ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [100] Athakho potaliyo paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho potaliyaṃ paribbājakaṃ
bhagavā etadavoca
   {100.1}  cattārome  potaliya  puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  katame  cattāro  idha  potaliya  ekacco  puggalo
avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  no
ca  kho  vaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ kālena
idha  pana  potaliya  ekacco  puggalo  vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā
hoti  bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca kho avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā
hoti  bhūtaṃ tacchaṃ kālena idha pana potaliya ekacco puggalo neva
avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena nopi 1-
vaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena idha pana
potaliya  ekacco  puggalo  avaṇṇārahassa ca avaṇṇaṃ bhāsitā hoti
bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena  vaṇṇārahassa  ca  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti bhūtaṃ
tacchaṃ kālena . ime kho potaliya cattāro puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  imesaṃ kho potaliya catunnaṃ puggalānaṃ katamo te  puggalo
khamati  abhikkantataro  ca paṇītataro cāti . cattārome bho gotama
@Footnote: 1 Ma. no ca. ito paraṃ īdisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page132.

Puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame cattāro idha bho gotama ekacco puggalo avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca kho vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena idha pana bho gotama ekacco puggalo vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca kho avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena idha pana bho gotama ekacco puggalo neva avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena nopi vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena idha pana bho gotama ekacco puggalo avaṇṇārahassa ca avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena vaṇṇārahassa ca vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena. {100.2} Ime kho bho gotama cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ imesaṃ kho bho gotama catunnaṃ puggalānaṃ yvāyaṃ puggalo neva avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena nopi vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena ayaṃ me puggalo khamati imesaṃ catunnaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro ca taṃ kissa hetu abhikkantā hesā bho gotama yadidaṃ upekkhāti. {100.3} Cattārome potaliya puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame cattāro .pe. ime kho potaliya cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ imesaṃ kho potaliya catunnaṃ puggalānaṃ yvāyaṃ puggalo avaṇṇārahassa ca avaṇṇaṃ bhāsitā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page133.

Hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena vaṇṇārahassa ca vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena ayaṃ imesaṃ catunnaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro ca taṃ kissa hetu abhikkantā hesā potaliya yadidaṃ tatra 1- tatra kālaññutāti. {100.4} Cattārome bho gotama puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame cattāro idha bho gotama ekacco puggalo avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca kho vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena idha pana bho gotama ekacco puggalo vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca kho avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena idha pana bho gotama ekacco puggalo neva avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena nopi vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena idha pana bho gotama ekacco puggalo avaṇṇārahassa ca avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena vaṇṇārahassa ca vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena ime kho bho gotama cattāro puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ imesaṃ kho bho gotama catunnaṃ puggalānaṃ yvāyaṃ puggalo avaṇṇārahassa ca avaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena vaṇṇārahassa ca vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena ayaṃ me puggalo khamati imesaṃ catunnaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro ca taṃ kissa hetu abhikkantā hesā bho gotama yadidaṃ tatra @Footnote: 1 Ma. Yu. tattha tattha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page134.

Tatra kālaññutā abhikkantaṃ bho gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evamevaṃ bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo pakāsito esāhaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti. Asuravaggo pañcamo. Tassuddānaṃ asuro tayo samādhī chalāvātena pañcamaṃ rāgānaṃ santi attahitāya sikkhā potaliyena cāti. Dutiyo paṇṇāsako niṭṭhito. ----------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 131-134. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=100&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=100&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=100&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=100&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=100              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8508              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8508              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :