ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [598]  159  Tīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato yathābhataṃ
nikkhitto evaṃ niraye katamehi tīhi attanā ca pāṇātipātī hoti parañca
pāṇātipāte samādapeti pāṇātipāte ca samanuñño hoti imehi kho
bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye. Tīhi
bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge katamehi
tīhi  attanā  ca pāṇātipātā paṭivirato hoti parañca pāṇātipātā
veramaṇiyā  samādapeti  pāṇātipātā  veramaṇiyā  ca  samanuñño
hoti  .pe.  attanā  ca  adinnādāyī hoti parañca adinnādāne
samādapeti adinnādāne ca samanuñño hoti ... Attanā ca adinnādānā
paṭivirato  hoti  parañca  adinnādānā  veramaṇiyā  samādapeti
adinnādānā veramaṇiyā ca samanuñño hoti ... attanā ca kāmesu
micchācārī  hoti  parañca  kāmesu  micchācāre samādapeti kāmesu
micchācāre ca samanuñño hoti ... attanā ca kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  parañca  kāmesu micchācārā veramaṇiyā samādapeti
kāmesu micchācārā veramaṇiyā ca samanuñño hoti
   {598.1}  ...  attanā  ca  musāvādī  hoti  parañca
musāvāde   samādapeti   musāvāde   ca   samanuñño  hoti
...   attanā   ca  musāvādā  paṭivirato  hoti  parañca
Musāvādā  veramaṇiyā samādapeti musāvādā veramaṇiyā ca samanuñño
hoti  ...  attanā  ca pisuṇavāco hoti parañca pisuṇāya vācāya
samādapeti pisuṇāya vācāya ca samanuñño hoti ... Attanā ca pisuṇāya
vācāya paṭivirato hoti parañca pisuṇāya vācāya veramaṇiyā samādapeti
pisuṇāya  vācāya  veramaṇiyā  ca samanuñño hoti ... attanā ca
pharusavāco  hoti  parañca  pharusāya  vācāya  samādapeti  pharusāya
vācāya  ca  samanuñño  hoti  ...  attanā ca pharusāya vācāya
paṭivirato hoti parañca pharusāya vācāya veramaṇiyā samādapeti pharusāya
vācāya veramaṇiyā ca samanuñño hoti ... attanā ca samphappalāpī
hoti  ...  parañca  samphappalāpe  samādapeti  samphappalāpe  ca
samanuñño  hoti  ...  attanā  ca  samphappalāpā paṭivirato hoti
parañca   samphappalāpā   veramaṇiyā   samādapeti  samphappalāpā
veramaṇiyā ca samanuñño hoti
   {598.2}  ... attanā ca abhijjhālu hoti parañca abhijjhāya
samādapeti  abhijjhāya  ca  samanuñño  hoti  ...  attanā  ca
anabhijjhālu  hoti  parañca  anabhijjhāya  samādapeti  anabhijjhāya
ca  samanuñño  hoti  ... attanā ca byāpannacitto hoti parañca
byāpāde  samādapeti  byāpāde ca samanuñño hoti ... attanā
ca   abyāpannacitto  hoti  parañca  abyāpāde  samādapeti
abyāpāde ca samanuñño hoti ... attanā ca micchādiṭṭhiko hoti
parañca  micchādiṭṭhiyā  samādapeti  micchādiṭṭhiyā  ca samanuñño hoti
... Attanā ca sammādiṭṭhito hoti parañca sammādiṭṭhiyā samādapeti
sammādiṭṭhiyā ca samanuñño hoti . imehi kho bhikkhave tīhi dhammehi
samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 383-385. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=598&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=598&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=598&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=598&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=598              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6388              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6388              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :