ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

page208.

Atthamasikkhapadam [304] Tena samayena buddho bhagava vesaliyam viharati mahavane kutagarasalayam . tena kho pana samayena sambahula sandittha sambhatta bhikkhu vaggumudaya nadiya tire vassam upagacchimsu . Tena kho pana samayena vajji dubbhikkha hoti dvihitika setatthika salakavutta na sukara unchena paggahena yapetum . athakho tesam bhikkhunam etadahosi etarahi kho vajji dubbhikkha dvihitika setatthika salakavutta na sukara unchena paggahena yapetum kena nu kho mayam upayena samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vaseyyama na ca pindakena kilamissamati 1-. {304.1} Ekacce evamahamsu handa mayam avuso gihinam kammantam adhitthema evante amhakam datum mannissanti evam mayam samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vaseyyama 2- na ca pindakena kilamissamati . ekacce evamahamsu alam avuso kim gihinam kammantam adhitthitena handa mayam avuso gihinam duteyyam harama evante amhakam datum mannissanti evam mayam samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vaseyyama na ca pindakena kilamissamati. {304.2} Ekacce evamahamsu alam avuso kim gihinam kammantam adhitthitena kim gihinam duteyyam hatena handa mayam avuso gihinam annamannassa uttarimanussadhammassa vannam @Footnote: 1 Ma. kilameyyamati . 2 Ma. vasissama. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page209.

Bhasissama asuko bhikkhu pathamassa jhanassa labhi asuko bhikkhu dutiyassa jhanassa labhi asuko bhikkhu tatiyassa jhanassa labhi asuko bhikkhu catutthassa jhanassa labhi asuko bhikkhu sotapanno asuko bhikkhu sakadagami asuko bhikkhu anagami asuko bhikkhu araha asuko bhikkhu tevijjo asuko bhikkhu chalabhinnoti evante amhakam datum mannissanti evam mayam samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vaseyyama na ca pindakena kilamissamati esoyeva kho avuso seyyo yo amhakam gihinam annamannassa uttarimanussadhammassa vanno bhasitoti. {304.3} Athakho te bhikkhu gihinam annamannassa uttarimanussa- dhammassa vannam bhasimsu asuko bhikkhu pathamassa jhanassa labhi .pe. Asuko bhikkhu chalabhinnoti . athakho te manussa labha vata no suladdham vata no yesam no evarupa bhikkhu vassam upagata na vata no ito pubbe evarupa bhikkhu vassam upagata yathayime 1- bhikkhu silavanto kalyanadhammati . te na tadisani bhojanani attana bhunjanti matapitunam denti puttadarassa denti dasakammakaraporisassa denti mittamaccanam denti natisalohitanam denti yadisani bhikkhunam denti na tadisani khadaniyani sayaniyani panani attana pivanti matapitunam denti puttadarassa denti dasakammakaraporisassa denti mittamaccanam denti natisalohitanam @Footnote: 1 Ma. yathayime.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page210.

Denti yadisani bhikkhunam denti . athakho te bhikkhu vannavanto 1- ahesum pinindriya pasannamukhavanna vippasannacchavivanna. [305] Acinnam kho panetam vassam vutthanam bhikkhunam bhagavantam dassanaya upasankamitum . athakho te bhikkhu vassam vuttha temasaccayena senasanam samsametva pattacivaramadaya yena vesali tenupasankamimsu 2- anupubbena yena vesali mahavanam kutagarasala yena bhagava tenupankamimsu upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu . tena kho pana samayena disasu vassam vuttha bhikkhu kisa honti lukha dubbanna uppanduppandukajata dhamanisanthatagatta . Vaggumudatiriya pana bhikkhu vannavanto honti pinindriya pasannamukhavanna vippasannacchavivanna . acinnam kho panetam buddhanam bhagavantanam agantukehi bhikkhuhi saddhim patisammoditum . Athakho bhagava vaggumudatiriye bhikkhu etadavoca kacci bhikkhave khamaniyam kacci yapaniyam kacci samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vasittha na ca pindakena kilamitthati . khamaniyam bhagava yapaniyam bhagava samagga ca mayam bhante sammodamana avivadamana phasukam vassam vasimha na ca pindakena kilamimhati . janantapi tathagata pucchanti janantapi na pucchanti kalam viditva pucchanti kalam viditva na pucchanti atthasanhitam tathagata pucchanti no anatthasanhitam anatthasanhite setughato tathagatanam . dvihakarehi @Footnote: 1 Ma. vannava. evamuparipi . 2 Ma. tena pakkamimsu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page211.

Buddha bhagavanto bhikkhu patipucchanti dhammam va desessama savakanam va sikkhapadam pannapessamati. {305.1} Athakho bhagava vaggu mudatiriye bhikkhu etadavoca yathakatham pana tumhe bhikkhave samagga sammodamana avivadamana phasukam vassam vasittha na ca pindakena kilamitthati . Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . kacci pana vo bhikkhave bhutanti. Bhutam bhagavati. Vigarahi buddho bhagava katham hi nama tumhe bhikkhave udarassa karana gihinam annamannassa uttarimanussadhammassa vannam bhasissatha netam bhikkhave appasannanam va pasadaya .pe. Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha {305.2} yo pana bhikkhu anupasampannassa uttarimanussadhammam aroceyya bhutasmim pacittiyanti. [306] Yo panati yadiso .pe. Bhikkhuti .pe. Ayam imasmim atthe adhippeto bhikkhuti . anupasampanno nama bhikkhunca bhikkhuninca thapetva avaseso anupasampanno nama. [307] Uttarimanussadhammo nama jhanam vimokkho samadhi samapatti nanadassanam maggabhavana phalasacchikiriya kilesappahanam vinivaranata cittassa sunnagare abhirati. [308] Jhananti pathamam jhanam dutiyam jhanam tatiyam jhanam catuttham jhanam . vimokkhoti sunnato vimokkho animitto vimokkho appanihito vimokkho . samadhiti sunnato samadhi animitto samadhi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page212.

Appanihito samadhi . samapattiti sunnata samapatti animitta samapatti appanihita samapatti . nananti 1- tisso vijja . Maggabhavanati cattaro satipatthana cattaro sammappadhana cattaro iddhipada pancindriyani panca balani satta bojjhanga ariyo atthangiko maggo . phalasacchikiriyati sotapattiphalassa sacchikiriya sakadagamiphalassa sacchikiriya anagamiphalassa sacchikiriya arahattaphalassa sacchikiriya . kilesappahananti ragassa pahanam dosassa pahanam mohassa pahanam . vinivaranata cittassati raga cittassa 2- vinivaranata dosa cittassa 3- vinivaranata moha cittassa 4- vinivaranata . sunnagare abhiratiti pathamena jhanena sunnagare abhirati dutiyena jhanena sunnagare abhirati tatiyena jhanena sunnagare abhirati catutthena jhanena sunnagare abhirati. [309] Aroceyyati anupasampannassa pathamam jhanam samapajjinti bhanantassa apatti pacittiyassa . aroceyyati anupasampannassa pathamam jhanam samapajjamiti bhanantassa apatti pacittiyassa . Aroceyyati anupasampannassa pathamam jhanam samapannoti bhanantassa apatti pacittiyassa . aroceyyati anupasampannassa pathamassa jhanassa labhimhiti bhanantassa apatti pacittiyassa . Aroceyyati anupasampannassa pathamassa jhanassa vasimhiti bhanantassa apatti pacittiyassa . aroceyyati anupasampannassa @Footnote: 1 Ma. nanadassananti . 2-3-4 Ma. cittam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page213.

Pathamam jhanam sacchikatam mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [310] Aroceyyati anupasampannassa dutiyam jhanam tatiyam jhanam catuttham jhanam samapajjim samapajjami samapanno catutthassa jhanassa labhimhi vasimhi catuttham jhanam sacchikatam mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [311] Aroceyyati anupasampannassa sunnatam vimokkham animittam vimokkham appanihitam vimokkham sunnatam samadhim animittam samadhim appanihitam samadhim samapajjim samapajjami samapanno appanihitassa samadhissa labhimhi vasimhi appanihito samadhi sacchikato mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [312] Aroceyyati anupasampannassa sunnatam samapattim animittam samapattim appanihitam samapattim samapajjim samapajjami samapanno appanihitaya samapattiya labhimhi vasimhi appanihita samapatti sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [313] Aroceyyati anupasampannassa tisso vijja samapajjim samapajjami samapanno tissannam vijjanam labhimhi vasimhi tisso vijja sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [314] Aroceyyati anupasampannassa cattaro satipatthane cattaro sammappadhane cattaro iddhipade samapajjim samapajjami samapanno catunnam iddhipadanam labhimhi vasimhi cattaro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page214.

Iddhipada sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [315] Aroceyyati anupasampannassa pancindriyani panca balani samapajjim samapajjami samapanno pancannam balanam labhimhi vasimhi panca balani sacchikatani mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [316] Aroceyyati anupasampannassa satta bojjhange samapajjim samapajjami samapanno sattannam bojjhanganam labhimhi vasimhi satta bojjhanga sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [317] Aroceyyati anupasampannassa ariyam atthangikam maggam samapajjim samapajjami samapanno ariyassa atthangikassa maggassa labhimhi vasimhi ariyo atthangiko maggo sacchikato mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [318] Aroceyyati anupasampannassa sotapattiphalam sakadagamiphalam anagamiphalam arahattaphalam 1- samapajjim samapajjami samapanno arahattaphalassa labhimhi vasimhi arahattaphalam sacchikatam mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [319] Aroceyyati anupasampannassa rago me catto doso me catto moho me catto vanto mutto pahino patinissattho @Footnote: 1 Ma. Yu. arahattam. evamidisesu padesu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page215.

Ukkhetito samukkhetitoti bhanantassa apatti pacittiyassa. [320] Aroceyyati anupasampannassa raga me cittam vinivaranam dosa me cittam vinivaranam moha me cittam vinivarananti bhanantassa apatti pacittiyassa. [321] Aroceyyati anupasampannassa sunnagare pathamam jhanam dutiyam jhanam tatiyam jhanam catuttham jhanam samapajjim samapajjami samapanno sunnagare catutthassa jhanassa labhimhi vasimhi sunnagare catuttham jhanam sacchikatam mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [322] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam dutiyanca jhanam samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa dutiyassa ca jhanassa labhimhi vasimhi pathamanca jhanam dutiyanca jhanam sacchikatam mayati bhanantassa apatti pacittiyassa . aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam tatiyanca jhanam .pe. pathamanca jhanam catutthanca jhanam samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa catutthassa ca jhanassa labhimhi vasimhi pathamanca jhanam catutthanca jhanam sacchikatam mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [323] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam sunnatanca vimokkham animittanca vimokkham appanihitanca vimokkham

--------------------------------------------------------------------------------------------- page216.

Sunnatanca samadhim animittanca samadhim appanihitanca samadhim samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa appanihitassa ca samadhissa labhimhi vasimhi pathamanca jhanam appanihito ca samadhi sacchikato mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [324] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam sunnatanca samapattim animittanca samapattim appanihitanca samapattim samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa appanihitaya ca samapattiya labhimhi vasimhi pathamanca jhanam appanihita ca samapatti sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [325] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam tisso ca vijja samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa tissannanca vijjanam labhimhi vasimhi pathamanca jhanam tisso ca vijja sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [326] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam cattaro ca satipatthane cattaro ca sammappadhane cattaro ca iddhipade samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa catunnanca iddhipadanam labhimhi vasimhi pathamanca jhanam cattaro ca iddhipada sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page217.

[327] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam panca ca indriyani panca ca balani samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa pancannanca balanam labhimhi vasimhi pathamanca jhanam panca ca balani sacchikatani mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [328] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam satta ca bojjhange samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa sattannanca bojjhanganam labhimhi vasimhi pathamanca jhanam satta ca bojjhanga sacchikata mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [329] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam ariyanca atthangikam maggam samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa ariyassa ca atthangikassa maggassa labhimhi vasimhi pathamanca jhanam ariyo ca atthangiko maggo sacchikato mayati bhanantassa apatti pacittiyassa. [330] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam sotapatti- phalanca sakadagamiphalanca anagamiphalanca arahattaphalanca samapajjim samapajjami samapanno pathamassa ca jhanassa arahattaphalassa ca labhimhi vasimhi pathamanca jhanam arahattaphalanca sacchikatam mayati bhanantassa apatti pacittiyassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page218.

[331] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam samapajjim samapajjami samapanno rago ca me catto doso ca me catto moho ca me catto vanto mutto pahino patinissattho ukkhetito samukkhetitoti bhanantassa apatti pacittiyassa. [332] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam samapajjim samapajjami samapanno raga ca me cittam vinivaranam dosa ca me cittam vinivaranam moha ca me cittam vinivarananti bhanantassa apatti pacittiyassa. [333] Aroceyyati anupasampannassa dutiyanca jhanam tatiyanca jhanam .pe. dutiyanca jhanam catutthanca jhanam samapajjim samapajjami samapanno dutiyassa ca jhanassa catutthassa ca jhanassa labhimhi vasimhi dutiyanca jhanam catutthanca jhanam sacchikatam mayati bhanantassa apatti pacittiyassa . aroceyyati anupasampannassa dutiyanca jhanam .pe. Moha ca me cittam vinivarananti bhanantassa apatti pacittiyassa . Aroceyyati anupasampannassa dutiyanca jhanam pathamanca jhanam samapajjim samapajjami samapanno dutiyassa ca jhanassa pathamassa ca jhanassa labhimhi vasimhi dutiyanca jhanam pathamanca jhanam sacchikatam mayati bhanantassa apatti pacittiyassa .pe. aroceyyati anupasampannassa moha ca me cittam vinivaranam pathamanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page219.

Jhanam samapajjim samapajjami samapanno moha ca me cittam vinivaranam pathamassa ca jhanassa labhimhi vasimhi moha ca me cittam vinivaranam pathamanca jhanam sacchikatam mayati bhanantassa apatti pacittiyassa .pe. aroceyyati anupasampannassa moha ca me cittam vinivaranam dosa ca me cittam vinivarananti bhanantassa apatti pacittiyassa. [334] Aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam dutiyanca jhanam tatiyanca jhanam catutthanca jhanam sunnatanca vimokkham animittanca vimokkham appanihitanca vimokkham sunnatanca samadhim animittanca samadhim appanihitanca samadhim sunnatanca samapattim animittanca samapattim appanihitanca samapattim tisso ca vijja cattaro ca satipatthane cattaro ca sammappadhane cattaro ca iddhipade panca ca indriyani panca ca balani satta ca bojjhange ariyanca atthangikam maggam sotapattiphalanca sakadagamiphalanca anagamiphalanca arahattaphalanca samapajjim .pe. rago ca me catto doso ca me catto moho ca me catto vanto mutto pahino patinissattho ukkhetito samukkhetito raga ca me cittam vinivaranam dosa ca me cittam vinivaranam moha ca me cittam vinivarananti bhanantassa apatti pacittiyassa. [335] Aroceyyati anupasampannassa pathamam jhanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page220.

Samapajjinti vattukamo dutiyam jhanam samapajjinti bhanantassa pativijanantassa apatti pacittiyassa nappativijanantassa apatti dukkatassa . aroceyyati anupasampannassa pathamam jhanam samapajjinti vattukamo tatiyam jhanam catuttham jhanam sunnatam vimokkham animittam vimokkham appanihitam vimokkham sunnatam samadhim animittam samadhim appanihitam samadhim sunnatam samapattim animittam samapattim appanihitam samapattim tisso vijja cattaro satipatthane cattaro sammappadhane cattaro iddhipade pancindriyani panca balani satta bojjhange ariyam atthangikam maggam sotapattiphalam sakadagamiphalam anagamiphalam arahattaphalam samapajjim rago me catto doso me catto moho me catto vanto mutto pahino patinissattho ukkhetito samukkhetito raga me cittam vinivaranam dosa me cittam vinivaranam moha me cittam vinivarananti bhanantassa pativijanantassa apatti pacittiyassa nappativijanantassa apatti dukkatassa. [336] Aroceyyati anupasampannassa dutiyam jhanam samapajjinti vattukamo .pe. moha me cittam vinivarananti bhanantassa pativijanantassa apatti pacittiyassa nappativijanantassa apatti dukkatassa . aroceyyati anupasampannassa dutiyam jhanam samapajjinti vattukamo pathamam jhanam samapajjinti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page221.

Bhanantassa pativijanantassa apatti pacittiyassa nappativijanantassa apatti dukkatassa .pe. aroceyyati anupasampannassa moha me cittam vinivarananti vattukamo pathamam jhanam samapajjinti bhanantassa pativijanantassa apatti pacittiyassa nappativijanantassa apatti dukkatassa .pe. aroceyyati anupasampannassa moha me cittam vinivarananti vattukamo dosa me cittam vinivarananti bhanantassa pativijanantassa apatti pacittiyassa nappativijanantassa apatti dukkatassa . aroceyyati anupasampannassa pathamanca jhanam dutiyanca jhanam tatiyanca jhanam catutthanca jhanam .pe. dosa me cittam vinivarananti vattukamo moha me cittam vinivarananti bhanantassa pativijanantassa apatti pacittiyassa nappativijanantassa apatti dukkatassa. [337] Aroceyyati anupasampannassa dutiyanca jhanam tatiyanca jhanam catutthanca jhanam .pe. moha ca me cittam vinivarananti vattukamo pathamam jhanam samapajjinti bhanantassa pativijanantassa apatti pacittiyassa nappativijanantassa apatti dukkatassa. [338] Aroceyyati anupasampannassa yo te vihare vasi so bhikkhu pathamam jhanam samapajji samapajjati samapanno so

--------------------------------------------------------------------------------------------- page222.

Bhikkhu pathamassa jhanassa labhi vasi tena bhikkhuna pathamam jhanam sacchikatanti bhanantassa apatti dukkatassa . aroceyyati anupasampannassa yo te vihare vasi so bhikkhu dutiyam jhanam tatiyam jhanam catuttham jhanam samapajji samapajjati samapanno so bhikkhu catutthassa jhanassa labhi vasi tena bhikkhuna catuttham jhanam sacchikatanti bhanantassa apatti dukkatassa. {338.1} Aroceyyati anupasampannassa yo te vihare vasi so bhikkhu sunnatam vimokkham animittam vimokkham appanihitam vimokkham sunnatam samadhim animittam samadhim appanihitam samadhim samapajji samapajjati samapanno so bhikkhu appanihitassa samadhissa labhi vasi tena bhikkhuna appanihito samadhi sacchikatoti bhanantassa apatti dukkatassa. {338.2} Aroceyyati anupasampannassa yo te vihare vasi so bhikkhu sunnatam samapattim animittam samapattim appanihitam samapattim tisso vijja cattaro satipatthane cattaro sammappadhane cattaro iddhipade pancindriyani panca balani satta bojjhange ariyam atthangikam maggam sotapattiphalam sakadagamiphalam anagamiphalam arahattaphalam samapajji .pe. tassa bhikkhuno rago catto doso catto moho catto vanto mutto pahino patinissattho ukkhetito samukkhetito tassa bhikkhuno raga cittam vinivaranam dosa cittam vinivaranam moha cittam vinivarananti bhanantassa apatti dukkatassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page223.

{338.3} Aroceyyati anupasampannassa yo te vihare vasi so bhikkhu sunnagare pathamam jhanam dutiyam jhanam tatiyam jhanam catuttham jhanam samapajji samapajjati samapanno so bhikkhu sunnagare catutthassa jhanassa labhi vasi tena bhikkhuna sunnagare catuttham jhanam sacchikatanti bhanantassa apatti dukkatassa . aroceyyati anupasampannassa yo te viharam paribhunji yo te civaram paribhunji yo te pindapatam paribhunji yo te senasanam paribhunji yo te gilanapaccaya- bhesajjaparikkharam paribhunji so bhikkhu sunnagare catuttham jhanam samapajji samapajjati samapanno so bhikkhu sunnagare catutthassa jhanassa labhi vasi tena bhikkhuna sunnagare catuttham jhanam sacchikatanti bhanantassa apatti dukkatassa. [339] Aroceyyati anupasampannassa yena te viharo paribhutto yena te civaram paribhuttam yena te pindapato paribhutto yena te senasanam paribhuttam yena te gilanapaccayabhesajjaparikkharo paribhutto so bhikkhu sunnagare catuttham jhanam samapajji samapajjati samapanno so bhikkhu sunnagare catutthassa jhanassa labhi vasi tena bhikkhuna sunnagare catuttham jhanam sacchikatanti bhanantassa apatti dukkatassa. [340] Aroceyyati anupasampannassa yam tvam agamma viharam adasi civaram pindapatam senasanam gilanapaccayabhesajjaparikkharam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page224.

Adasi so bhikkhu sunnagare catuttham jhanam samapajji .pe. tena bhikkhuna sunnagare catuttham jhanam sacchikatanti bhanantassa apatti dukkatassa. [341] Anapatti upasampannassa bhutam arocesi adikammikassati. Atthamasikkhapadam nitthitam. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 208-224. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=304&items=38&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=304&items=38&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=304&items=38&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=304&items=38&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=304              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=6403              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=6403              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :