ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [466]  27  Tayome  bhikkhave  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  tayo  atthi  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo  na
sevitabbo  na  bhajitabbo  na  payirupāsitabbo  atthi  bhikkhave
puggalo  ajjhupekkhitabbo  na  sevitabbo  na  bhajitabbo  na
payirupāsitabbo  atthi  bhikkhave  puggalo  sevitabbo  bhajitabbo
payirupāsitabbo.
   {466.1}  Katamo  ca  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo
na   sevitabbo   na   bhajitabbo   na   payirupāsitabbo
Idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  dussīlo  hoti  pāpadhammo
asuci    saṅkassarasamācāro    paṭicchannakammanto    assamaṇo
samaṇapaṭiñño    abrahmacārī    brahmacāripaṭiñño    antopūti
avassuto  kasambujāto  evarūpo  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo
na  sevitabbo  na  bhajitabbo  na  payirupāsitabbo  taṃ kissa hetu
kiñcāpi  bhikkhave  evarūpassa  puggalassa  na  diṭṭhānugatiṃ  āpajjati
athakho  naṃ  pāpako  kittisaddo abbhuggacchati pāpamitto purisapuggalo
pāpasahāyo  pāpasampavaṅkoti  seyyathāpi  bhikkhave  ahi  gūthagato
kiñcāpi na ḍaṃsati 1- athakho naṃ makkheti evameva kho bhikkhave kiñcāpi
evarūpassa  puggalassa  na  diṭṭhānugatiṃ  āpajjati athakho naṃ pāpako
kittisaddo   abbhuggacchati  pāpamitto  purisapuggalo  pāpasahāyo
pāpasampavaṅkoti  tasmā evarūpo puggalo jigucchitabbo na sevitabbo
na bhajitabbo na payirupāsitabbo.
   {466.2}  Katamo  ca  bhikkhave  puggalo ajjhupekkhitabbo na
sevitabbo  na  bhajitabbo  na payirupāsitabbo idha bhikkhave ekacco
puggalo  kodhano  hoti  upāyāsabahulo  appampi  vutto  samāno
abhisajjati  kuppati  byāpajjati patitthīyati kopañca dosañca appaccayañca
pātukaroti  seyyathāpi  bhikkhave  duṭṭhāruko  kaṭṭhena  vā kaṭhalāya
vā  ghaṭṭito bhiyyoso mattāya āsavaṃ deti evameva kho bhikkhave
idhekacco  puggalo  kodhano  hoti  upāyāsabahulo appampi vutto
samāno  abhisajjati  kuppati  byāpajjati  patitthīyati  kopañca dosañca
appaccayañca   pātukaroti   seyyathāpi   bhikkhave   tiṇḍukālātaṃ
@Footnote: 1 Yu. ḍassati.
Kaṭṭhena  vā  kaṭhalāya vā ghaṭṭitaṃ bhiyyoso mattāya ciciṭāyati 1-
ciṭiciṭāyati  evameva kho bhikkhave idhekacco puggalo kodhano hoti
upāyāsabahulo  appampi  vutto samāno abhisajjati kuppati byāpajjati
patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  seyyathāpi
bhikkhave gūthakūpo kaṭṭhena vā kaṭhalāya vā ghaṭṭito bhiyyoso mattāya
duggandho  hoti  evameva kho bhikkhave idhekacco puggalo kodhano
hoti  upāyāsabahulo  appampi  vutto  samāno  abhisajjati  kuppati
byāpajjati  patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti
evarūpo bhikkhave puggalo ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na bhajitabbo
na  payirupāsitabbo  taṃ  kissa  hetu akkoseyyapi maṃ paribhāseyyapi
maṃ   anatthampi  maṃ  kareyyāti  tasmā  evarūpo  puggalo
ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na bhajitabbo na payirupāsitabbo.
   {466.3}  Katamo  ca  bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupāsitabbo idha bhikkhave ekacco puggalo sīlavā hoti kalyāṇadhammo
evarūpo  bhikkhave  puggalo  sevitabbo bhajitabbo payirupāsitabbo taṃ
kissa  hetu  kiñcāpi  bhikkhave  evarūpassa puggalassa na diṭṭhānugatiṃ
āpajjati  athakho  naṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchati kalyāṇamitto
purisapuggalo  kalyāṇasahāyo  kalyāṇasampavaṅkoti  tasmā  evarūpo
puggalo  sevitabbo  bhajitabbo  payirupāsitabbo  .  ime  kho
bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. cicciṭāyati.
        Nihīyati puriso nihīnasevī
        na ca hāyetha kadāci tulyasevī
        seṭṭhamupanamaṃ udeti khippaṃ
        tasmā attano uttariṃ bhajethāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 158-161. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=466&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=466&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=466&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=466&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=466              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2360              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2360              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :