ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [34] Sabbamannitasamugghatasappayam vo bhikkhave patipadam desissami
tam  sunatha  .  katama  ca sa bhikkhave sabbamannitasamugghatasappaya
patipada   .   idha   bhikkhave  bhikkhu  cakkhum  na  mannati
cakkhusmim  na  mannati  cakkhuto  na  mannati  cakkhum  meti  na
mannati  .  rupe  na  mannati  .  cakkhuvinnanam  na  mannati .
Cakkhusamphassam  na  mannati  .  yampidam  cakkhusamphassapaccaya  uppajjati
vedayitam  sukham  va  dukkham  va  adukkhamasukham  va tampi na mannati
tasmimpi  na  mannati  tatopi  na mannati tam meti na mannati . yam
hi  bhikkhave  mannati  yasmim  mannati  yato  mannati  yam  meti
mannati   tato  tam  hoti  annatha  annathabhavi  bhavasatto
loko  bhavameva  abhinandati  .pe.  jivham  na  mannati  jivhaya
na  mannati  jivhato  na  mannati  jivha  meti  na  mannati .
Rase  jivhavinnanam  1-  jivhasamphassam  na  mannati  .  yampidam
jivhasamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham  va
@Footnote: 1 Ma. Yu. rase na mannati jivhavinnanam na mannati.
Adukkhamasukham  va  tampi  na  mannati  tasmimpi  na  mannati  tatopi
na mannati tam meti na mannati.
   {34.1} Yam hi bhikkhave mannati yasmim mannati yato mannati yam
meti  mannati  tato tam hoti annatha annathabhavi bhavasatto loko
bhavameva abhinandati .pe. manam na mannati manasmim na mannati manato na
mannati  mano  meti  na  mannati  dhamme  manovinnanam manosamphassam
na   mannati   .   yampidam   manosamphassapaccaya   uppajjati
vedayitam  sukham  va  dukkham  va  adukkhamasukham  va tampi na mannati
tasmimpi  na  mannati  tatopi  na  mannati  tam  meti na mannati .
Yam  hi  bhikkhave  mannati  yasmimpi  mannati  yato  mannati  yam
meti  mannati  tato  tam  hoti  annatha  annathabhavi  bhavasatto
loko  bhavameva  abhinandati  .  yavata  bhikkhave  khandhadhatuayatanam
tampi  na  mannati  tasmimpi  na  mannati  tatopi  na  mannati
tam  meti  na  mannati  . so evam amannamano na kinci loke
upadiyati   anupadiyam  na  paritassati  aparitassam  paccattanneva
parinibbayati   khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam
naparam  itthattayati  pajanati  .  ayam  kho  sa  bhikkhave
sabbamannitasamugghatasappaya patipadati. Navamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 28-29. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=34&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=34&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=34&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=34&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=34              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=257              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=257              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :