ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [598]  159  Tihi  bhikkhave  dhammehi  samannagato yathabhatam
nikkhitto evam niraye katamehi tihi attana ca panatipati hoti paranca
panatipate samadapeti panatipate ca samanunno hoti imehi kho
bhikkhave tihi dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam niraye. Tihi
bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam sagge katamehi
tihi  attana  ca panatipata pativirato hoti paranca panatipata
veramaniya  samadapeti  panatipata  veramaniya  ca  samanunno
hoti  .pe.  attana  ca  adinnadayi hoti paranca adinnadane
samadapeti adinnadane ca samanunno hoti ... Attana ca adinnadana
pativirato  hoti  paranca  adinnadana  veramaniya  samadapeti
adinnadana veramaniya ca samanunno hoti ... attana ca kamesu
micchacari  hoti  paranca  kamesu  micchacare samadapeti kamesu
micchacare ca samanunno hoti ... attana ca kamesu micchacara
pativirato  hoti  paranca  kamesu micchacara veramaniya samadapeti
kamesu micchacara veramaniya ca samanunno hoti
   {598.1}  ...  attana  ca  musavadi  hoti  paranca
musavade   samadapeti   musavade   ca   samanunno  hoti
...   attana   ca  musavada  pativirato  hoti  paranca
Musavada  veramaniya samadapeti musavada veramaniya ca samanunno
hoti  ...  attana  ca pisunavaco hoti paranca pisunaya vacaya
samadapeti pisunaya vacaya ca samanunno hoti ... Attana ca pisunaya
vacaya pativirato hoti paranca pisunaya vacaya veramaniya samadapeti
pisunaya  vacaya  veramaniya  ca samanunno hoti ... attana ca
pharusavaco  hoti  paranca  pharusaya  vacaya  samadapeti  pharusaya
vacaya  ca  samanunno  hoti  ...  attana ca pharusaya vacaya
pativirato hoti paranca pharusaya vacaya veramaniya samadapeti pharusaya
vacaya veramaniya ca samanunno hoti ... attana ca samphappalapi
hoti  ...  paranca  samphappalape  samadapeti  samphappalape  ca
samanunno  hoti  ...  attana  ca  samphappalapa pativirato hoti
paranca   samphappalapa   veramaniya   samadapeti  samphappalapa
veramaniya ca samanunno hoti
   {598.2}  ... attana ca abhijjhalu hoti paranca abhijjhaya
samadapeti  abhijjhaya  ca  samanunno  hoti  ...  attana  ca
anabhijjhalu  hoti  paranca  anabhijjhaya  samadapeti  anabhijjhaya
ca  samanunno  hoti  ... attana ca byapannacitto hoti paranca
byapade  samadapeti  byapade ca samanunno hoti ... attana
ca   abyapannacitto  hoti  paranca  abyapade  samadapeti
abyapade ca samanunno hoti ... attana ca micchaditthiko hoti
paranca  micchaditthiya  samadapeti  micchaditthiya  ca samanunno hoti
... Attana ca sammaditthito hoti paranca sammaditthiya samadapeti
sammaditthiya ca samanunno hoti . imehi kho bhikkhave tihi dhammehi
samannagato yathabhatam nikkhitto evam saggeti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 383-385. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=598&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=598&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=598&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=598&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=598              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6388              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6388              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :