ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [459] 20 Tihi bhikkhave angehi samannagato papaniko nacirasseva
mahantattam 1- vepullattam papunati bhogesu katamehi tihi idha bhikkhave
papaniko  cakkhuma ca hoti vidhuro ca nissayasampanno ca . kathanca
bhikkhave  papaniko  cakkhuma  hoti  idha  bhikkhave  papaniko paniyam
janati idam paniyam evam kitam evam vikkayamanam ettakam mulam bhavissati
ettako  udayoti  evam  kho bhikkhave papaniko cakkhuma hoti .
Kathanca  bhikkhave  papaniko  vidhuro  hoti  idha  bhikkhave papaniko
kusalo  hoti paniyam ketunca vikketunca evam kho bhikkhave papaniko
vidhuro  hoti . kathanca bhikkhave papaniko nissayasampanno hoti idha
@Footnote: 1 Po. mahattam va vepullam va Ma. mahattam vepullattam Yu. mahantattam va vepullattam
@va. ito param idisameva.
Bhikkhave  papaniko  1-  ye  te  gahapati  va gahapatiputta va
addha  mahaddhana  mahabhoga  te nam evam jananti ayam kho bhavam
papaniko  cakkhuma  ca  vidhuro  ca  patibalo  puttadaranca posetum
amhakanca kalena kalam anuppadatunti te nam bhogehi nipatanti 2-
ito  samma  papanika  bhoge  haritva  3-  puttadaranca posehi
amhakanca  kalena  kalam anuppadehiti evam kho bhikkhave papaniko
nissayasampanno hoti . imehi kho bhikkhave tihi angehi samannagato
papaniko nacirasseva mahantattam vepullattam papunati bhogesu.
   {459.1} Evameva kho bhikkhave tihi dhammehi samannagato bhikkhu
nacirasseva  mahantattam  vepullattam  papunati  kusalesu  dhammesu
katamehi  tihi  idha  bhikkhave  bhikkhu  cakkhuma  ca hoti vidhuro ca
nissayasampanno   ca   .  kathanca  bhikkhave  bhikkhu  cakkhuma
hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  idam  dukkhanti yathabhutam pajanati ...
Ayam    dukkhanirodhagamini   patipadati   yathabhutam   pajanati
evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  cakkhuma  hoti  .  kathanca  bhikkhave
bhikkhu   vidhuro   hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  araddhaviriyo
viharati   akusalanam   dhammanam   pahanaya   kusalanam  dhammanam
upasampadaya    thamava    dalhaparakkamo    anikkhittadhuro
kusalesu  dhammesu  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  vidhuro  hoti .
Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  nissayasampanno  hoti  idha  bhikkhave
bhikkhu  ye  te  bhikkhu  bahussuta  agatagama dhammadhara vinayadhara
matikadhara  so  te  kalena  kalam  upasankamitva  paripucchati
@Footnote: 1 Po. Ma. papanikam . 2 Po. vikkinanti Yu. nimantanti . 3 Ma. Yu. karitva.
Paripanhati  idam  bhante  katham  imassa  ko  atthoti  tassa  te
ayasmanto    avivatanceva    vivaranti    anuttanikatanca
uttanikaronti   anekavihitesu   ca   kankhathaniyesu   dhammesu
kankham  pativinodenti  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  nissayasampanno
hoti  .  imehi  kho  bhikkhave  tihi  dhammehi samannagato bhikkhu
nacirasseva   mahantattam   vepullattam   papunati   kusalesu
dhammesuti.
          Rathakaravaggo dutiyo.
            Tassuddanam
     natako saraniyo bhikkhu    cakkavatti pacetano
     apannakatta devo ca    dve papanikena cati.
          ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 146-148. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=459&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=459&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=459&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=459&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=459              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2165              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2165              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :