ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
   [62] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana  samayena annataro
puriso pajapatim etadavoca ayyam upanandam civarena acchadessamiti .
Assosi  kho  annataro pindacariko bhikkhu tassa purisassa imam vacam
bhasamanassa  .  athakho so bhikkhu yenayasma upanando sakyaputto
tenupasankami   upasankamitva   ayasmantam   upanandam   sakyaputtam
etadavoca  mahapunnosi  tvam  avuso  upananda  amukasmim okase
annataro  puriso  pajapatim  etadavoca  ayyam  upanandam  civarena
acchadessamiti. Atthavuso mam so upatthakoti.
   {62.1}  Athakho  ayasma  upanando  sakyaputto yena so
puriso  tenupasankami  upasankamitva  tam  purisam etadavoca saccam kira
mam tvam avuso civarena acchadetukamositi . api mayya 1- evam
hoti  ayyam upanandam civarena acchadessamiti . sace kho mam tvam
avuso  civarena  acchadetukamosi  evarupena  civarena acchadehi
kyaham 2- tena acchannopi karissami yaham 3- na paribhunjissamiti.
   {62.2} Athakho so puriso ujjhayati khiyati vipaceti mahiccha ime
samana sakyaputtiya asantuttha nayime sukara civarena acchadetum katham
@Footnote: 1 Ma. Yu. meyya. me ayyaiti dvisupi vikappesu padacchedo.
@3 yam ahanti padacchedo.
Hi nama ayyo upanando maya pubbe appavarito [1]- upasankamitva
civare  vikappam  apajjissatiti  . assosum kho bhikkhu tassa purisassa
ujjhayantassa  khiyantassa  vipacentassa  . ye te bhikkhu appiccha
santuttha  .pe.  te  ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama
ayasma  upanando  sakyaputto  pubbe  appavarito  gahapatikam
upasankamitva civare vikappam apajjissatiti . athakho te bhikkhu bhagavato
etamattham  arocesum . saccam kira tvam upananda pubbe appavarito
gahapatikam upasankamitva civare vikappam apajjasiti . saccam bhagavati .
Natako  te  upananda  annatakoti  .  annatako  bhagavati .
Annatako  moghapurisa  annatakassa  na  janati  patirupam  va
appatirupam va santam va asantam va tattha nama tvam moghapurisa pubbe
appavarito  annatakam  gahapatikam  upasankamitva  civare  vikappam
apajjissasi  netam  moghapurisa  appasannanam  va pasadaya pasannanam
va  bhiyyobhavaya  .pe.  evanca  pana  bhikkhave  imam sikkhapadam
uddiseyyatha
   {62.3}  bhikkhum  paneva  uddissa  annatakassa  gahapatissa
va  gahapataniya  va  civaracetapanam  2-  upakkhatam  hoti
@Footnote: 1 Ma. mam . 2 Ma. civaracetapannam. civaram cetapenti parivattenti etena
@civaramulenati civaracetapannam. yadadina suttena nagamoti ganthiyam vuttam. tasma
@yebhuyyena civaracetapannanti pathanti. tam pamanam na hoti dvebhavassa karanabhavato.
Imina  civaracetapanena civaram cetapetva itthannamam bhikkhum civarena
acchadessamiti . tatra ce so bhikkhu pubbe appavarito upasankamitva
civare vikappam apajjeyya sadhu vata mam ayasma imina civaracetapanena
evarupam va evarupam va civaram cetapetva acchadehiti kalyanakamyatam
upadaya nissaggiyam pacittiyanti.
   [63]  Bhikkhum  paneva uddissati bhikkhussatthaya bhikkhum arammanam
karitva  bhikkhum  acchadetukamo  .  annatako nama matito va
pitito  va  yava  sattama  pitamahayuga  asambaddho  .  gahapati
nama  yo  koci  agaram  ajjhavasati  .  gahapatani  nama  ya
kaci  agaram  ajjhavasati  .  civaracetapanam  nama  hirannam  va
suvannam  va  mani va mutta va masaragallam 1- va phaliko va
patako  va  suttam va kappaso va . imina civaracetapanenati
paccupatthitena .  cetapetvati parivattetva 2- . Acchadessamiti
dassami  .  tatra ce so bhikkhuti yam bhikkhum uddissa civaracetapanam
upakkhatam  hoti  so  bhikkhu . pubbe appavaritoti pubbe avutto
hoti  kidisena  te  bhante  civarena  attho  kidisam  te  civaram
cetapessamiti  3-  .  upasankamitvati gharam gantva yattha katthaci
@Footnote: 1 Ma. Yu. mutta va mani va pavalo va . 2 Ma. Yu. Ra. parivattetva.
@evamuparipi . 3 Ma. Yu. cetapemiti.
Upasankamitva . civare vikappam apajjeyyati ayatam va hotu vitthatam
va appitam va sanham va . Imina civaracetapanenati paccupatthitena.
Evarupam va evarupam vati ayatam va vitthatam va appitam va sanham va.
Cetapetvati parivattetva . acchadehiti dajjehi . kalyanakamyatam
upadayati sadhutthiko 1- mahagghatthiko . tassa vacanena ayatam va
vitthatam va appitam va sanaham va cetapeti payoge dukkatam patilabhena
nissaggiyam hoti nissajjitabbam sanghassa va ganassa va puggalassa va.
Evanca pana bhikkhave nissajjitabbam .pe. idam me bhante civaram pubbe
appavarito  annatakam  gahapatikam upasankamitva civare vikappam apannam
nissaggiyam  imaham  sanghassa  nissajjamiti  .pe.  dadeyyati .pe.
Dadeyyunti .pe. Ayasmato dammiti.
   [64]   Annatake   annatakasanni  pubbe  appavarito
gahapatikam   upasankamitva  civare  vikappam  apajjati  nissaggiyam
pacittiyam  .  annatake  vematiko  pubbe  appavarito  gahapatikam
upasankamitva  civare  vikappam  apajjati  nissaggiyam  pacittiyam .
Annatake   natakasanni   pubbe   appavarito   gahapatikam
upasankamitva  civare  vikappam  apajjati  nissaggiyam  pacittiyam .
Natake  annatakasanni  apatti  dukkatassa  .  natake  vematiko
apatti dukkatassa. Natake natakasanni anapatti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sadhatthiko.
   [65]   Anapatti   natakanam  pavaritanam  annassatthaya
attano  dhanena  mahaggham  cetapetukamassa  appaggham  cetapeti
ummattakassa adikammikassati.
          Atthamasikkhapadam nitthitam.
               -------
            Navamasikkhapadam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 44-49. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=62&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=62&items=4&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=62&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=62&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=62              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=4185              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=4185              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :