ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
           Ekadasamasikkhapadam
   [723] Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape . tena kho pana samayena ayasma dabbo mallaputto
sanghassa  senasananca  pannapeti  bhattani  ca  uddisati  .  so
cayasma  dubbalacivaro  hoti  .  tena kho pana samayena sanghassa
ekam  civaram  uppannam  hoti . athakho sangho tam civaram ayasmato
dabbassa  mallaputtassa  adasi  .  chabbaggiya  bhikkhu  ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  yathasanthutam  bhikkhu sanghikam labham parinamentiti .
Ye  te  bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti
katham  hi  nama  chabbaggiya  bhikkhu  samaggena sanghena civaram datva
paccha  khiyanadhammam  apajjissantiti  .pe. saccam kira tumhe bhikkhave
samaggena  sanghena  civaram  datva  paccha khiyanadhammam apajjathati .
Saccam bhagavati . vigarahi buddho bhagava katham hi nama tumhe moghapurisa
samaggena  sanghena  civaram datva paccha khiyanadhammam apajjissatha netam
moghapurisa  appasannanam  va  pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya
.pe. Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {723.1} yo pana bhikkhu samaggena sanghena civaram datva paccha
khiyanadhammam  apajjeyya  yathasanthutam  bhikkhu sanghikam labham parinamentiti
pacittiyanti.
   [724] Yo panati yo yadiso .pe. Bhikkhu .pe. Ayam imasmim
atthe  adhippeto  bhikkhuti  . samaggo nama sangho samanasamvasako
samanasimayam  thito  .  civaram  nama  channam civaranam annataram civaram
vikappanupagam  pacchimam  .  datvati  sayam  datva . yathasanthutam nama
yathamittata   yathasanditthata   yathasambhattata  yathasamanupajjhaya-
kata  yathasamanacariyakata  .  sanghikam  nama sanghassa dinnam hoti
pariccattam   .  labho  nama  civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkhara    antamaso    cunnapindopi    dantakatthampi
dasikasuttampi  .  paccha  khiyanadhammam  apajjeyyati  upasampannassa
sanghena  sammatassa  senasanapannapakassa  va  bhattuddesakassa  va
yagubhajakassa  va  phalabhajakassa  va khajjabhajakassa va appamattaka-
vissajjakassa va civaram dinne khiyati apatti pacittiyassa.
   [725]  Dhammakamme  dhammakammasanni civaram dinne khiyati apatti
pacittiyassa  .  dhammakamme  vematiko  civaram dinne khiyati apatti
pacittiyassa  .  dhammakamme  adhammakammasanni  civaram  dinne  khiyati
apatti  pacittiyassa  .  annam  parikkharam  dinne  khiyati apatti
dukkatassa  .  upasampannassa  sanghena asammatassa senasanapannapakassa
va  bhattuddesakassa  va  yagubhajakassa  va  phalabhajakassa  va
khajjabhajakassa  va  appamattakavissajjakassa  va civaram va annam va
parikkharam  dinne  khiyati  apatti  dukkatassa  .  anupasampannassa
Sanghena  sammatassa  va  asammatassa  va  senasanapannapakassa va
bhattudesakassa  va  yagubhajakassa va phalabhajakassa va khajjabhajakassa
va  appamattakavissajjakassa  va  civaram  va  annam  va  parikkharam
dinne  khiyati  apatti  dukkatassa  .  adhammakamme  dhammakammasanni
apatti  dukkatassa  .  adhammakamme vematiko apatti dukkatassa .
Adhammakamme adhammakammasanni apatti dukkatassa.
   [726] Anapatti pakatiya chanda dosa moha bhaya karontam
kvattho  tassa  dinnena  laddhapi  vinipatessati  na  samma
upanessatiti khiyati ummattakassa adikammikassati.
         Ekadasamasikkhapadam nitthitam.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 475-477. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=723&items=4&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=723&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=723&items=4&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=723&items=4&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=723              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10117              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10117              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :