ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [597]  158  Tisso  imā bhikkhave paṭipadā katamā tisso
āgāḷhā paṭipadā nijjhāmā paṭipadā majjhimā paṭipadā . katamā ca
bhikkhave āgāḷhā paṭipadā .pe. Ayaṃ vuccati bhikkhave āgāḷhā paṭipadā.
@Footnote: 1 Po. Yu. sāyaṃ tatiyakampi.
Katamā  ca  bhikkhave  nijjhāmā paṭipadā .pe. ayaṃ vuccati bhikkhave
nijjhāmā paṭipadā.
   {597.1}  Katamā  ca bhikkhave majjhimā paṭipadā idha bhikkhave
bhikkhu  anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati
uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti
vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati
   {597.2}  uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā asammosāya
bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati
viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati ... chandasamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgataṃ   iddhipādaṃ  bhāveti  viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ  bhāveti  cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti
vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti ... saddhindriyaṃ
bhāveti  viriyindriyaṃ  bhāveti satindriyaṃ bhāveti samādhindriyaṃ bhāveti
paññindriyaṃ  bhāveti ... saddhābalaṃ bhāveti viriyabalaṃ bhāveti satibalaṃ
bhāveti  samādhibalaṃ  bhāveti  paññābalaṃ bhāveti ... satisambojjhaṅgaṃ
bhāveti  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  bhāveti  viriyasambojjhaṅgaṃ  bhāveti
pītisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti samādhisambojjhaṅgaṃ
bhāveti  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ...  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
sammāsaṅkappaṃ   bhāveti   sammāvācaṃ   bhāveti   sammākammantaṃ
Bhāveti  sammāājīvaṃ  bhāveti  sammāvāyāmaṃ  bhāveti  sammāsatiṃ
bhāveti  sammāsamādhiṃ  bhāveti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  majjhimā
paṭipadā. Imā kho bhikkhave tisso paṭipadāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 381-383. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=597&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=597&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=597&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=597&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=597              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6388              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6388              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :