ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [598]  159  Tīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato yathābhataṃ
nikkhitto evaṃ niraye katamehi tīhi attanā ca pāṇātipātī hoti parañca
pāṇātipāte samādapeti pāṇātipāte ca samanuñño hoti imehi kho
bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye. Tīhi
bhikkhave dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge katamehi
tīhi  attanā  ca pāṇātipātā paṭivirato hoti parañca pāṇātipātā
veramaṇiyā  samādapeti  pāṇātipātā  veramaṇiyā  ca  samanuñño
hoti  .pe.  attanā  ca  adinnādāyī hoti parañca adinnādāne
samādapeti adinnādāne ca samanuñño hoti ... Attanā ca adinnādānā
paṭivirato  hoti  parañca  adinnādānā  veramaṇiyā  samādapeti
adinnādānā veramaṇiyā ca samanuñño hoti ... attanā ca kāmesu
micchācārī  hoti  parañca  kāmesu  micchācāre samādapeti kāmesu
micchācāre ca samanuñño hoti ... attanā ca kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  parañca  kāmesu micchācārā veramaṇiyā samādapeti
kāmesu micchācārā veramaṇiyā ca samanuñño hoti
   {598.1}  ...  attanā  ca  musāvādī  hoti  parañca
musāvāde   samādapeti   musāvāde   ca   samanuñño  hoti
...   attanā   ca  musāvādā  paṭivirato  hoti  parañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page384.

Musāvādā veramaṇiyā samādapeti musāvādā veramaṇiyā ca samanuñño hoti ... attanā ca pisuṇavāco hoti parañca pisuṇāya vācāya samādapeti pisuṇāya vācāya ca samanuñño hoti ... Attanā ca pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti parañca pisuṇāya vācāya veramaṇiyā samādapeti pisuṇāya vācāya veramaṇiyā ca samanuñño hoti ... attanā ca pharusavāco hoti parañca pharusāya vācāya samādapeti pharusāya vācāya ca samanuñño hoti ... attanā ca pharusāya vācāya paṭivirato hoti parañca pharusāya vācāya veramaṇiyā samādapeti pharusāya vācāya veramaṇiyā ca samanuñño hoti ... attanā ca samphappalāpī hoti ... parañca samphappalāpe samādapeti samphappalāpe ca samanuñño hoti ... attanā ca samphappalāpā paṭivirato hoti parañca samphappalāpā veramaṇiyā samādapeti samphappalāpā veramaṇiyā ca samanuñño hoti {598.2} ... attanā ca abhijjhālu hoti parañca abhijjhāya samādapeti abhijjhāya ca samanuñño hoti ... attanā ca anabhijjhālu hoti parañca anabhijjhāya samādapeti anabhijjhāya ca samanuñño hoti ... attanā ca byāpannacitto hoti parañca byāpāde samādapeti byāpāde ca samanuñño hoti ... attanā ca abyāpannacitto hoti parañca abyāpāde samādapeti abyāpāde ca samanuñño hoti ... attanā ca micchādiṭṭhiko hoti parañca micchādiṭṭhiyā samādapeti micchādiṭṭhiyā ca samanuñño hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page385.

... Attanā ca sammādiṭṭhito hoti parañca sammādiṭṭhiyā samādapeti sammādiṭṭhiyā ca samanuñño hoti . imehi kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 383-385. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=598&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=598&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=598&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=598&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=598              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6388              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6388              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :