ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1147]  Cattarome  bhikkhave  iddhipada bhavita bahulikata
mahapphala  honti  mahanisamsa . katham bhavita ca bhikkhave cattaro
iddhipada  katham  bahulikata  mahapphala  honti  mahanisamsa  . idha
bhikkhave  bhikkhu  chandasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti
iti  [1]- me chando na ca atilino bhavissati na ca atipaggahito
bhavissati  na  ca  ajjhattam  sankhitto  bhavissati  na  ca  bahiddha
vikkhitto  bhavissati  pacchapure  sanni  ca  viharati  yatha  pure
tatha  paccha  yatha  paccha  tatha  pure yatha adho tatha uddham
yatha  uddham  tatha adho yatha diva tatha rattim yatha rattim tatha
diva iti vivatena cetasa apariyonaddhena sappabhasam cittam bhaveti.
Viriyasamadhi  cittasamadhi  vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam
bhaveti  iti  [2]-  me  vimamsa na ca atilina bhavissati na ca
@Footnote: 1-2 Yu. kho.
Atipaggahita  bhavissati  na  ca  ajjhattam  sankhitta  bhavissati  na
ca  bahiddha  vikkhitta  bhavissati  pacchapure  sanni  ca  viharati
yatha  pure  tatha  paccha  yatha  paccha tatha pure yatha adho
tatha  uddham  yatha uddham tatha adho yatha diva tatha rattim yatha
rattim  tatha  diva  iti  vivatena cetasa apariyonaddhena sappabhasam
cittam  bhaveti  . evam bhavita kho bhikkhave cattaro iddhipada
evam bahulikata mahapphala honti mahanisamsa.
   [1148] Evam bhavitesu kho bhikkhave bhikkhu catusu iddhipadesu
evam  bahulikatesu  anekavihitam iddhividham paccanubhoti . ekopi hutva
bahudha hoti .pe. Yava brahmalokapi kayena vasam vatteti.
   [1149] Evam bhavitesu kho bhikkhave bhikkhu catusu iddhipadesu
evam  bahulikatesu  asavanam  khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim
dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 343-344. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=1147&items=3&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=1147&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1147&items=3&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1147&items=3&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1147              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7257              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7257              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :