ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [34] Sabbamannitasamugghatasappayam vo bhikkhave patipadam desissami
tam  sunatha  .  katama  ca sa bhikkhave sabbamannitasamugghatasappaya
patipada   .   idha   bhikkhave  bhikkhu  cakkhum  na  mannati
cakkhusmim  na  mannati  cakkhuto  na  mannati  cakkhum  meti  na
mannati  .  rupe  na  mannati  .  cakkhuvinnanam  na  mannati .
Cakkhusamphassam  na  mannati  .  yampidam  cakkhusamphassapaccaya  uppajjati
vedayitam  sukham  va  dukkham  va  adukkhamasukham  va tampi na mannati
tasmimpi  na  mannati  tatopi  na mannati tam meti na mannati . yam
hi  bhikkhave  mannati  yasmim  mannati  yato  mannati  yam  meti
mannati   tato  tam  hoti  annatha  annathabhavi  bhavasatto
loko  bhavameva  abhinandati  .pe.  jivham  na  mannati  jivhaya
na  mannati  jivhato  na  mannati  jivha  meti  na  mannati .
Rase  jivhavinnanam  1-  jivhasamphassam  na  mannati  .  yampidam
jivhasamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham  va
@Footnote: 1 Ma. Yu. rase na mannati jivhavinnanam na mannati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

Adukkhamasukham va tampi na mannati tasmimpi na mannati tatopi na mannati tam meti na mannati. {34.1} Yam hi bhikkhave mannati yasmim mannati yato mannati yam meti mannati tato tam hoti annatha annathabhavi bhavasatto loko bhavameva abhinandati .pe. manam na mannati manasmim na mannati manato na mannati mano meti na mannati dhamme manovinnanam manosamphassam na mannati . yampidam manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi na mannati tasmimpi na mannati tatopi na mannati tam meti na mannati . Yam hi bhikkhave mannati yasmimpi mannati yato mannati yam meti mannati tato tam hoti annatha annathabhavi bhavasatto loko bhavameva abhinandati . yavata bhikkhave khandhadhatuayatanam tampi na mannati tasmimpi na mannati tatopi na mannati tam meti na mannati . so evam amannamano na kinci loke upadiyati anupadiyam na paritassati aparitassam paccattanneva parinibbayati khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati . ayam kho sa bhikkhave sabbamannitasamugghatasappaya patipadati. Navamam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 28-29. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=34&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=34&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=34&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=34&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=34              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=257              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=257              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :