ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [458] 19 Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgato pāpaṇiko abhabbo
anadhigataṃ vā bhogaṃ adhigantuṃ adhigataṃ vā bhogaṃ phātikātuṃ 1- katamehi tīhi
idha  bhikkhave  pāpaṇiko  pubbaṇhasamayaṃ na sakkaccaṃ kammantaṃ adhiṭṭhāti
majjhantikasamayaṃ  na  sakkaccaṃ  kammantaṃ  adhiṭṭhāti  sāyaṇhasamayaṃ  na
sakkaccaṃ  kammantaṃ  adhiṭṭhāti  imehi  kho  bhikkhave  tīhi  aṅgehi
samannāgato  pāpaṇiko  abhabbo  anadhigataṃ vā bhogaṃ adhigantuṃ adhigataṃ
vā bhogaṃ phātikātuṃ . evameva kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato
bhikkhu  abhabbo anadhigataṃ vā kusalaṃ dhammaṃ adhigantuṃ  adhigataṃ vā kusalaṃ
dhammaṃ  phātikātuṃ  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  bhikkhu  pubbaṇhasamayaṃ
na  sakkaccaṃ  samādhinimittaṃ  adhiṭṭhāti  majjhantikasamayaṃ  na  sakkaccaṃ
samādhinimittaṃ  adhiṭṭhāti  sāyaṇhasamayaṃ  na  sakkaccaṃ  samādhinimittaṃ
adhiṭṭhāti  imehi  kho  bhikkhave  tīhi  dhammehi  samannāgato bhikkhu
abhabbo  anadhigataṃ  vā kusalaṃ dhammaṃ adhigantuṃ adhigataṃ vā kusalaṃ dhammaṃ
phātikātuṃ  .  tīhi  bhikkhave aṅgehi samannāgato pāpaṇiko bhabbo
anadhigataṃ vā bhogaṃ adhigantuṃ adhigataṃ vā bhogaṃ phātikātuṃ katamehi tīhi
@Footnote: 1 Po. Ma. phātiṃ kātuṃ. sabbattha īdisameva.
Idha  bhikkhave  pāpaṇiko  pubbaṇhasamayaṃ  sakkaccaṃ  kammantaṃ  adhiṭṭhāti
majjhantikasamayaṃ  sakkaccaṃ  kammantaṃ  adhiṭṭhāti  sāyaṇhasamayaṃ  sakkaccaṃ
kammantaṃ  adhiṭṭhāti  imehi  kho  bhikkhave tīhi aṅgehi samannāgato
pāpaṇiko  bhabbo  anadhigataṃ  vā  bhogaṃ  adhigantuṃ adhigataṃ vā bhogaṃ
phātikātuṃ  . evameva kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu
bhabbo  anadhigataṃ  vā  kusalaṃ dhammaṃ adhigantuṃ adhigataṃ vā kusalaṃ dhammaṃ
phātikātuṃ  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  bhikkhu pubbaṇhasamayaṃ sakkaccaṃ
samādhinimittaṃ   adhiṭṭhāti   majjhantikasamayaṃ   sakkaccaṃ  samādhinimittaṃ
adhiṭṭhāti  sāyaṇhasamayaṃ  sakkaccaṃ  samādhinimittaṃ  adhiṭṭhāti  imehi
kho  bhikkhave  tīhi  dhammehi samannāgato bhikkhu bhabbo anadhigataṃ vā
kusalaṃ dhammaṃ adhigantuṃ adhigataṃ vā kusalaṃ dhammaṃ phātikātunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 145-146. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=458&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=458&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=458&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=458&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=458              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2127              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2127              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :