ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [162]  Tatra  kho  āyasmā  sārīputto  bhikkhū āmantesi
āvuso bhikkhavoti . āvusoti kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
paccassosuṃ  .  āyasmā  sārīputto  etadavoca  pañcime āvuso
Āghātapaṭivinayā  yattha  bhikkhuno  uppanno  āghāto  sabbaso
paṭivinetabbo   katame   pañca  idhāvuso  ekacco  puggalo
aparisuddhakāyasamācāro   hoti   parisuddhavacīsamācāro   evarūpepi
āvuso  puggale  āghāto  paṭivinetabbo  idha panāvuso ekacco
puggalo   aparisuddhavacīsamācāro   hoti   parisuddhakāyasamācāro
evarūpepi  āvuso  puggale  āghāto paṭivinetabbo idha panāvuso
ekacco  puggalo  aparisuddhakāyasamācāro hoti aparisuddhavacīsamācāro
labhati ca kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ evarūpepi āvuso
puggale  āghāto  paṭivinetabbo  idha  panāvuso ekacco puggalo
aparisuddhakāyasamācāro  hoti  aparisuddhavacīsamācāro  na  ca  labhati
kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ evarūpepi āvuso puggale
āghāto   paṭivinetabbo  idha  panāvuso  ekacco  puggalo
parisuddhakāyasamācāro   hoti   parisuddhavacīsamācāro   labhati  ca
kālena  kālaṃ  cetaso  vivaraṃ  cetaso pasādaṃ evarūpepi āvuso
puggale āghāto paṭivinetabbo.
   {162.1}  Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo aparisuddhakāyasamācāro
parisuddhavacīsamācāro  kathaṃ  tasmiṃ  puggale  āghāto  paṭivinetabbo
seyyathāpi  āvuso  bhikkhu  paṃsukūliko  rathiyāya  nantakaṃ  disvā
vāmena  pādena niggahetvā 1- dakkhiṇena pādena pattharitvā 2-
yo  tattha  sāro  taṃ paripātetvā ādāya pakkameyya  evameva
kho   āvuso  3-  yvāyaṃ  puggalo  aparisuddhakāyasamācāro
parisuddhavacīsamācāro     yāssa     aparisuddhakāyasamācāratā
@Footnote: 1 Ma. niggaṇhitvā . 2 Yu. vitthāretvā . 3 Ma. khvāvuso.
Na  sāssa  tasmiṃ  samaye  manasikātabbā  yā  ca  khvassa  1-
parisuddhavacīsamācāratā   sāssa   tasmiṃ   samaye   manasikātabbā
evaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo.
   {162.2}  Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  aparisuddhavacīsamācāro
parisuddhakāyasamācāro  kathaṃ  tasmiṃ  puggale  āghāto  paṭivinetabbo
seyyathāpi  āvuso  pokkharaṇī  sevālapaṇakapariyonaddhā  atha  puriso
āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipāsito
so  taṃ  pokkharaṇiṃ ogāhetvā ubhohi hatthehi [2]- sevālapaṇakaṃ
apaviyūhitvā  añjalinā  pivitvā  pakkameyya  evameva kho āvuso
yvāyaṃ   puggalo   aparisuddhavacīsamācāro   parisuddhakāyasamācāro
yāssa  aparisuddhavacīsamācāratā na sāssa  tasmiṃ samaye manasikātabbā
yā  ca  khvassa  parisuddhakāyasamācāratā  sāssa  tasmiṃ  samaye
manasikātabbā evaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo.
   {162.3}  Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo aparisuddhakāyasamācāro
aparisuddhavacīsamācāro labhati ca kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ
kathaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo seyyathāpi āvuso parittaṃ
gopadake 3- udakaṃ atha puriso āgaccheyya ghammābhitatto ghammapareto
kilanto tasito pipāsito tassa evamassa idaṃ kho parittaṃ gopadake 3-
udakaṃ sacāhaṃ añjalinā vā pivissāmi bhājanena vā khobhissāmipi 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. khavāssa . 2 Ma. Yu. itica iti cāti padāni . 3 Ma. Yu. gopade.
@4 Ma. khobhessāmipi. Yu. khobhassāmi.
Taṃ loḷissāmipi 1- taṃ apeyyampi taṃ karissāmi yannūnāhaṃ catukuṇṭhiko 2-
nipatitvā  gopītakaṃ  pivitvā  pakkameyyanti  so  catukuṇṭhiko  2-
nipatitvā  gopītakaṃ pivitvā pakkameyya evameva kho āvuso yvāyaṃ
puggalo aparisuddhakāyasamācāro aparisuddhavacīsamācāro labhati ca kālena
kālaṃ  cetaso  vivaraṃ cetaso pasādaṃ yāssa aparisuddhakāyasamācāratā
na  sāssa tasmiṃ samaye manasikātabbā yāpissa aparisuddhavacīsamācāratā
na sāpissa tasmiṃ samaye manasikātabbā yañca kho so labhati kālena
kālaṃ  cetaso  vivaraṃ  cetaso  pasādaṃ tadevassa 3- tasmiṃ samaye
manasikātabbaṃ evaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo.
   {162.4}  Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo aparisuddhakāyasamācāro
aparisuddhavacīsamācāro  na labhati kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso
pasādaṃ  kathaṃ  tasmiṃ  puggale  āghāto  paṭivinetabbo  seyyathāpi
āvuso  puriso ābādhiko dukkhito bāḷhagilāno addhānamaggapaṭipanno
tassa puratopissa dūre gāmo pacchatopissa dūre gāmo so na labheyya
sappāyāni  bhojanāni  na labheyya sappāyāni bhesajjāni na labheyya
paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ  na labheyya gāmantanāyakaṃ tamenaṃ aññataro puriso
passeyya  addhānamaggapaṭipanno  so  tasmiṃ  purise  kāruññaṃyeva
upaṭṭhāpeyya anudayaṃyeva upaṭṭhāpeyya anukampaṃyeva upaṭṭhāpeyya aho
vatāyaṃ puriso labheyya sappāyāni bhojanāni labheyya sappāyāni bhesajjāni
labheyya  paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ  labheyya  gāmantanāyakaṃ  taṃ kissa hetu
@Footnote: 1 Ma. Yu. loḷessāmipi . 2 Ma. Yu. catukkuṇḍiko. Yu. catukuṇḍiko.
@3 Ma. tamevassa.
Māyaṃ puriso idheva anayabyasanaṃ āpajjīti 1- evameva kho āvuso
yvāyaṃ  puggalo  aparisuddhakāyasamācāro  aparisuddhavacīsamācāro na ca
labhati kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ evarūpepi 2- āvuso
puggale  kāruññaṃyeva  upaṭṭhāpetabbaṃ  anudayāyeva  upaṭṭhāpetabbā
anukampāyeva  upaṭṭhāpetabbā  aho  vata  ayamāyasmā kāyaduccaritaṃ
pahāya  kāyasucaritaṃ  bhāveyya  vacīduccaritaṃ pahāya vacīsucaritaṃ bhāveyya
manoduccaritaṃ pahāya manosucaritaṃ bhāveyya taṃ kissa hetu māyamāyasmā
kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjīti 3-
evaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo.
   {162.5}  Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  parisuddhakāyasamācāro
parisuddhavacīsamācāro labhati ca kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ
kathaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo seyyathāpi āvuso pokkharaṇī
acchodakā  sātodakā  sītodakā setodakā 4- supatiṭṭhā rammaṇīyā
nānārukkhehi  sañchannā  atha  puriso  āgaccheyya  ghammābhitatto
ghammapareto kilanto tasito pipāsito so taṃ pokkharaṇiṃ ogāhetvā
nhātvā ca pivitvā ca paccuttaritvā tattheva rukkhachāyāya nisīdeyya
vā nipajjeyya vā evameva kho āvuso yvāyaṃ puggalo parisuddhakāyasamācāro
parisuddhavacīsamācāro labhati ca kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ
yāpissa  parisuddhakāyasamācāratā  sāpissa  tasmiṃ samaye manasikātabbā
@Footnote: 1 Po. āpajjati. Yu. āpajjatīti . 2 Yu. pisaddo natthi . 3 Yu. upapajjatīti.
@4 Ma. setakā.
Yāpissa  parisuddhavacīsamācāratā  sāpissa  tasmiṃ  samaye manasikātabbā
yampi so 1- labhati kālena kālaṃ cetaso vivaraṃ cetaso pasādaṃ tampissa
tasmiṃ samaye manasikātabbaṃ evaṃ tasmiṃ puggale āghāto paṭivinetabbo
samantapāsādikaṃ  āvuso  puggalaṃ āgamma cittaṃ pasīdati . ime kho
āvuso  pañca  āghātapaṭivinayā  yattha  bhikkhuno uppanno āghāto
sabbaso paṭivinetabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 207-212. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=162&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=162&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=162&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=162&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=162              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1367              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1367              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :