ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [494]  55  Athakho  annataro  brahmanaparibbajako  yena
bhagava  tenupasankami  .pe.  ekamantam  nisinno  kho  so
brahmanaparibbajako   bhagavantam   etadavoca  sanditthiko  dhammo
sanditthiko  dhammoti  bho  gotama  vuccati  kittavata nu kho bho
gotama  sanditthiko  dhammo  hoti  akaliko ehipassiko opanayiko
paccattam veditabbo vinnuhiti.
   {494.1} Ratto kho brahmana ragena abhibhuto pariyadinnacitto
attabyabadhayapi  ceteti  parabyabadhayapi ceteti ubhayabyabadhayapi
ceteti  cetasikampi  dukkham domanassam patisamvedeti rage pahine neva
Attabyabadhayapi  ceteti  na  parabyabadhayapi  ceteti  na
ubhayabyabadhayapi   ceteti   na   cetasikam  dukkham  domanassam
patisamvedeti  ratto  kho brahmana ragena abhibhuto pariyadinnacitto
kayena  duccaritam  carati  vacaya  duccaritam  carati  manasa duccaritam
carati rage pahine neva kayena duccaritam carati na vacaya duccaritam
carati  na  manasa  duccaritam  carati  ratto  kho brahmana ragena
abhibhuto   pariyadinnacitto   attatthampi   yathabhutam   nappajanati
paratthampi  yathabhutam  nappajanati  ubhayatthampi  yathabhutam  nappajanati
rage  pahine  attatthampi  yathabhutam  pajanati  paratthampi  yathabhutam
pajanati ubhayatthampi yathabhutam pajanati
   {494.2} evampi kho brahmana sanditthiko dhammo hoti ...
Duttho  kho brahmana .pe. mulho kho brahmana mohena abhibhuto
pariyadinnacitto  attabyabadhayapi  ceteti  parabyabadhayapi ceteti
ubhayabyabadhayapi  ceteti  cetasikampi  dukkham  domanassam  patisamvedeti
mohe  pahine  neva  attabyabadhayapi ceteti na parabyabadhayapi
ceteti  na  ubhayabyabadhayapi  ceteti na cetasikam dukkham domanassam
patisamvedeti  mulho  kho brahmana mohena abhibhuto pariyadinnacitto
kayena  duccaritam carati vacaya duccaritam carati manasa duccaritam carati
mohe pahine neva kayena duccaritam carati na vacaya duccaritam carati
na  manasa  duccaritam  carati  mulho kho brahmana mohena abhibhuto
pariyadinnacitto  attatthampi  yathabhutam  nappajanati  paratthampi  yathabhutam
Nappajanati  ubhayatthampi  yathabhutam nappajanati mohe pahine attatthampi
yathabhutam  pajanati  paratthampi  yathabhutam  pajanati  ubhayatthampi yathabhutam
pajanati  evampi  kho  brahmana sanditthiko dhammo hoti akaliko
ehipassiko  opanayiko  paccattam  veditabbo  vinnuhiti . abhikkantam
bho  gotama  .pe.  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge
panupetam saranam gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 200-202. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=494&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=494&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=494&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=494&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=494              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=3615              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=3615              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :