ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [539]  100  Navopi  bhikkhave potthako dubbaṇṇo ca hoti
dukkhasamphasso  ca  appaggho  ca  majjhimopi  bhikkhave  potthako
dubbaṇṇo  ca  hoti  dukkhasamphasso  ca  appaggho  ca  jiṇṇopi
bhikkhave  potthako  dubbaṇṇo  ca  hoti dukkhasamphasso ca appaggho
ca  .  jiṇṇampi  bhikkhave  potthakaṃ  ukkhaliparimaddanaṃ  vā  karonti
Saṅkārakūṭe vā naṃ chaḍḍenti . evameva kho bhikkhave navo cepi
bhikkhu  hoti  dussīlo  pāpadhammo  idamassa  dubbaṇṇatāya  vadāmi
seyyathāpi  so  bhikkhave  potthako  dubbaṇṇo  tathūpamāhaṃ  bhikkhave
imaṃ  puggalaṃ vadāmi . ye kho panassa sevanti bhajanti payirupāsanti
diṭṭhānugatiṃ  āpajjanti  tesantaṃ  hoti  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya
idamassa  dukkhasamphassatāya  vadāmi  seyyathāpi so bhikkhave potthako
dukkhasamphasso  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ puggalaṃ vadāmi . yesaṃ kho
pana  [1]- paṭiggaṇhāti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
tesantaṃ  na  mahapphalaṃ  hoti  na  mahānisaṃsaṃ  idamassa  appagghatāya
vadāmi  seyyathāpi  so  bhikkhave  potthako  appaggho  tathūpamāhaṃ
bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   {539.1} Majjhimo cepi bhikkhave bhikkhu hoti .pe. Thero cepi
bhikkhave  bhikkhu  hoti  dussīlo  pāpadhammo  idamassa  dubbaṇṇatāya
vadāmi  seyyathāpi  so  bhikkhave  potthako  dubbaṇṇo  tathūpamāhaṃ
bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi . Ye kho panassa sevanti bhajanti payirupāsanti
diṭṭhānugatiṃ  āpajjanti  tesantaṃ  hoti  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya
idamassa   dukkhasamphassatāya  vadāmi  seyyathāpi  so  bhikkhave
potthako  dukkhasamphasso  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ puggalaṃ vadāmi .
Yesaṃ  kho  pana  [2]-  paṭiggaṇhāti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhāraṃ  tesantaṃ  na  mahapphalaṃ  hoti  na  mahānisaṃsaṃ
idamassa  appagghatāya  vadāmi  seyyathāpi  so  bhikkhave  potthako
@Footnote: 1-2 Ma. so.
Appaggho  tathūpamāhaṃ  bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi . evarūpo cāyaṃ
bhikkhave  thero  bhikkhu saṅghamajjhe bhaṇati . tamenaṃ bhikkhū evamāhaṃsu
kiṃ  kho  1- tuyhaṃ bālassa abyattassa bhaṇitena tvaṃ nāma bhaṇitabbaṃ
maññasīti . so kupito anattamano tathārūpiṃ vācaṃ nicchāreti yathārūpāya
vācāya  saṅgho [2]- ukkhipati saṅkārakūṭeva naṃ potthakaṃ . navampi
bhikkhave   kāsikaṃ  vatthaṃ  vaṇṇavantañceva  hoti  sukhasamphassañca
mahagghañca  majjhimampi  bhikkhave  kāsikaṃ  vatthaṃ  vaṇṇavantañceva  hoti
sukhasamphassañca   mahagghañca   jiṇṇampi   bhikkhave  kāsikaṃ  vatthaṃ
vaṇṇavantañceva  hoti  sukhasamphassañca  mahagghañca  . jiṇṇampi bhikkhave
kāsikaṃ  vatthaṃ  ratanapaliveṭhanaṃ  vā  karonti  gandhakaraṇḍake  vā naṃ
nikkhipanti 3-.
   {539.2} Evameva kho bhikkhave navo cepi bhikkhu hoti sīlavā
kalyāṇadhammo  idamassa  suvaṇṇatāya  vadāmi  seyyathāpi  taṃ bhikkhave
kāsikaṃ  vatthaṃ  vaṇṇavantaṃ  tathūpamāhaṃ  bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi .
Ye  kho  panassa sevanti bhajanti payirupāsanti diṭṭhānugatiṃ āpajjanti
tesantaṃ  hoti  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  idamassa  sukhasamphassatāya
vadāmi  seyyathāpi  taṃ  bhikkhave  kāsikaṃ vatthaṃ sukhasamphassaṃ tathūpamāhaṃ
bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ vadāmi . yesaṃ kho pana [4]- paṭiggaṇhāti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ tesantaṃ
mahapphalaṃ  hoti  mahānisaṃsaṃ  idamassa  mahagghatāya  vadāmi  seyyathāpi
taṃ bhikkhave kāsikaṃ vatthaṃ mahagghaṃ tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi.
@Footnote: 1 Ma. diṃ nu kho . 2 Ma. Yu. taṃ . 3 Ma. pakkhipanti . 4 Ma. so.
   {539.3} Majjhimo cepi bhikkhave bhikkhu hoti .pe. Thero cepi
bhikkhave  bhikkhu hoti sīlavā kalyāṇadhammo idamassa suvaṇṇatāya vadāmi
seyyathāpi taṃ bhikkhave kāsikaṃ vatthaṃ vaṇṇavantaṃ tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ
puggalaṃ vadāmi . ye kho panassa sevanti bhajanti payirupāsanti diṭṭhānugatiṃ
āpajjanti  tesantaṃ  hoti  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  idamassa
sukhasamphassatāya vadāmi  seyyathāpi taṃ bhikkhave kāsikaṃ vatthaṃ sukhasamphassaṃ
tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ puggalaṃ vadāmi . yesaṃ kho pana paṭiggaṇhāti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ   tesantaṃ   mahapphalaṃ
hoti  mahānisaṃsaṃ  idamassa  mahagghatāya vadāmi seyyathāpi taṃ bhikkhave
kāsikaṃ  vatthaṃ  mahagghaṃ  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ vadāmi .
Evarūpo cāyaṃ bhikkhave thero bhikkhu saṅghamajjhe bhaṇati . Tamenaṃ bhikkhū
evamāhaṃsu  appasaddā  āyasmanto  hotha  thero  bhikkhu  dhammañca
vinayañca  bhaṇatīti  tasmā tiha bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ kāsikavatthūpamā
bhavissāma na potthakūpamāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 317-320. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=539&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=539&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=539&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=539&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=539              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5827              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5827              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :