ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
           Patidesaniyakandam
   ime kho panayasmanto cattaro patidesaniya dhamma uddesam
agacchanti.
            Pathamasikkhapadam
   [781] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana  samayena annatara
bhikkhuni  savatthiyam  pindaya  caritva  patikkamanakale  annataram bhikkhum
passitva  etadavoca  handayya  bhikkham  patigganhati . sutthu bhaginiti
sabbe  va  aggahesi  .  sa  upakatthe kale nasakkhi pindaya
caritum chinnabhatta ahosi . athakho sa bhikkhuni dutiyampi divasam .pe.
Tatiyampi  divasam  savatthiyam  pindaya  caritva  patikkamanakale  tam
bhikkhum  passitva  etadavoca  handayya  bhikkham  patigganhati .
Sutthu  bhaginiti sabbe va aggahesi . sa upakatthe kale nasakkhi
pindaya  caritum  chinnabhatta  ahosi  . athakho sa bhikkhuni catutthe
divase  rathiyaya  pavedhanti  1-  gacchati  . setthi gahapati rathena
patipatham  agacchanto  tam  bhikkhunim  etadavoca  apehayyeti  . sa
okkamanti  tattheva  paripati  . setthi gahapati tam bhikkhunim khamapesi
khamahayye  mayasi  patitati  . naham gahapati taya patita apica
ahameva  dubbalati  .  kissa pana tvam ayye dubbalati . athakho
@Footnote: 1 Ma. rathikaya pavedhenti.
Sa  bhikkhuni  setthissa  gahapatissa  etamattham  arocesi . setthi
gahapati  tam bhikkhunim gharam netva bhojetva ujjhayati khiyati vipaceti
katham  hi  nama  bhaddanta  bhikkhuniya hatthato amisam patiggahessanti
kicchalabho matugamoti.
   {781.1} Assosum kho bhikkhu setthissa gahapatissa ujjhayantassa
khiyantassa  vipacentassa  .  ye  te bhikkhu appiccha .pe. te
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  bhikkhu  bhikkhuniya
hatthato  amisam  patiggahessatiti  .pe.  saccam  kira  tvam  bhikkhu
bhikkhuniya  hatthato  amisam  patiggahesiti  .  saccam  bhagavati .
Natika  te  bhikkhu  annatikati  .  annatika  bhagavati .
Annatako   moghapurisa   annatikaya   na   janati  patirupam
va appatirupam va santam va asantam va katham hi nama tvam moghapurisa
annatikaya  bhikkhuniya  hatthato  amisam  patiggahessasi  netam
moghapurisa  appasannanam  va  pasadaya  pasannanam va bhiyyobhavaya
.pe. Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {781.2}  yo  pana  bhikkhu  annatikaya bhikkhuniya antaragharam
pavitthaya  hatthato  khadaniyam va bhojaniyam va sahattha patiggahetva
khadeyya  va  bhunjeyya  va patidesetabbam tena bhikkhuna garayham
avuso dhammam apajjim asappayam patidesaniyam tam patidesemiti.
   [782]  Yo  panati yo yadiso .pe. bhikkhuti .pe. ayam
imasmim  atthe  adhippeto  bhikkhuti  .  annatika  nama matito
Va  pitito  va  yava sattama pitamahayuga asambaddha . bhikkhuni
nama  ubhatosanghe upasampanna . antaragharam nama rathiya 1- byuham
singhatakam  gharam  .  khadaniyam  nama  panca  bhojanani  yamakalikam
sattahakalikam  yavajivikam thapetva avasesam khadaniyam nama . bhojaniyam
nama  panca  bhojanani  odano  kummaso  sattu  maccho mamsam .
Khadissami  bhunjissamiti  patigganhati  apatti  dukkatassa  .
Ajjhohare ajjhohare apatti patidesaniyassa.
   {782.1}    Annatikaya    annatikasanni   antaragharam
pavitthaya  hatthato  khadaniyam va bhojaniyam va sahattha patiggahetva
khadati  va  bhunjati  va  apatti  patidesaniyassa . annatikaya
vematiko  antaragharam  pavitthaya  hatthato  khadaniyam va bhojaniyam va
sahattha  patiggahetva  khadati   va  bhunjati  va  apatti
patidesaniyassa   .   annatikaya   natikasanni   antaragharam
pavitthaya  hatthato  khadaniyam va bhojaniyam va sahattha patiggahetva
khadati va bhunjati va apatti patidesaniyassa.
   {782.2}  Yamakalikam  sattahakalikam  yavajivikam  aharatthaya
patigganhati  apatti  dukkatassa  .  ajjhohare  ajjhohare
apatti  dukkatassa  .  ekato  upasampannaya  hatthato khadissami
bhunjissamiti  patigganhati  apatti  dukkatassa  .  ajjhohare
ajjhohare  apatti  dukkatassa  .  natikaya  annatikasanni
apatti  dukkatassa  .  natikaya  vematiko  apatti dukkatassa .
@Footnote: 1 Ma. rathika.
Natikaya natikasanni anapatti.
   [783]  Anapatti  natikaya  dapeti na deti upanikkhipitva
deti   antararame  bhikkhunupassaye  titthiyaseyyaya  patikkamane
gamato  niharitva  deti  yamakalikam  sattahakalikam  yavajivikam sati
paccaye  paribhunjati  deti  sikkhamanaya  samaneriya  ummattakassa
adikammikassati.
          Pathamasikkhapadam nitthitam.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 514-517. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=781&items=3&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=781&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=781&items=3&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=781&items=3&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=781              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10284              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10284              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :