ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [113]  Cattarome  bhikkhave  bhadra  assajaniya  santo
samvijjamana  lokasmim katame cattaro idha bhikkhave ekacco bhadro
assajaniyo  patodacchayam  disva  samvijati  2-  samvegam  apajjati
kinnu  3- kho mam ajja assadammasarathi karanam karessati kimassaham
patikaromiti  evarupopi bhikkhave idhekacco bhadro assajaniyo hoti
ayam bhikkhave pathamo bhadro assajaniyo santo samvijjamano lokasmim.
   {113.1} Puna caparam bhikkhave idhekacco bhadro assajaniyo na heva
kho patodacchayam disva samvijati samvegam apajjati apica kho lomavedhaviddho
samvijati  samvegam  apajjati kinnu kho mam ajja assadammasarathi karanam
karessati  kimassaham  patikaromiti  evarupopi  bhikkhave  idhekacco
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajjavena. 2 Po. Ma. Yu. samvijjati. ito param idisameva. 3 Yu. kathamnu.
Bhadro  assajaniyo hoti ayam bhikkhave dutiyo bhadro assajaniyo
santo samvijjamano lokasmim.
   {113.2} Puna caparam bhikkhave idhekacco bhadro assajaniyo na
heva kho patodacchayam disva samvijati samvegam apajjati napi lomavedhaviddho
samvijati samvegam apajjati apica kho cammavedhaviddho samvijati samvegam apajjati
kinnu  kho  mam  ajja  assadammasarathi  karanam karessati kimassaham
patikaromiti  evarupopi bhikkhave idhekacco bhadro assajaniyo hoti
ayam bhikkhave tatiyo bhadro assajaniyo santo samvijjamano lokasmim.
   {113.3} Puna caparam bhikkhave idhekacco bhadro assajaniyo na
heva kho patodacchayam disva samvijati samvegam apajjati napi lomavedhaviddho
samvijati  samvegam apajjati napi cammavedhaviddho samvijati samvegam apajjati
apica kho atthivedhaviddho samvijati samvegam apajjati kinnu kho mam ajja
assadammasarathi  karanam  karessati  kimassaham  patikaromiti evarupopi
bhikkhave  idhekacco bhadro assajaniyo hoti ayam bhikkhave catuttho
bhadro assajaniyo santo samvijjamano lokasmim . ime kho bhikkhave
cattaro bhadra assajaniya santo samvijjamana lokasmim.
   {113.4} Evameva kho bhikkhave cattarome bhadra purisajaniya
santo  samvijjamana lokasmim katame cattaro idha bhikkhave ekacco
bhadro  purisajaniyo  sunati amukasmim nama game va nigame va
itthi va puriso va dukkhito va kalakato vati so tena samvijati
samvegam   apajjati   samviggo   yoniso   padahati   pahitatto
Kayena  ceva  paramasaccam  sacchikaroti  pannaya  ca ativijjha passati
seyyathapi  so  bhikkhave  bhadro  assajaniyo patodacchayam disva
samvijati  samvegam  apajjati  tathupamaham bhikkhave imam bhadram purisajaniyam
vadami  evarupopi  bhikkhave  idhekacco  bhadro purisajaniyo hoti
ayam bhikkhave pathamo bhadro purisajaniyo santo samvijjamano lokasmim.
   {113.5} Puna caparam bhikkhave idhekacco bhadro purisajaniyo na
heva kho sunati amukasmim nama game va nigame va itthi va puriso
va dukkhito va kalakato vati apica kho samam passati itthim va purisam
va dukkhitam va kalakatam va so tena samvijati samvegam apajjati samviggo
yoniso  padahati  pahitatto  kayena  ceva  paramasaccam  sacchikaroti
pannaya  ca  ativijjha  passati  seyyathapi  so  bhikkhave  bhadro
assajaniyo  lomavedhaviddho  samvijati  samvegam  apajjati  tathupamaham
bhikkhave imam bhadram purisajaniyam vadami evarupopi bhikkhave idhekacco
bhadro  purisajaniyo hoti ayam bhikkhave dutiyo bhadro purisajaniyo
santo samvijjamano lokasmim.
   {113.6}  Puna caparam bhikkhave idhekacco bhadro purisajaniyo
na  heva  kho sunati amukasmim nama game va nigame va itthi
va  puriso  va  dukkhito  va kalakato vati napi samam passati
itthim  va  purisam va dukkhitam va kalakatam va apica khvassa nati
va  salohito  va  dukkhito va hoti kalakato va so tena
samvijati  samvegam  apajjati  samviggo  yoniso  padahati  pahitatto
Kayena  ceva  paramasaccam  sacchikaroti  pannaya  ca ativijjha passati
seyyathapi  so  bhikkhave bhadro assajaniyo cammavedhaviddho samvijati
samvegam  apajjati  tathupamaham  bhikkhave imam bhadram purisajaniyam vadami
evarupopi bhikkhave idhekacco bhadro purisajaniyo hoti ayam bhikkhave
tatiyo bhadro purisajaniyo santo samvijjamano lokasmim.
   {113.7}  Puna caparam bhikkhave idhekacco bhadro purisajaniyo
na heva kho sunati amukasmim nama game va nigame va itthi va
puriso va dukkhito va kalakato vati napi samam passati itthim va
purisam va dukkhitam va kalakatam va napissa nati va salohito va
dukkhito va hoti kalakato va apica kho samanneva phuttho hoti
saririkahi  vedanahi  dukkhahi  tibbahi  kharahi katukkahi asatahi
amanapahi  panaharahi  so  tena samvijati samvegam apajjati samviggo
yoniso  padahati  pahitatto  kayena  ceva  paramasaccam  sacchikaroti
pannaya  ca  ativijjha  passati  seyyathapi  so  bhikkhave  bhadro
assajaniyo  atthivedhaviddho  samvijati  samvegam  apajjati  tathupamaham
bhikkhave imam bhadram purisajaniyam vadami evarupopi bhikkhave idhekacco
bhadro purisajaniyo hoti ayam bhikkhave catuttho bhadro purisajaniyo
santo  samvijjamano lokasmim . ime kho bhikkhave cattaro bhadra
purisajaniya santo samvijjamana lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 153-156. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=113&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=113&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=113&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=113&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=113              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8561              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8561              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :