ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [627]  Ekam  samayam  bhagava  mallesu  viharati  uruvelakappam
nama mallanam nigamo . atha kho gandhabhako gamani 1- yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  gandhabhako  gamani  bhagavantam
etadavoca  sadhu  me bhante bhagava dukkhassa samudayanca atthangamanca
desetuti  .  ahance  te  gamani  atitamaddhanam arabbha dukkhassa
samudayanca  atthangamanca  deseyyam  evam  ahosi  atitamaddhananti .
Tatra  te  siya  kankha  siya  vimati  .  ahance te gamani
anagatamaddhanam   arabbha   dukkhassa   samudayanca   atthangamanca
deseyyam  evam  bhavissati  anagatamaddhananti  . tatrapi te siya
kankha siya vimati . api caham gamani idheva nisinno ettheva te
nisinnassa   dukkhassa  samudayanca  atthangamanca  desessami  tam
@Footnote: 1 Ma. bhadrako gamani. Yu. bhadragako gamani.
Sunohi  sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  .  evam  bhanteti  kho
gandhabhako  gamani  bhagavato  paccassosi  .  bhagava  etadavoca
tam  kim  mannasi gamani atthi te uruvelakappe manussa yesam te
vadhena  va  bandhena  va janiya va garahaya va uppajjeyyum
sokaparidevadukkhadomanassupayasati   .   atthi   me   bhante
uruvelakappe manussa yesam me vadhena va bandhena va janiya va
garahaya  va  uppajjeyyum  sokaparidevadukkhadomanassupayasati .
Atthi  pana te gamani uruvelakappe manussa yesam te vadhena va
bandhena va janiya va garahaya va nuppajjeyyum sokaparidevadukkha-
domanassupayasati  .  atthi  me  bhante  uruvelakappe manussa
yesam me vadhena va bandhena va janiya va garahaya va nuppajjeyyum
sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  ko  nu  kho  gamani  hetu
ko  paccayo  yena  te  ekaccanam  uruvelakappiyanam  manussanam
vadhena  va  bandhena  va  janiya va garahaya va uppajjeyyum
sokaparidevadukkhadomanassupayasa  .  ko  va  pana  gamani  hetu
ko  paccayo yena te ekaccanam uruvelakappiyanam manussanam vadhena
va bandhena va janiya va garahaya va nuppajjeyyum sokaparideva-
dukkhadomanassupayasati  .  yesam  me  bhante  uruvelakappiyanam
manussanam  vadhena  va  bandhena  va  janiya  va garahaya va
uppajjeyyum  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  atthi  me  tesu
Chandarago  .  yesampana  me  bhante  uruvelakappiyanam  manussanam
vadhena  va  bandhena  va  janiya va garahaya va nuppajjeyyum
sokaparidevadukkhadomanassupayasa  natthi  me  tesu  chandaragoti .
Imina  tvam  gamani  dhammena  ditthena viditena akalikena pattena
pariyogalhena  atitanagate  nayam  nehi yam kho kinci atitamaddhanam
dukkham   uppajjamanam  uppajji  sabbantam  chandamulakam  chandanidanam
chando  hi  mulam  dukkhassa  . yampi hi kinci anagatamaddhanam dukkham
uppajjamanam   uppajjissati   sabbantam   chandamulakam   chandanidanam
chando  hi  mulam  dukkhassati  .  acchariyam  bhante  abbhutam bhante
yava  subhasitancidam  tena  bhagavata  yankinci  atitamaddhanam  dukkham
uppajjamanam  uppajji  sabbantam  chandamulakam  chandanidanam  chando
hi  mulam  dukkhassati  .  yankinci anagatamaddhanam dukkham uppajjamanam
uppajjissati  sabbantam  chandamulakam  chandanidanam  chando  hi  mulam
dukkhassati  .  atthi  me  bhante  ciravasi  nama  kumaro bahi
avasathe  pativasati  so  khvaham  bhante  kalasseva vutthaya purisam
uyyojemi  gaccha  bhane  ciravasim  kumaram  janahiti . yavakivanca
bhante  so  puriso  nagacchati  tassa  me hoteva annathattam ma
hevam 1- ciravasissa kumarassa kinci abadhayethati 2-.
   [628]  Tam  kim  mannasi  gamani ciravasissa [3]- kumarassa
vadhena  va  bandhena  va  janiya  va  garahaya  va
uppajjeyyum      sokaparidevadukkhadomanassupayasati     .
@Footnote: 1 Ma. Yu. heva . 2 Ma. abadhayissathati. Yu. abadhayessati . 3 Yu. te.
Ciravasissa  me  bhante kumarassa vadhena va bandhena va janiya
va  garahaya  va  jivitassapi  siya  annathattam  kim  pana  me
nuppajjissanti      sokaparidevadukkhadomanassupayasati     .
Imina  kho  etam  gamani  pariyayena  veditabbam  yankinci  dukkham
uppajjamanam   uppajjati   sabbantam   chandamulakam   chandanidanam
chando  hi  mulam  dukkhassati  .  tam kim mannasi gamani yada te
ciravasimata  adittha  ahosi  assuta  ahosi te ciravasimatuya
chando va rago va pemam vati . no hetam bhante. Dassanam va
te gamani agamma savanam va [1]- evam te ahosi ciravasimatuya
chando va rago va pemam vati. Evam bhante.
   {628.1} Tam kim mannasi gamani ciravasimatuya te vadhena va
bandhena  va  janiya  va garahaya va uppajjeyyum sokaparideva-
dukkhadomanassupayasati  .  ciravasimatuya  me  bhante  vadhena
va  bandhena  va  janiya  va  garahaya  va  jivitassapi siya
annathattam   kim   pana   me  nuppajjissanti  sokaparidevadukkha-
domanassupayasati  .  imina  kho  etam  gamani  pariyayena
veditabbam   yankinci   dukkham  uppajjamanam  uppajjati  sabbantam
chandamulakam chandanidanam chando hi mulam dukkhassati. Ekadasamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 403-406. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=627&items=2&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=627&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=627&items=2&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=627&items=2&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=627              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3715              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3715              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :