ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [396] 150 Dveme bhikkhave santhara katame dve amisasantharo
ca  dhammasantharo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  santhara
etadaggam bhikkhave imesam dvinnam santharanam yadidam dhammasantharoti.
   [397]  151  Dveme  bhikkhave  patisanthara  katame dve
amisapatisantharo  ca  dhammapatisantharo  ca ime kho bhikkhave dve
patisanthara  etadaggam  bhikkhave  imesam  dvinnam patisantharanam yadidam
dhammapatisantharoti.
   [398] 152 Dvema bhikkhave esana katama dve amisesana
ca dhammesana ca ima kho bhikkhave dve esana etadaggam bhikkhave
imasam dvinnam esananam yadidam dhammesanati.
   [399] 153 Dvema bhikkhave pariyesana katama dve amisapariyesana
ca  dhammapariyesana  ca  ima  kho  bhikkhave  dve  pariyesana
etadaggam bhikkhave imasam dvinnam pariyesananam yadidam dhammapariyesanati.
   [400]  154  Dvema  bhikkhave  pariyetthiyo  katama dve
amisapariyetthi  ca  dhammapariyetthi  ca  ima  kho  bhikkhave  dve
pariyetthiyo  etadaggam  bhikkhave  imasam  dvinnam  pariyetthinam  yadidam
dhammapariyetthiti.
@Footnote: 1 Yu. terasamo.
   [401]  155 Dvema bhikkhave puja katama dve amisapuja
ca  dhammapuja  ca ima kho bhikkhave dve puja etadaggam bhikkhave
imasam dvinnam pujanam yadidam dhammapujati.
   [402] 156 Dvemani bhikkhave atitheyyani 1- katamani dve
amisatitheyyanca  dhammatitheyyanca  imani  kho  bhikkhave  dve
atitheyyani 2- etadaggam bhikkhave imesam dvinnam atitheyyanam 3- yadidam
dhammatitheyyanti.
   [403] 157 Dvema bhikkhave iddhiyo katama dve amisiddhi
ca  dhammiddhi ca ima kho bhikkhave dve iddhiyo etadaggam bhikkhave
imasam dvinnam iddhinam yadidam dhammiddhiti.
   [404] 158 Dvema bhikkhave vuddhiyo katama dve amisavuddhi
ca  dhammavuddhi  ca  ima  kho  bhikkhave  dve  vuddhiyo etadaggam
bhikkhave imasam dvinnam vuddhinam yadidam dhammavuddhiti.
   [405] 159 Dvemani bhikkhave ratanani katamani dve amisaratananca
dhammaratananca  imani  kho  bhikkhave  dve  ratanani  etadaggam
bhikkhave imesam dvinnam ratananam yadidam dhammaratananti.
   [406] 160 Dveme bhikkhave sannicaya katame dve amisasannicayo
ca  dhammasannicayo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  sannicaya
etadaggam bhikkhave imesam dvinnam sannicayanam yadidam dhammasannicayoti.
   [407]  161  Dvemani  bhikkhave  vepullani katamani dve
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. atitheyyani. 3 Ma. Yu. atitheyyanam.
Amisavepullanca  dhammavepullanca imani kho bhikkhave dve vepullani
etadaggam bhikkhave imesam dvinnam vepullanam yadidam dhammavepullanti.
         Santharavaggo catuttho 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 116-118. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=396&items=12&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=396&items=12&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=396&items=12&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=396&items=12&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=396              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1547              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1547              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :