ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [427] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Atha  kho  moḷiyasivako  1-  paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho
moḷiyasivako  paribbājako  bhagavantaṃ  etadavoca  santi  bho  gotama
eke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  yaṅkiñcāyaṃ
purisapuggalo  paṭisaṃvedeti  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā
sabbantaṃ pubbekatahetūti.
Idha pana 2- bhavaṃ gotamo kimāhāti.
   {427.1}  Pittasamuṭṭhānānipi kho sivaka idhekaccāni vedayitāni
uppajjanti  .  sāmaṃpi  kho  etaṃ  sivaka  evaṃ  veditabbaṃ yathā
pittasamuṭṭhānānipi   idhekaccāni   vedayitāni   uppajjanti  .
Lokassapi  kho  etaṃ  sivaka  saccasammataṃ  yathā  pittasamuṭṭhānānipi
idhekaccāni  vedayitāni  uppajjanti  .  tatra  sivaka  ye  te
samaṇabrāhmaṇā    evaṃvādino    evaṃdiṭṭhino    yaṅkiñcāyaṃ
purisapuggalo  paṭisaṃvedayati  3-  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbekatahetūti  .  yañca  sāmaṃ  ñātaṃ  tañca
atidhāvanti  yaṃ  4-  loke  saccasammataṃ  tañca  atidhāvanti .
Tasmā tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ micchāti vadāmi.
   {427.2}   Semhasamuṭṭhānānipi   kho   sivaka   .pe.
Vātasamuṭṭhānānipi      kho      sivaka      .pe.
@Footnote: 1 Ma. moḷiyasīvako. Yu. moliyasīvako . 2 Ma. panasaddo natthi.
@3 Ma. Yu. paṭisaṃvedeti. 4 Ma. yañca. Yu. yaṃ ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page286.

Sannipātasamuṭṭhānānipi 1- kho sivaka .pe. utupariṇāmajānipi kho sivaka . visamaparihārajānipi kho sivaka . opakkamikānipi kho sivaka .pe. kammavipākajānipi kho sivaka idhekaccāni vedayitāni uppajjanti . sāmaṃpi kho etaṃ sivaka evaṃ veditabbaṃ yathā kammavipākajānipi idhekaccāni vedayitāni uppajjanti lokassapi kho etaṃ sivaka saccasammataṃ yathā kammavipākajānipi idhekaccāni vedayitāni uppajjanti . tattha sivaka ye te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino yaṅkiñcāyaṃ purisapuggalo paṭisaṃvedayati sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā sabbantaṃ pubbekatahetūti . Yañca sāmaṃ ñātaṃ tañca atidhāvanti yaṃ loke saccasammataṃ tañca atidhāvanti tasmā tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ micchāti vadāmīti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 285-286. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=427&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=427&items=1&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=427&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=427&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=427              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3118              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3118              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :