bhikkhū āyasmato mahāmoggallānassa
bhāsitaṃ abhinandunti. Chaṭṭhaṃ.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 231-233. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=331&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=331&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=331&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=331&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=331              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2219              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2219              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :