ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [121] Cattarimani bhikkhave bhayani katamani cattari attanuvada-
bhayam  paranuvadabhayam  dandabhayam  duggatibhayam  .  katamanca  bhikkhave
attanuvadabhayam  idha  bhikkhave  ekacco  iti patisancikkhati ahanceva
Kho  pana kayena duccaritam careyyam vacaya duccaritam careyyam manasa
duccaritam  careyyam  kinca  1-  mam  atta silato na upavadeyyati
so  attanuvadabhayassa  bhito  kayaduccaritam  pahaya  kayasucaritam
bhaveti  vaciduccaritam  pahaya  vacisucaritam  bhaveti manoduccaritam pahaya
manosucaritam  bhaveti  suddham  attanam  pariharati  idam vuccati bhikkhave
attanuvadabhayam.
   {121.1} Katamanca bhikkhave paranuvadabhayam idha bhikkhave ekacco
iti patisancikkhati ahanceva kho pana kayena duccaritam careyyam vacaya
duccaritam  careyyam manasa duccaritam careyyam kinca mam pare silato na
upavadeyyunti  so  paranuvadabhayassa  bhito  kayaduccaritam  pahaya
kayasucaritam  bhaveti vaciduccaritam pahaya vacisucaritam bhaveti manoduccaritam
pahaya manosucaritam bhaveti suddham attanam pariharati idam vuccati bhikkhave
paranuvadabhayam.
   {121.2} Katamanca bhikkhave dandabhayam idha bhikkhave ekacco passati
coram agucarim rajano gahetva vividha kammakarana karonte kasahipi
talente  vettehipi  talente addhadandakehipi talente hatthampi
chindante  padampi chindante hatthapadampi chindante kannampi chindante
nasampi  chindante  kannanasampi  chindante  bilangathalikampi karonte
sankhamundikampi  karonte  rahumukhampi karonte jotimalikampi karonte
hatthappajjotikampi  karonte  erakavattikampi  karonte  cirakavasikampi
karonte eneyyakampi karonte balisamamsikampi karonte kahapanakampi karonte
@Footnote: 1 Po. kinti mam. Ma. kinca tam yam mam. Yu. kinca tam kammam.
Kharapaticchakampi 1- karonte palighaparivattakampi karonte palalapithakampi
karonte  tattenapi  telena  osincante  sunakhehipi  khadapente
jivantampi sule uttasente asinapi sisam chindante tassa evam hoti
yatharupanam kho papakanam kammanam hetu coram agucarim rajano gahetva
vividha  kammakarana  karonti kasahipi talenti .pe. asinapi sisam
chindanti  ahanceva  kho  pana  evarupam  papakammam  kareyyam  mampi
rajano  gahetva  evarupa  vividha kammakarana kareyyum kasahipi
taleyyum  .pe.  asinapi  sisam  chindeyyunti  so  dandabhayassa
bhito  na  paresam pabhatam palumpanto 2- carati idam vuccati bhikkhave
dandabhayam.
   {121.3} Katamanca bhikkhave duggatibhayam idha bhikkhave ekacco iti
patisancikkhati  kayaduccaritassa  kho  papako  vipako  abhisamparayam
vaciduccaritassa  papako  vipako  abhisamparayam manoduccaritassa papako
vipako  abhisamparayam  ahanceva  kho pana kayena duccaritam careyyam
vacaya  duccaritam careyyam manasa duccaritam careyyam kinca tam yenaham
kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjeyyanti
so  duggatibhayassa  bhito  kayaduccaritam  pahaya  kayasucaritam  bhaveti
vaciduccaritam  pahaya  vacisucaritam bhaveti manoduccaritam pahaya manosucaritam
bhaveti  suddham  attanam  pariharati idam vuccati bhikkhave duggatibhayam .
Imani kho bhikkhave cattari bhayaniti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 162-164. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=121&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=121&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=121&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=121&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=121              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8605              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8605              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :