ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [598]  159  Tihi  bhikkhave  dhammehi  samannagato yathabhatam
nikkhitto evam niraye katamehi tihi attana ca panatipati hoti paranca
panatipate samadapeti panatipate ca samanunno hoti imehi kho
bhikkhave tihi dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam niraye. Tihi
bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam sagge katamehi
tihi  attana  ca panatipata pativirato hoti paranca panatipata
veramaniya  samadapeti  panatipata  veramaniya  ca  samanunno
hoti  .pe.  attana  ca  adinnadayi hoti paranca adinnadane
samadapeti adinnadane ca samanunno hoti ... Attana ca adinnadana
pativirato  hoti  paranca  adinnadana  veramaniya  samadapeti
adinnadana veramaniya ca samanunno hoti ... attana ca kamesu
micchacari  hoti  paranca  kamesu  micchacare samadapeti kamesu
micchacare ca samanunno hoti ... attana ca kamesu micchacara
pativirato  hoti  paranca  kamesu micchacara veramaniya samadapeti
kamesu micchacara veramaniya ca samanunno hoti
   {598.1}  ...  attana  ca  musavadi  hoti  paranca
musavade   samadapeti   musavade   ca   samanunno  hoti
...   attana   ca  musavada  pativirato  hoti  paranca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page384.

Musavada veramaniya samadapeti musavada veramaniya ca samanunno hoti ... attana ca pisunavaco hoti paranca pisunaya vacaya samadapeti pisunaya vacaya ca samanunno hoti ... Attana ca pisunaya vacaya pativirato hoti paranca pisunaya vacaya veramaniya samadapeti pisunaya vacaya veramaniya ca samanunno hoti ... attana ca pharusavaco hoti paranca pharusaya vacaya samadapeti pharusaya vacaya ca samanunno hoti ... attana ca pharusaya vacaya pativirato hoti paranca pharusaya vacaya veramaniya samadapeti pharusaya vacaya veramaniya ca samanunno hoti ... attana ca samphappalapi hoti ... paranca samphappalape samadapeti samphappalape ca samanunno hoti ... attana ca samphappalapa pativirato hoti paranca samphappalapa veramaniya samadapeti samphappalapa veramaniya ca samanunno hoti {598.2} ... attana ca abhijjhalu hoti paranca abhijjhaya samadapeti abhijjhaya ca samanunno hoti ... attana ca anabhijjhalu hoti paranca anabhijjhaya samadapeti anabhijjhaya ca samanunno hoti ... attana ca byapannacitto hoti paranca byapade samadapeti byapade ca samanunno hoti ... attana ca abyapannacitto hoti paranca abyapade samadapeti abyapade ca samanunno hoti ... attana ca micchaditthiko hoti paranca micchaditthiya samadapeti micchaditthiya ca samanunno hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page385.

... Attana ca sammaditthito hoti paranca sammaditthiya samadapeti sammaditthiya ca samanunno hoti . imehi kho bhikkhave tihi dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam saggeti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 383-385. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=598&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=598&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=598&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=598&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=598              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6388              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6388              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :