ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [205]  Seyyathapi  bhikkhave  appamattakam  imasmim  jambudipe
aramaramaneyyakam  vanaramaneyyakam  bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam
athakho  etadeva  bahutaram yadidam ukkulavikulam nadividuggam khanukantakatthanam
pabbatavisamam  evameva  kho bhikkhave appaka te satta ye thalaja
athakho eteva satta bahutara ye odaka . evameva kho bhikkhave
appaka  te  satta  ye  manussesu paccajayanti athakho eteva
satta  bahutara  ye  annatra manussehi paccajayanti . evameva
kho bhikkhave appaka te satta ye majjhimesu janapadesu paccajayanti
Athakho eteva satta bahutara ye paccantimesu janapadesu paccajayanti
avinnataresu milakkhesu . evameva kho bhikkhave appaka te satta
ye pannavanto ajala anelamuga patibala subhasitadubbhasitassa atthamannatum
athakho   eteva   satta  bahutara  ye  duppanna  jala
elamuga  na  patibala  subhasitadubbhasitassa atthamannatum . evameva
kho bhikkhave appaka te satta ye ariyena pannacakkhuna samannagata
athakho eteva satta bahutara ye avijjagata sammulha. Evameva
kho  bhikkhave  appaka  te satta ye labhanti tathagatam dassanaya
athakho  eteva  satta  bahutara ye na labhanti tathagatam dassanaya
evameva kho bhikkhave appaka te satta ye labhanti tathagatappaveditam
dhammavinayam  savanaya  athakho  eteva satta bahutara ye na labhanti
tathagatappaveditam dhammavinayam savanaya . evameva kho bhikkhave appaka
te satta ye sutva dhammam dharenti athakho eteva satta bahutara
ye sutva dhammam na dharenti.
   {205.1} Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye dhatanam
dhammanam  attham  upaparikkhanti  athakho  eteva satta bahutara ye
dhatanam  dhammanam  attham  na  upaparikkhanti . evameva kho bhikkhave
appaka  te  satta  ye  atthamannaya  dhammamannaya  dhammanudhammam
patipajjanti  athakho  eteva  satta  bahutara  ye  atthamannaya
dhammamannaya  dhammanudhammam  na  patipajjanti . evameva kho bhikkhave
appaka te satta ye samvejaniyesu thanesu samvijanti athakho eteva
Satta bahutara ye samvejaniyesu thanesu na samvijanti . Evameva kho
bhikkhave  appaka  te satta ye samvigga yoniso padahanti athakho
eteva satta bahutara ye samvigga yoniso na padahanti. Evameva
kho bhikkhave appaka te satta ye vavassaggarammanam karitva labhanti
samadhim  labhanti  cittassekaggatam  athakho eteva satta bahutara ye
vavassaggarammanam karitva na labhanti samadhim na labhanti cittassekaggatam.
   {205.2}  Evameva  kho  bhikkhave appaka te satta ye
annaggarasagganam  labhino  athakho  eteva  satta  bahutara  ye
annaggarasagganam  na  labhino  unchena  kapalabhattena  yapenti .
Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye attharasassa dhammarasassa
vimuttirasassa  labhino athakho eteva satta bahutara ye attharasassa
dhammarasassa  vimuttirasassa  na  labhino . tasma tiha bhikkhave evam
sikkhitabbam  attharasassa  dhammarasassa  vimuttirasassa  labhino bhavissamati
evam hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 46-48. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=205&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=205&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=205&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=205&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=205              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=10315              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=10315              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :