ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [79]  Athakho  ayasma sariputto yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinno  kho  ayasma sariputto bhagavantam etadavoca ko nu kho
bhante  hetu  ko  paccayo  yena  midhekaccassa tadisava vanijja
payutta  chedagamini hoti ko pana bhante hetu ko paccayo yena
midhekaccassa  tadisava  vanijja payutta na yathadhippaya hoti ko
nu kho bhante hetu ko paccayo yena midhekaccassa tadisava vanijja
payutta  yathadhippaya  hoti  ko  pana bhante hetu ko paccayo
Yena midhekaccassa tadisava vanijja payutta paradhippaya hotiti.
   {79.1}  Idha  sariputta  ekacco samanam va brahmanam va
upasankamitva  pavareti  vada  1-  bhante  paccayenati so yena
pavareti  tam na deti so ce tato cuto itthattam agacchati so
yannadeva vanijjam payojeti sassa hoti chedagamini.
   {79.2} Idha pana sariputta ekacco samanam va brahmanam va
upasankamitva  pavareti vada bhante paccayenati so yena pavareti
tam na yathadhippayam deti so ce tato cuto itthattam agacchati so
yannadeva vanijjam payojeti sassa hoti na yathadhippaya.
   {79.3}  Idha  pana  sariputta ekacco samanam va brahmanam
va  upasankamitva  pavareti  vada  bhante  paccayenati so yena
pavareti  tam  yathadhippayam  deti  so  ce  tato cuto itthattam
agacchati  so  yannadeva  vanijjam  payojeti  sassa  hoti
yathadhippaya.
   {79.4} Idha pana sariputta ekacco samanam va brahmanam va
upasankamitva  pavareti vada bhante paccayenati so yena pavareti
tam  paradhippayam  deti so ce tato cuto itthattam agacchati so
yannadeva vanijjam payojeti sassa hoti paradhippaya.
   {79.5} Ayam kho sariputta hetu ayam paccayo yena midhekaccassa
tadisava   vanijja  payutta  chedagamini  hoti  ayam  pana
sariputta  hetu  ayam  paccayo  yena  midhekaccassa  tadisava
vanijja  payutta  na  yathadhippaya  hoti  ayam  kho  sariputta
hetu   ayam   paccayo   yena   midhekaccassa   tadisava
@Footnote: 1 Ma. vadatu. ito param idisameva.
Vanijja  payutta  yathadhippaya  hoti  ayam  pana  sariputta
hetu  ayam  paccayo  yena  midhekaccassa  tadisava  vanijja
payutta paradhippaya hotiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 105-107. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=79&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=79&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=79&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=79&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=79              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8351              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8351              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :