ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [35] Sabbamannitasamugghatasappayam vo bhikkhave patipadam desissami
tam  sunatha  .  katama  ca sa bhikkhave sabbamannitasamugghatasappaya
Patipada   .   tam   kim   mannatha  bhikkhave  cakkhum  niccam
va  aniccam  vati  .  aniccam bhante . yam pananiccam dukkham va
tam  sukham vati . dukkham bhante . yam pananiccam dukkham viparinamadhammam
kallam  nu  tam  samanupassitum  etam  mama  esohamasmi  eso  me
attati  .  no  hetam  bhante  . rupa .pe. cakkhuvinnanam .
Cakkhusamphasso nicco va anicco vati . anicco bhante . .pe.
Yampidam   cakkhusamphassapaccaya   uppajjati   vedayitam  sukham  va
dukkham  va  adukkhamasukham  va  tampi  niccam  va  aniccam vati .
Aniccam  bhante  . yam pananiccam dukkham va tam sukham vati . dukkham
bhante  .  yam  pananiccam  dukkham  viparinamadhammam  kallam  nu  tam
samanupassitum  etam  mama  esohamasmi  eso  me attati . no
hetam  bhante  .pe. jivha nicca va anicca vati . anicca
bhante  .  rasa  .pe.  jivhavinnanam  . jivhasamphasso .pe.
Yampidam  jivhasamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham
va adukkhamasukham va tampi niccam va aniccam vati.
   {35.1} Aniccam bhante .pe. dhamma manovinnanam manosamphasso
nicco va anicco vati . Anicco bhante. Yampidam manosamphassapaccaya
uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi niccam va
aniccam vati . aniccam bhante . yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.
Dukkham   bhante   .   yam   pananiccam  dukkham  viparinamadhammam
Kallam nu tam samanupassitum etam mama esohamasmi eso me attati.
   {35.2} No hetam bhante. Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako
cakkhusmimpi  nibbindati  rupesupi cakkhuvinnanepi cakkhusamphassepi yampidam
cakkhusamphassapaccaya  uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  tasmimpi  nibbindati  .pe.  jivhayapi nibbindati rasesupi .pe.
Yampidam  jivhasamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam sukham va dukkham va
adukkhamasukham  va  tasmimpi  nibbindati  .pe.  manasmimpi  nibbindati
dhammesupi   nibbindati   manovinnanepi   manosamphassepi  yampidam
manosamphassapaccaya  uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  tasmimpi  nibbindati  nibbindam  virajjati  viraga  vimuccati .
Vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  hoti  . khina jati vusitam brahmacariyam
katam  karaniyam  naparam  itthattayati  pajanati  .  ayam  kho sa
bhikkhave sabbamannitasamugghatasappaya patipadati. Dasamam.
          Sabbavaggo tatiyo.
            Tassuddanam
     sabbanca dvepi pahana   parijana apare duve
     adittam andhabhutanca    saruppa dve ca sappaya
          vaggo tena pavuccatiti.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 29-31. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=35&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=35&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=35&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=35&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=35              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=268              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=268              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :